Rüya Tabirleri – I.İ.J Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

ISIRMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ısırmanın dört tâbiri vardır:

1-Zarar

2-Düşmanlık

3-Husumet

4-Makam ve malda azalma.

İbni Sirîn: Zorla ısırıldığınızı görmek, ısırıldığınız ölçüde zarar göreceğinize…

Bir eşek tarafından ısırıldığınızı görmek, istikbalinizin iyi olacağına…

Bir inek tarafından ısırıldığınızı görmek, aynı yıl içinde sıkıntıya düşeceğinize…

Herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığınızı görmek, düşmanlığa işârettir.

 

ISLIK ÇALMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Islık çalmanın dört tâbiri vardır:

1-Yalan haber

2-Hoşa gitmeyen kötü söz

3-Sırrın açığa çıkması

4-Musibet.

İbni Sirîn: Islık çalmayı bilmediğiniz halde ıslık çaldığınızı görmek, sırrınızı insanlara bildirmek demektir.

Islık çaldığınızı görmek, saygın kişilere karşı yalan söyleyeceğinize, bu yalanı doğrulamak için yalan yere yemin edeceğinize ve sonra yalanınızın ortaya çıkacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Islık çalmak, erkekler için musibete, kadınlar için ise sırlarının ortaya çıkacağına ve rezilliğe işârettir.

 

ISPANAK

İbni Sirîn: Ispanak görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Ispanak yemek, zarara ve mal varlığınızın azalacağına…

Yağda etle karışık ıspanak pişirmek ve yemek, yediğiniz miktar kadar hayra alamettir.

Çağdaş Ulema: Ispanak görmek, sağlık durumunuzun iyi olduğuna veya olacağına işârettir.

 

IŞIK

Çağdaş Ulema: Işık görmek, sağlık ve esenliğe…

Uzaklarda ışık görmek, yakın zamanda sevineceğinize işârettir.

 

ITIR, KOKU

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Itır görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Övgü

2-Güzel söz

3-Faydalı ilim

4-Güzel huy

5-İlim Meclisi

6-Cömert kişi

7-Seviyeli söz

8-Temiz inanç

9-İyi haber.

Allâme Meclisî: Misk, kâfur, amber vb. ıtırlar görmek, iyiye ve helal rızka…

Benzeri ıtırları yemeğin yanında görmek, menfaat elde edeceğinize işârettir.

Müellif: Hoş kokulu ıtır, rüyâ sahibine göre tâbir edilir:

Âlim için, halkın onun ilminden faydalanacağına…

Zengin için, insanların malından yararlanacağına işârettir.

İbni Sirîn: Güzel kokular, güzel söze ve övgüye, pis kokular da çirkin söze ve yergiye işârettir.

Güzel koku algılamak, başkaları tarafından kınanacağınıza…

Aşırı derecede güzel kokular algılamak, ölüme işârettir.

Kirmanî: Birilerinin size güzel kokular sürdüğünü görmek, methedileceğinize, bunun aksini görmek ise, azar işiteceğinize veya adınızın kötülükle yâd edileceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Itır almak veya sürmek, birinin ilgisini çekmeye çalıştığınıza, ancak hatalarınızı ve zayıf yönlerinizi gizleyemediğinize…

Birine ıtır hediye etmek, birinin ilgisini çekeceğinize işârettir.

 

ITIRCILIK, BAHARATÇILIK

İbni Sirîn: Rüyâda ıtırcılık yaptığınızı görmek, halkın beğenisini kazanacağınıza ve saygıyla anılacağınıza…

Itır satıcısıyla dost olmak, cömertliğinizle ün salacağınıza işârettir.

 

İBÂDET

İbni Sirîn: Allah’a ibâdet ettiğinizi görmek, hayra…

Allah’tan başkasına secde ettiğinizi görmek, bunun aksine…

Mescit veya sinagogda ibâdet ettiğinizi görmek, çok hayır işler yapacağınıza…

Hoş olmayan bir yerde ibâdet ettiğinizi görmek, bunun aksine işârettir.

