Rüya Tabirleri – H Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

HACAMAT, HACAMAT ETMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda hacamat görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Emaneti sahibine teslim etmek

2-Şart koşmak

3-Yöneticilik

4-Mutluluk

5-Yaşlılarla oturup kalkmak

6-Peygamber’in [s.a.a] sünnetini ihya etmek

7-[Âlim için] ilimden mahrum olmak.

İbni Sirîn: Yabancı bir hacamatçının bilinmeyen bir yerde size hacamat yaptığını görmek, kitap yazacağınıza ve bir sorumluluk üstleneceğinize…

Tanıdık birinin size hacamat yaptığını görmek, bu kimse sizin dostunuzsa size emanet vereceğine, hasmınızsa onun şerrinden güvende kalacağınıza ve üzüntüden kurtulacağınıza…

Hacamatçının genç biri olduğunu görmek, önceki tâbirin aynına…

Hacamatçının yaşlı olduğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza işârettir.

Kirmanî: Yaşlı birine hacamat yaptığınızı görmek, işinizin iyiye gideceğine…

Genç birine hacamat yaptığınızı görmek, düşmanınızı alt edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Yaşlı hacamatçı rüyâ görenin bahtına, genç hacamatçı ise düşmanına işârettir.

Çağdaş Ulema: Hacamat yapmak, geçici sevinç, tartışma ve ölüme işârettir.

 

HACCA GİTMEK, HACCETMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hacca gitmenin yedi tâbiri vardır:

1-Evlenmek

2-Cariye satın almak

3-Devlet erkânı ziyareti

4-İnsanlara iyilik etmek

5-Hayır işler için çaba sarf etmek

6-Sevap işlemek

7-İlim ehliyle birlikte olmak.

İbni Sirîn: Hacca gittiğinizi görmek, Allah’ın size haccı nasip edeceğine işârettir. Hastaysanız iyileşecek, borçluysanız borcunuz ödenecek, korku içindeyseniz korkudan güvende olacak, yolculuktaysanız selametle vatanınıza geri döneceksiniz.

Hacca gittiğinizi, ancak hac ziyaretini kaçırdığınızı görmek, ömrünüzün uzayacağına ve işinizin düzene gireceğine işârettir.

Kirmanî: Hac vacip olduğu halde hacca gitmediğinizi görmek, emanete hıyanet edeceğinize işârettir.

 

HACERÜ’L-ESVED

İbni Sirîn: Elinizi Hacerü’l-Esved’e sürdüğünüzü görmek, Hicazlı birinden size hayır ve menfaat ulaşacağına…

Hacerü’l-Esved’in parçalandığını veya yerinden çıktığını görmek, inançsız ve kötü huylu biri olduğunuza…

Hacerü’l-Esved’i yerine koyduğunuzu görmek, tekrar doğru yola döneceğinize işârettir.

Kirmanî: Hacerü’l-Esved’i öptüğünüzü ve yüz sürdüğünüzü görmek, bolluk ve bereket göreceğinize, hayır işlere yöneleceğinize ve âlimlerin safına katılacağınıza işârettir.

 

HAÇ

İbni Sirîn: Haç satın aldığınızı veya birinin size haç verdiğini görmek, dinî inancınızın zayıflayacağına…

Boynunuzda haç olduğunu görmek, inancınızın doğru olduğuna…

Haça taptığınızı görmek, Allah’a şirk koşacağınıza işârettir.

Kirmanî: Birinin size haç verdiğini, onu aldığınızı, kırdığınızı veya evden dışarı fırlattığınızı görmek, inanç konusunda sağlam bir yapıya sahip olduğunuza…

Haçı öptüğünüzü ve onu kutsal saydığınızı görmek, yukarıdakinin aksine tâbir edilir.

Çağdaş Ulema: Yolda haç görmek, güzel bir habere…

Kulede haç görmek, güzel düşünceleriniz olduğuna işârettir.

