Rüya Tabirleri – K Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

KABAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Kabak görmenin üç tâbiri vardır:

1-İzzet ve makam

2-Mal ve nimet

3-İşlerde düzen.

İbni Sirîn: Kabak mevsiminde evinizde kabak bittiğini görmek, saygınlığınızın artacağına ve nimetinizin bollaşacağına, hastaysanız iyileşeceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza işârettir. Aynı rüyâyı bir kâfir görürse Müslüman olacak, bir Müslüman görürse vatanına geri dönecek ve bir günahkâr görürse tövbe edecektir.

Câbir Mağribî: Pişmiş kabak yemek, hacetinizin reva olacağına işârettir.

KÂBE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda Kâbe’yi görmenin dört tâbiri vardır:

1-İmam

2-Devlet başkanı

3-İman

4-Emniyet.

İbni Sirîn: Kâbe’yi görmek, devlet başkanına işârettir. Kâbe’deki her türlü fazlalık veya eksiklik devlet başkanına yorulur.

Kâbe’yi tavaf ettiğinizi görmek, devlet başkanından dinî menfaat göreceğinize…

Kâbe’nin kendi eviniz olduğunu ve insanların orayı ziyaret ettiklerini görmek, insanların emanetlerini sahiplerine teslim edeceğinize ve onlardan yana saygınlık göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Kâbe’yi ziyarete gittiğinizi görmek, Allah’ın inâyetiyle saygınlığınızın artacağına…

Kâbe’nin çöktüğünü veya yandığını görmek, devlet başkanının durumunun kötüye gideceğine…

Kâbe’nin kapısını açtığınızı görmek, hükümetle aranızın iyi olacağına işârettir.

Kirmanî: Kâbe’de olduğunuzu görmek, düşmanların şerrinden güvende olacağınıza… [“Oraya giren güvende olur.”] 130

Yüzünüzü Hacerü’l-Esved’e koyduğunuzu görmek, hacca gideceğinize…

Kâbe’nin üzerinde olduğunuzu görmek, inancınızın kötü olduğuna işârettir.

 

KAÇMAK, FİRAR ETMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bağırıp çağırmadan kaçtığınızı görmek, mutluluğa, bağırıp çağırarak kaçtığınızı görmek ise musibete işârettir.

İbni Sirîn: Kaçmak, kurtuluşa işârettir.

Câbir Mağribî: Erkeklerin kadınlardan kaçtığını görmek, büyük bir şahsiyetten korkacağınıza işârettir.

 

KADAYIF

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kadayıf görmenin dört tâbiri vardır:

1-Güzel söz

2-Helal mal

3-Menfaat

4-Nimet.

Müellif: Şekerli ve bademli kadayıf yediğinizi görmek, çok mal kazanacağınıza…

Kadayıfı Hindistan cevizi ve hoşafla birlikte yemek, elde edeceğiniz malın daha az olacağına işârettir.

 

KADEH

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kadeh görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Hizmetkâr

3-Cariye

4-Dinî inancın sağlamlığı

5-Maslahat

6-Uzun ömür

7-Mal ve nimet

8-Hayır ve bereket

9-Kadınlardan yana menfaat.

Allâme Meclisî: Elinizde bir kadeh olduğunu ve içindekini tamamen içtiğinizi görmek, ömrünüzün pek de uzun olmayacağına işârettir.

Müellif: Bir kadehiniz olduğunu görmek, evleneceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kadeh, gönül eğlendiren cariyeye [kadına] işârettir.

Kadehle su ya da gülsuyu içmek, helalinizle cinsel ilişkiye gireceğinize ve bu ilişki neticesinde iyi bir çocuğun dünyaya geleceğine…

Kadehten su veya gülsuyu döktüğünüzü görmek, çocuğunuzun öleceğine işârettir.

Kirmanî: Kadeh dolusu su veya gülsuyu içtiğinizi görmek, bir kadınla evleneceğinize, ondan hayır göreceğinize ve dindar bir evlat sahibi olacağınıza…

Kadehteki suyu döktüğünüzü görmek, çocuğunuzun kalacağına, ancak eşinizin öleceğine…

Kadehin kırıldığını ve içindeki suyun döküldüğünü görmek, hem çocuğunuzun, hem de eşinizin öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Evinizde duvara asılı kadehler görmek, kadeh sayısınca eşiniz olacağına…

Yeşil veya kırmızı kadeh görmek, takvalı ve dindar eşlere…

Kızıl kadehler görmek, eğlenceye düşkün kötü eşlere…

Sarı kadehler görmek, hasta ve soluk benizli eşlere…

Siyah kadehler görmek, daha önce musibet görmüş eşlere işârettir.

 

KADIN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kadın görmenin altı tâbiri vardır:

1-Mutluluk ve murat

2-Dünya

3-İş, meslek

4-Bolluk

5-Kıtlık ve darlık

6-Zenginlik.

İbni Sirîn: Genç kız görmek, erkekler için mutluluk ve murada…

Yaşlı kadın görmek, dünya ve dünya uğraşına…

Neşeli kadınlar görmek, kadınların güzelliğine, çirkinliğine, şişmanlığına ve zayıflığına göre iyiye veya kötüye…

Güzel ve bakımlı kadın görmek, nimet konusunda bolluğa…

Çirkin ve zayıf kadın görmek, darlık veya kıtlığa…

Mutlu ve süslü kadın görmek, murada…

Asık suratlı, çirkin ve yaşlı kadın görmek, durumunuzun kötüye gideceğine ve muradınıza eremeyeceğinize işârettir.

Kirmanî: [Kadınlar için] tıpkı erkekler gibi erkeklik organınızın olduğunu görmek, hamile kalacağınıza ve bir çocuk dünyaya getireceğinize, aynı rüyâda erkeklik organıyla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, çirkin bir iş yapacağınıza…

[Kadınlar için] genç bir kadın olmanıza rağmen rüyâda kendinizi yaşlanmış olarak görmek, din ve dünya hayrı göreceğinize…

[Kadınlar için] erkek olduğunuzu ve erkek elbisesi giydiğinizi görmek, iffetli ve dindar bir kadınsanız, hayra, değilseniz, kötüye işârettir.

Câbir Mağribî: Fesat ehli kadın görmek, dünya ehli için bolluk, âhiret ehli içinse ilim ve hayır demektir. tâbir bakımından rüyâda yabancı bir kadını görmek, tanıdık bir kadını görmekten daha iyidir.

Bir yabancının eşinize dokunmaya çalıştığını görmek, eşinizin akrabalarının zengin olacaklarına…

Eşinizin yabancı erkeler ararsında fesatla şöhret bulduğunu görmek, iyilik ve menfaat göreceğinize…

Eşinize mızrak veya kılıçla vurduklarını görmek, bir erkek çocuğunuz olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Kadın görmek, küçük sorunlarla karşılaşacağınıza…

Güzel kadın görmek, birine âşık olduğunuza veya olacağınıza…

Hamile kadın görmek, sevineceğinize…

Uzun saçlı kadın görmek, mutluluğa…

Kızıl saçlı kadın görmek, takibe alınacağınıza…

Esmer veya kumral kadın görmek, hastalığa…

Saçı örgülü kadın görmek, güzel bir eğlence yaşayacağınıza…

Bir kadını kucağınıza aldığınızı görmek, bir tartışma yaşayacağınıza…

Bir kadının gönlünü çeldiğinizi görmek, bâzı dalkavuklarca aldatılacağınıza…

Bir kadın tarafından sevilmek, bir kargaşa yaşayacağınıza…

Genç ve çıplak bir kadın görmek, boş arzular peşinde olduğunuza…

Bir kadının erkeğe veya bir erkeğin kadına dönüştüğünü görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Bir kadını yüksek bir yerden inerken görmek, huzur ve mutluluğa…

Yaşlı kadın görmek, geçmiş hatıralarınızı yeniden gözden geçireceğinize…

Yaşlı bir kadını öpmek, evlilik konusunda tartışma yaşayacağınıza…

Bir kadını duâ ederken görmek, iyi bir fırsat yakalayacağınıza…

Makyajlı bir kadın görmek, ikiyüzlülüğe…

Çocuklu bir kadın görmek, endişeye…

Çocuklu bir kadını kalabalık bir ortamda görmek, hoşlanmayacağınız bir şeyle karşılaşacağınıza…

Bir kadını güzel ayakkabılarla görmek, güzel vakit geçireceğinize…

Bir kadını pijamalarıyla görmek, tembelliğe…

Çok sayıda kadını bir arada görmek, misafir ağırlayacağınıza…

Bir kadının cinsel organını görmek, cinsel dürtülerinizin tatmin olmadığına…

Bir kadınla ailevî ilişki kurmak, arzu ve beklentilerinizin yerine geleceğine…

Çok sayıda kadınla sohbet etmek, başkalarının dedikodularının kurbanı olacağınıza işârettir.

 

KAFATASI

Çağdaş Ulema: Kafatası resmi görmek, kargaşayla sonuçlanacak bir işe…

Kafatası görmek, önceden planlanmış bir programı başarıyla sona erdireceğinize…

Kazı yaparken kafatası görmek, mirasa konacağınıza veya maddî yardım alacağınıza işârettir.

 

KAFES

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kafes görmenin üç tâbiri vardır:

1-Hapis

2-Dar yer

3-Ev.

İbni Sirîn: Bir kafesiniz olduğunu görmek, dar bir yerde mahsur kalacağınıza…

Kafesi kırdığınızı görmek, dar yerden veya hapisten kurtulacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kafes görmek, özgürlüğünüzün elinizden alınacağına…

Boş kafes görmek, evliliğe ve müstakil bir hayata işârettir.

 

KAFİLE, KERVAN

İbni Sirîn: Bir kafileyle yolculuk ettiğinizi görmek, menfaat elde edeceğinize…

Merkep üzerinde kafileyle yolculuk ettiğinizi görmek, murada ereceğinize…

Yaya olarak kafileyle yolculuk ettiğinizi görmek, iflas edeceğinize…

Sâlih kişilerle aynı kafilede yolculuk ettiğinizi görmek, hayra, kötü insanlarla yolculuk ettiğinizi görmek ise kötüye işârettir.

Kirmanî: Yolculuk ettiğiniz kafilenin evinize doğru gittiğini görmek, işlerinizin yeniden düzene gireceğine…

Bir binek üzerinde kafileyle yolculuk etmek, büyük bir nimet elde edeceğinize işârettir.

 

KÂĞIT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kâğıt görmenin üç tâbiri vardır:

1-Helal mal

2-Kazanç ve geçim

3-Murada ermek.

İbni Sirîn: Bir miktar beyaz kâğıda sahip olduğunuzu görmek, sahip olduğunuz kâğıt miktarınca gelir elde edeceğinize…

Kâğıtlarınızın suya düştüğünü veya yandığını görmek, malınızın azalacağına…

Kâğıda bir şeyler yazdığınızı görmek, miras bulacağınıza…

Aynı rüyâda kâğıda bir şeyler yazmamak, miras talep edeceğinize, ancak bir şey elde edemeyeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Bol miktarda kâğıdınız olduğunu görmek, halk arasında ilim ve erdeminizle tanınacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kâğıt kesmek, ayrılığa işârettir.

 

KAKTÜS

Çağdaş Ulema: Kaktüse su verdiğinizi görmek, liyakati olmayan kimselere sevgi duyacağınıza…

Pencerenizin kenarında kaktüs olduğunu görmek, ayrıntılara önem veren biri olduğunuza…

Bahçenizde büyük bir kaktüsün olduğunu görmek, hakkınızda çok kötü sözler söyleneceğine işârettir.

 

KALABALIK

Çağdaş Ulema: Kalabalık görmek, menfaate işârettir.

 

KALÇA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kalça görmenin dört tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Kuvvet

3-Bahçe

4-Akrabalardan iyilik görmek.

İbni Sirîn: Sağ kalça, erkek çocuğa…

Sol kalça, kız çocuğuna…

Kalçanızın iri ve sağlıklı olduğunu görmek, çocuğunuzun iyi ve sağlıklı olduğuna…

Kalçanızın küçük ve zayıf olduğunu görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Kalçanızın kırıldığını görmek, çocuğunuzun öleceğine işârettir.

 

KALDIRAÇ

Çağdaş Ulema: Kaldıraç görmek, birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza ve bunların üstesinden geleceğinize işârettir.

 

KALE

Allâme Meclisî: Bir kalenin burcuna çıktığınızı görmek, murada ereceğinize, makam elde edeceğinize, büyük şahsiyetlerle arkadaş olacağınıza ve onlardan iyilik göreceğinize…

Bir kalenin hisarına tırmandığınızı görmek, düşmanın fitnesinden güvende kalacağınıza…

Hisardan dışarı çıktığınızı veya biri tarafından çıkarıldığınızı görmek, düşmana yenik düşeceğinize…

Kendinize ait sağlam bir kalede olduğunuzu görmek, düşmanın şerrinden güvende olduğunuza…

Kaleden dışarı çıktığınızı görmek, bunun tersine…

Kalenin içinde olduğunuzu görmek, rızkınızın bollaşacağına ve menfaat elde edeceğinize…

Bir kalenin dışında olduğunuzu görmek, rızkınızın azalacağına ve durumunuzun kötüye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Şehir kalesi veya hisar, hükümete veya valiye…

Köy kalesi, köy ağasına…

Şehir kalesi, yüksekliği ve sağlamlığı miktarınca hükümetin sağlamlığına…

Şehir kalesinin duvarının tamamının çöktüğünü ve harabeye dönüştüğünü görmek, hükümet başkanının öleceğine…

Kalenin onarıldığını görmek, bölgeye yeni bir yöneticinin yerleşeceğine…

Kalenin bâzı kısımlarının onarıldığını görmek, yeni bir valinin göreve başlayacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Kale görmek, başarılı bir ilerleme kaydedeceğinize…

Kalenin çöktüğünü görmek, başaracağınızı umduğunuz bir girişiminizin başarısızlıkla sonuçlanacağına…

Kale muhafızı görmek, ümitsizliğe…

Açık kale kapısı görmek, hoş olmayan bir görüşme gerçekleştireceğinize…

Açık kale kapısından geçmek, biri tarafından sıcak bir şekilde karşılanacağınıza…

Kapalı kale kapısı görmek, biri tarafından soğuk bir şekilde karşılanacağınıza işârettir.

 

KALEM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kalem görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hikmet

2-Ferman

3-İlim

4-Kültür

5-İşlerin yolunda gitmesi

6-Murada erme

7-Edep.

Kurşun kalem görmenin dört tâbiri vardır:

1-Önderlik

2-Rahatlık

3-Geçim

4-Mutluluk.

İbni Sirîn: Elinize kalem aldığınızı veya birinin size kalem verdiğini görmek, ilim öğreneceğinize, işinizin düzeleceğine, geçiminizin rahat olacağına ve muradınıza ereceğinize…

Kalemle bir kelime yazdığınızı görmek, hayırlı bir söz işiteceğinize…

Kalemle iki kelime yazdığınızı görmek, gurbette bir yakınınız varsa, yakında döneceğine…

Kalemizin elbisenizi kirlettiğini görmek, zarara uğrayacağınıza ve eğer sekreterseniz, kariyerinizin yükseleceğine işârettir.

Kirmanî: Kalemle yazı yazdığınızı görmek, eğer ilim ehliyseniz, Allah’ın size ilim nasip edeceğine, değilseniz âlimler ve sâlih kişilerle yakınlık kuracağınıza…

Kalemle bir şeyler yazıp okuduğunuzu görmek, ölüme… [“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” 131

Yazdığınız şeylerin Kurân ve sünnete uygun olduğunu görmek, makam elde edeceğinize…

Kalemin elinizde kırıldığını görmek, ilim ehliyseniz, saygınlığınızı yitireceğinize ve işlerinizin bozulacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Elinize kalem aldığınızı görmek, âlim ve akıllı bir çocuğunuzun olacağına…

Kalemle bir şey yazdığınızı görmek, ilim öğreneceğinize ve bu yolla gelir elde edeceğinize işârettir. “O Rab ki kalemle [yazmayı] öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.” 132

 

KALKAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kalkan görmenin beş tâbiri vardır:

1-Kardeş

2-Yardımcı

3-Güç-kuvvet

4-Emniyet, güvenlik

5-Destek, dayanak.

Müellif: Elinizde kalkanla birlikte silah olduğunu görmek, karşılaşacağınız afet veya belalara karşı güvende olacağınıza…

Elinizde sadece kalkan olduğunu görmek, dostlarınızı ve kardeşlerinizi kötülüklerden koruyacak saygın bir kişiyle tanışacağınıza ve ondan yardım alacağınıza işârettir.

Kirmanî: Sırtınıza kalkan olduğunu görmek, düşmanınıza karşı güçlü olacağınıza ve şerrinden güvende kalacağınıza…

Kalkanınızı yere koyduğunuzu görmek, erdem sahibi bir kimseyle arkadaş olacağınıza, ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Kalkanınızın urgandan olduğunu görmek, bir grup insandan menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

KALP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kalp görmenin on tâbiri vardır:

1-Mal

2-Riyaset

3-Evlat

4-Şecaat

5-Mertlik/cömertlik

6-Hırs

7-Din

8-Kuvvet

9-Şehvet

10- Gizlilik.

İbni Sirîn: Kalp görmek, elinize geçen mala…

Kalbinizin daraldığını görmek, işlerinizin daralacağına ve zorlaşacağına…

Kalbinizin sağ elinizde olduğunu görmek, şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza…

Kalbinizin avucunuzda olduğunu görmek, işlerinizin yolunda gideceğine…

Kalbinizin vücudunuzun dışında olduğunu görmek, sağlığınızın yerinde olduğuna veya olacağına…

Kalbinizin geniş olduğunu görmek, işinizin açılacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Kalbinizin paramparça olduğunu görmek, kalbinizi boş ve çirkin işlerle meşgul edeceğinize…

Kalbinizin münevver olduğunu görmek, dinî inancınızın iyi olduğuna…

Kalbinizin karardığını görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Çağdaş Ulema: Kalp görmek, birinin size içtenlikle âşık olacağına…

Kalp kırmak, ayrılığa…

Kalbinizden kan geldiğini görmek, hakaret işiteceğinize…

Kalp yemek, birinin size olan ilgisinden emin olacağınıza…

Kalbinizin hastalıklı veya yaralı olduğunu görmek, yakınlarınız hakkında endişe edeceğinize…

Kalbinizde çarpıntı hissetmek, birine ilgi duyacağınıza…

Taş kalpli olmak, üzüntüye işârettir.