 

İBRİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: İbrik görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Hizmetkâr

3-Cariye

4-Kıvam

5-Ten

6-Uzun ömür

7-Mal ve nimet

8-Hayır ve bereket

9-Kadınlardan yana rahat olmak.

İbni Sirîn: İbrik görmek, hizmetçi kadına işârettir. Bâzı tâbircilere göre ibrik, bir kavme hizmet eden ama daha sonra o topluma önder olan ve onları belalardan uzak tutan kimseye işâret eder.

Yeni bir ibriğe sahip olmak veya başkasının size ibrik verdiğini görmek, yukarıda belirtilen özelliklere sahip hizmetçi bir kadına…

İbriğin kırıldığını görmek, hizmetçi kadının hastalanacağına veya öleceğine…

İbriğin kaybolduğunu görmek, hizmetçinin kaçacağına veya işten ayrılacağına işârettir.

 

İCAT ETMEK

Çağdaş Ulema: Bir şey icat ettiğinizi görmek, birinin size yardımcı olacağına ve hayatınız ya da ekonomik durumunuz hakkında yeni bir haber alacağınıza…

Bir şey icat etmeye çalışmak ama başarılı olamamak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir arzunuz olduğuna işârettir.

 

İÇKİ

Allâme Meclisî: İçki içmek, zengin ve varlıklı biri olacağınıza ancak cimrilik edeceğinize işârettir.

 

İDAM

Çağdaş Ulema: Birinin idam edildiğini görmek, bir düşmanı yeneceğinize veya yeni bir düşman edineceğinize…

Bir dostunuzun veya yakınınızın idam edildiğini görmek, sevdiğiniz bir dostunuz veya akrabanızdan ayrılacağınıza…

İdam edildiğinizi görmek, canınızın yandığını hissettiğiniz takdirde hastalığa, aksi takdirde utanç verici bir duruma düşeceğinize ve aşağılanacağınıza işârettir.

 

İDRAR YAPMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda idrar yapmak, zenginlik…

Fakir için, rahatlık…

Hasta için, şifa…

Esir veya tutuklu için, özgürlük…

Gurbettekiler için, vatana dönüş…

İş sahipleri için, azil…

Hükümdar için, ölüm…

Yönetici için, azletme…

Tacir için, ticarette zarar demektir.

Allâme Meclisî: İdrar yaptığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Pijamaya idrar yaptığınızı görmek, iyiye işârettir.

İbni Sirîn: Olmadık bir yere idrar yapmak, üzüntülüyseniz üzüntünüzden, borçluysanız borcunuzdan kurtulacağınıza…

Meçhul bir yere idrar yapmak, o yöre halkından bir bayanla evleneceğinize…

İdrar yerine kan aktığını görmek, bedensel özürlü bir çocuğunuz olacağına…

Yaptığınız idrarın kuru bir araziye aktığını görmek, bedensel özürlü bir çocuğunuz olacağına işârettir.

Kirmanî: Bir kuyuya idrar yapmak, birinin malıyla helal rızk elde edeceğinize…

Bir yere idrar yapmak, Kurân okuyan âlim bir evlada sahip olacağınıza…

İdrar yaptıktan sonra halkın idrarınızı meshettiğini görmek, âlim, bilge ve öncü bir evlada sahip olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Mescide idrar yapmak, malınızı başkası için harcayacağınıza…

İdrar yaparken elbisenizin ıslandığını görmek, malınızı evladınız için harcayacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Kendi evinizde, bulunduğunuz yere idrar yapmak, malınızı hanımınız için harcayacağınıza ve eksilen malın yerini dolduracağınıza işârettir. “De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızk verir ve [dilediğinden de] kısar. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızk verenlerin en hayırlısıdır.” 125

Çağdaş Ulema: İdrar yapmak, durumunuzun iyiye gideceğine…

İdrar içmek, sağlığınızı kaybedeceğinize…

Yatağa idrar yapmak, nefsinizle mücadele edeceğinize ve dindar olmaya çalışacağınıza işârettir.

