Kuran-ı Kerim – İnsan Suresi Türkçe Meali

İNSAN SÛRESİ CÜZ: 29, SÛRE: 76

Medine’de inmiştir; 31 ayettir.

Mekke’de indiği de söylenmiştir. Ama sahih nakil, bunu yalanlamaktadır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 167)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Anılan bir şey olmadan insanın üzerinden
uzun bir süre geçmiş (değil) mi?
(bk. Açıklamalar Bölümü: 168)

2. Biz insanı katışık bir nutfeden yarattık;
onu imtihan ederiz. Bu yüzden onu işitir ve
görür kıldık.

3. Doğrusu, biz ona yolu gösterdik; ya şükreden
olur ya da nankör olur.

4. Şüphesiz, biz kâfirlere zincirler, demir
halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5. Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir
kadehten içerler.

6. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan
içerler ve onu yerden fışkırtarak akıtırlar.

7. Onlar, adaklarını yerine getirirler ve
şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden
korkarlar.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 169)

8. Kendi canları çektiği hâlde, yemeği
yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9. “Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz;
sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne
de bir teşekkür.”

10. “Biz, asık suratlı, sert bir günden dolayı
Rabbimizden korkuyoruz.” (derler.)

11. Böylece Allah, onları o günün fenalığından
korur ve onları parlaklık ve sevince
kavuşturur.

12. Sabretmelerine karşılık da, onları
cennetle ve ipekle ödüllendirir.

13. Orada tahtlara yaslanırlar. Ne yakıcı
bir sıcak görürler orada, ne de dondurucu
bir soğuk.

14. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri üzerlerine
sarkmış ve meyveleri tamamen
emre verilmiştir.

15. Çevrelerinde gümüş kaplar ve
billûr fıçılar dolaştırılır.

16. Gümüşten billûrlar ki, ölçülerini belirlemişlerdir.

17. Orada onlara zencefil karışımlı bir
kadeh içirilir.

18. Orada Selsebil diye adlandırılan bir
pınardan.

19. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır
durur. Onları gördüğünde, dağılmış
inciler sanırsın.

20. Nereye baksan, nimet ve büyük bir
saltanat görürsün.

21. Üzerlerinde ince yeşil ipekten ve
parlak atlastan elbiseler vardır ve gümüş
bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri,
onlara temizleyici bir içki içirir.”

22. “Bu, sizin için bir mükâfattır ve çabalarınız
karşılığını bulmuştur.”

23. Kur’ân’ı parça parça sana indiren
biziz.

24. Rabbinin hükmüne sabret, onlardan
hiçbir günahkâra yahut nanköre
itaat etme.

25. Sabah akşam Rabbinin ismini an.

26. Gecenin bir bölümünü ona secde
et ve gecenin uzun vakitlerinde O’nu
tesbih et.

27. Kuşkusuz bunlar, çabuk erişilen
dünyayı seviyorlar ve ötelerindeki ağır
bir günü ihmal ediyorlar.

28. Onları biz yarattık ve bağlarını (eklemlerini)
sıkıca bağladık. Dilediğimizde
onların yerine benzerlerini getiririz.

29. Bu bir öğüttür; dileyen, Rabbine giden
bir yol tutar.

30. Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz.
Kuşkusuz, Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

31. Dilediğini kendi rahmetine yerleştirir.
Zalimlere ise, acı bir azap hazırlamıştır.