 

KALPAZANLIK

İbni Sirîn: Kalpazanlık yaptığınızı görmek, insanlarla sözlerinizi süsleyerek konuşacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Demir para bastığınızı görmek, insanlara aslı-astarı olmayan yalan sözleri onlara hoş gelecek şekilde söyleyeceğinize…

Küçük ve değersiz paralar bastığınızı görmek, hoş olmayan sözler sarf edeceğinize işârettir.

 

KAMYON, KAMYONET

Çağdaş Ulema: Kamyon görmek, gelir elde edeceğinize işârettir.

 

KAN, KAN ALDIRMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kan aldırmanın dört tâbiri vardır:

1-İşlerin açılması

2-Yolculuk

3-Husumet

4-Ortaklık.

Allâme Meclisî: İçi kan dolu bir kuyuya düştüğünüzü görmek, haksız yere kan akıtacağınıza…

Damarınızdan kan aldırdığınızı görmek, bol miktarda mal elde edeceğinize…

Kan verdiğiniz sırada “Kan geliyor!” demek, malınızın çoğalacağına…

Kan verdiğiniz sırada “Kan gidiyor!” demek, malınızı kaybedeceğinize…

Vücudunuzdan aşırı derecede kan geldiğini ve kanınızın tükendiğini görmek, ecelinizin yaklaştığına ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Burnunuzdan aşırı derecede kan geldiğini, bedeninizde bir zayıflık hissetmediğinizi ve akan kanların elbisenize bulaştığını görmek, haram mal bulacağınıza…

Burnunuzdan az miktarda kan geldiğini, bu yüzden az da olsa zayıflık hissettiğinizi ve üzerinize kan bulaşmadığını görmek, malınızın azalacağına ve fakirleşeceğinize…

Kaslarınızdaki ve bileklerinizdeki damarlardan kan alındığını görmek, işlerinizin düzene gireceğine…

Elinizdeki damarlardan kan alındığını görmek, işlerinizin kötüye gideceğine…

Damarlarınızın boşaldığını ve morlaştığını görmek,  üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Müellif: Bedeninizden kan aldırmak istediğinizi ancak kan gelmediğini görmek, husumete…

Kan geldiğini görmek, mal bulacağınıza veya hüsrana uğrayacağınıza…

Kan aldırmak, iffetli ve dindar birisiyseniz mutluluğa, aksi takdirde çıkan kan miktarınca sıkıntıya işârettir.

İbni Sirîn: Yaranız olmadığı halde vücudunuzdan kan geldiğini, rüşvet ehli biriyseniz, rüşvet alacağınıza, değilseniz, zarar göreceğinize…

Vücudunuzda yaralar olduğunu ve bu yaralardan kan geldiğini görmek, zarar göreceğinize ve bu yüzden üzüleceğinize…

Birinin sizi kılıçla yaraladığını ve yaranızdan kan geldiğini görmek, insanların sizin hakkınızda ileri-geri konuşacaklarına ve bu yüzden sevap kazanacağınıza…

Yaşlı birinin sizden kan aldığını görmek, düşmanınızdan iğneleyici sözler işiteceğinize veya malınızın telef olacağına…

Birinin sizden kan aldığını görmek, akrabalarınızdan çirkin bir söz işiteceğinize veya bâzı tâbircilere göre, vücudunuzdan çıkan kan miktarınca malınızın telef olacağına veya akrabalarınızdan birinin öleceğine işârettir.

Kirmanî: Kan içtiğinizi görmek, haram mal yiyeceğinize veya haksız yere kan dökeceğinize…

Bedeninizde bir delik olduğunu, bu delikten kan geldiğini ve elbisenizi kirlettiğini görmek, akan kan miktarınca haram mal elde edeceğinize…

Yeni yaralandığınızı ve yaradan kan gelmediğini görmek, malınızın azalacağına veya birinden güzel söz işiteceğinize…

Cinsel organınızdan kan geldiğini görmek, eşiniz hamileyse, düşük yapacağına…

Makatınızdan kan geldiğini ve bedeninize bulaştığını görmek, akan kan miktarınca haram mal elde edeceğinize…

Diş etlerinizden kan geldiğini görmek, akrabalarınızla aranızda bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…

Bir âlimin sizden kan aldığını ve tabağın kanla dolduğunu görmek, hastalanacağınıza ve malınızı bu hastalıktan kurtulmak için harcayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Kanlı bir yere düştüğünüzü görmek, haksız yere kan akıtacağınıza…

Bir şehirde veya bir sokakta kan aktığını görmek, o bölgede çok kan akıtılacağına…

Oluklardan kan aktığını görmek, bulunduğunuz bölgede çok kan döküleceğine…

Damar açtırdığınızı ve kan aldırdığınızı görmek, herhangi bir konuda hakkı söyleyeceğinize…

Birinin sizden kan aldığını, bütün kanınızın boşaldığını ve damarlarınızda kan kalmadığını görmek, ölümünüzün yaklaştığına veya hastaysanız, tehlikeli bir hastalık geçirmekte olduğunuza ve bu hastalıktan kurtulamayacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Sağ elinizle damar açıp kan aldığınızı görmek, gelirinizin artacağına…

Sol elinizle damar açıp kan aldığınızı görmek, işlerinizin kötüye gideceğine…

Tanıdık birinin sizden kan aldığını görmek, eşinizin bir kız çocuğu doğuracağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Kan görmek, yakınlarınızdan biri için endişe ettiğinize…

Kanamanız olduğunu görmek, son derece iyiye…

Ağzınızdan kan geldiğini görmek, çok tehlikeli bir hastalığa yakalanacağınıza işârettir.

 

KANAL, KANALET

Allâme Meclisî: Kanal suyu görmek, makam ve büyüklük elde edeceğinize…

Kanal suyundan içtiğinizi görmek, gelir elde edeceğinize ve işlerinizin iyiye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Su kanalı açtığınızı ve oradan su akmadığını görmek, kendi hemşerilerinize hile yapacağınıza…

Aynı rüyâda su aktığını görmek, evleneceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir kanaletten su aktığını görmek, hile yoluyla mal biriktireceğinize…

Kanala düştüğünüzü görmek, size hile yapılacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Bir bahçeyi kanal suyuyla suladığınızı görmek, eşinizle cinsel ilişkiye gireceğinize işârettir.

 

KANAT, KUŞ TÜYÜ

İbni Sirîn: Rüyâda tıpkı kuşlar gibi kanadınızın olduğunu görmek, gördüğünüz kanat miktarınca saygınlık elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Kanadınızın olduğunu ve uçtuğunuzu görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve işinizin yolunda gideceğine…

Üzerinizde kuş tüyü olduğunu görmek, gördüğünüz tüy miktarınca hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Üzerinizdeki kuş tüylerinin döküldüğünü görmek, saygınlığınızı yitireceğinize ve malınızın azalacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Beyaz kanat görmek, yersiz bir suizandan temize çıkacağınıza…

Siyah kanat görmek, uzun süreli bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Uçan kanat/ kanatlı görmek, şansınıza boş yere umut bağladığınıza…

Kanatla süslenmek, uzun bir yolculuğa çıkacağınıza…

Yerleri kanatla yapılmış süpürgeyle süpürmek, mutlu bir aile hayatınız olacağına…

Kanatlı kalemle yazı yazmak, iyi bir haber alacağınıza…

Kanatlı bir şapkaya sahip olmak, arzularınıza kavuşacağınıza…

Kuş tüyünden yapılmış yatak görmek, incineceğinize ve çile çekeceğinize…

Kuş tüyünden yapılmış yatak satın almak, ekonomik durumunuzun düzeleceğine…

Kanadınız olduğunu veya onunla uçtuğunuzu görmek, üzüntüye işârettir.

 

KANDİL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kandil görmenin on dört tâbiri vardır:

1-Hükümdar/hükümet

2-Yargıç

3-Evlat

4-Düğün

5-Yöneticilik

6-Ev

7-Saygın kişi

8-Mutluluk

9-İlim

10-Zenginlik

11-Güzel geçim

12-Cariye

13-Menfaat

14-Görülen şeyin gerçek hayatta da yaşanması.

Başka bir rivâyete göre, İmam [a.s] şöyle buyurmuştur: Rüyâda kandil görmenin dört tâbiri vardır:

1-Evlilik

2-İtaat

3-İzzet

4-İşlerin açılması.

Allâme Meclisî: Kandil görmek, zenginliğe işârettir.

İbni Sirîn: Kandil görmek, ibâdet ehli biri olacağınıza…

Evinize veya dükkânınıza kandil astığınızı veya kandili yaktığınızı görmek, iffetli ve sâliha bir kadınla evleneceğinize işârettir. Aynı rüyâyı bir kadın görürse, çok ibâdet edecek demektir.

Kirmanî: Kandil, evin hizmetçisine veya bâzı tâbircilere göre evin hanımefendisine…

Evinizde yanan bir kandil olduğunu görmek, evin hanımefendisinin iyi bir kadın olduğuna…

Sönmüş bir kandilin yandığını görmek, evin hanımefendisinin veya hizmetçinizin sıkıntı yaşayacağına…

Kandilin gitgide söndüğünü görmek, evin hanımefendisinin veya hizmetçinizin öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Çakmak çakıp kandil yaktığınızı görmek, evliyseniz çocuk sahibi olacağınıza, bekârsanız evleneceğinize, yolculukta olan bir yakınınız varsa selametle geri döneceğine…

Şehirde çok sayıda kandil olduğunu görmek, bulunduğunuz şehirdeki vali veya yargıcın adil biri olduğuna, insanların huzur içinde yaşayacaklarına işârettir.

İsmail Eş’as: Elinizde çok sayıda kandil olduğunu görmek, saygınlık elde edecek bir çocuğunuz olacağına işârettir. Aynı rüyâyı fasık biri görürse, tövbe edip Allah’ın yoluna döneceğine, müşrik biri görürse, hidâyet bulup Müslüman olacağına işârettir. “[Ey Peygamber, biz seni] Allah’ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak [gönderdik].” 133

Kandilinizin söndüğünü görmek, çocuğunuzun öleceğine veya saygınlığınızın azalacağına…

İki elinizde de kandil olduğunu görmek, dünya ve âhirette muradınıza ereceğinize…

Elinizde çift delikli veya çift fitilli bir kandil olduğunu görmek, ikiz çocuğunuz olacağına işârettir.

 

KANDİL SEHPASI

İbni Sirîn: Rüyâda kandil sehpası kadına işârettir. Bâzı tâbirciler ise bunu evin hizmetçisine, kandil fitilini de işverene yorarlar.

Kirmanî: Kandil sehpasının demirden olduğunu görmek, hizmetkârın aslında ateşperest olduğuna…

Kandil sehpasının çömlekten olduğunu görmek, hizmetkârın Müslüman, güvenilir ve dindar biri olduğuna…

Kandil sehpasının elinizden düşüp kırıldığını görmek, evin hizmetkârının öleceğine işârettir.

 

KANSER

Çağdaş Ulema: Kanser hastası olduğunuzu görmek, birileri tarafından hedef seçildiğinize ve hayatınızın tehlikede olduğuna işârettir.

 

KAPI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kapı görmenin üç tâbiri vardır:

1-Ev sahibi

2-Kadın

3-Hizmetkâr.

Hz. Danyal [a.s]: Kapı görmek, kadına…

Tanıdık kapıların yüzünüze açıldığını görmek, dünya nimetlerinin yüzünüze açılacağına…

Açılan kapıların yola bakan tarafta olduğunu görmek, sahip olduğunuz malları herkese harcayacağınıza…

Saray kapısının yüzünüze açıldığını görmek, söz sahibi birinden mal elde edeceğinize ve bu malları aileniz için harcayacağınıza…

Evinizin kapsının kırıldığını, düştüğünü ya da zayi olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Allâme Meclisî: Bir kapıyı araladığınızı görmek, kapalı işlerin yüzünüze açılacağına…

Kapalı bir kapıyı açmaya çalıştığınızı, ancak anahtarınızı kaybettiğinizi görmek, işinizi kaybedeceğinize…

Aynı rüyâda kaybolan anahtarı tekrar bulduğunuzu görmek, kapalı işinizin tekrar açılacağına işârettir.

İbni Sirîn: Birinin kapısının kırıldığını ve kapıyı alıp götürdüklerini görmek, ama nereye götürdüklerini bilmemek, ev sahibinin birtakım sorunlar yaşayacağına…

Evinizin kapısının yerinden çıktığını görmek, ailenizle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…

Evinizin kapılarının arttığını görmek, ev halkının başına bir bela geleceğine…

Evinizin ortasında küçük bir kapının olduğunu görmek, eşinizin başına bir bela geleceğine…

Evinizin kapısının büyüdüğünü ve sağlamlaştığını görmek, eşinizin iyiliğine…

Evinizin kapısının son derece geniş olduğunu görmek, başına buyruk bir topluluğun musibet veya husumet vaktinde evinize gireceğine…

Birinin kapısını çaldığınızı görmek, cevap aldıysanız, duânızın kabul olacağına veya define aradığınız takdirde bulabileceğinize…

Kapıyı çaldığınızı ve hemen açtıklarını görmek, duânızın kabul olacağına ve düşmanınızı alt edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Yırtıcı hayvanların evinizin kapısına sıçradıklarını görmek, sokak gençlerinin eşinize kastedeceklerine…

Kapınızın iki halkası/ zili olduğunu veya kapınızın önünde yırtıcı hayvanların biriktiğini görmek, kadınların size ilgi duyduklarına…

Gökyüzü kapılarının açıldığını görmek, bölge halkına hayır kapılarının açılacağına işârettir.

 

KAPLAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kaplan görmenin üç tâbiri vardır:

1-Güçlü düşman

2-Düşmandan mal elde etme

3-Hüküm sahibi kimseden yana korku.

Allâme Meclisî: Kaplan görmek, düşmanın size musallat olacağına ve ondan asla dostluk görmeyeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kaplan, güç sahibi düşmana işârettir.

Kaplanla savaşmak ve onu alt etmek, düşmanınızla savaşacağınıza…

Kaplanın galip geldiğini görmek, düşmana karşı yenik düşeceğinize…

Kaplanın sizden korkup kaçtığını görmek, düşmandan yana güvende olacağınıza…

Kaplan eti yemek, bir arbede yaşayacağınıza, ancak bu arbede sonunda zafer, onur ve büyüklük kazanacağınıza işârettir.

Kirmanî: Ata biner gibi kaplana bindiğinizi görmek, izzet, makam ve zafere…

Kaplanla savaştığınızı ancak yenişemediğinizi görmek, söz sahibi birinden yana büyük bir korku yaşayacağınıza veya şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza, ama daha sonra şifa bulacağınıza…

İtaatkâr bir kaplanın üzerine bindiğinizi görmek, düşmanın size boyun eğeceğine…

Kaplan sütü içmek, düşmandan yana bir korku yaşayacağınıza, ama daha sonra güvende olacağınıza…

Kaplan postu, kemiği veya tüyü almak ya da birinin size bunları verdiğini görmek, düşmanınızdan mal ve menfaat elde edeceğinize…

Kaplan öldürmek, İslam dininden yüz çevireceğinize ve bu inançtan bir hayır görmeyeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kaplan görmek, kinci bir kimse tarafından hissedilir şekilde eziyet göreceğinize…

Kaplanın saldırısına uğramak ya da kaplan tarafından takibe alınmak, kinci bir kimse tarafından büyük zararlar göreceğinize…

Kaplan öldürmek, kinci bir kimseyi sakinleştireceğinize işârettir.

 

KAPLUMBAĞA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kaplumbağa görmek üç kimseye işârettir:

1-Bilge

2-Zahit

3-Sanatkâr.

Allâme Meclisî: Kaplumbağa görmek, mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kaplumbağanız olduğunu veya bir kaplumbağanın evinize girdiğini görmek, zahit biriyle arkadaş olacağınıza…

Kaplumbağa eti yediğinizi görmek, yediğiniz et miktarınca ilim öğreneceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kaplumbağa öldürmek, bir destekçinin desteğini kaybedeceğinize…

Ölü kaplumbağa bulmak veya yemek, bâzı dış etkenler nedeniyle bir destekçinizin desteğini kaybedeceğinize işârettir.

 

KAR, KAR YAĞIŞI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kar görmenin altı tâbiri vardır:

1-Rızk

2-Yaşam/geçim

3-Fazla ve ucuz mal

4-Kalabalık ordu

5-Hastalık

6-Üzüntü.

Yaz mevsiminde kar topladığınızı görmek, çok fazla helal mal toplayacağınıza…

Kış mevsiminde kar topladığınızı görmek, geçiminizin güzel olacağına ve çok fazla menfaat elde edeceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Kar, azap, kıtlık, bela ve kargaşaya…

Karla karışık çiy görmek, hastalığa…

Kar veya buz topladığınızı görmek, helal mal elde edeceğinize, ömrünüzün uzayacağına ve geçiminizin güzel olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Kar görmek, üzüntü, sıkıntı ve azaba işârettir. Kış mevsiminde kar veya karı hiç eksik olmayan bir yer görmek, o yöre halkı için üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Câbir Mağribî: Kar görmek, bozguna uğramış orduya yorulur.

Kirmanî: Soğuk havada kar görmek, hayır ve iyilik, sıcak havada kar görmek ise üzüntü, sıkıntı ve kıtlık demektir.

Çağdaş Ulema: Kar yağdığını görmek, yakın gelecekte bahtınızın açılacağına…

Karlı bir manzara görmek, içinde rahat edeceğiniz eve…

Kar fırtınası [tipi] görmek, içinden çıkılması güç meseleleri başarıyla geride bırakacağınıza…

Kartopu oynamak veya görmek, kötü işler yapmak için başkalarının size vesvese edeceğine ve bu vesveselere aldırış etmemeniz gerektiğine…

Kardan adam görmek, soğukkanlı ve duygusuz bir arkadaşınız olacağına…

Kardan adam yapmak, bir süreliğine çok acımasız ve katı kalpli olmanız gerektiğine işârettir.

 

KARABATAK

İbni Sirîn: Karabatak, rızk demektir.