 

HAD UYGULAMAK

İbni Sirîn: Rüyâda had117 uygulamak, kadınların isteklerini yerine getirmeye işârettir. Kendinize had uygulandığını görmek ise bunun aksine tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Birine had uyguladığınızı görmek, hayra yorulur. Rüyâyı gören kimse fesat ehli biriyse, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

HALAT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda halat görmenin dört tâbiri vardır:

1-Ahitler

2-Din

3-Emanet

4-Murada erme.

Allâme Meclisî: Halat ördüğünüzü görmek, gurbetteki yakınınızın döneceğine işârettir.

İbni Sirîn: Halat görmek karşılıklı ahitleşmeye veya antlaşmaya işârettir.

Elinizin halatla/ kalın iple bağlandığını ve muallâkta asılı kaldığınızı görmek, halatın yere olan uzaklığı miktarınca makam elde edeceğinize…

Elinizdeki halatı kestiğinizi ve bir miktarının elinizde kaldığını görmek, makamınızı yitireceğinize işârettir.

Kirmanî: Elleriniz bağlı bir halde gökten asıldığınızı görmek, Allah ile aranızda bir ahit/ nezir olduğuna…

Halatın üzerinde durduğunuzu görmek, Allah ile aranızdaki ahde bağlı kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Boynunuza halat/ kalın ip geçirdiklerini görmek, ahdinize uyma konusunda geç davranacağınıza…

Kendinizi halatla astığınızı görmek, herhangi bir korku yüzünden arzu ettiğiniz şeyden vazgeçeceğinize…

Elinizin halatla/ kalın iple bağlandığını görmek, Allah’ın ipine sıkıca sarılacağınıza işârettir. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın.” 118

 

HALHAL

İbni Sirîn: Ayak bileğinizde halhal olduğunu görmek, erkek için sıkıntı demektir. Gümüş halhal ise, bu sıkıntının daha az olacağına işârettir.

Kirmanî: Halhal, kadınlar için kocaya veya hayra işârettir.

Halhalin altınlarla süslü olduğunu görmek, kadınlar için servete, erkeler içinse harama…

Ayağınızdaki halhali çıkardığınızı veya kaybettiğinizi görmek, herhangi bir şeyden dolayı rencide olacağınıza işârettir.

 

HALI

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda yeşil ve temiz halı görmek, kalabalığa…

Halıyı başkalarının evine serdiğinizi görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve o yolculukta oldukça menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yere serilmiş bir halı görmek ve onun kendi malınız olduğunu bilmek, ömrünüzün uzun, rızkınızın bol olacağına…

Bir halının üzerinde oturduğunuzu görmek, ama oranın kime ait olduğunu bilmemek, durumunuzun kötüye gideceğine işârettir.

Kirmanî: Küçük bir halının üzerinde oturduğunuzu görmek, ömrünüzün kısalacağına…

Üzerinde oturduğunuz küçük halının uzadığını görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Halı dürüp evinizin bir köşesine koyduğunuzu görmek, istikbalinizin kendi elinizde olduğuna işârettir.

Çağdaş Ulema: Halı görmek, evlilikte huzursuzluğa…

Halı temizlemek veya çırpmak, sizi rahatsız eden birinin evinize misafir olacağına işârettir.

 

HALK, İNSANLAR

Çağdaş Ulema: Halkın üzerinize doğru geldiğini görmek, kötü sözler işiteceğinize…

Halkın siyah giyindiğini görmek, bir kaza geçireceğinize işârettir.

 

HALLAÇLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda hallaçlık yapmanın iki tâbiri vardır:

1-Menfaat

2-Düğümlenmiş işlerin çözülmesi.

İbni Sirîn: Hallaç, insanların işlerini çözen nüfuz sahibi kuvvetli kişiye…

Hallaçlık yaptığınızı görmek, yukarıda belirtilen özelliklere sahip biriyle arkadaş olacağınıza işârettir.

 

HAMAL, HAMALLIK

Allâme Meclisî: Hamal görmek, dindar ve mümin biri olduğunuza işârettir.