 

İĞDE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda iğde görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mal

2-Kazanç

3-Uyumsuz bir kişiden menfaat elde etmek.

İbni Sirîn: İğde, zahmetle elde edilen helal kazanca…

İğde satın aldığınızı veya birinin size iğde verdiğini görmek, helal mal elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Ağaçtan iğde topladığınızı görmek, ahlaksız ve kaba birinden mal elde edeceğinize…

İğde yediğinizi görmek, eşinizin malını harcayacağınıza işârettir.

 

İĞNE

Allâme Meclisî: Rüyâda iğne görmek, çok sıkıntı çekeceğinize işârettir.

Müellif: İğneyle bir şeyler diktiğinizi görmek, çeşitli işler yapacağınıza, bu işlerin size yarayacağına ve arzu ettiğiniz neticeye varacağınıza işârettir.

Kirmanî: İğneyle bir elbise diktiğinizi görmek, durumunuzun iyiye gideceğine ve arzu ettiğiniz şeyin gerçekleşeceğine…

İğnenizin kaybolduğunu görmek, durumunuzun kötüleşeceğine ve arzu ettiğiniz şeyin gerçekleşmeyeceğine…

İğnenizin çalındığını görmek, işinizin kötüye gideceğine…

İğneyi bir yere batırdığınızı görmek, işinizin güzel, hayır, mutlulukla ve muradının hâsıl olmasıyla sonuçlanacağına işâret eder.

Câbir Mağribî: Birinin size iğne verdiğini görmek, iğneyi veren kimsenin gerçek hayatta sizi destekleyeceğine…

Çok sayıda iğnenizin olduğunu görmek, hayra alamettir.

Çağdaş Ulema: İğne görmek, düşmanlığa…

İğneyle iş yapmak, bâzı işlerinizden dolayı düşman kazanacağınıza…

İğnenin bedeninize battığını görmek, bir dost kaybedeceğinize işârettir.

 

İSRAFİL [A.S]

Allâme Meclisî: İsrafil’i [a.s] görmek, ömrünüzün uzayacağına…

İsrafil’in sura üflediğini görmek, bulunduğunuz bölgede adaletin yayılacağına, takva ehli insanların kuvvet bulacaklarına, fasıkların zelil olacaklarına ve insanların hayır işlere meyledeceklerine…

İbni Sirîn: İsrafil’i mutlu görmek, kudret sahibi olacağınıza, ilminizin artacağına ve emniyet içinde yaşayacağınıza…

İsrafil’in elinde Sur’u görmek, bulunduğunuz bölgede fitne, bela ve huzursuzluk olacağına…

Aynı rüyâda İsrafil’in bir şehirde olduğunu ve sizi fark etmediğini görmek, o şehirde huzursuzluk çıkacağına…

İsrafil’in size öfkeyle baktığını görmek, söz sahibi birinin size öfkeleneceğine işârettir.

Kirmanî: İsrafil’in üzgün bir şekilde Sur’u üflediğini görmek ve Sur’un sesini duymak, bulunduğunuz bölgede ölümlerin artacağına…

Sur’u İsrafil’in elinde görmek, bulunduğunuz bölgede adaletin yayılacağına ve zalimlerin yok olacağına…

İsrafil’in mutlu bir şekilde size baktığını görmek, söz sahibi birinden menfaat göreceğinize…

İsrafil’in size mühürlü bir mektup verdiğini görmek, ecelinizin yaklaştığına…

İsrafil’in size seslendiğini ve ansızın kaybolduğunu görmek, söz sahibi birinden zarar göreceğinize işârettir.

 

İLAÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda sarı renkli ilaç görmek, hastalık ve sıkıntıya…

İlaç kullandığınızı ve size iyi geldiğini görmek, hastaysanız şifa bulacağınıza ve rahatlığa çıkacağınıza…

Tadı kötü olan bir ilaç içtiğinizi görmek, hastalanacağınıza, aynı ilacın etkisini gösterdiğini görmek ise, dinî inancınızın güzel olduğuna…

Yukarıdaki rüyânın aksini görmek, kötüye işârettir.

