Hz Hatice – Hz Haticenin Hayatı

Büyük İslâm kadını, mü’minlerin anası, Allah Resûlü’nün değerli zevcesi Hz. Hatice [r.a] hicretten 68 yıl önce, asil bir ailede dünyaya geldi. Babası Huveylid, Kureyş’in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fâtıma ise Mekke’nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Câhiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli bir ailede yetişen Hz. Hatice, öylesine Devamı…