İbni Sirîn: Hamallık, günahlar konusunda tehlikeye işârettir. “Kıyâmet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için [öyle derler]. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür!” 119

Câbir Mağribî: Karşılık almadan hamallık yaptığınızı görmek, yardımsever birine iyilik yapacağınıza…

Ücret karşılığında hamallık yaptığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

HAMAM

Allâme Meclisî: Hamamda gusledip dışarı çıktığınızı görmek, borcunuzun ödeneceğine…

Hamam olmayan bir yerde hamam olduğunu görmek, orada oturan bir bayanla evleneceğinize işârettir.

 

HAMİLE, HAMİLELİK

Allâme Meclisî: Hamile görmek, bahtınızın ve işinizin açılacağına işârettir.

[Kadınlar için] hamile olduğunuzu görmek, iyi bir haber alacağınıza…

[Bakire kızlar için] hamile olduğunuzu görmek, öncü bir şahsiyet olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Hamile kadınlar gibi karnınızın büyüdüğünü görmek, dünya malı ve nimete işârettir. Karın ne kadar büyük olursa, nimet de bir o kadar fazlalaşır.

Kirmanî: Henüz baliğ olmayan çocuğunuzu rüyâda hamile olarak görmek, erkek bir çocuğa hamile ise, babasının eline mal ve nimet geçeceğine…

Aynı rüyâyı bir kız çocuğu görürse, annesinin eline mal ve nimet geçeceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Hamile olmak, bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Başkalarını hamile görmek, ticarette şansınızın iyi olacağına işârettir.

 

HAMUR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda hamur görmenin üç tâbir vardır:

1-Dinî inancın çoğalması

2-Az menfaat

3-Helal rızk

İbni Sirîn: Hamur yoğurmak inancın doğruluğuna işârettir.

Buğday unuyla hamur yoğurduğunuzu ve hamurun kabardığını görmek, ticaretten elde edeceğiniz bol miktarda kazanca işârettir.

Kirmanî: Hamur satın almak veya birinin size hamur verdiğini görmek, aldığınız hamur miktarınca, yapacağınız bir ticarette helal mal elde edeceğinize işârettir.

 

HANÇER

Allâme Meclisî: Rüyâda hançer veya bıçak görmek, sağlığa…

Birinin size hançer veya bıçak verdiğini görmek, bir erkek çocuğunuz olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Elinizde hançer olduğunu görmek, biriyle aranızda sorun yaşayacağınıza…

Hançerin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, aranızdaki sorunun ortadan kalkacağına ve barışacağınıza…

Elinizde hançerle birlikte başka silahların da olduğunu görmek, düşmanınıza galip geleceğinize ve işinizin düzene gireceğine işârettir.

 

HANUT

İbni Sirîn: Üzerinize hanut120 serpildiğini görmek, tövbe edeceğinize, Allah’a yöneleceğinize, sâlih biriyseniz korkudan güvende kalacağınıza ve işlerinizin istediği gibi sonuçlanacağına işâret eder.

Kirmanî: Güzel kokulu hanut görmek, halkın övgüsünü kazanacağınıza, ancak tehlike yaşayacağınıza işârettir.

 

HAP [Tıp]

İbni Sirîn: Bir hastalıktan dolayı hap kullandığınızı, iyi geldiğini ve iyileştiğinizi görmek, işiniz konusunda hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Kullandığınız hapın işe yaramadığını görmek, yukarıdakinin aksine tâbir edilir.

 

HAPİS, ZİNDAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hapse/ zindana girdiğinizi ve hemen oradan çıktığınızı görmek, murada ereceğinize…

Tanıdık bir gardiyan görmek, genişliğe çıkacağınıza ve akıbetinizin iyi olacağına… [“[Yusuf:] Rabbim! Benim için zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve câhillerden olurum, dedi.” 121

Meçhul bir zindanda olduğunuzu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir. Nitekim Hz. Yusuf [a.s] şöyle buyurmuştur: “Rüyâda zindan, mezara, belaya, dostları sınamaya ve düşmanları sevindirmeye işârettir.”