Karabatak yakalamak, yakaladığınız miktar kadar bir kadından mal ve rızk elde edeceğinize…

Karabatak kesip etinden yemek, yediğiniz miktar kadar eşinizin malından yiyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Karabatak, büyüklük demektir.

Karabatak yakalayıp eve götürmek, akrabalarınızdan rızk talep edeceğinize ve bu vesileyle onlardan menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

KARANFİL

İbni Sirîn: Karanfil görmek, büyüklük ve övgüye…

Çok sayıda karanfile sahip olduğunu ve herkese verdiğinizi görmek, yaşadığınız yerdeki insanların övgüsüne mazhar olacağınıza…

Karanfil yemek, musibete işârettir.

 

KARANLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda karanlık görmenin beş tâbiri vardır:

1-Küfür

2-Şaşkınlık

3-İşlerin kapanması

4-Bidat

5-Sapıklık.

İbni Sirîn: Karanlık, dinden sapmaya…

Her yanın karardığını görmek, gördüğünüz karanlık kadar sapıklığın yaygınlaşacağına…

Karanlıkta olduğunuzu ve daha sonra etrafın aydınlandığını görmek, tövbe edeceğinize ve doğru yola döneceğinize…

Karanlıktan aydınlığa çıktığınızı görmek, Allah yolunda ilerleyeceğinize ve rahatlık elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Karanlıktan çıkıp tekrar karanlığa girmek, sapıklığa işârettir. “[O esnada] şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi.” 134

Câbir Mağribî: Karanlık, üzüntü ve sıkıntıya…

Havanın çok karanlık olduğunu görmek, bölge halkına üzüntü ve sıkıntı geleceğine ve işlerin kapanacağına…

Havanın aydınlandığını, ansızın tekrar karardığını görmek, bölgede ani ölümlerin baş göstereceğine işârettir.

İsmail Eş’as: Karanlıktan aydınlığa çıktığınızı görmek, fakirlikten kurtulup zengin olacağınıza, üzüntülerden kurtulacağınıza, işlerin açılacağına ve sapıklık yolundan uzak olacağınıza işârettir.

 

KARATAHTA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda karatahta görmenin dört tâbiri vardır:

1-Malda artış

2-Erkek çocuk

3-İlim

4-Hidâyet

5-Yöneticilik

6-Hikmet.

Çağdaş Ulema: Karatahta görmek, nasihate muhtaç olduğunuza…

Yazı yazmak için karatahtaya yönelmek, herhangi bir şey yüzünden ödeme yapmak zorunda kalacağınıza…

Karatahtaya yazı yazmak, bilmediğiniz ve öğrenmediğiniz bir şey yüzünden zarar göreceğinize…

Başkalarının karatahtaya yazı yazdığını görmek, iyi bir nasihat işiteceğinize…

Karatahtayı sildiğinizi görmek, önceki işlerinize nazaran daha tedbirli ve tecrübeli olarak yeni bir işe girişeceğinize işârettir.

 

KARGA

Allâme Meclisî: Karga görmek, yalancı ve münafık biriyle arkadaş olacağınıza…

Karga sesi işitmek, eşinizle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…

Karganın öttüğünü görmek, malınıza zarar geleceğine işârettir.

İbni Sirîn: Karga, sözünde durmayan fasık, inançsız ve yalancı kimseye…

Karga yakalamak veya birinin size karga verdiğini görmek, yukarıda özellikleri belirtilen biri tarafından aldatılacağınıza…

Bir karganız olduğunu görmek, aynı özellikteki biriyle arkadaş olacağınıza…

Bir kargayı öldürdüğünüzü görmek, aynı özellikteki bir kişiyi alt edeceğinize…

Bir yerde kargaların toplandıklarını görmek, fasık ve hırsızların orada toplanacağına…

Birilerinin gâyet rahat bir şekilde karga yakaladığını görmek, doğru olmayan bir yolla elde edilmiş nimet bulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Karga kadına, çok sayıda karga ise orduya…

Karga derisi yüzmek, yabancı bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşayacağınıza…

Karga öldürmek, ev halkının musibet göreceğine…

Karganın sizinle konuştuğunu görmek, birtakım haberler alacağınıza…

Bir karga sürüsünün belirli bir yerden uçarak geçtiğini görmek, gördüğünüz karga sayısınca o bölgede askerlerin toplanacağına…

Karga avlamak, halkın malını hileyle zimmetinize geçireceğinize…

Dala konmuş bir karganın öttüğünü görmek, zorlu ve zahmetli bir yolculuk yapacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bir kargayı tedavi ettiğinizi görmek, bir hırsıza nasihat edeceğinize…

Bir karga bulup gizlediğinizi görmek, kötü yolda olacağınıza ve nefsinize uyacağınıza…

Bir karganın, gagasıyla evinizden bir şey aldığını görmek, bir fasık veya hırsızın evinizden bir şey çalacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Karga görmek, bir hırsızlık veya yolsuzlukla karşılaşacağınıza…

Karga yakalamak, güçlü düşmanlar karşısında kendinizi savunacağınıza…

Çok sayıda karga görmek, bir kadının iftirasına uğrayacağınıza…

Karga öldürmek, bir yanlış anlaşılmanın telafi edileceğine…

Kargalar tarafından etrafınızın sarıldığını veya kargaların birinin başına konduğunu görmek, ölüm tehlikesi geçireceğinize…

Kargaları korkutmak, dikkatli davranacak olursanız, bir tehlikeyi zamanında engelleyeceğinize…

Karga sesi duymak, kötü haber işiteceğinize işârettir.

 

KARGAŞA, FİTNE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şu on şeyi bir arada görmek, bulunduğunuz bölgede kargaşa çıkacağına işârettir:

1-Karanlık

2-Ateş

3-Soğuk rüzgâr

4-Sıcak rüzgâr

5-Güneşin kararması

6-Toz

7-Vakitsiz yağan yağmur

8-Ağaçların yerlerinden sökülmesi

9-Kızıl bulut

10-Kırımızı-beyaz elbise giymek.

İbni Sirîn: Bir yerde kargaşa çıktığını görmek, o bölgede kötülüğün ve fesadın baş göstereceğine…

Bir yerde kargaşanın giderildiğini görmek, o bölgede yaşayan insanların Allah’a döneceklerine işârettir.

 

KARIN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda karın görmenin dört tâbiri vardır:

1-İlim okunan yer

2-Yönetim

3-Geçim

4-Evlatlar.

İbni Sirîn: Karın, evlatlara işârettir.

Kirmanî: Karın, akrabalara yorulur.

Karnınızın büyüdüğünü görmek, malınızın çoğalacağına…

Karnınızın küçüldüğünü görmek, malınızın veya çocuklarınızın azalacağına…

Sahip olduğunuz her şeyi kırıp karnınıza koyduğunuzu görmek, arzu ettiğiniz şeyi elde edeceğinize…

Karnınızın ağrıdığını görmek, malınızın çoğalacağına…

Karnınızdan kan geldiğini görmek, yaptığınız veya yapacağınız çirkin bir işten dolayı tövbe edeceğinize…

Karnınızdan inci çıkardığınızı görmek, beş vakit namazı terk edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Karnınızdan çocuk çıktığını görmek, soyunuzdan, ileride ihtişam sahibi olacak bir çocuk dünyaya geleceğine…

Karnınızın kıllandığını görmek, borçlanacağınıza…

Karnınızdaki kılları giderdiğinizi görmek, borcunuzu ödeyeceğinize…

Karnınızda bir delik olduğunu görmek, malınızın eşiniz tarafından harcanacağına işârettir.

 

KARINCA

Çağdaş Ulema: Karınca görmek, işlerinizin yavaş ilerleyeceğine ve sabırlı olduğunuz takdirde büyük menfaatler elde edeceğinize…

Üzerinizde karınca görmek, mutluluk ve büyük başarılara…

Karınca ezmek veya karınca yuvasını çiğnemek, felaket ve endişeye…

Karınca tarafından ısırılmak, mesleğiniz alanında yeni bir işe başlayacağınıza ve bu işin neticesinde büyük gelirler elde edeceğinize işârettir.

 

KARTAL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kartal görmenin iki tâbiri vardır:

1-Zalim ve cani yönetici

2-Dindar olmayan âlim.

Allâme Meclisî: Kartal görmek, bir topluluğa lider olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Canlı kartal görmek, kazanca işârettir.

 

KARTPOSTAL

Çağdaş Ulema: Kartpostal yazmak veya göndermek, istemediğiniz bir görevi üstlenmek zorunda kalacağınıza…

Birinden kartpostal almak, boş bir ümide kapılacağınıza işârettir.

 

KASA, ÇELİK KASA

Çağdaş Ulema: İçi boş çelik kasa görmek, başarısızlık ve zarara…

İçi dolu çelik kasa görmek, birçok başarıya imza atacağınıza işârettir.

 

KASAP

İbni Sirîn: Rüyâda hiç tanımadığınız bir kasap görmek, gayrimenkule…

Mahalle kasabının evinize geldiğini görmek, orada birinin öleceğine…

Kasap olmadığınız halde kasaplık yaptığınızı görmek, birini öldüreceğinize veya yaralayacağınıza ve bu yüzden insanlar arasında kınanacağınıza işârettir.

 

KÂSE

İbni Sirîn: Kâse, hayır işler yapan hizmetkâra…

Tahtadan bir kâsede içecek olduğunu görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan helal rızk elde edeceğinize…

Kâseyi boş görmek, acizliğe…

Altın veya gümüş bir kâsede içecek görmek, haram rızka…

Beyaz kâsede içecek görmek, şüpheli rızka…

Cam kâse görmek, kadına işârettir.

Kirmanî: Kâsede tadı güzel bir içecek olduğunu görmek ve içmek, menfaate…

Kâsede ekşi bir şey olduğunu görmek ve içmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Boş kâse görmek, iflasa işârettir.

 

KASIK, ETEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kasık/etek görmenin iki tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Mal ve fazlalık.

İbni Sirîn: Kasığınıza baktığınızı görmek ve sanki o bölgede daha önce hiç kıl olmadığını sanmak, işinizin kötüye gideceğine…

Kasığınızda çok fazla kıl olduğunu görmek, kadın veya kadınlardan yana üzüleceğinize ve fakirleşeceğinize…

Kasığınızda ağrı oluştuğunu hissetmek, hissettiğiniz ağrı miktarınca sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

KAŞ

İbni Sirîn: Kaşlarınızın düzgün ve eksiksiz olduğunu görmek, süsünüzün eksiksiz olacağına…

Kaşlarınızın döküldüğünü görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Kaşınızın olmadığını veya döküldüğünü görmek, bir iş yapmaya teşebbüs edeceğinize, ama adınızın o işle kötüye çıkacağına…

Kaşınızın var olduğunu veya dökülmediğini görmek, yapacağınız işle adınızın iyilikle anılacağına ve bu işin, dininizin yararına olacağına…

Kaşınızın ağardığını görmek, ilminizin çoğalacağına, ama malınızın azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Kaşınızdan bir telin döküldüğünü, bir telin de yolunduğunu görmek, malınızın ve makamınızın azalacağına, dinî inancınızın da zarar göreceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Kaşlarınızın kalın olduğunu görmek, mutluluğa…

Kaşlarınızın ince, yanmış veya dökülmüş olduğunu görmek, zarara işârettir.

 

KAŞE, MÜHÜR

Çağdaş Ulema: Herhangi bir şeye kaşe basmak, bir işi iyi bir şekilde sonlandıracağınıza…

Kaşe ve mürekkep görmek, bir iş üstleneceğinize ve bunun akabinde yapmanız gereken birçok işle karşılaşacağınıza işârettir.

 

KAŞINTI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda vücudunuzun kaşıntısından zarar görmek, akrabalarınızdan zarar göreceğinize, aksi takdirde zarar görmeyeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Vücudunuzun kaşındığını görmek, akrabalarınızla görüşmek isteyeceğinize, ancak onlarla aranızda bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Kirmanî: Vücut kaşıntısı, akrabaların durumlarını sormaya işârettir.

 

KATARAKT [Tıp]

Çağdaş Ulema: Katarakt olmak, bir şey hakkında emin olmak, gönül rahatlığına ulaşmak demektir.

 

KATIR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda katır görmenin beş tâbiri vardır:

1-Yolculuk

2-Uzun ömür

3-Düşmana galip gelmek

4-Güzellik ve süs

5-Ahmak adam.

Dişi katır, kısır kadına işâret eder.

Katır yavrusu, hayra alamettir ve murada ermek demektir.

İbni Sirîn: Uysal katır, yumuşak huylu kişiye…

Aksi ve huysuz katır, ahlaksız kişiye…

Kime ait olduğu bilinmeyen çıplak bir katıra binmek, yolculuğa…

Kendi katırınıza bindiğinizi görmek, çıkacağınız yolculuktan kazançla döneceğinize işârettir.

Kirmanî: İri ve siyah bir katıra bindiğinizi görmek, saygın bir kadınla evlenmek istediğinize…

Beyaz katır, evlenmek istediğiniz kadının güzelliğine…

Yeşil katır, evlenmek istediğiniz kadının dindar ve takvalı olduğuna…

Kırmızı katır, aynı kadının neşeli ve dost yanlısı biri olduğuna…

Sarı veya kırmızıya çalan sarı katır, aynı kadının hasta veya sarı benizli biri olduğuna…

Uysal ve eyersiz katır, zayıf kişiye işârettir.

Câbir Mağribî: Bâzı tâbircilere göre erkek katır erkeğe, dişi katır da kadına işâret eder.

Dişi katır, büyük bir zatın çocuğuna…

Erkek katır, yolculuğa…

Birinden dişi katır satın almak, bir kadınla evleneceğinize…

Dişi katır satmak, evleneceğiniz kadından ayrılacağınıza…

Dişi katırın üzerinde oturmak, kısır bir kadınla evleneceğinize ve ondan çocuk sahibi olamayacağınıza…

Erkek katırın üzerinde oturmak, ömrünüzün uzayacağına ve muradınıza ereceğinize…

Ardınız sıra bir katırın koştuğunu görmek, üzüntüye işârettir.

İsmail Eş’as: Katır sesi, kadınlardan yana fazlaca mal elde etmektir.

Katırın sizinle konuştuğunu görmek, ilginç bir işle karşılaşacağınıza ve insanların bu işe şaşıp kalacaklarına…

Katır öldürmek, mal elde edeceğinize…

Katırın telef olduğunu görmek, bir kadından ayrılacağınıza…

Katır derisi veya eti, mal elde edeceğinize veya bâzı tâbircilere göre [katır eti] hastalığa…

Katır sütü içmek, içtiğiniz süt miktarınca zorlukları geride bırakacağınıza işârettir.

 

KATRAN

İbni Sirîn: Rüyâda katran, üzüntü, sıkıntı ve meşakkat demektir.

Katranınız olduğunu veya birinin size katran verdiğini görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Katran yemek, ailenizle aranızda bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…

Katran satmak veya kendinize ait katranları evinizden dışarı attığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Yaranızın üzerine katran koyduğunuzu ve yaranın iyileştiğini görmek, bir kimseden hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Elbisenizin katrana bulaştığını görmek, adınızı kötüye çıkaracak bir iş yapacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Katran görmek, değer verdiğiniz bir şey konusunda töhmet işiteceğinize…

Üzerinizin katranla kirlendiğini görmek, başarınızın kıskanılacağına veya kötü bir ilişki yaşayacağınıza…

Başkalarının üzerlerinin katranla kirlendiğini görmek, insanların sizin emeğinizden faydalanacağına işârettir.

 

KAVUN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kavun görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hastalık

2-Kadın

3-Üzüntü

4-Menfaat

5-İyi geçim.

İbni Sirîn: Sarı kavun, hastalığa işârettir. Yeşil ve tatsız kavun tâbir bakımından sarı kavundan daha iyidir. Ayrıca büyük kavunun tâbiri de küçük kavundan iyidir.

Kirmanî: Mevsiminde tatlı kavun yediğinizi görmek, yediğiniz kavun miktarınca üzüntü ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, arta kalan kavun miktarınca da üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Çok sayıda kavununuzun olduğunu ve bunları yanınıza koyduğunuzu görmek, çaresi olmayan sıkıntılar yaşayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kavun görmek, aşkla dolu tatlı bir hayata…

Kavun yemek, ahlakî olmayan bir işten dolayı beklenmedik sorunlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

KAVURMA

İbni Sirîn: Koyun etinden kavurma yaptığınızı görmek, mal elde edeceğinize…

At etinden kavurma yaptığınızı görmek, insanların sizin malınıza göz dikeceğine işârettir.

 

KAYA

Çağdaş Ulema: Kaya görmek, sağlığa…

Büyük kaya görmek, başarıya…

Bir kayaya tırmanmaya çalışmak ama tırmanamamak, kötü bir durumla karşılaşacağınıza…

Bir kayayı yok etmek, bir işinizin gecikeceğine…

Kayadan zorlukla inmek, bir tanıdığınızı kaybedeceğinize…

Kayadan düşmek, ansızın gerçekleşecek olan bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

KAYAK

Çağdaş Ulema: Rüyâda kayak, çok inilişli bir yol konusunda sizin için uyarı niteliği taşımaktadır.

Kayak sporu yaptığınızı görmek, bir iş konusunda düşüşünüzün, yükselişinizden daha hızlı gerçekleşeceğine…

Başkalarını kayak yaparken görmek, kendinize kötü bir örnek seçtiğinize ve bu yüzden yoldan sapacağınıza işârettir.

 

KAYBOLMAK

İbni Sirîn: Kendinizin, eşinizin veya çocuğunuzun kaybolduğunu görmek, zarara uğrayacağınıza…

Kendinize ait güzel bir şeyin kaybolduğunu görmek, üzüntüye…

Kendinize ait kötü bir şeyin kaybolduğunu görmek, işlerinizin iyiye gideceğine işârettir.

 

KAYIK

Çağdaş Ulema: Kayık görmek, bir değişiklik yaşayacağınıza…

Açık havada kayıkla yolculuk ettiğinizi görmek, iyi ve güzel bir olayla karşılaşacağınıza…

Kapalı havada kayıkla yolculuk ettiğinizi görmek, tatsız bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

KAYMAK [İsim]

Allâme Meclisî: Kaymak görmek, nimet ve zenginliğe işârettir.

