Kuran-ı Kerim – İnşikak Suresi Türkçe Meali

İNŞİKAK SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 84 

Mekke’de inmiştir; 25 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Gökyüzü yarıldığında,

2. Ve Rabbine itaat edip boyun eğdiğinde;
zaten gökyüzüne yaraşan da budur
(bu itaate layık olarak yaratılmıştır);

3. Yeryüzü yayıldığında,

4. İçinde olanları dışarı atıp boşaldığında,

5. Ve Rabbine itaat edip boyun eğdiğinde;
zaten yeryüzüne yaraşan da budur
(bu itaate layık olarak yaratılmıştır; işte
o zaman insan yaptıklarıyla karşılaşır).

6. Ey insan! Rabbine varıncaya kadar
sürekli didinip çaba göstereceksin ve
sonunda O’na kavuşacaksın.

7. Kimin amel defteri sağ eline verilirse,

8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek

9. Ve sevinçli olarak ailesinin yanına
dönecek.

10. Kimin de amel defteri arkasından
verilirse,

11. “Yazıklar olsun bana, mahvoldum!”
diye bağıracak

12. Ve alevli ateşe girecek.

13. O, ailesi içinde sevinçliydi.

14. O, hiçbir zaman (Rabbine)
dönmeyeceğini sanıyordu.

15. Oysa Rabbi, onu iyice görmekteydi.

16-19. Şafağa (güneş batarken batıda
oluşan kızıllığa), geceye ve gecenin
(barınaklarında) bir araya topladıklarına,
dolunay olunca aya yemin ederim
ki, sizler (kemale erişmek için) bir
hâlden diğer bir hâle geçersiniz.

20. Böyleyken neden iman etmiyorlar?!

21. Kendilerine Kur’ân okununca secde
etmiyorlar?!

22. Aksine, kâfir olanlar, (Kur’ân’ı) yalanlıyorlar.

23. Allah, onların yüreklerinde sakladıklarını
çok iyi bilir.

24. Onlara acı azabı müjdele!

25. Ama iman edip salih amel işleyenler
başka. Onlara kesintisiz bir mükâfat
vardır.