Allâme Meclisî: Hapiste olduğunuzu ve ayağınıza veya çenenize zincir vurduklarını görmek, hapse düşeceğinize…

Hapiste olduğunuzu ve serbest bırakıldığınızı görmek, borcunuzun ödeneceğine işârettir.

İbni Sirîn: Daha önce hiç görmediğiniz bir zindanda olduğunuzu görmek, ölüme işârettir. Çünkü rüyâda meçhul zindan, mezara yorulur.

Kendinizi daha önce gördüğünüz veya neresi olduğunu bildiğiniz bir zindanda görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Zindanda olduğunuzu ve ayaklarınıza pranga bağlandığını görmek, bir işe teşebbüs edeceğinize, ancak geç kalacağınıza işârettir.

Kirmanî: Kendinizi daha önce görmüş olduğunuz bir zindanda görmek, dindar biriyseniz, büyüklük elde edeceğinize, dindar değilseniz, birtakım dünyevî şeyler yüzünden üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Kollarınız kelepçeli bir halde gardiyanla birlikte ilerlediğinizi görmek, daha önce kapanmış işinizin tekrar düzeleceğine ve işlerinizin yoluna gireceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Hapishane görmek, güvende olduğunuza…

Suçsuz yere hapse atıldığınızı görmek, size şüpheyle bakan biriyle karşılaşacağınıza…

Hapisten kurtulmak, hayatınızda yeni bir dönemin başlayacağına işârettir.

 

HAPŞIRMAK

Allâme Meclisî: Rüyâda hapşırdığınızı görmek, işinizin açılacağına ve üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Hapşırdığınızı ve elhamdülillah dediğinizi görmek, büyük bir şahsiyet tarafından hacetinizin giderileceğine…

Aynı rüyâyı hasta olduğunuz halde görmek, doktora ihtiyaç duyacağınıza…

Üç kez hapşırdığınızı görmek, iyiye…

Daha fazla hapşırdığınızı görmek, arzu ettiğiniz şeyleri zahmetle elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Hapşırdığınız sırada burnunuzdan kan geldiğini görmek, hakkınızda çirkin bir söz söyleneceğine…

Hapşırdığınız sırada burnunuzdan canlı bir şey çıktığını görmek, Allah’ın inâyetiyle çocuk sahibi olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Hapşırmak, kolaylıkla elde edilen mala işârettir.

Çağdaş Ulema: Hapşırdığınızı görmek, başarılı bir geleceğiniz olacağına işârettir.

 

HARABE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mescit, okul vb. yerlerden herhangi birini harabeye çevirdiğinizi görmek, dünyevî ve uhrevî sapıklığa işârettir.

İbni Sirîn: Harabe görmek, sapıklığa…

Abat bir yeri harap ettiğinizi görmek, işiniz konusunda sapıklığa düşeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Harabe görmek, eski anılarınızı hatırlatacak bir olay yaşayacağınıza veya hatıra olması amacıyla size bir hediye verileceğine…

Harabede olmak, oldukça ilginç bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

HARDAL

İbni Sirîn: Rüyâda hardal görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Hardal yemek, malınızın azalacağına, hastalanacağınıza veya sıkıntı çekeceğinize işârettir.

Kirmanî: Hardal, üzüntüye…

Hardal yemek, yediğiniz miktar kadar üzüleceğinize…

Başkasının size hardal verdiğini görmek, veren kişinin üzüntüsünün size geçeceğine…

Birine hardal verdiğinizi görmek, sizin üzüntünüzün başkasına geçeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Hardal yemek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

İsmail Eş’as: Hardalınız olduğunu, onu yemediğinizi, başkasına verdiğinizi veya evden dışarı attığınızı görmek, az sıkıntı göreceğinize işârettir.

 

HAREM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Adil bir padişahın haremine girdiğinizi görmek, güzel işler yapacağınıza, zalim bir padişahın haremine girdiğinizi görmek, adınızı kötüye çıkaracak işler yapacağınıza işârettir.