 

KAYNAKÇI

Allâme Meclisî: Kaynakçı görmek, biriyle dost olup kaynaşacağınıza ve bu dostluğun hayırlara vesile olacağına işârettir.

 

KAZAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kazan görmenin beş tâbiri vardır:

1-Ev sahibi

2-Ev hanımı

3-Vali

4-Hizmetçi

5-Hacetleri yerine getiren kimse.

Allâme Meclisî: Kazan, başkanlığa işârettir.

İbni Sirîn: Kazan, evin hanımına işârettir. Kazanda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık da ev sahibine yorulur.

Yeni ve büyük kazan satın almak veya bir başkasının size verdiğini görmek, evin hanımının başına bir bela geleceğine…

Kazanda etli veya etsiz yiyecekler görmek, zahmetsizce elde edeceğiniz hazır rızka…

Kazanın kırıldığını görmek, evin hanımının veya ev sahibinin öleceğine işârettir.

Kirmanî: Kazanın içinde yenilebilir bir şey olduğunu görmek, evin hanımından size bir menfaat ulaşacağına…

Kazanın içinde kötü bir yiyecek olduğunu görmek, evin hanımından bir zarar göreceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kazanın ocak üstünde taştığını görmek, büyük bir heyecan yaşayacağınıza…

Kazan tamir etmek, insanlar arasında iyi bir konuma sahip olacağınıza…

Yemek kazanı görmek, misafir ağırlayacağınıza…

Çamaşır kazanı görmek, temizlik ihtiyacı duyacağınıza…

Kazan tamircisi görmek, bir tartışma yaşayacağınıza…

Kazan yapan birini görmek, evliliğe işârettir.

 

KAZMA

İbni Sirîn: Kazma görmek, fakir yabancıya…

Bir yerden kazma aldığınızı görmek, yabancı biriyle kaynaşıp arkadaş olacağınıza ve karşılıklı menfaat elde edeceğinize…

Çok sayıda kazmanız olduğunu görmek, bir grup yabancıya rehberlik edeceğinize…

Bir kazmanın üzerinde oturduğunuzu görmek, yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kazma görmek, bir olayla karşılaşacağınıza…

Kazmayla iş yapmak, işinizde iyi bir ilerleme kaydedeceğinize işârettir.

 

KEÇE, TİFTİK

Müellif: Beyaz keçe, helal mala…

Siyah keçe, yapacağınız bir ticaretten gelir elde edeceğinize…

Keçenizin yandığını görmek, malınızın telef olacağına işârettir.

 

KEÇİ

Allâme Meclisî: Rüyâda keçi eti yediğinizi görmek, çok sıkıntı çekeceğinize, ancak daha sonra helal mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Erkek keçi, önde gelen büyük bir zata…

Dişi keçi, kadına…

Meçhul bir keçiyi kesmek, büyük bir kişiye karşı zafer kazanacağınıza…

Keçi derisi yüzmek, çok mal biriktireceğinize…

Derisini yüzdüğünüz keçinin etinden yemek, biriktirdiğiniz malı yiyeceğinize…

Keçiye binip sağa sola sürmek, büyük bir kişiye hile edeceğinize ve onu dilediğiniz gibi yönlendireceğinize…

Keçinin sizi yere çırptığını görmek, istediğiniz gibi yönlendireceğiniz adamın sizi bulunduğunuz mevkiden mahrum edeceğine…

Keçinin boynuzlarını kırmak, yönlendirdiğiniz adamı etkisiz hale getireceğinize…

Keçinin kıllarının çoğaldığını görmek, malınızın çoğalacağına…

Keçinin kıllarını kesmek, kestiğiniz ölçüde evladınızdan mal alacağınıza…

Dişi keçi bulmak veya başkasının size dişi keçi verdiğini görmek, evleneceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir dişi keçiyi sağdığınızı ve sütünü içtiğinizi görmek, bir kadından gelir elde edeceğinize…

Bir dişi keçiyi kestiğinizi ve etini yediğinizi görmek, bir kadın tarafından dileğinizin gerçekleşeceğine…

Etinden dolayı keçi kesmek, bir kadınla evleneceğinize, ama ondan hayır görmeyeceğinize…

Dişi keçinin evinizden dışarı çıktığını görmek, karınızı boşayacağınıza…

Evinizde veya başka bir yerde kendinize ait keçi sürüsü olduğunu görmek, sürü miktarınca elinize mal geçeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Dişi keçi eti yemek, hastalanacağınıza ve ardından çabucak iyileşeceğinize…

Keçi, postu, kılı ve sütü görmek, hayır ve berekete…

Dişi keçi görmek ve etini yemek, lezzetliyse hayra, acı veya nahoşsa sıkıntıya işârettir.

 

KEDİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kedi görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hırsız

2-İmansız kimse

3-Hastalık

4-Şefkatli kadın

5-Savaş ve husumet.

Allâme Meclisî: Kedi öldürmek, genişliğe çıkacağınıza…

İbni Sirîn: Kedi, fesat ehli hırsız kimseye…

Evinize bir kedi girdiğini görmek, evinize hırsız gireceğine…

Kedinin evinizdeki bâzı yiyecekleri yediğini görmek, hırsızın evden bir şey çalacağına…

Kediyi öldürdüğünüzü görmek, hırsızı öldüreceğinize veya etkisiz hale getireceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir kediyi öldürüp derisini yüzdüğünüzü görmek, hırsızlıkla elde edilen bir mal alacağınıza…

Sabah namazından sonra kedi görmek, altı günlük bir hastalık geçireceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kedi görmek, ikiyüzlülük veya ümitsizliğe…

Bir kedi tarafından tırmalanmak veya ısırılmak, tehlikeli düşmana…

Kedi okşamak, liyakati olmayan birine gereğinden fazla önem verdiğinize…

Kedinin, birine sürtündüğünü görmek, iyi niyetinizin kötüye kullanılacağına ve bâzı dalkavuklar tarafından aldatılacağınıza…

Anne kedi ve yavrularını bir arada görme, endişe ve rahatsızlığa…

Kedi sesi veya iniltisi duymak, gereksiz şeyler konuşacağınıza veya birinin dedikodusunu yapacağınıza işârettir.

 

KEDİ MİSKİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kedi miski görmenin dört tâbiri vardır:

1-Edep, ahlak

2-Övgü

3-Şöhret

4-Güzel davranış.

İbni Sirîn: Kedi miskine sahip olduğunuzu görmek, edepli, ahlaklı ve halk tarafından beğenilen biri olduğunuza…

Kedi miskinin kokusundan hoşlanmadığınızı görmek, halk tarafından kınanacağınıza…

Kedi miski yemek, eşinizin edepli ve ahlaklı biri olduğuna işârettir.

 

KEFEN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ölen birinin kefenini görmek üç şekilde tâbir edilir:

1-Mal

2-Zorluk

3-Dinde fesat.

İbni Sirîn: Tanıdık ve ölmüş biri için kefen hazırladığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Ölmüş birinin kefenini çıkardığınızı görmek, ölen bir kimsenin malında gözünüz olduğuna…

Fesat ve nifak ehli birinin ölülerin kefenlerini çıkardığını görmek, ölmüş birinin malını haram yolla elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Ölen bir tanışınızın üzerinden kefenini çıkardığınızı görmek, onun yolunu izleyeceğinize ve kefenini çıkardığınız kimse âlimse ilme ağırlık vereceğinize, zenginse malınızı artıracağınıza…

Ölü sandığınız birinin kefenini çıkarmak, ama aynı kimsenin mezarda diri olduğunu görmek, o kimsenin dindar biri olduğuna…

Bir ölüyü kefenlediğinizi görmek, akrabalarınızdan biri öldüğünde onu sizin kefenleyeceğinize işârettir.

 

KEHRİBAR

Müellif: Rüyâda bir miktar kehribarınız olduğunu görmek, bir kız çocuğunuzun olacağına veya sıkıntı yaşayacağınıza…

Kehribarın beyaz veya yeşil renkte olduğunu görmek, menfaat elde edeceğinize…

Sarı kehribar görmek, hastalığa işârettir.

 

KEKİK

Müellif: Kendinize ait bir arazide kekik otu olduğunu görmek, adınızın hayırla anılacağına, bunun aksini görmek ise sıkıntıya işârettir.

 

KEKLİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda keklik görmenin dört tâbiri vardır:

1-Erkek çocuk

2-Dost

3-İş konusunda rahatlık

4-Murada ermek.

İbni Sirîn: Keklik, güzel kadına yorulur.

Keklik yakaladığınızı görmek, güzel bir kadınla evleneceğinize…

Keklik eti yediğinizi görmek, size bir elbise hediye edileceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Erkek kekliğe sahip olmak, erkek çocuğa, dişi kekliğe sahip olmak ise uyumlu bir kadına işârettir.

 

KEL, KELLİK

İbni Sirîn: Kel biriyle arkadaş olduğunuzu görmek, büyük bir şahsiyetle dost olacağınıza…

Bir kelin kafasından saç çıktığını görmek, borçlanacağınıza veya elinize az miktarda mal geçeceğine…

Kel olduğunuzu görmek, erkekseniz, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, kadınsanız, ziynetinizde bir eksiklik olacağına işârettir.

Kirmanî: Kel görmek:

Tüccar için, hayır ve kazanca…

Sanatkâr için, sanatta kazançla birlikte kariyer sahibi olmaya…

Hâkim için, endişeye…

Kadınlar için, ziynette eksikliğe işârettir.

Çağdaş Ulema: Kel olduğunuzu görmek, bilge insanlar arasında başarılı olacağınıza veya servet elde edeceğinize…

Başkasının kel olduğunu görmek, ciddî biriyle tanışacağınıza…

Kel çocuklar görmek, sağlığa işârettir.

 

KELEBEK

İbni Sirîn: Kelebek, câhilliğiyle kendisini tehlikeye atan zayıf ve bilgisiz kişiye işârettir.

 

KELEPÇE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kelepçe görmenin üç tâbiri vardır:

1-Kuvvet ve zenginlik

2- Düşmana karşı zafer

3-İşlerde düzen.

 

KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

İbni Sirîn: Rüyâda kelime-i şahadet getirdiğinizi görmek, dindar biriyseniz şehit olarak veya kelime-i şehadet getirerek dünyadan göçeceğinize, günahkâr biriyseniz tövbe edeceğinize, aynı rüyâyı bir müşrik görmüşse Müslüman olacağına işârettir.

 

KEMENT

İbni Sirîn: Kement atıp birini yakaladığınızı görmek, büyük bir şahsiyetten yardım isteyeceğinize…

Kement attığınızı ve kimseyi yakalayamadığınızı görmek, kimsenin size yardım etmeyeceğine işârettir.

 

KEMER, KAYIŞ

Allâme Meclisî: Belinize kemer bağladığınızı görmek, saygınlık elde edeceğinize ve helal bir mirasa konacağınıza…

Kemerinizin açıldığını görmek, ömrünüzü yarıladığınıza…

Kemerinizin yere düştüğünü görmek, ömrünüzün sonlarının yaklaştığına işârettir.

İbni Sirîn: Belinize kemer bağladığınızı görmek, dindar biriyseniz, hasmınızdan insaf göreceğinize, dindar değilseniz, yaptığınız günahlardan dolayı bir an evvel tövbe etmeniz gerektiğine işârettir. Çünkü bu rüyâ, dindar olmayanlar için hayra alamet değildir.

Câbir Mağribî: Elinizde bir kemer olduğunu görmek, dinî inancınızın zayıf olduğuna…

Dindar biri olduğunuzu ve belinize kemer bağladığınızı görmek, İslam’dan çıkma korkusu içinde olacağınıza…

Belinizden kemeri çıkarıp attığınızı görmek, bir an evvel tövbe etmeniz gerektiğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Eski bir kemer görmek, faydası olmayan çabaya…

Altın kemer görmek, başarı elde edeceğinize…

Eski ve yıpranmış kemer görmek, musibete…

Kemer bulmak, birinin güvenini kazanacağınıza…

Belinizde kemer olduğunu görmek, pek yakında bir ilişki kuracağınıza işârettir.

 

KEMİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kemik görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Arzu

2-Akrabalar

3-Evlat

4-Evin reisi

5-Mal

6-Kardeşler

7-Ortak.

İbni Sirîn: Kemik, insanların geçimlerini sağladığı mala…

Üzerinde et bulunan bir kemiği elinize almak, üzerindeki et kadar hayır elde edeceğinize…

Kemiğin etsiz olduğunu görmek, az bir yarar elde edeceğinize…

Başkasına kemik vermek, sizin desteğinizle başkasına hayır ulaşacağına işârettir.

Kirmanî: Kemiğini kırdığınız birine pansuman yaptığınızı görmek, büyüklük görmek, çeşitli yararlar elde etmek ve güzel davranışlarla karşılaşmak demektir. Bâzı tâbircilere göre çare bulunmayan işinize çare bulmaya işârettir.

Çağdaş Ulema: Kemik görmek, işlerinizin yoğun olacağına…

Kemiğin etini kemirmek, geçiminiz konusunda endişe edeceğinize…

Bir köpeğin önüne kemik atmak, iyilik yapıp karşılığında nankörlük bulacağınıza…

Ölü kemiği görmek, herhangi bir şeye ihtiyaç duyacağınıza…

Balık kemiği/ kılçık yutmak, huzursuzluk ve nefretle mücadele edeceğinize…

Leğen kemiği görmek, güzel çocuklarınız olacağına…

Leğen kemiğinizin sertleştiğini görmek, sağlığınızın iyi olacağına…

Leğen kemiğinizin çıktığını veya kırıldığını görmek, üzüntü ve kedere işârettir.

 

KENE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kene görmenin üç tâbiri vardır:

1-Eş, aile

2-Hizmetkâr

3-Mal.

Bir kene öldürdüğünüzü görmek, yukarıda belirtilen üç şeyden birinin eksileceğine…

Üzerinizdeki keneleri alıp attığınızı görmek, gizli bir haber alacağınıza ve bu yüzden endişeleneceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kene, kadına yorulur.

Bir kenenin vücudunuzun herhangi bir yerinden kan emdiğini görmek, malınızın telef olacağına…

Dörtayaklı hayvanların üzerinde kene olduğunu görmek, eğer hayvanlarınız varsa, insanların hayvanlarınızdan faydalanacağına işârettir.

 

KENGER OTU

İbni Sirîn: Rüyâda kenger otuna sahip olduğunuzu ve yediğinizi görmek, üzüleceğinize, yemediğinizi görmek ise üzülmeyeceğinize işârettir.

 

KEPÇE

İbni Sirîn: Temiz bir kepçeye sahip olduğunuzu görmek, hizmetkârınızın sâliha bir kadın olduğuna…

Eski veya kirli kepçe görmek, bunun aksine tâbir edilir.

 

KEPEK, BUĞDAY KEPEĞİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kepek görmenin üç tâbiri vardır:

1-İhtiyaç

2-Kıtlık, darlık

3-Geçim konusunda zorluk.

İbni Sirîn: Kepek, ihtiyaca işârettir.

İnsanların kepek veya kepek ekmeği yediklerini görmek, bulunduğunuz bölgede kıtlık/açlık baş göstereceğine ve insanların geçimlerinin kötü olacağına…

Evinizde kepek olduğunu, ama onları dışarı boşalttığınızı veya birine verdiğinizi görmek, o bölgede darlık ve kıtlık olacağına, ancak bundan etkilenmeyeceğinize işârettir.

 

KEPEK [Tıp]

İbni Sirîn: Adeta yağmur gibi başınızdan yere kepek yağdığını görmek, yağan kepekler kadar birinden zarar göreceğinize…

Daha önce saçınızda kepek olduğunu ve geçtiğini görmek, zarardan güvende olacağınıza…

Saçınızdaki kepeklerin döküldüğünü görmek, üzgünseniz sevineceğinize işârettir.

 

KERKENEZ [Zoo.]

İbni Sirîn: Rüyâda kerkenez görmek, hüküm sahibi kimseye, vahşi kerkenez ise buluğ çağına ermiş evlada…

Bir kerkenez yakaladığınızı ve onunla avlandığınızı görmek, söz sahibi birinin size zulmedeceğine…

Söz sahibi birinin size kerkenez verdiğini ve onunla avlandığınız görmek, söz sahibi biri vasıtasıyla makam elde edeceğinize, ancak başkalarına zulmedeceğinize…

Kerkenez yakalamaya çalıştığınızı ve yakaladığınızı görmek, asi ve başına buyruk bir çocuğunuz olacağına…

Avladığınız kerkenezin etinden yediğinizi görmek, çocuklarınızdan yana sorun yaşayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Kerkenez görmek, iri ve kuvvetli kişiye işârettir.

Evinizde bir kerkenez olduğunu ve bir-iki kez öttüğünü görmek, zarara uğrayacağınıza…

Üç kez öttüğünü görmek, zarara uğramayacağınıza işârettir.

 

KERPİÇ

İbni Sirîn: Kerpiç, mala…

Kalıplara kerpiç döktüğünüzü ve döktüğünüz kerpiçlerin kuruduğunu görmek, gördüğünüz kerpiç miktarınca mal elde edeceğinize…

Elinizde kerpiç olduğunu veya birinin size kerpiç verdiğini görmek, bir yerden para bulacağınıza veya aynı parayı birinin size vereceğine…

Çok sayıda kerpiç biriktirdiğinizi görmek, bol miktarda mal ve nimet elde edeceğinize işâret eder.

Kirmanî: Duvardan kerpiç yonttuğunuzu görmek, duvar sahibinin malını kaybedeceğine…

Kerpiçleri ufalayıp dağıttığınızı görmek, malınızı başkalarına harcayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Pişirilmiş kerpiç görmek, kötüye işârettir. Pişirilmiş kerpiçten yapılan binalar görmek de kötüye tâbir edilir.

 

KERTENKELE

Allâme Meclisî: Rüyâda kertenkele görmek, ona-buna söz taşıyan ispiyoncu biriyle arkadaş olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kertenkele eti yemek, menfaate…

Evinizde kertenkele olduğunu ve ses çıkardığını görmek, evinizde bir musibet olacağına ve matem seslerinin yükseleceğine işârettir.

