Kuran-ı Kerim – İhlâs Suresi Türkçe Meali

İHLÂS SURESİ CÜZ: 30, SÛRE: 112

Mekke’de inmiştir; 4 ayettir.

Bu sûrenin fazileti hakkında onlarca hadis Ehl-i
Beyt İmamları’ndan nakledilmiştir.

Bazı hadislerde, bu sûreyi okumanın Kur’ân’ın üçte birini
okumaya bedel olduğu bildirilmiştir. Özellikle
Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde, bu sûrenin farz
namazlardaki kıraatlerde okunması tekit edilmiştir.

Hatta bir hadiste, İmam Sadık (a.s)’ın
şöyle dediği nakledilir: “Kim günlük beş namazı
kılar da onlardan birinde bu sûreyi okumazsa,
ona ‘Namaz kılanlardan değilsin.’ diye hitap
gelir.” Diğer bir hadiste İmam Sadık (a.s),
Resulullah’tan şöyle nakleder: Sa’d b. Muaz
ölünce Resulullah (s.a.a) ona namaz kıldı ve
onun namazına içlerinde Cebrail (a.s) da olmak
üzere melekler de katılmıştı. Resulullah
diyor ki: “Cebrail’e, ‘Ona namaz kılmana ne
ile layık oldu?’ diye sordum, şöyle dedi: ‘Kul
Huve’llahu Ehad’i ayakta, oturarak binek
üzerinde veya yaya olarak bir yere giderken
ve dönerken (her hâlinde) okumakla
(buna layık oldu).’ diye cevap verdi.” (bk.
Sevabu’l-A’mal, el-Kâfî, et-Tevhid, el-Hısal
ve Nuru’s-Sekaleyn.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. De ki: O Allah, birdir, tektir.

2. Allah, sameddir (hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur; ama her şey ona muhtaçtır).

3. Doğurmamıştır ve doğmamıştır.

4. Ve hiçbir kimse O’na denk değildir.