Allâme Meclisî: İlaç görmek, son derece iyiye tâbir edilir.

İbni Sirîn: Hastalandığınızı, bu yüzden ilaç kullandığınızı ve kullandığınız ilacın size iyi geldiğini görmek, inanç bakımından iyi bir konumda olduğunuza, bunun aksini görmek ise, inancınızın bozulacağına…

İyileşmek için ilaç kullandığınızı görmek, ilacın etkisi miktarınca dünya saadeti peşinde koşacağınıza…

İnsanlara ilaç temin ettiğinizi görmek, insanlara iyilik edeceğinize…

Katı ilaç kullandığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntı içindeyseniz, bundan kurtulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Kullandığınız ilaçtan zarar görmek, gerçek hayatta da zarar göreceğinize…

İlaç kullandığınızı ve hemen ardından şuurunuzu kaybettiğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Birinin size ilaç verdiğini görmek, kız çocuğunuz olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: İlaç yapmak, hastalığa…

İlaç içmek, telafi edebileceğiniz zararlarla karşılaşacağınıza…

Bitkisel ilaçlar görmek veya yemek, iyi olmayan birtakım ticarî işlerinizi sonlandıracağınıza işârettir.

 

İLLÜZYONİST, GÖZBAĞCI

Allâme Meclisî: İllüzyonist görmek, işinizi kaybedeceğinize ve durumunuzun kötüye gideceğine işârettir.

Müellif: İllüzyonist [gözbağcı] olduğunuzu görmek, boş işlerle uğraşacağınıza…

Bir illüzyonisti seyrettiğinizi görmek, kötü bir işle karşılaşacağınıza işârettir.

 

İMAMET, İMAMLIK ETMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda imamlık etmenin altı tâbiri vardır:

1-Hükümdarlık

2-Adil ve insaflı hükümdar

3-İlim

4-Hayır bir iş yapmayı kastetmek

5-Menfaat

6-Emniyet.

Kadınlara imamlık ettiğinizi görmek, zayıf kimselere vali olacağınıza…

Gökyüzünden bir imamın indiğini ve bir topluluğa imamlık ettiğini görmek, o yöre halkının rahmet göreceğine…

Ölüye namaz kılmak, hâkimden yana komutanlık elde etmeye…

İmam olmadığınız halde bir topluluğa imamlık ettiğinizi görmek, o topluluk arasında saygın bir kişi olacağınıza ve onların tıpkı imama uydukları gibi size uyacaklarına…

Namazda herhangi bir bölümü eksik kıldığınızı görmek, eksik kıldığınız ölçüde insanlara zulmedeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Oturarak imamlık ettiğinizi görmek, hastalanacağınıza…

Bir imam görmek, gördüğünüz imamın makamınca şeref ve makam kazanacağınıza…

Bir imamla beraber eve gitmek veya imamın size bir şey bağışladığını görmek veyahut da imamla birlikte yemek yemek, o miktar kadar sıkıntı göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: İmamla beraber cihat ettiğinizi görmek, imamla mescit, köy veya bir şehir üzerinde ortak olmak demektir.

 

İNCİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: İnci görmenin altı tâbiri vardır:

1-Kurân-ı Kerim

2-Hikmet

3-Mal

4-Güzel kadın

5-Güzel cariye

6-Güzel evlat.

Hz. Danyal [a.s]: İnci, evlada işârettir.

İbni Sirîn: İnci, güzel kadına…

Bol miktarda inciye sahip olduğunuzu görmek, gördüğünüz inci miktarınca mal elde edeceğinize…

Ağzınızdan inci çıktığını görmek, ilim ve hikmet üzere konuşacağınıza işârettir.