Kirmanî: Kertenkele eti yemek, menfaate…

Kertenkele tarafından ısırılmak, herhangi bir kimseden zarar göreceğinize…

Kertenkele öldürmek, düşmanınızı alt edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kertenkele görmek, birtakım gizli düşmanların kötülükleriyle karşılaşacağınıza…

Yeşilkertenkele görmek, yapacağınız bir işte yanlış anlaşılacağınıza, ancak daha sonra aklanacağınıza…

Gri kertenkele görmek, birtakım insanlara güveneceğinize, ancak bu güvenin kötüye kullanılacağına ve bunun neticesinde sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

KESE, CÜZDAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda boş kese görmenin üç tâbiri vardır:

1-Halk

2-Sır

3-Fakirlik.

İbni Sirîn: Dolu para kesesi bulmak, içindeki para miktarınca rızkınızın artacağına ve geçim konusunda rahatlık elde edeceğinize…

Boş para kesesi bulmak, bunun aksine işârettir.

Kirmanî: Para kesesinin içindeki paralarla birlikte kaybolduğunu görmek, birine nasihat edeceğinize, ancak nasihatinizin bir faydası olmayacağına…

Kesenin ağzının açıldığını ve içindeki paraların döküldüğünü görmek, husumetten kurtulacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Kesenizin yırtık olduğunu görmek, sırrınızın ortaya çıkacağına…

Yırtık keseyi diktiğinizi görmek, sırrınızın gizli kalacağına işârettir.

 

KESE, LİF

Çağdaş Ulema: Kese görmek, dedikodular karşısında sabırlı olmanız gerektiğine, aksi takdirde önemli bir şahsiyetin manevî desteğini kaybedeceğinize…

Keseyle yıkandığınızı görmek, size yöneltilen ithamları delil kabul edip, tarafların aleyhinde kullanacağınıza işârettir.

 

KESTANE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kestane görmenin üç tâbiri vardır:

1-Helal rızk

2-Menfaat

3-Geçimlilik.

Müellif: Kendinize ait bir kestane ağacı görmek, büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Size ait kestane görmek ve bunları yemek, yediğiniz kestane miktarınca helal rızk elde edeceğinize…

Evinizde size ait çuval dolusu kestane olduğunu görmek, o yıl içerisinde bol miktarda mal ve nimet kazanacağınıza…

Başkalarının evinde kestane görmek, insanların size güveneceğine ve bu yüzden bâzı şeylerini size emanet edeceklerine işârettir.

Câbir Mağribî: Kestane yediğinizi görmek, üzüleceğinize işârettir.

 

KETEN

İbni Sirîn: Rüyâda keten görmek, helal mala…

Ketenli elbise giymek, bolluk ve berekete…

Keten tohumu yemek, bol miktarda mal elde edeceğinize işârettir.

 

KEVSER HAVUZU

İbni Sirîn: Kıyâmetin koptuğunu ve insanları Kevser Havuzu başında topladıklarını görmek, insanlar arasında adaletle hükmedecek bir hükümdarın [Hz. Mehdi] ortaya çıkacağına…

Kevser Havuzu’ndan bir bardak su içtiğinizi görmek, İslam üzere öleceğinize…

Kevser Havuzu’nun etrafında gezinip durduğunuzu, su istediğinizi, ama kimsenin size su vermediğini görmek, Ehlibeyt [s.a.a] düşmanı olacağınıza…

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] size su verdiğini ve içtiğinizi görmek, O’nun şefaatine nail olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Adınızı Kevser Havuzu’na yazdıklarını ve oradan bir bardak su alıp içtiğinizi görmek, büyük bir âlimle arkadaş olacağınıza ve ondan, iki cihanda da size yararlı olacak ilimler öğreneceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Kevser Havuzu’ndan su içmek, ancak suyun bulanık ve acı olduğunu görmek, rüyâ sahibinin İslam’a değer vermeyen nifak ehli biri olduğuna, Kurân ve hadislerden nasip almadığına ve dinî inancının bozuk olduğuna…

Kevser Havuzu’nu tıpkı hadislerde rivâyet edildiği gibi görmek ve ondan su içmek, rüyâ sahibinin Allah katında makam sahibi biri olduğuna işârettir.

 

KIBLE

İbni Sirîn: Doğuya doğru namaz kıldığınızı görmek, İslam’a pek sıcak bakmadığınıza…

Kıblenin tersine namaz kıldığınızı görmek, din yolunda Sâdık biri olduğunuza ve ibâdet ehli olacağınıza işârettir.

 

KIL

Allâme Meclisî: Vücudunuzun kıllarla kaplı olduğunu görmek, bir belayla karşılaşacağınıza…

Vücudunuzdaki kılları tıraş ettiğinizi görmek, rahatlığa kavuşacağınıza ve sevineceğinize…

Bir başkasının vücudunda kıl görmek, iyiye…

Alışılagelmeyen herhangi bir yerinizde kıl görmek, iyiye işârettir.

İbni Sirîn: Bedeninizin her yerinde kıl olduğunu ve etrafında kan ve irin biriktiğini görmek, gördüğünüz irin ve kıl miktarınca mal elde edeceğinize, kan ve irin olmadığını görmek ise, malınızın azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Bütün uzuvlarınızın kıllandığını ve bu yüzünden sıkıntı yaşadığınızı görmek, gördüğünüz kıl miktarınca sıkıntı yaşayacağınıza, bunun aksini görmek ise, malınızın azalacağına işârettir.

 

KILIÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kılıç görmenin beş tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Yöneticilik

3-Muhabbet

4-Menfaat

5-Zafer.

Allâme Meclisî: Kılıç görmek, hükümet işlerini yürüten kimse için yöneticilik, alim için emanet, sıradan insanlar için mal ve kadınlar için murada erme demektir.

Eğri kılıç görmek, birine veya bir yere elçi, mesaj veya mektup göndereceğinize…

[Kadınlar için] kınından kılıç çıkardığınızı görmek, evleneceğinize…

Kılcınızın kırıldığını ve kabzasının elinizde kaldığını görmek, hamile eşiniz varsa, doğum sırasında çocuğunuzun öleceğine ve eşinizin hayatta kalacağına işârettir.

Müellif: Kılıcı kınında görmek, kadına…

Yalın kılıç, mala veya yöneticiliğe…

Elinizde kılıç olduğunu görmek, hamile bir bayansanız, erkek çocuğunuz olacağına…

Kınında duran bir kılıcın kırıldığını görmek, çocuğunuzun karnınızda öleceğine…

Kılıç çekip birine vurduğunuzu görmek, düşüncenizi biriyle paylaşacağınıza…

Birine kılıçla vurduğunuzu ama etki etmediğini görmek, bir daha çocuk sahibi olmayacağınıza…

Biri yüzünden bir başkasına kılıçla vurduğunuzu görmek, vurduğunuz kimsenin şöhret bulacağına…

Çok sayıda kılıcınızın olduğunu görmek, zenginleşeceğinize…

Kılıcınızın elinizden alındığını görmek, görevinizden azledileceğinize…

Kemerinize kılıç bağladığınızı görmek, ömrünüzün uzayacağına…

Kılıcınızın altından olduğunu görmek, saygın bir kimsenin yardımıyla genişliğe çıkacağınıza…

Kılıcınızın demirden olduğunu görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Kılıcınızın camdan olduğunu görmek, büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Kılıcınızın inciden olduğunu görmek, âlimlerden menfaat göreceğinize…

Kılıcınızı kınından çıkardığınızı görmek, eşinizin bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine işârettir. Bu konuda bıçak kınının tâbiri de aynıdır.

Çağdaş Ulema: Kılıç görmek, düşmanlığa…

Bele kılıç bağlamak, bir şiddete maruz kalacağınıza ve bu yüzden dikkatli olmanız gerektiğine…

Elinizde kılıç olduğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Kılıçla birine vurmak, fakirleşeceğinize…

Kılıçla yaralanmak, ölüm tehlikesiyle karşılaşacağınıza…

Kılıçla tehdit edilmek veya bir kılıç darbesi almak, bir düşmanınızı alt edeceğinize…

Paslı kılıç görmek, saygısızlığa uğrayacağınıza işârettir.

 

KINA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kına yakmanın üç tâbiri vardır:

1-Yakın akrabaları süslemek

2-Ev halkının [ayıplarını] örtmek

3-Üzüntü ve sıkıntı.

İbni Sirîn: Elinize veya ayaklarınıza kına yaktığınızı görmek, mal konusunda kaybınız olmuşsa, kaybettiğiniz malı yeniden elde edeceğinize…

Hem elinize hem ayaklarınıza kına yaktığınızı görmek, kardeşlerinizi veya çocuklarınızı dinin yasakladığı şekilde süsleyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Elinize ve ayağınıza kına yaktığınızı görmek, akrabalarınızı veya ailenizi süsleyeceğinize, ancak inancınızın kötü olacağına ve bâzı tâbircilere göre ailenizin veya yakınlarınızın ayıplarını örteceğinize…

Elinize ve ayağınıza tıpkı kadınlar gibi kına yaktığınızı görmek, büyük bir korku yaşayacağınıza veya bu rüyâyı bir kadın görürse, sevineceğine…

Elinize kına yaktığınızı, ancak yakışmadığını görmek, bir sıkıntı yaşayacağınıza, ancak bu durumdan çabucak kurtulacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Elinize ve ayağınıza kına yaktığınızı görmek, insanlara alay konusu olacak bir iş yapacağınıza…

Parmak uçlarınıza kına yaktığınızı görmek, [Allah’ı] tespih edeceğinize…

Sadece ellerinize kına yaktığınızı görmek, arkadaşlarınıza hile yapacağınıza işârettir.

 

KIRBAÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kırbaç görmenin beş tâbiri vardır:

1-Kalabalık

2-Tartışmak, sataşmak

3-Zor bir meselenin aydınlığa kavuşması

4-Yolculuk ve ayrılık

5-Büyüklük ve mal.

Hz. Danyal [a.s]: Kırbaçlandığınızı, aldığınız darbeler nedeniyle sırtınızda kırbaç izi oluştuğunu veya el ve ayaklarınızın sıkıca bağlandığını ve aldığınız kırbaç darbeleri yüzünden vücudunuzdan kan geldiğini görmek, kötü şeyler yaşayacağınıza, iğneleyici sözler işiteceğinize ve gördüğünüz kan miktarınca sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Kırbaçlandığınızı ve bedeninizden kan geldiğini görmek, zarara uğrayacağınıza ve çirkin sözler işiteceğinize…

Aynı rüyâda canınızın yanmadığını ve kan gelmediğini görmek, sıkıntı yaşamayacağınıza ve aldığınız kırbaç darbeleri miktarınca para kazanacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Birini kırbaçlamak, menfaat elde edeceğiniz bir işle uğraşacağınıza…

Kırbaçladığınız kişinin bedeninin kanadığını görmek, hoşunuza gitmeyen kaba sözler işiteceğinize…

Elinizi ve ayaklarınızı bağlamadan kırbaçlandığınızı ve bedeninizden kan geldiğini görmek, haram mal elde edeceğinize…

Vücudunuzdan akan kanın etkisiyle yorgunluk hissetmek, başkalarından menfaat elde edeceğinize…

Elinizdeki kırbacı attığınızı görmek, elinizdeki işi bırakacağınıza işârettir.

Kirmanî: Tanıdık biri tarafından kırbaçlandığınızı görmek, o kimseden haram mal elde edeceğinize…

Kırbaç yarasından kan aktığını görmek, mal elde edeceğinize…

Vücudunuzda kırbaç izi kaldığını görmek, çirkin ve kaba sözler işiteceğinize…

Tanımadığınız biri tarafından kırbaçlanmak, beklenmedik bir mal elde edeceğinize işâret eder.

Câbir Mağribî: Elinizde güzel bir kırbaç olduğunu görmek, bir çocuk sahibi olacağınıza…

Kırbacınızın ağaçtan olduğunu görmek, durumunuzun iyi olacağına…

Deri kırbacınız olduğunu görmek, hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Elinizdeki kırbacın kırıldığını görmek, çocuğunuzun öleceğine veya görevinizden azledileceğinize…

Bindiğiniz atı kırbaçladığınızı görmek, başkası için çalışacağınıza, ancak yaptığınız işte bencillik edeceğinize…

Birinin sırtını kırbaçlamak ve kırbaçlanan yerin kanadığını görmek, haram mal elde edeceğinize veya herhangi bir suçla itham edileceğinize…

Sırtınızda kırbaç yarası olduğunu görmek, ancak bunu kimin yaptığını bilmemek, dünya ve âhirete yönelik işlerinizin son bulacağına…

Birinin sırtınızı adeta parçalayacak şekilde kırbaçladığını görmek, aile bireylerinizin dağılacağına…

Birini aşırı derecede kırbaçla dövmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

İsmail Eş’as: Kendi evinizde elinizde bir kırbaç olduğunu ve bunun uzadığını görmek, hısmınıza karşı dilinizin uzayacağına…

Kırbacınızın uzun olduğunu, sonra kısaldığını görmek, düşmanınızın size galip geleceğine işârettir.

 

KIRLANGIÇ

İbni Sirîn: Rüyâda kırlangıç, dostluğa işârettir.

Kırlangıcınızın olduğunu veya birinin size kırlangıç verdiğini görmek, daha önce sizden ayrılan bir kişiyle yeniden dost olacağınıza…

Kırlangıç öldürdüğünüzü veya elinizden attığınızı görmek, dostunuzdan ayrılacağınıza işârettir.

Kirmanî: Kırlangıç görmek, akıllı ve zengin kimseye işârettir.

Dişi kırlangıç görmek, zengin ve akıllı kadına…

Kırlangıcın elinizden uçup gittiğini görmek, zengin birinden uzaklaşacağınıza…

Kırlangıcın elinizde öldüğünü görmek, bir dostunuzun öleceğine veya üzüleceğinize işârettir.

 

KIRLANGIÇOTU [Bot.]

İbni Sirîn: Rüyâda kırlangıçotu yediğinizi görmek, hastalığa…

Tedavi amacıyla gözünüze kırlangıçotu sürdüğünüzü görmek, güzel bir iş yapacağınıza işârettir.

 

KIRMIZILIK

Câbir Mağribî: Pantolon, gömlek, ceket vb. giysileri kırmızı renkte görmek, savaşmak, kan akıtmak ve fitne çıkarmaktan hoşlandığınıza, kırmızılığın koyuluğu miktarınca insanlara zulmedeceğinize…

Aynı rüyâyı cami, kilise ve sinagog gibi mabetlerde görmek, belirtilen şeylerin daha hafif olacağına işârettir.

 

KISIR, KISIRLAŞTIRMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kısır birini görmenin üç tâbiri vardır:

1-Zahit insanlar

2-Melek görmek

3-İbadet etmek.

İbni Sirîn: Kendinizi kısırlaştırdığınızı görmek, düşmanla savaştığınız takdirde küçük düşürüleceğinize, ancak Allah’a itaatkâr bir kul olacağınıza veya bâzı tâbircilere göre, çocuğunuzun öleceğine, bir daha da çocuk sahibi olamayacağınıza, ancak zengin olacağınıza…

Tanımadığınız birini kısırlaştırdığınızı, onun ilim ve hikmet üzere konuşan sâlih biri olduğunu görmek, kısırlaştırdığınız kimsenin aslında sizi hayra davet eden, müjdeleyen ve kötülüklerden sakındıran bir melek olduğuna…

Tanıdık birini kısırlaştırdığınızı görmek, kısırlaştırdığınız kimsenin kişiliğine göre, iyiye veya kötüye işârettir.

Kirmanî: Hayalarınızın kesildiğini veya düştüğünü görmek, düşmanınıza yenik düşeceğinize veya bâzı tâbircilere göre bir daha kız çocuğunuzun olmayacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Sebepsiz yere hadım olduğunuzu görmek, saygınlığınızı yitireceğinize ve zarar göreceğinize…

Cinsel organınızın kökünden kesildiğini görmek, adınızın insanlar arsında unutulacağına, makamınızın azalacağına ve çocuklarınızdan bâzılarını kaybedeceğinize işârettir.

 

KIŞ

İbni Sirîn: Rüyâda kış mevsimi, söz sahibi kimseye işârettir.

Kış mevsiminde olduğunuzu ve insanların soğuktan kötü yönde etkilendiğini görmek, söz sahibi birinin bölge halkına zarar vereceğine…

Aynı rüyâda kimsenin soğuktan etkilenmediğini görmek, bölge halkının söz sahibi bir kimseden menfaat elde edeceğine işârettir. Bu rüyâyı kışın görmek, tâbir bakımından daha iyidir.

Kirmanî: Mevsimlerden kış mevsimi olduğunu ve havanın çok soğuk olmadığını görmek, murada ereceğinize, makam ve izzet bulacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kış mevsiminde olduğunuzu görmek, içinde bulunduğunuz dönemde geleceğe yönelik önemli atılımlar yapmamanız gerektiğine, aksi takdirde zarara uğrayacağınıza işârettir.

 

KIYÂMET

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda iyi insanların kıyâmeti görmelerinin dört tâbiri vardır:

1-Kurtuluş

2-Üzüntüden kurtulma

3-Düşmana karşı zafer

4-Talih.

Kıyâmet terazisi görmenin ise beş tâbiri vardır:

1-Hâkim

2-Hükümdar/yönetici

3-Fakih

4-Arabulucu

5-Doğru hüküm.

Allâme Meclisî: Kıyâmet gününün geldiğini, sorguya çekildiğinizi ve hesabınızın kolay olduğunu görmek, hayır ve mutluluğa işârettir.

İbni Sirîn: Kıyâmetin koptuğunu görmek, Allah’ın inâyetiyle o bölgede adaletin yaygınlaşacağına, eğer bölge halkı zalimse ilahî azaba uğrayacaklarına ve eğer mazlumsa, Allah’ın da yardımıyla zalimlere galip geleceklerine…

Bölge halkının Allah’ın huzurunda durduklarını görmek, o bölgeye Allah’ın azap ve bela göndereceğine işârettir.

