Hadisler ne Anlama Geliyor? Ehlibeyt İle İlgili Hadis ve Ayetler Nelerdir?

Hadis Peygamber Efendimizin söylediği veya söylemediği rivayet edilen sözlerdir. Gerçek olan ve olmayan hadislerdir. Ehlibeyt ile ilgili hadisler Kuran-ı Kerim kaynaklarıyla anlatılmaktadır. 1- “İnnema yüridûllahü liyüzhibe ankümürricse ehle’l beyti ve yütehireküm tethira-  Allah, siz Ehl-i Beyt’den bütün kötülükleri kaldırmayı irade etti ve sizleri tertemiz kıldı”. (Ahzab-33) 2-“Köl lâ es’elüküm Aleyhi Devamı…

Hz.Hüseyin Hakkındaki Hadisler Nelerdir?

1-Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sevsin.” 2-Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin’in elinden tutarak şöyle buyurdular: “Ey cemaat! Bu Hüseyin bin Ali’dir; O’nu tanıyın; canım elinde olan Allah’a ant olsun ki Hüseyin cennettedir, O’nu sevenler de cennettedir, O’nu sevenleri sevenler de cennettedir.” 3-“Kim Devamı…

Sakaleyn Hadisi

Peygamber (s.a.a) veda haccından dönüp “Ğadîr-Humm” denilen mevkide konakladığında, gölgelik ağaç-ların altının süpürülüp temizlenmesini emretti. Sonra şöyle buyurdu: “Sanki davet edilmiş ve davete icabet edecek gibiyim! Sizlere biri diğerinden daha büyük iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve benim ıtretim (soyum), Ehl-i Beytim. Benden sonra onlara nasıl davranacağınıza dikkat Devamı…

Kesa Hadisinin Sünni, Şia Ravileri ve kaynakları

Ehlisünnet kaynaklarında Tathir ayetini açıklayan Kesâ hadisini sahabe ve tabiinin ileri gelenlerinden büyük bir grup rivayet etmiş ve bu ayetin, Resulullah’ın elbisesi altına aldığı beş kişi hakkında indiğini vurgulamışlardır. Enes b. Malik, Berra b. Azib, Resulullah’ın kölesi Sevban, İmam Hasan b.Ali aleyhisselam’ın Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in kölesi Ebu Hamra, Devamı…