Kirmanî: İnci görmek, güzel bir çocuğunuz olacağına… [“Hizmetlerine verilmiş, [kabuğunda] saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.” 126

İnciye sahip olmak, ilme…

İnci yediğinizi görmek, öğreneceğiniz ilim ve hikmeti gizli tutacağınıza veya ezberlediğiniz Kurân’ı unutacağınıza…

Odun yerine inci yaktığınızı görmek, liyakati olmayan birine ilim ve hikmet öğreteceğinize…

Ağzınıza inci koyup yuttuğunuzu görmek, Allah’ın inâyetiyle insanlara Kurân öğreteceğinize…

İnci sattığınızı görmek, Kurân’ı unutacağınıza…

Kolunuza inci bağladığınızı görmek, güzel bir kız çocuğunuzun olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Ağzınızdan inci çıktığını görmek, bâzı sözlerinizin büyük şahsiyetler tarafından beğenileceğine…

Elinizde inci olduğunu ve yere düşürüp kırdığınızı görmek, üzüntüye…

Pis bir yere inci attığınızı görmek, bir câhile ilim ve hikmetten bahsedeceğinize işârettir.

 

İNCİL

İbni Sirîn: İncil okumak, hak yoldan uzaklaşıp batıla sapılacağına ve kendi yanından görüş belirten kişiye işârettir.

 

İNCİR

İbni Sirîn: İncir yemek, mevsiminde iyiye, mevsimi dışında kötüye işârettir.

İncir toplamak veya başkasının size incir verdiğini görmek, sonradan pişman olacağınız bir iş yapacağınıza ve sıkıntı çekeceğinize işârettir.

Kirmanî: Sarı incir yemek, hastalığa…

Siyah incir, üzüntü ve sıkıntıya…

Mevsiminde yeşil ve lezzetli incir yemek, hayra yorulur.

Çağdaş Ulema: Taze incir görmek veya yemek, insanlarla daha iyi ilişkiler kuracağınıza…

Kuru incir görmek, malınızın azalacağına…

İncir toplamak, herhangi bir hedefinize ulaşacağınıza…

Birinin size incir ikram ettiğini görmek, samimi bir ilişki kuracağınıza…

İncir yaprağı görmek, onurlu ve dindar biri olacağınıza…

Herhangi bir maddeyle incir yaprağı yapmak, sizinle alay edileceğine…

İncir ağacı görmek, dürtülerinizi kontrol edeceğinize işârettir.

 

İNEK, SIĞIR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda inek görmenin altı tâbiri vardır:

1-Yöneticilik

2-Mal

3-Büyüklük

4-Riyaset

5-İyi geçecek bir yıl

6-Bol menfaat.

Hz. Danyal [a.s]: Kendinize ait bir ineğin sırtında oturduğunuzu görmek, söz sahibi birinin hizmetinde çalıştığınıza…

Evinize bir sığır girdiğini görmek, Allah’ın inâyetiyle yüzünüze hayır kapılarının açılacağına işârettir.

Allâme Meclisî: İnek, mal ve işe…

Bir ineğin evinize girdiğini görmek, mal elde edeceğinize…

Bir ineğin boynuzuyla size vurduğunu görmek, görevinizden azledileceğinize…

Bir ineğe arpa ve buğday yükleyip eve götürdüğünüzü görmek, rızkınızın bollaşacağına…

İnek eti yemek, mal ve miras elde edeceğinize ve gelirinizin artacağına…

İnek sütü görmek, şifa bulacağınıza…

İnek postu ve pisliği görmek, bahtınızın açılacağına ve mal elde edeceğinize…

İnek yavrusu [dana] satın alıp eve getirdiğinizi görmek, üzüleceğinize…

Siyah bir ineğe bindiğinizi görmek, öncü ve saygın bir şahsiyet olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Besili bir ineğe sahip olduğunuzu görmek, aynı yıl içerisinde rızkınızın bollaşacağına…

Zayıf ve cılız bir ineğe sahip olduğunuzu görmek, bunun aksine…

İnek eti görmek, mal elde edeceğinize…

İnek postu görmek, mirasa konacağınıza…

İnekten süt sağıp içtiğinizi görmek, malınızın artacağına…

Gebe inek görmek, ümitleneceğinize…

Besili bir inek satın aldığınızı görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize…

İnek satın aldığınızı ve onunla konuştuğunuzu görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Bir inekle boğuştuğunuzu ve ineğin sizi ısırdığını görmek, karınızı aldatacağınıza…

Evinize bir ineğin girdiğini görmek, gelirinizin artacağına işârettir.