Kirmanî: Kıyâmetin koptuğunu görmek, zulme uğramış biriyseniz zalimden hakkınızı alacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize ve sıkıntıdaysanız sıkıntınızdan kurtulacağınıza…

Güneşin batıdan doğması, Deccal’ın ortaya çıkması vb. kıyâmet alametlerinden birinin gerçekleştiğini görmek, tövbe etmeniz gerektiğine…

Mezarların yarıldığını ve ölülerin kabirlerinden dışarı çıktıklarını görmek, düşmana karşı zafer kazanacağınıza…

Kıyâmet gününde hesap verdiğinizi görmek, gaflet içinde olduğunuza… [“İnsanların hesaba çekilecekleri [gün] yaklaştı. Hal böyleyken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler.” 135

Hesap sormaya ilk olarak sizden başlandığını görmek, zarara uğrayacağınıza… [“Rabbinin ve O’nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır.” 136

Amellerinizin tartıldığını ve iyiliklerinizin daha ağır geldiğini görmek, akıbetinizin iyi olacağına… [“Artık kimlerin tartıları [iyilikleri] ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.” 137

Kötülüklerinizin daha ağır geldiğini görmek, günahlarınızın çok olduğuna ve tövbe etmediğiniz takdirde ateş ehli olacağınıza… [“Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.” 138“Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir, [çünkü onlar] ebedî cehennemdedirler.” 139

Amel defterinizin elinize verildiğini ve “Oku!” dendiğini görmek, dindar biriyseniz işlerinizin iyiye gideceğine, günahkâr biriyseniz akıbetinizin kötü olacağına… [“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” 140

Amel defterinizin sağ elinize verildiğini görmek, doğru yolda olduğunuza… [“Ant olsun biz Peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik.” 141

Amel defterinizin elinize verildiğini ve onu okumanız istendiğini görmek, iyilik ehliyseniz işinizin yolunda gideceğine, fesat ehli biriyseniz işinizin risk taşıdığına… [“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” 142

Sırat köprüsünde olduğunuzu görmek, doğru yolda olduğunuza işârettir.

 

KIZAMIK

Müellif: Kızamık görmek, malınızın çoğalacağına…

Vücudunuzda kızamık çıktığını görmek, zahmetle de olsa helal mal elde edeceğinize…

Vücudunuzda açık kırmızı kızamıklar çıktığını görmek, haram mal kazanacağınıza işârettir.

 

KIZARTMA, ÇEVİRME

İbni Sirîn: Rüyâda kızartma, rızk peşinde koşan söz sahibi kimseye işârettir. tâbir bakımından pişmiş et, çiğ etten daha iyidir.

Kirmanî: Kızartılmış koyun eti yemek, yediğiniz et kadar zahmetle mal elde etmeye…

Kızartılmış inek eti yemek, korkudan güvende olmaya…

Kızartılmış kuzu eti yemek, elinize az miktarda mal geçeceğine ve bâzı tâbircilere göre, erkek çocuğunuzun olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Kızartılmış kuzu kellesi yemek, büyük bir şahsiyetten hayır göreceğinize…

Kızartılmış tavuk yemek, hile yoluyla bir kadından mal elde edeceğinize…

Kızartılmış balık yemek, yolculuğa çıkacağınıza, insanlarla dost olacağınıza veya özel bir kişiyle arkadaş olacağınıza, aynı rüyâyı iffetsiz bir kimse görürse sıkıntıya işârettir. Rüyâda görülen kızartılmış taze balık tuzlu balıktan, büyük balık da küçük balıktan daha iyidir. Ayrıca kızartılmış balık satıcısı, başkalarına bol rızk sağlayan kişiye işârettir.

 

KIZ ÇOCUĞU

İbni Sirîn: Kız çocuğu görmek, dünya saadetine…

Bir kız çocuğunuzun olduğunu görmek, çocuğun güzelliği miktarınca saadet, nimet ve bereket elde edeceğinize…

Bir kız çocuğunuzun olduğunu, ancak öldüğünü görmek, yukarıdaki rüyânın aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Kızınızı biriyle nikâhladığınızı görmek, o kimsenin mutlu olacağına…

Kızınızın uzuvlarından birinin eksik olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Bir kız çocuğunu elinden tutup veya kucağınıza alıp götürdüğünüzü görmek, hayır ve nimet elde edeceğinize…

Adeta bir kız çocuğuna dönüştüğünüzü görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

KİLİM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kilim görmenin altı tâbiri vardır:

1-Dünyevî işlerin yolunda gitmesi

2-Uzun ömür

3-Rızk

4-İzzet ve saygınlık

5-Geçim zorluğu

6-Emanet.

Başka bir rivâyette İmam [a.s] şöyle buyurmuştur: Rüyâda kilim görmenin beş tâbiri vardır:

1-Riyaset

2-Büyüklük

3-Himmetsiz kişi

4-Cariye

5-Menfaat.

İbni Sirîn: Yere serilmiş kilim görmek, işlerinizin düzene gireceğine işârettir. Gördüğüz kilim ne kadar uzun olursa, tâbiri de o kadar iyidir.

Dürülmüş kilim görmek, ömrünüzün kısalacağına ve yoksullaşacağınıza…

Küçük bir kilimin üzerinde oturduğunuzu ve kilimin gitgide uzadığını görmek, rızkınızın artacağına…

Bir kilimi dürüp evinizin bir köşesine koyduğunuzu görmek, kendi elinizle saygınlığınızı yitireceğinize…

Sırtınızda kilim taşıdığınızı görmek, günahlarınızın artacağına…

Kilim dürüp birine verdiğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Kısa ve kalın bir kiliminiz olduğunu görmek, rızkınızın azalacağına, geçiminizin zorlaşacağına, fakat ömrünüzün uzun olacağına…

Uzun/geniş ve ince bir kiliminiz olduğunu görmek, rızkınızın genişleyeceğine, fakat ömrünüzün kısa olacağına işârettir.

Kirmanî: Kilim bulmak, evliliğe işârettir.

Câbir Mağribî: Kilim sermek, ömrünüzün uzayacağına…

Kilim dürmek, ömrünüzün kısalacağına…

Kalın ve temiz bir kiliminiz olduğunu görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Eski ve yıpranmış bir kiliminiz olduğunu görmek, ömrünüzü acılarla geçireceğinize ve geçiminiz konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir kilimin dışarı atıldığını görmek, sahip olduğunuz şeyleri kaybedeceğinize…

Eve yeni bir kilim serdiğinizi görmek, iyi bir istikbalinizin olduğuna ve ömrünüzün uzayacağına…

Yeşil kilim, iffetli bir kadınla evleneceğinize…

Kırmızı kilim, evleneceğiniz kadının zevk düşkünü biri olacağına…

Sarı kilim, evleneceğiniz kadının hastalıklı biri olacağına…

Siyah kilim, evleneceğiniz kadının bilge biri olacağına…

Kiliminizin zayi olduğunu görmek, aynı özellikteki kadından ayrılacağınıza işârettir.

 

KİLİSE

Allâme Meclisî: Kilise veya keşiş görmek, ibâdet ehli biri olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Bir kiliseye girdiğinizi ve kıbleye doğru namaz kıldığınızı görmek, tövbe edeceğinize ve dinî inancınızın sağlamlaşacağına işârettir.

 

KİLİT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kilit görmenin beş tâbiri vardır:

1-İşlerin yolunda gitmesi

2-Hüccet

3-Menfaat

4-Kadın

5-Hayırsever birine güvenmek.

İbni Sirîn: Kilit açtığınızı görmek, kötü olan işlerinizin tekrar düzeleceğine ve hacca gitme ihtimalinizin olduğuna…

Kilidi açamadığınızı görmek, işinizin geç gerçekleşeceğine işârettir.

 

KİMYON

İbni Sirîn: Kimyon yemek, üzüntü veya husumete…

Ekşi kimyon yemek, hayır ve menfaate…

Safran karışımlı kimyon yemek, hastalığa işârettir.

 

KİR, KİRLENMEK

Kirmanî: Başınızda ve bedeninizde kir görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

KİREÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kireç görmenin üç tâbiri vardır:

1-Kötü haber

2-Çirkin ve nahoş sözler

3-Zor işler.

Hz. Danyal [a.s]: İstenmeyen tüyleri kireçle gidermek, giderilen tüy kadar malınızın çoğalacağına, üzgünseniz bir o kadar sevineceğinize ve borçluysanız borcunuzun ödeneceğine işârettir.

İbni Sirîn: İstenmeyen tüyleri kireçle gidermek, zengin için malın çokluğuna, fakir için borcun ödenmesine ve kâfir için Müslüman olmaya yorulur.

Çağdaş Ulema: Kireç yakmak, iyi bir yaşam için çaba göstermeniz gerektiğine…

Kireç ocağı görmek, ömrünüzün uzayacağına işârettir.

 

KİRPİ

Allâme Meclisî: Kirpi görmek, bir husumetle karşılaşacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kirpi, çirkin ve kötü huylu düşmana işârettir.

Kirpi öldürmek, düşmanınızı alt edeceğinize…

Kirpi eti yemek, yediğiniz et kadar düşmanınızdan mal elde edeceğinize…

Kirpi tarafından ısırıldığınızı görmek, birinden zarar göreceğinize işârettir.

 

KİRPİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kirpik görmenin dört tâbiri vardır:

1-Dindarlık

2-Dost

3-Mal

4-Mutluluk.

İbni Sirîn: Kirpik, dindarlığa…

Kirpiklerinizin döküldüğünü görmek, dinî inancınızın bozuk olduğuna…

Kirpiklerinizin kıpırdadığını görmek, hastalanacağınıza işârettir.

 

KİŞMİŞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kişmiş görmenin üç tâbiri vardır:

1-Menfaat

2-Helal mal

3-Geçimlik.

İbni Sirîn: Kişmiş yediğinizi görmek, yediğiniz kişmiş miktarınca menfaat elde edeceğinize…

Birine kişmiş verdiğinizi görmek, o kimseye hayrınız dokunacağına işârettir.

Kirmanî: Evinizde çuvallar dolusu kişmiş olduğunu görmek, bol miktarda mal elde edeceğinize işârettir.

 

KİTAP

Allâme Meclisî: Kitap satıcısı, doğru yolda olan kimseye…

Kitap görmek, gelir elde edeceğinize ve genişliğe çıkacağınıza…

Kitap açıp okuduğunuzu görmek, insanlarla gereksiz tartışmalara gireceğinize ve bu yüzden rahatsızlık yaşayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kitap okuduğunuzu görmek, din yolunu seçeceğinize ve kapalı işlerin yüzünüze açılacağına…

Hadis kitabı okuduğunuzu görmek, söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza…

Fıkıh kitabı okumak, kötü işler yapmaktan vazgeçeceğinize…

Usul kitabı okuduğunuzu görmek, dinî menfaatler elde edeceğiniz bir iş yapacağınıza…

Hikâye/kıssa kitabı okuduğunuzu görmek, enbiya ve evliya kıssalarını okumaya merak saracağınıza…

Hikmet kitabı okuduğunuzu görmek, Kurân okuyacağınıza…

Dilbilgisi kitabı okuduğunuzu görmek, dünya işiyle uğraşacağınıza işârettir.

Kirmanî: Şiir kitabı okuduğunuzu görmek, insanlar tarafından kınanacak bir iş yapacağınıza…

Matematik kitabı okuduğunuzu görmek, daima üzüntülü olacağınıza…

Roman, destan, komedi vb. kitaplar okuduğunuzu görmek, insanların arkasından dedikodu edeceğinize ve halk arasında rezil olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kitap görmek veya okumak, oldukça önemli biriyle tanışacağınıza…

Kitap yazmak, iş hayatınızdan memnun olmadığınıza…

Kitap satın almak, kendinize ve insanlara faydalı olacak şeyler yapacağınıza işârettir.

 

KOÇ

Allâme Meclisî: Birbiriyle dövüşen iki koç görmek, saygın bir şahısla aranızda sorun yaşayacağınıza işârettir.

 

KOL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kol görmenin altı tâbiri vardır:

1-Kardeş

2-Evlat

3-Ortak

4-Dost

5-Amcaoğlu

6-Komşu.

İbni Sirîn: Kol, kardeş, evlat, güvenilir dost veya ortak demektir.

Kolunuzun kuvvetli olduğunu görmek, menfaat ve güç elde edeceğinize…

Bunun aksini görmek, hiçbir menfaat ve kudret elde edemeyeceğinize…

Kolunuzun düştüğünü veya kesildiğini görmek, kardeşinizin veya ortağınızın öleceğine ya da onlardan ayrılacağınıza işârettir.

 

KOLLUK, KOL BAĞI

İbni Sirîn: Altın kolluk takmak, kardeşlerinizden veya başka birinden dolayı sıkıntı çekeceğinize…

Gümüş kolluk görmek, kızınızı veya kız kardeşinizin kızını evlendireceğinize…

Kadın için aynı rüyâyı görmek, mal, nimet ve ziynete…

Gümüş veya demir kolluk takmak, kardeşinizden kuvvet ve yardım alacağınıza…

Kolluğun kırıldığını veya yok olduğunu görmek, yukarıdakinin aksine tâbir edilir.

 

KOLTUKALTI

Allâme Meclisî: Koltukaltı görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza veya ailenizin eziyetlerinden beri olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Koltukaltı, çirkinlik ve kınanma demektir.

Koltukaltında tüy görmek, murada ermeye veya düşmanın size galip geleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Koltukaltından pis kokular yayıldığını görmek, haram mal bulacağınıza…

Ellerinizin koltukaltında olduğunu görmek, muradınıza ereceğinize, düşmanınızı alt edeceğinize ve bâzı tâbircilere göre yiğitliğe… [“Elini koltukaltına sok da bir hastalık yüzünden olmamak şartıyla bembeyaz çıksın.”143

Koltukaltında bir eksiklik olmadığını görmek, muradınıza eremeyeceğinize ve düşmanın size galip geleceğine…

Koltukaltından kötü koku çıktığını görmek, zahmetle mal elde edeceğinize…

Koltukaltından ter aktığını görmek, akan ter miktarınca mal varlığınızın azalacağına işârettir.

 

KOMİKLİK

Çağdaş Ulema:  Komik olmak, komik bir eğlence hazırlamak veya bir komediye katılmak, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

KONUŞMAK

İbni Sirîn: Rüyâda konuşmak veya işitmek, kişilere ve konuşulan dillere göre değişir.

Farsça konuşmak veya işitmek, saygın bir kişiyle arkadaş olacağınıza, onun vesilesiyle izzet ve makam elde edeceğinize ve Resul-i Ekrem’in [s.a.a] hadislerini dinleyeceğinize…

Arapça konuşmak veya işitmek, miras bulacağınıza…

Urduca konuşmak veya işitmek, aşağılık kişilerle dost olacağınıza…

Türkçe konuşmak veya işitmek, çirkin sözler işiteceğinize veya kötü bir işle karşılaşacağınıza…

Yunanca konuşmak veya işitmek, ilim, hikmet ve kelam ilmiyle uğraşacağınıza…

Gürcüce konuşmak veya işitmek, kaba veya câhil bir kişiyle arkadaş olacağınıza ve bundan rahatsızlık duyacağınıza…

Hiç bilmediğiniz bir dille konuşmak veya bu dili işitmek, ama ne söylendiğini bilmemek, herhangi bir iş konusunda çıkmaza gireceğinize, şaşkınlık yaşayacağınıza ve çareler arayacağınıza…

Yalan konuşmak, dinî inancınızın bozuk olduğuna…

Yalan yere şahitlik yaptığınızı görmek, dinî inancınızın yok olacağına veya zarar göreceğine işârettir.

Kirmanî: Farklı dillerle konuştuğunuzu veya bu dilleri işittiğinizi görmek, farklı işler yapacağınıza ve bu işlerden menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Herhangi bir dille iyi şeyler konuşmak veya işitmek, iyiliğe, bunun aksi ise şerre…

Herhangi bir uzvunuzla konuştuğunuzu görmek, konuştuğunuz şeylere oranla kendinize işârettir. “O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir.” 144

 

KOPYA

Çağdaş Ulema: Herhangi bir şeyin kopyasını çıkarmak, rüsvalık, dert, keder ve vahşete işârettir.

 

KORİDOR

Kirmanî: Evinizin koridorunu görmek, evinizde çalışan hizmetçiye, koridorun güzel ve düzgün olduğunu görmek ise, onun sağlıklı biri olduğuna işârettir.

 

Câbir Mağribî: Koridorunuzun duvarlarının çamur ve kerpiçten olduğunu görmek, evde çalışan hizmetçinin iyi ve güvenilir biri olduğuna…

Koridorun duvarlarının alçı, tuğla veya taştan olduğunu görmek, evde çalışan hizmetçinin fesat ehli, inançsız ve emanete hıyanet eden biri olduğuna işârettir.

 

KORKMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda korkmak, zafere işârettir. Zira Allah Resulü [s.a.a] şöyle buyurmaktadır: “Zafer, korkutmakla elde edilir.”

Rüyâda hırsızdan veya herhangi bir canlıdan korktuğunuzu görmek, yakınlarınızdan size bir zarar geleceğine işârettir.

İbni Sirîn: Korkmak, güvenlik demektir.

Birinden korktuğunuzu görmek ama kimden korktuğunuzu bilmemek, bir kişiden korktuğunuza ve o kişiden dolayı sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

KORU, ORMANLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda koru görmenin dört tâbiri vardır:

1-Çöl kadını [göçmen kadın]

2-Cariye

3-Menfaat

4-Üzüntü ve sıkıntı.

İbni Sirîn: Koru görmek, kadına işârettir.

Yemyeşil bir koruya girdiğinizi, içinde meyve veren ağaçlar olduğunu ve bu meyvelerden yediğinizi görmek, asaleti göçmenlere dayanan bir kadınla evleneceğinize ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Aynı korunun ağaçtan yoksun olduğunu görmek, zarara uğrayacağınıza…

Koruda ağaç yerine diken olduğunu ve dikenlerin size battığını görmek, kadınlardan yana üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

KOVA

İbni Sirîn: Bir kovanız olduğunu görmek, hizmetkâr istihdam edeceğinize…

Kovanızın kırıldığını görmek, hizmetkârınızın öleceğine işârettir.

 

KOYUN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda koyun gömenin beş tâbiri vardır:

1-Önderlik

2-Saygın kadın

3-Mal

4-Yöneticilik

5-Makam ve menfaat.

