Hz Ali’ den Güzel Sözler – Hz Alinin sözlerinden Ne Anlamalıyız?

Hz Ali Sözleri: İlim hiç bir Servet ile satın alınmaz. onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir alim ile mukayese olunmaz.

Hz Ali Sözleri: Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler, zengin cahillerin karşısında, ancak ilim sayesinde yükselir.

Hz Ali Sözleri: Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: evvela sana diller döker, birçok şeyler vaad eder.
Sonra senden vazgeçer. Daha sonrada arkadan senin aleyhine bir çok şey söyler.

Hz Ali Sözleri:  Iki yüzlü  insanlardan uzaklaşınız. Zira iyi vaktinizde etrafınızda dönüp dolaşırlar. Kötü vaktinizde derhal sizden kaçarlar.

Hz Ali Sözleri: Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

Hz Ali Sözleri:  Akıllı bir insan fakir olabilir. Fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir

Hz Ali: Ey insanlar! Bilgi edindiğiniz zaman hidayet´e ermeniz için bilginize uyunuz.
Çünki ilminin  tersine hareket eden alim, cehlinden ayrılmaz, yolunu kayb etmiş cahil´e benzer.

 Hz Ali Sözleri:  Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.

Hz Ali Sözleri:  Her şeye ibretle bakınız. Ve gördüklerinizden ibret alınız.

Hz Ali Sözleri: Yalanclardan  daima uzak bulununuz. Çünki onlarla içli dışlı   olur ve onlarla dolaşıp  kalkarsanız, sizde yalancı olursunuz.

Hz Ali Sözleri. Öyle bir kimseyi dost tut ki, aranızda kardeşlik husule gelsin. ve senin bulunmadığın yerlerde, seni müdahele etmek için düşmanlarınla pençeleşsin.

Hz Ali Sözleri: Azgınlığın sonu ya rezil ve yahut yok olmaktır.

Hz Ali Sözleri: Haksıizlıklara  isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musbete katlanmalıdır.

Hz Ali Sözleri: Eğer bir seyahete çıkarsanız, gittiğiniz yerlerin adetlerine uymaya çalışın.

Hz Ali Sözleri: Insanları alçaltan ve nihayet mahveden Üç şeydir: Birincisi hasislik, Ikincisi, servet düşkünlüğü, üçüncüsü bencillik ve kibirlik.

Hz Ali Sözleri: Kötü huyları terk et. Halkın hürmetlerine mazhar olursun.

Hz Ali Sözleri: Babana riayet edersen, sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

Hz Ali Sözleri: Lisansını  küfre alıştırma. tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin.  Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.

Hz Ali Sözleri: Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru  ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.

Hz Ali Sözleri: Dostlarıma dost olanları çok severim. ve onların kıymetlerini de dostlukların dereceleriyle ölçerim.

Hz Ali Sözleri:  Insanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

Hz Ali Sözleri: Bir gerçeği  savunurken, ona önce kendimiz inanmalıyız sonrada baışkalarını inandırmaya  çalışmalıyız.

Hz Ali Sözleri: Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar hayatını devamlı malik ve mamun geçirirler.

Hz Ali Sözleri: Yoksullar  bazen çok müskil durumlarda kalırlar. Söyledikleri  sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

Hz Ali Sözleri: Haddini bilen  kimse, hakaret görmez. Haksızlık  önünde eğilmeyiniz, çünki haksızlığa beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Hz Ali Sözleri: Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.

Hz Ali Sözleri: Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.

Hz Ali Sözleri: Bütün insanlar Allahın kuludur, lakin hiç bir kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.

Hz Ali Sözleri: Öldükten sonra da yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakın

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.