Kirmanî: Sığır eti sattığınızı görmek, alışveriş yapacağınıza…

Evinize veya oturduğunuz sokağa bir sığırın geldiğini görmek, hayır ve bereket elde edeceğinize…

Bir işle meşgul olduğunuz sırada bir ineğin gelerek sizi yere düşürdüğünü görmek, görevinizden azledileceğinize veya tacirseniz, malınızın azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Çok sayıda sığırınız olduğunu, birini kestiğinizi ve etinin bir grup tarafından paylaşıldığını görmek, bölgede yaşayan büyük bir şahsiyetin öldürüleceğine ve malının gasp edileceğine…

İneklerin yerleri eşelediklerini görmek, bol miktarda mal elde edeceğinize…

Sığırlarla boğuştuğunuzu görmek, büyük bir şahsiyetle aranızda husumet çıkacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: İnek görmek, bahtınızın açılacağına ve mutlu olacağınıza…

İnek sağmak, rahat para kazanacağınıza…

Ölü inek görmek, yapacağınız bir işte çok zarar edeceğinize…

İnek ahırı görmek, ölümcül bir hastalıktan kurtulacağınıza işârettir.

 

İNMEK

İbni Sirîn: Bir dağdan veya çatıdan aşağı indiğinizi görmek, saygınlığınızın azalacağına…

Yüksek bir yerden aşağı indiğinizi görmek, gördüğünüz yükseklik miktarınca malınızın azalacağına…

Merdivenlerden aşağı indiğinizi görmek, kötüye işârettir.

 

İNŞA ETMEK, TEMEL ATMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bina inşa etmenin dört tâbiri vardır:

1-Dünyevî hayır

2-Hayır ve bereket

3-Mutluluk ve murat

4-Kapalı işlerin açılması.

Bir şehir inşa ettiğinizi görmek, bir grup insanı himayeniz altına alacağınıza…

Kale inşa etmek, düşmanların şerrinden güvende kalacağınıza…

Bir köşk inşa etmek, dünya işiyle meşgul olacağınıza…

Ev inşa etmek ve içinde oturmak, geçimden yana hayır elde edeceğinize…

Mescit inşa etmek, bir grup insanı hayır üzere bir araya getireceğinize…

Minare temeli atmak, adınızın hayırla anılacağına…

Süslü bir yer inşa etmek, bir kadınla evleneceğinize…

Bahçe inşa etmek, dindar ve zengin bir kadınla evleneceğinize…

Mezarlık inşa etmek, âhiret işiyle meşgul olacağınıza…

Kubbe inşa etmek, makam elde etmek için çaba göstereceğinize…

Yeni bir bina inşa etmek ve bitirmek, din ve dünya işlerinizin yolunda olduğuna…

Yeni bir binaya başlamak, ama bitirememek, bunun aksine işârettir.

Müellif: Ev, mescit, okul vb. binalar inşa ettiğinizi görmek, hayır işler yapacağınıza ve dünyevî menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yeni bir binanın temelini attığınızı görmek, binalardan yana birçok fayda elde edeceğinize…

Meçhul bir yerde temel attığınızı görmek ve bunun kime ait olduğunu bilmemek, din ve dünya işlerinde zarar göreceğinize…

Kendinize ait bir yerin temelini attığınızı görmek, menfaat ve helal rızk elde etmeye işârettir.