Allâme Meclisî: Kesilmiş ve asılmış bir koyunun dersini yüzmek, yetişkinlere veya çocuklara zulmedeceğinize…

Koyun kesmek, büyük bir topluluğa karşı zafer elde edeceğinize…

Koyun derisi yüzmek ve etini parçalamak, bulunduğunuz şehirden uzaklaşacağınıza ve işlerinizin kötüye gideceğine…

İtaatkâr bir koyuna bindiğinizi görmek, insanların itaat edeceği büyük bir şahsiyet olacağınıza…

Koyun postu ve koyunyünü görmek, gelir elde edeceğinize ve saygın bir şahsiyet olacağınıza…

Birinin size koyun sürüsü bağışladığını görmek, helal mal elde edeceğinize…

Çok sayıda koyun görmek, saygın bir kadınla karşılaşacağınıza…

Koyununuzun kaybolduğunu görmek, işiniz konusunda sıkıntı yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…

Koyuna ait organlar ve uzuvlar görmek, bereket, nimet ve mala…

Koyun sağdığınızı görmek, muhterem bir çocuğunuz olacağına işârettir.

Müellif: Koyun görmek, cömert bir kadın veya büyük bir şahsiyete…

Koyununuz olduğunu görmek, büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Koyun derisi yüzdüğünüzü görmek, birini alt edip malını elinden alacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Koyun görmek, ganimete…

Koyun otlatmak, bir topluluğa önderlik yapacağınıza…

Çok sayıda koyunlarınız olduğunu görmek, bol miktarda menfaat elde edeceğinize…

Pişmiş koyun eti yediğinizi görmek, yediğiniz et miktarınca gelir elde edeceğinize…

Koyun kesmek, düşmanı alt edeceğinize ve malına el koyacağınıza işârettir.

Kirmanî: Keçi ve koyunlarınız olduğunu görmek, büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Keçi ve koyunlarınızın kafalarının oldukça sağlam olduklarını görmek, zenginleşeceğinize…

Bir koyunla boğuştuğunuzu görmek, bir kadının hilesine maruz kalacağınıza…

Koyun sütü içtiğinizi görmek, hastalanacağınıza…

Birinin size koyun verdiğini görmek, çocuk sahibi olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Koyun, büyük ve saygın kadına… [“Onlardan biri şöyle dedi: Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni yendi.” 145

Koyunlarınız olduğunu görmek, rızkınızın bollaşacağına işârettir.

 

KÖMÜR

İbni Sirîn: Kömür, haram mala işârettir.

Bir yerden kömür aldığınızı veya birinin size kömür verdiğini görmek, haram mal elde edeceğinize…

Yanan ateşe kömür attığınızı görmek, söz sahibi biriyle ticaret yapacağınıza ve bundan gelir elde edeceğinize…

Üzerinizin kömüre bulaştığını görmek, söz sahibi biriyle aranızda bir sorun yaşanacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Kömür, şans demektir.

Kırmızı kömür görmek, beklenmedik ve çok sevindirici bir olayla karşılaşacağınıza…

Kömürle ısınmak, bir facia atlatacağınıza işârettir.

 

KÖPEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda köpek görmenin dört tâbiri vardır:

1-Düşmanlık

2-Söz sahibi tamahkâr kimse

3-Kötü huylu âlim veya hizmetkâr

4-Gammaz kimseler.

Köpek leşi görmenin ise üç tâbiri vardır:

1-Hastalık

2-Üzüntü

3-Gurbet ve zahmet.

Allâme Meclisî: Av köpeği, kanaatkâr, fakih ve bilge kişiye…

Evcil köpek, tamahkâr düşmana…

Bir köpeği vurduğunuzu veya öldürdüğünüzü görmek, belirtilen özellikteki birini alt edeceğinize…

Bir köpeğin başınıza idrar yaptığını görmek, malınızın elinizden alınacağına, bahtınızın kapanacağına ve hakir görüleceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Köpek görmek, alçak ama şefkatli düşmana…

Dişi köpek, alçak kadına…

Köpek leşi, hastalığa…

Bir köpeğin size havladığını görmek, düşmandan çirkin bir söz işiteceğinize…

Bir köpeğin sizi ısırdığını görmek, düşmandan size bir zarar geleceğine…

Elbisenize bir köpek salyasının bulaştığını görmek, düşmanınızın verdiği zararlardan bıkıp usanacağınıza…

Elbisenizin bir köpek tarafından parçalandığını görmek, malınızın azalacağına…

Bir köpeğe ekmek verdiğinizi görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Bir köpeğin size yaslandığını görmek, alçak bir düşmana itimat edeceğinize…

Köpek sütü içtiğinizi görmek, büyük bir korku yaşayacağınıza ve düşmanınızla husumet içinde olacağınıza…

Bir köpeğin sizden kaçtığını görmek, düşmanınızın sizden çekineceğine veya uzaklaşacağına…

Evinize dişi bir köpeğin geldiğini görmek, alçak bir kadınla evleneceğinize…

Bir köpeğin elbisenizden asıldığını görmek, sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Av köpeği, düşmanlığını aşikâr eden kimseye…

Bir köpekle avlandığınızı görmek, düşmanınızla bilimsel konularda münakaşa içinde olacağınıza ve bu münakaşalardan menfaat elde edeceğinize…

Avladığınız hayvanın etini yediğinizi görmek, miras bulacağınıza…

Av köpeğinin sizden uzaklaştığını görmek, size faydası dokunan düşmanın sizden uzaklaşacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Siyah köpek görmek, bir dost tarafından ihanete uğrayacağınıza…

Beyaz köpek görmek, gönlünüze göre biriyle tanışacağınıza…

Kuduz köpek görmek, gereksiz yere birinden korkacağınıza…

Isırgan köpek görmek, bir suçlamayla karşılaşacağınıza…

Sakin bir köpek görmek, size karşı bir tuzak hazırlandığına…

Ölü köpek görmek, çevrenizdeki bâzı kimselerin size düşmanlık güttüğüne…

Köpekle oynamak, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve zarar edeceğinize…

Bir av köpeğini avlanırken görmek, düzensiz bir yaşantınız olduğuna…

Bir köpeğin saldırısına uğramak, tedbirli olmanız gerektiğine…

Köpeği birinin üzerine kışkırtmak, düşman kazanacağınıza…

Çok sayıda köpeğin birbiriyle boğuştuğunu görmek, miras yüzünden ailevî çekişmeler yaşayacağınıza…

Köpeğin birini ısırdığını görmek, hastalığa…

Köpeğin uluduğunu görmek, tehlikeye…

Köpek havlaması duymak, bir tehlike içerisinde olduğunuza ve dikkat etmeniz gerektiğine…

Köpekleri havlarken görmek, etrafınızda kötü amaçlar güden insanlar olduğuna…

Köpeklerin insanlara havladığını görmek, çok tedbirli ve soğukkanlı olmanız gerektiğine işârettir.

 

KÖPRÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda köprü görmenin dört tâbiri vardır:

1-İnsanların işine yarayan ve ihtiyaçlarını gideren kişi

2-Hüküm sahibi kişi

3-İyilik ve murada erme

4-Çok sayıda mal elde etme.

İbni Sirîn: Köprü, hüküm sahibi kimseye veya insanların ihtiyaçlarını karşılayan kimseye işârettir.

Kirmanî: Köprü, hayra yorulur.

Köprüden geçmek, hüküm sahibi biri tarafından izzet, makam ve menfaat elde edeceğinize…

Köprü üzerinde bir bina inşa etmek, söz sahibi biri olacağınıza ve çok sayıda mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Tamamlanmış köprü, çok güzel bir geleceğin habercisidir.

Köprü görmek, çelişkili arzular içerisinde olduğunuza, ama yine de iyi bir tecrübe elde edeceğinize…

Çok sayıda köprü görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Köprü üzerinde yürümek, bâzı konularda tedbirli olmanız gerektiğine…

Köprüden düşmek, işiniz konusunda birçok engelle karşılaşacağınıza…

Güvenli olmayan eski bir köprünün üzerinde yürümek, bir tehlikenin pençesinden zarar görmeden kurtulacağınıza…

Çok uzun bir köprünün üzerinde yürümek, hayatınızda büyük ilerlemeler kaydedeceğinize işârettir.

 

KÖPÜK

Çağdaş Ulema: Sabun köpüğü görmek, boş hayallerden vazgeçmeniz gerektiğine, aksi takdirde ümitsizliğe kapılabileceğinize…

Sabun köpüğü yapmak, boş bir hayalinizin ümitsizliğe dönüşeceğine işârettir.

 

KÖR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kör görmenin altı tâbiri vardır:

1-Yoksulluk

2-Perişanlık

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Eksiklik

5-Mal

6-Dinî inançta bozukluk.

“Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar geri dönemezler.” 146

Tanıdık kör bir kimsenin gözünün açıldığını görmek, o kimsenin zahmetten kurtulacağına işârettir.

Müellif: Kör olduğunuzu görmek, dinî bakımdan sapıklık içinde olacağınıza…

Bir gözünüzün kör olduğunu görmek, dininizin yarısının heder olacağına veya büyük bir günah işleyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Gözleri görmeyen birini, elinden tutup bir yere götürdüğünüzü görmek, mümin ve şefkatli biri olduğunuza…

Birinin gözünü kör ettiğinizi görmek, o kimseyi yoldan çıkaracağınıza işârettir.

 

KÖŞK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda köşk görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Nimet

2-Yöneticilik

3-Makam

4-Riyaset

5-Büyüklük

6-Hükümet

7-İş konusunda rahatlık.

Allâme Meclisî: Köşk görmek, makam, dindarlık, nimet, kuvvet ve yöneticiliğe…

Bir köşke girdiğinizi görmek, düşmana galip geleceğinize…

Bir köşkten dışarı çıktığınızı görmek, bulunduğunuz makamdan azledileceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kerpiçten yapılmış bir köşke girdiğinizi görmek, mal ve murada…

Taş, kireç ve tuğladan yapılmış bir köşke girmek, gelir elde edeceğinize, ancak inanç bakımından eksiklik içinde olduğunuza işârettir.

Kirmanî: Köşkünüzün harabeye döndüğünü görmek, malınızın telef olacağına…

Köşkünüze ateş düştüğünü görmek, söz sahibi birinin malınıza el koyacağına işârettir.

 

KÖY

İbni Sirîn: İsmini bilmediğiniz bir köyde olduğunuzu görmek, hayra…

İsmini bildiğiniz bir köyde olduğunuzu görmek, kötülüğe…

Köyden çıktığınızı görmek, iyiye…

Köye girmek, kötüye işârettir.

Kirmanî: Harabe bir şehirden mamur bir köye girdiğinizi ve köyde çeşitli nimetler olduğunu görmek, hayır, bereket, izzet ve bahta…

Yukarıdakinin aksini görmek, şer ve bahtsızlığa…

Bir köye girdiğinizi görmek, iyiye tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Size bir köy verdiklerini görmek, köyün abatlığı ve güzelliği miktarınca menfaat elde edeceğinize, bu köyün kurak veya harabe bir köy olduğunu görmek ise kötüye işârettir.

 

KRAVAT

Çağdaş Ulema: Birinin size kravat hediye ettiğini görmek, vefalı bir dost bulacağınıza…

Yeni kravat takmak, dış görünümünüzle birini etkilemek istediğinize, ancak bu kimsenin kalbe önem verdiğine…

Eski ve yırtık bir kravat taktığınızı görmek, günlük hayatınızı değiştirecek büyük sorunlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

KRİZ GEÇİRMEK

Çağdaş Ulema: Kriz geçirmek, bir şok geçireceğinize ve kısa sürede sağlığınıza kavuşacağınıza…

Birinin kriz geçirdiğini görmek, istemeyerek birini korkutacağınıza işârettir.

 

KUCAKLAMAK, KUCAĞA ALMAK

Kirmanî: Tanıdık birini kucaklamak, kucakladığınız kimsenin iffetli biri olduğuna ve ondan inanç bakımından fayda göreceğinize…

Bir çocuğu kucaklamak, evladınıza olan sevginizin çoğalacağına…

Bir aslanı kucaklamak, düşmanınızla barışacağınıza işârettir.

 

KUDÜS

Allâme Meclisî: Kudüs’te olduğunuzu görmek, hapse gireceğinize işârettir.

 

KUL, KÖLE

İbni Sirîn: Bir köleniz olduğunu ve onu zengin birine sattığınızı görmek, fakirleşeceğinize ve üzüleceğinize, köle satmak ise mutlu olacağınıza işârettir.

 

KULAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kulak görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Kız

3-Arkadaş

4-Erkek çocuk

5-Hizmetkâr

6-Korku.

Kulak memesi görmenin ise dört tâbiri vardır:

1-Güzel yüzlü erkek evlat

2-Değer ve makam

3-İnançta doğruluk

4-Evlat sayesinde menfaat elde etmek.

Allâme Meclisî: Kulaklarınızın kesik olduğunu görmek, teyzeniz veya kız kardeşinizin vefat edeceğine işârettir.

Müellif: Kulağınızın düştüğünü görmek, bir kız çocuğunuz olacağına veya eşinizi boşayacağınıza…

Kulağınızın sağır olduğunu görmek, inancınızın bozuk olduğuna…

Kulak memesi görmek, güzel yüzlü ve bereketli erkek çocuğa işârettir.

Kirmanî: Kulak memesi görmek, değer demektir. Bu konuda görülen eksiklik veya fazlalık, rüyâ gören kişinin değerine işârettir.

 

KULÜBE

Çağdaş Ulema: Kulübe görmek, bâzı sorunlar karşısında sabırlı olmanız gerektiğine…

Bir yerden geçerken kulübe görmek ve içine girmek, kendinize bir destek aradığınıza…

Kulübede yaşamak, zor bir işle karşılaşacağınıza işârettir.

 

KUM

Çağdaş Ulema: Kum görmek, güvencesi olmayan ilişkilere…

Kumlar üzerinde uzanmak, hayatınızın tehlikede olduğuna…

Kum fırtınası görmek, kazandığınız şeyleri kaybedeceğinize işârettir.

 

KUMAŞÇI, MANİFATURACI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kumaşçı görmek, dünya süsüne işârettir.

Müellif: Kumaşçı, tehlikeli kişiye işârettir. Çünkü elbisenin karşılığında para alışverişinde bulunulur. Para ise hiç hayrı olmayan kötü işe yorulur. Ancak elbisenin karşılığında para alınmaz da, yerine başka bir şey alınırsa, bedel olarak alınan şeyin iyiliği veya kötülüğü ölçüsünde tâbirler değişebilir.

Kirmanî: Kumaşçılık yapmak ve sattığınız elbiselerin karşılığında para almamak, zarar göreceğinize ve üzüleceğinize, para yerine başka bir şey almak ise, murada ermeye yorulur.

 

KUMRU

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kumru görmenin üç tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Evlat

3-Hizmetkâr.

İbni Sirîn: Kumru, dinî inancı eksik, şefkatten yoksun ve kimseyle anlaşamayan kadına…

Bir kumrunuz olduğunu görmek, aynı özellikteki bir bayanla evleneceğinize…

Kumru eti yediğinizi görmek, yediğiniz et miktarınca gelir elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Evinin çatısına kumru konduğunu ve öttüğünü görmek, iyi bir haber işiteceğinize işârettir.

 

KUNDURACI

Allâme Meclisî: Kunduracı, silahlı kişiye işârettir.

 

KUNUT, KUNUT DUÂSI

İbni Sirîn: Rüyâda kunut duâsı okuduğunuzu görmek, hacetinizin reva olacağına ve halk tarafından övgüyle anılacağınıza…

Câbir Mağribî: Kunut tutup duâ okumak, hacetlerinizin reva olacağına ve dinî sorunlarınızın büyük şahsiyetler tarafından çözüleceğine işârettir.

 

KUPON

Çağdaş Ulema: Kupon görmek, kısa bir süre sonra para elde edeceğinize işârettir.

 

KURABİYE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kurabiye görmenin dört tâbiri vardır:

1-Helal mal

2-Bol rızk

3-Bol nimet

4-İyi geçim.

İbni Sirîn: Kurabiye görmek veya yemek, iyi geçim ve bol kazanca…

Ağzınıza kurabiye koyduğunuzu ama yiyemediğinizi görmek, başkalarının sırtından geçineceğinize işârettir.

 

KURÂN-I KERİM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda Kurân-ı Kerim görmenin beş tâbiri vardır:

1-İlim

2-Miras

3-Emanet

4-Rızk

5-Mal.

Kurân-ı Kerim okumanın ise dört tâbiri vardır:

1-Belalardan kurtulmak

2-Zenginlik

3-Murada ermek

4-Boş işlerden kaçınmak.

Rüyâda Kurân okumak veya Kurân’a bakmak, ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Kurân satın aldığınızı görmek, ilim talep edeceğinize…

Kurân’ı ateşte yaktığınızı görmek, dinî inancınızın bozuk olduğuna işârettir.

Allâme Meclisî: Kurân âyeti görmek, hayra işârettir.

İbni Sirîn: Kurân sattığınızı görmek, dinî inancınızın zayıflayacağına işârettir.

Müellif: Kurân-ı Kerim’den bir rahmet âyeti okumak, ilahî müjdeye…

Aynı rüyâda azap âyeti okumak, ilahî azaba işârettir.

Kirmanî: Kurân-ı Kerim’i açıp başınızın veya gözünüzün üzerine koyduğunuzu görmek, vali olacağınıza…

Kurân sayfalarını yediğinizi görmek, çok Kurân okuyacağınıza…

Kurân sayfalarını yırttığınızı görmek, namaz kılmayacağınıza…

Kurân’ı tefsir ettiğinizi görmek, kötü ve yakışıksız bir iş yapacağınıza…

Bir Kurân’ınız olduğunu, ancak açıp okumak isterken hiç yazısının olmadığını görmek, konuştuklarınızla kalbinizin bir olmadığına…

Kurân’ın yarısını okuduğunuzu görmek, ömrünüzü yarıladığınıza…

Kurân hafızı olduğunuzu görmek, ilim ehli olacağınıza ve emanet saklayacağınıza…

Kurân sesi işitmek, dinî inancınızın kuvvetleneceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Herhangi bir Kurân âyeti okumak, okuduğunuz âyetin tefsirine bağlı olarak tâbir edilir.