Kirmanî: Pişirilmiş kerpiç veya kireçten yeni bir temel atmak, haram yoldan mal elde edeceğinize…

Havada kerpiçten bir bina inşa etmek, din yolunda gösterdiğiniz çabanın görkemine…

Binanın duvarlarını kerpiçten yaptığınızı görmek, dünyevî arzulara aldandığınıza…

Bina inşa etmek ve karşılığında ücret almak, menfaat elde edeceğinize…

Pişirilmiş kerpiçten bina inşa etmek, söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…

Çamurdan veya kerpiçten bina inşa etmek, insanlardan menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

İP, İPLİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: İplik görmenin dört tâbiri vardır:

1-Yolculuk

2-Emeğin karşılığı

3-Uzun ömür

4-Bol menfaat.

Allâme Meclisî: İp/ halat, kuvvet, önderlik ve büyüklüğe işârettir. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın.” 127

İbni Sirîn: İp, yolculuk demektir. Bâzı tâbircilere göre de kadınlarla oturup kalkan erkeğe işârettir.

Yün eğirdiğinizi ve elde ettiğiniz iple bir şeyler dokuduğunuzu görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Pamuk, ipek veya keten eğirdiğinizi ve elde ettiğiniz iple bir şeyler dokuduğunuzu görmek, helal rızk elde edeceğinize işârettir. Ancak bu iş, erkeler için iyiye yorulmaz.

Kirmanî: Yün eğirdiğinizi görmek, kaybolan birisinin eve geri döneceğine…

Dokuma esnasında iplerin koptuğunu görmek, kaybolan kimsenin gittiği yerde kalacağına ve eve dönmeyeceğine…

Bol miktarda ip görmek, ömrünüzün uzun olacağına ve ipin uzunluk veya kısalığına göre hayır ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

İP SARMAK, YUMAK YAPMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ip veya halat sarmanın/ yumak yapmanın üç tâbiri vardır:

1-Yolculuğa çıkmak veya yolculuktan dönmek

2-Nefis tezkiyesi

3-Önü kapalı işlerin açılması.

İbni Sirîn: İp veya halat sardığınızı, yumak yaptığınızı görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuğun ipin ya da halatın uzunluğuna göre uzayacağına…

Bir şey dikmek için ip sarmak/ yumak yapmak, çıkarınıza olan bir iş yapacağınıza veya nefsinizi tezkiye edeceğinize işârettir.

 

İPEK

Allâme Meclisî: İpek görmek, gelir elde edeceğinize ve yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: İpek görmek, ikamet edeceğiniz herhangi bir yerde mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğinize…

İpek imal etmek, varlığınızla kendilerini rahat ve huzurlu hissedecek birçok dostunuz olacağına işârettir.

 

İPEKBÖCEĞİ KOZASI

İbni Sirîn: Rüyâda ipekböceği kozası görmek, menfaate…

Sarı koza, hastalığa…

Kozalarınızın veya ipeklerinizin zayi olduğunu görmek, zarara uğrayacağınıza…

Kırmızı ipek kozası görmek, erkeler için kötüye, kadınlar içinse iyiye işârettir.

 

İRİN

Allâme Meclisî: İrin ve çıban görmek, faydası olmayacak mal elde edeceğinize ve kötü insanlarla dost olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: İrin görmek, elde edilecek mala yorulur.

Vücudunuzun herhangi bir yerinden irin çıktığını ve tekrar yerine dolduğunu görmek, gördüğünüz miktar kadar malınızın azalacağına, daha sonra tekrar artacağına…

İrin emdiğinizi görmek, haram mal elde edeceğinize…

Bedeninizin herhangi bir yerinde irin toplandığını görmek, mal biriktireceğinize…

Bedeninizden irin çıktığını görmek, malınızın azalacağına işârettir.

 

İSHAL OLMAK

Çağdaş Ulema: İshal olmak, keder, sıkıntı ve zarara işârettir.

 

İSİM, İSİMLER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda Ebulfazl [fazilet babası], Ebul-hayr [hayır babası] ve Ebusaid [saadet babası] gibi güzel isimler veya güzel künyeler işitmek, hayra…

Ebucehil [cehalet babası] ve Ebuleheb [ateş babası] gibi kötü künyeler işitmek, kötüye işârettir.

İbni Sirîn: Muhammed, Ali, Ahmed, Said, Sâlih vb. gibi güzel isimlerle çağrıldığınızı duymak, hayra, kötü isimlerle çağrıldığınızı duymak ise kötüye işârettir.

Kirmanî: Adınızın değiştiğini, Ahmed, Muhammed, Mahmud, Ali vb. gibi güzel isimlerle çağırıldığınızı görmek, adınızın hayırla anılacağına işârettir. Bunun aksini görmek, halkın sizi kötü isimle yâd edeceği anlamına gelir.

 

İSKELE

Çağdaş Ulema: İskele görmek, uzun bir sürede gerçekleşeceğini sandığınız bir arzunuzun kısa sürede gerçekleşeceğine işârettir.

 

İSTİĞFAR ETMEK, BAĞIŞLANMA DİLEMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda istiğfar etmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Evlat

3-Allahtan bağışlanma dilemek

4-Günahlardan tövbe etmek.

İbni Sirîn: İstiğfar etmek/ Allah’tan bağışlanma dilemek, Allah’ın size evlat ve mal nasip etmesi anlamına gelir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.” 128

 

İŞ, MESLEK, UĞRAŞ

 

İbni Sirîn: Mesleğinizi bırakıp ondan daha iyi bir işle meşgul olduğunuzu görmek, işinizin ve durumunuzun daha iyi olacağına ve uğraştığınız işten hayır göreceğinize…

İyi işlerle uğraştığınızı görmek, iyiye…

Kötü işlerle uğraştığınızı görmek, kötüye…

Yaptığınız işlerin bâzılarının iyi, bâzılarının kötü olduğunu görmek, hangisi daha baskınsa iyi veya kötüye…

Yaptığınız bir işi tamamladığınızı ve istediğiniz sonucu elde ettiğinizi görmek, durumunuzun değişeceğine… [“Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihâyet yeryüzü ziynetini takınıp, [rengârenk] süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.”129

 

İşinizin sona ermediğini görmek, durumunuzun değişeceğine ve ölüm korkusu içinde olacağınıza işârettir.

 

İŞARET ETMEK

Çağdaş Ulema: Rüyâda işâret etmek, günah, hastalık ve başkaları tarafından takibe…

Parmakla işâret etmek, birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

İŞKEMBE

Müellif: Eti helal olan her hayvanın işkembesi, helal mala…

İşkembenin hayvan pisliğiyle dolu olduğunu görmek, haram mala…

Pişirilmiş işkembe yemek, menfaate işârettir.

 

İŞKENCE

İbni Sirîn: Rüyâda işkence görmek, zillete…

Başkasına işkence ettiğinizi görmek, o kimseyi halk arasında zelil edeceğinize işârettir.

 

İTFAİYE

Çağdaş Ulema: Rüyâda itfaiye görmek, büyük bir sorun veya dertle karşılaşacağınız anlamına gelir.

 

İTİRAF

Çağdaş Ulema: Birinin itirafta bulunduğunu görmek, kendinizi kınayacağınıza…

Birinin itirafına ortak olmak, yaptığınız veya yapacağınız işler konusunda iyi bir araştırma yapmanız gerektiğine işârettir.

 

İYİLİK ETMEK

İbni Sirîn: İyilik yaptığınızı görmek, dünyada saygınlık elde edeceğinize, âhirette ise azaptan kurtulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Birine iyilik ettiğinizi, sonra iyilik ettiği kimseyi rezil ettiğinizi görmek, nankör biri olduğunuza…

Bir müşrike iyilik ettiğinizi görmek, malınızı, size ne dünyevî ne de uhrevî faydası

 

olacak biri için harcayacağınıza işârettir.

 

JİLET

Çağdaş Ulema: Jilet görmek, asi bir kimsenin uysal ve itaatkâr biri olacağına…

Jiletle yaralanmak, birinin sizi sabırsızlıkla beklediğine işârettir.

 [125]-Sebe, 39

 [126]-Tur, 24.

 [127]-Âl-i İmran, 103.

 [128]-Nuh, 10–11–12.

 [129]-Yunus, 24.