Kurân’ı hatmettiğinizi görmek, arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…

Yüksek sesle Kurân okuduğunuzu görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Kurân’ın yedide birini okuduğunuzu görmek, üzgünseniz sevineceğinize…

Gerçek hayatta Kurân okumayı bilmediğiniz halde Kurân okuduğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir. “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” 147

 

KURBAĞA

Allâme Meclisî: Kurbağa, ibâdet ehli kimseye…

Kurbağa yakalamak, bu vasıftaki biriyle arkadaş olacağınıza işârettir.

Müellif: Kurbağaya sahip olduğunuzu görmek, zahit biriyle arkadaş olacağınıza…

Bir kurbağa öldürüp etini yediğinizi görmek, bir zahidi alt edeceğinize…

Bir yere çok sayıda kurbağanın toplandığını ve ses çıkardıklarını görmek, Allah’ın o bölgeye azap göndereceğine…

Kurbağa tarafından ısırıldığınızı görmek, zahit birinden yana zarar göreceğinize…

Suda kurbağa yakalayıp karaya attığınızı görmek, bir zahide zulmedeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kurbağa görmek, yüklü miktarda para elde edeceğinize…

Kurbağa sesi duymak, insanlar tarafından övüleceğinize…

Kurbağa yakalamak, menfaat elde edeceğinize…

Kurbağa öldürmek, kendi kendinize zarar vereceğinize…

Kurbağa yemek, hastalanacağınıza işârettir.

 

KURBAN KESMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kurban kesmenin dört tâbiri vardır:

1-Korkudan güvende olmak

2-Murada erme

3-Hayır ve bereket

4-Açlık ve kıtlığın giderilmesi.

İbni Sirîn: Bir deve veya koyunu kurban olarak kesmek, esirseniz serbest kalacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, özgürseniz saadete ereceğinize ve hacca gideceğinize, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, dardaysanız genişliğe çıkacağınıza işârettir. Bu rüyâyı Kurban Bayramı’na yakın bir zamanda görmek daha da hayırlıdır.

 

KURŞUN [Mad.]

İbni Sirîn: Kurşununuz olduğunu görmek, az miktarda dünya malı elde edeceğinize…

Kurşun döktüğünüzü görmek, halk arasında adınızın kötüye çıkacağına ve kınanacağınıza işârettir.

 

KURT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kurt görmenin üç tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr.

Allâme Meclisî: Bir kurtla boğuştuğunuzu görmek, düşmanlarınızla kavga edeceğinize…

Kurdu alt ettiğinizi görmek, düşmanınızı alt edeceğinize…

Kurt sütü içmek, kendinizi küçük düşürecek bir iş yapacağınıza ve saygınlığınızı kaybedeceğinize…

Kurt postu veya kurt eti görmek, mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Bir kurt tarafından parçaladığınızı görmek, eşinizi boşayacağınıza…

Bir kurdu öldürüp etini yediğinizi görmek, yediğiniz et miktarınca mirasa konacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Kurt görmek, bir tanıdığınız konusunda dikkat etmeniz gerektiğine, eğer onunla düşmanlık edecek olsanız onun acımasız bir düşman hâline geleceğine…

Bir kurdun saldırısına uğramak, bir iş sırasında tanıdık birinin sorun çıkaracağına işârettir

 

KURTARMAK

Çağdaş Ulema: Birini kurtarmak, takdire şayan bir faaliyetten dolayı ödül veya övgü alacağınıza…

Kurtarılmak, muhtemelen bir tehlike yaşayacağınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine işârettir.

 

KUSMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kusmanın altı tâbiri vardır:

1-Tövbe etmek

2-Pişmanlık

3-Zarar

4-Üzüntülerden kurtulmak

5-Emaneti teslim etmek

6-Kapalı işlerin açılması.

Kustuğunuz şeyi tekrar yediğinizi görmek, birine bağışladığınız malı geri alacağınıza işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Gâyet rahat bir şekilde kustuğunuzu görmek, günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize…

Bir türlü kusamadığınızı görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Kustuğunuzu görmek, tövbe edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kusarken kan geldiğini görmek, zarara işârettir.

Çağdaş Ulema: Kusmak, mutluluk ve saadet anlamına gelir.

 

KUŞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kuş görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Büyüklük

3-Riyaset

4-Yöneticilik.

İbni Sirîn: Büyük kuş görmek, gerçekleşmesini istediğiniz bir iş konusunda oldukça istekli ve sabırlı olduğunuza…

Çok sayıda kuşun bir yerde ötüştüklerini görmek, musibete…

Elinizdeki kuşun uçtuğunu ve daha sonra tekrar geri geldiğini görmek, dileğinizin gerçekleşeceğine…

Kuşun uçtuğunu görmek, mal varlığınızdan bir miktar azalacağına işârettir.

Kirmanî: Bir kuşun sizinle konuştuğunu görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Bir kuşun bedeninizden bir parça et koparıp kaçtığını görmek, malınızın zorla elinizden alınacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Su kuşu görmek, mal ve murada…

Su kuşu yakalamak, büyüklüğe…

Bir su kuşuna sahip olduğunuzu görmek, çocuğunuz olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Öten kuşlar habere, göçmen kuşlar değişikliğe, avcı kuşlar ise bir düşmanın varlığına işârettir.

 

KUŞ GAGASI

Müellif: Rüyâda kuşlar gibi gaganızın olduğunu görmek, mal elde edeceğinize…

Bir akbaba veya şahinin gagasıyla size vurduğunu ve canınızın yandığını görmek, maddî zarar göreceğinize…

Kuş gagasına sahip olduğunuzu görmek, mal elde edeceğinize işârettir.

 

KUŞ YUVASI

Müellif: Evinizde bir kuşun yuva yaptığını görmek, menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyâda kuş yuvasını bozduğunuzu veya dağıttığınızı görmek, kötü bir iş yapacağınıza…

Kuş yuvasını yerine koyduğunuzu görmek, öğretmenlik yapacağınıza…

Yuvada büyük bir kuş olduğunu görmek, büyük bir şahsiyetin himayesi altında olacağınıza ve ondan hayır göreceğinize işârettir.

 

KUŞKONMAZ [Bot.]

İbni Sirîn: Mevsiminde kuşkonmaz topladığınızı görmek, menfaat elde edeceğinize…

Kuşkonmazı çiğ olarak yediğinizi görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

 

KUTU, MÜCEHVER KUTUSU

İbni Sirîn: Mücevher kutusu, kadına…

Elinize yeni bir kutu aldığınızı veya birinin size verdiğini görmek, evleneceğinize…

Kutunun kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, eşinizin sizden ayrılacağına veya boşanacağına işârettir.

Câbir Mağribî: İşlemeli ve temiz bir kutu görmek, zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize…

Yukarıdakinin aksini görmek, çirkin ve yoksul bir kadınla evleneceğinize işârettir.

 

KUYRUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda hayvan kuyruğu görmenin dört tâbiri vardır:

1-Nimet

2-Arkadaşlar

3-Mal

4-Geçim konusunda rahatlık.

İbni Sirîn: At, eşek, inek vb. havyaların kuyruklarına benzer bir kuyruğunuz olduğunu görmek, gelirinizin artacağına, huzurlu bir yaşam süreceğinize, ancak dinî konularda gevşeklik göstereceğinize…

Koyun kuyruğu yemek, yediğiniz kuyruk miktarınca helal mal kazanacağınıza…

Köpek veya kurt gibi hayvanların kuyruklarına benzer bir kuyruğunuzun olduğunu görmek, haram mal elde edeceğinize ve insanlar tarafından kınanacağınıza işârettir.

Kirmanî: Eşek kuyruğu gibi bir kuyruğunuzun olduğunu görmek, gördüğünüz kuyruğun uzunluğu kadar mal elde edeceğinize…

Koyun kuyruğu gibi bir kuyruğunuz olduğunu görmek, bahtı açık ve rızkı bol bir çocuğunuz olacağına…

Elinizde eti haram olan hayvanlardan birinin kuyruğu olduğunu görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Uzun kuyruklu hayvanlar görmek, büyük bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Bir hayvanı kuyruğundan tutmak, bir işi yanlış yaptığınıza…

Kuyruğunu sallayan bir hayvan görmek, mutluluğa işârettir.

 

KUYU, KUYU KAZMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kuyu görmenin altı tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Âlim

4-Zenginlik

5-Hile

6-Çare.

Kuyu kazmak, kuyuyu kazan kişinin düzenbazlığına işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Belli bir yerde kuyu kazdığınızı görmek, akrabalarınıza hile yapacağınıza…

Başka biri için kuyu kazmak, bir evlilik konusunda arabuluculuk yapacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Kendinizin veya bir başkasının kuyu kazdığını görmek, işinizin kötüye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Kuyu, kadına…

Bir yerde kuyu kazdığınızı görmek, evlenmek istediğinize…

Kuyu kazarken birinin size yardım ettiğini görmek, evlenmek istediğiniz kadınla sizin aranızda size yardım eden o kişinin çöpçatanlık yapacağına ve hile yoluyla o kadını sizinle evlendirmeye çalışacağına…

Su kuyusu, kadının malına…

Birinin kuyu kazdığını, ancak kazılan yerden su çıkmadığını görmek, yoksul bir kadınla evlenmek istediğinize işârettir.

Kirmanî: Tadı hoş kuyu suyu içmek, eşinizin malına zorla el koyacağınıza…

Sıcak kuyu suyu içmek, eşinizin malından yana sıkıntı yaşayacağınıza ve bâzı tâbircilere göre hastalanacağınıza…

Serin ve tadı hoş kuyu suyu içmek, eşinizden hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Kuyuda bol miktarda su olduğunu görmek, eşinizin cömert ve hayırsever biri olduğuna…

Kuyuda az miktarda su olduğunu görmek, eşinizin kötü biri olduğuna…

Kuyu kazdığınızı ve kısa sürede kuyudan su çıktığını görmek, eşinizin hastalanacağına ve tedavisi için para harcayacağınıza…

Kazdığınız kuyudan siyah veya bulanık su çıktığını görmek, sıkıntı yaşayacağınıza…

Kuyudan beyaz su çıktığını görmek, miras elde edeceğinize…

Suyun tamamen kuyunun dibine çöktüğünü görmek, eşinizin vefat edeceğine veya malınızın telef olacağına…

Kuyunun yere battığını görmek, eşinizin öleceğine…

Kuyudan su çıkarmak isterken kovanın ipinin koptuğunu ve suya düştüğünü görmek, sakat bir çocuğunuzun olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Kuyudan su çekmek, hile yoluyla mal toplayacağınıza…

Kovayla kuyudan su çektiğinizi ve su testisine doldurduğunuzu görmek, malınızı güzel bir şekilde koruyacağınıza…

Kuyudan çıkardığınız suyu yere dökmek, malınızı hayır yolda harcayacağınıza…

Kuyuya düşmek, hileye maruz kalacağınıza…

Kuyu suyuyla bahçe suladığınızı görmek, elde ettiğiniz malla evleneceğinize…

Kuyu suyuyla suladığınız bahçede meyve olduğunu görmek, çocuk sahibi olacağınıza…

Kuyu suyunun taştığını görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize ve bu vesileyle ondan mal ve nimet elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: İçinde su olan kuyu görmek iyiye, kurumuş kuyu ise kötüye tâbir edilir.

Kuyu görmek, sade bir tanışmanın ardından şiddetli bir gönül bağı yaşayacağınıza…

Kuyuda berrak su olduğunu görmek, oldukça faydalı bir muamele gerçekleştireceğinize…

Kuyunun ağzına kadar suyla dolu olduğunu görmek, zarara…

Aynı rüyâda sözü edilen kuyudan su çekmek, bir şahısla bağlantı kuracağınıza, eğer kuyudaki su berrak ise o kimsenin iyi ve güvenilir olduğuna, değilse, güvenilmez olduğuna işârettir.

 

KUYUMCULUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kuyumcu, boş ve gereksiz konuşan, her şeye müdahale eden ve dinî konularda hüsrana uğrayan kimseye işârettir.

İbni Sirîn: Kuyumculuk yapan birini görmek, tamahkâr işçiye…

Dindar birinin kuyumculuk yaptığını görmek, ilim ve hikmet öğreneceğinize ve eğer ticaret adamıysanız, kazançlı bir ticaret yapacağınıza işârettir.

Kirmanî: Kuyumculuk yaptığınızı, ama paraya karşı hırslı olmadığınızı görmek, emin biri olduğunuza ve emanet sahiplerinin emanetlerini kendilerine geri vereceğinize…

Aynı rüyâda paraya karşı hırslı olduğunuzu görmek, önceki tâbirin aksine işârettir.

 

KUZU

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kuzu görmenin dört tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Helal mal

3-Geçim, yaşam

4-Üzüntü ve sıkıntı.

İbni Sirîn: Erkek veya dişi kuzu, evlada…

Kuzu almak veya başkasının size kuzu verdiğini görmek, çocuk sahibi olacağınıza…

Kuzu kesmek, çocuğunuzun öleceğine…

Kuzu eti yemek, evladınızdan yana üzüleceğinize işârettir.

Kirmanî: Kuzu, hayır ve bereket demektir. Ayrıca kuzunun küçüklüğü veya büyüklüğü oranınca helal mala…

Kuzuya sahip olmak, kuzunun büyüklüğü miktarınca elinize mal geçeceğine…

Et yemek gayesiyle değil de başka bir gayeyle kuzu veya oğlak kesip etinden yediğinizi görmek, evladınızdan yana musibet göreceğinize işârettir.

 

KÜFRETMEK, SÖVMEK

İbni Sirîn: Birinin küfrettiğini görmek, gördüğünüz kimsenin durumunun düzeleceğine işârettir.

Kirmanî: Birine küfrettiğinizi görmek, küfrettiğiniz kişinin size galip geleceğine işâret eder.

Çağdaş Ulema: Şahsınıza küfredildiğini görmek, bir tartışma yaşayacağınıza işârettir.

 

KÜL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kül görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Beğenilmeyen işçi

2-Haram mal

3-Boş söz

4-Düşmanlık

5-Günah

6-Hile

7-Hasret

8-Pişmanlık

9-Faydası olmayan iş.

Nitekim yüce Allah Kurân-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Rablerini inkâr edenlerin durumuna gelince, onların amelleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler.” 148

Allâme Meclisî: Kül görmek, haram mala işârettir.

Çağdaş Ulema: Kül görmek, ümitsizliğe veya şiddetli bir hastalığa…

Kül serpmek, yakın zamanda bir tanıdığınızın öleceğine…

Kül toplamak, mal varlığınızın çoğalacağına işârettir.

 

KÜP

İbni Sirîn: Küp görmek, küpün büyüklüğüne veya güzelliğine göre bir kadın tarafından gelecek menfaate işârettir.

Kirmanî: Ağır küp, defineye…

Evinizde içi su dolu bir küp olduğunu ve o küpten su içtiğinizi görmek, çok fazla mal bulup iyi yolda harcayacağınıza…

Su küpü, zengin kadına veya hastalığa…

Sirke küpü, dindar kişiye…

Sirke ve yağ küpü, mal çokluğuna…

Bal küpü, helal mala…

Gazyağı küpü, kötü birine işârettir.

 

KÜPE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda küpe görmenin dört tâbiri vardır:

1-Fazlalık

2-İlim öğrenmek

3-Makam ve büyüklük

4-Üzüntü ve sıkıntı.

Allâme Meclisî: Küpe, kadınlar için iyiye, erkekler için Kurân hafızlığına işârettir.

Müellif: Kulaklarınızda küpe olduğunu görmek, insanlardan güzellik göreceğinize…

Kulaklarınıza inci taktığınızı görmek, Kurân ilmi öğreneceğinize işârettir.

 

KÜREK

İbni Sirîn: Rüyâda kürek görmek, çalışan işçilere yorulur.

Kirmanî: Kürek, işleri nifak yoluyla yapan işçilere işârettir. Bâzı tâbircilere göre ise zahmet ve inat yoluyla yapılan iş demektir.

Çağdaş Ulema: Kürek görmek, zahmetli bir işe işârettir.

 

KÜRK

İbni Sirîn: Kış mevsiminde kürk giydiğinizi görmek, geçiminizi sağlayacak bir şey elde edeceğinize…

Yaz mevsiminde kürk giydiğinizi görmek, geçiminizi temin edecek bir şey elde edeceğinize, ancak sonunda üzüleceğinize işârettir.

Kirmanî: Kürk görmek, evlenmeyi istediğiniz kadına yorulur.

Samur kürkü giymek, zengin bir kadınla evlenmek istediğinize…

Yeni bir tilki kürkü giymek, zengin, dindar ve aynı zamanda hilekâr bir kadınla

 

evlenmek istediğinize…

Tavşan kürkü giymek, kötü bir kadınla evlenmek istediğinize…

Sincap kürkü giymek, uyumsuz ve geçimsiz bir kadınla evlenmek istediğinize…

Kedi kürkü giymek, kötü huylu, hırsız ve hain bir kadınla evlenmek istediğinize…

Vaşak kürkü giymek, asalet sahibi bir kadınla evlenmek istediğinize…

Fare kürkü giymek, daha önce zina etmiş bir kadınla evlenmek istediğinize…

Kürkünüzün yırtıldığını, yandığını ya da kaybolduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

KÜRSÜ

Çağdaş Ulema: Kürsü görmek, adınızdan çokça söz edilecek bir olaya karışacağınıza…

Bir merasim boyunca kürsüde beklemek, pek samimi olmayan bir ayrıcalığa şahit olacağınıza işârettir.

 

KÜVET

Çağdaş Ulema: Oyma taş veya mermerden yapılmış bir küvette yıkandığınızı görmek, ağır bir hastalık geçireceğinize ve ardından sevindirici bir olayla karşılaşacağınıza…

Demir veya emaye küvette yıkanmak, içinde bulunduğunuz durumun düzeleceğine işârettir.

 [130]-Âl-i İmran, 97.

 [131]-İsra, 14.

 [132]-Alak,  4-5.

 [133]-Ahzab, 46.

 [134]-Bakara, 20.

 [135]-Enbiya, 1.

 [136]-Talak, 8.

 [137]-Muminun, 102.

 [138]-Âraf, 9.

 [139]-Muminun, 103.

 [140]-İsra, 14.

 [141]-Hadid, 25.

 [142]-İsra, 14.

[143]-Taha, 22.

[144]-Nur, 24.

 [145]-Sad, 23.

 [146]-Bakara, 18.

 [147]-İsra, 14.

 [148]-İbrahim; 18.