Müellif: Harem-i Şerif’e girdiğinizi görmek, dünya afetlerinden güvende kalacağınıza ve hacca gideceğinize işârettir.

 

HARİTA

Çağdaş Ulema: Harita görmek veya incelemek, yolculuğa çıkacağınıza veya sıra dışı birtakım planlar yapacağınıza…

Haritayı ayrıntılı olarak görmek, yolculukta veya planlarınız konusunda birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

HARMAN

İbni Sirîn: Rüyâda hububat harmanı görmek, zahmetle para kazanan ve kazandığı parayı ailesi için kolayca harcayan kimseye işârettir.

 

HARP ÇALMAK

İbni Sirîn: Harp çalmak yalan söze işârettir. Bâzı tâbircilere göre de ömrün uzayacağına yorulur.

Harp çaldığınızı görmek, yalan konuşacağınıza, üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Harpı kırdığınızı veya attığınızı görmek, yalan konuşmaktan tövbe edeceğinize…

Saygın birinin size harp verdiğini görmek, o kimseden yana menfaat elde edeceğinize…

Birinin harp çaldığını ve sizin de dinlediğinizi görmek, yalan bir söz işiteceğinize işârettir.

Kirmanî: Harp çaldığınızı görmek, saygın bir kadınla iş birliği yapacağınıza, bu vesileyle makam ve mal elde edeceğinize, sonunda da onunla evleneceğinize…

Harple birlikte ney veya saz çalıp oynamak, üzüntü ve musibete işârettir.

Câbir Mağribî: Hasta olduğunuz halde saz ve harp çaldığınızı görmek, ölüme işârettir.

 

HASIR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hasır görmenin üç tâbiri vardır:

1-Menfaat

2-Evlilik

3-Adınızı kötüye çıkaracak ve insanlar tarafından kınanmanıza neden olacak iş.

Allâme Meclisî: Bir hasırınız olduğunu veya birinin size hasır verdiğini görmek, hasırın büyüklük veya küçüklüğüne göre menfaat elde edeceğinize…

Değersiz veya ucuz bir hasır dokuduğunuzu görmek, fakir bir kadınla evleneceğinize…

Pahalı bir hasır dokuduğunuzu görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize…

Hasırcı görmek, acemi ve beceriksiz kimseye işârettir.

İbni Sirîn: Bir hasırınızın olduğunu veya birinin size hasır verdiğini görmek, hasırın büyüklük veya küçüklüğüne göre hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Hasır ördüğünüzü görmek, bir kadına âşık olacağınıza…

Fazla değeri olmayan ucuz bir hasır ördüğünüzü görmek, gönül verdiğiniz kadının fakir biri olduğuna…

Hasırın değerli ve temiz olduğunu görmek, sevdiğiniz kadının zengin bir aileden olduğuna…

Hasır bulmak ve üzerinden geçmek, mesleğinizi tamamlayacağınıza…

Ev için hasır sergi veya örtü dokumak, kendi işinizle meşgul olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Hasırınızın olduğunu veya birinin size hasır verdiğini görmek, hasırın büyüklük veya küçüklüğüne göre bir kadından menfaat elde edeceğinize…

Hasır örüp sattığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

HASTA, HASTALAMAK, HASTALIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hastalandığınızı ve hastalık yüzündün inlediğinizi görmek, üzüntüden yana güvende olacağınıza…

Hastalığa rıza gösterip halinize şükrettiğinizi görmek, iyilik ve sağlığa…

Hem hasta hem çıplak olduğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir. “Ant olsun ki, sizi ilk yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz…”122

Allâme Meclisî: Hasta olduğunuzu görmek, hastaysanız, hastalığınızın uzayacağına…

Tanıdık bir hasta görmek, hastanın hâline şükredeceğine, sabırlı olacağına ve nimet elde edeceğine…

Bir hastayla dost olduğunuzu görmek, işlerinizin tekrar iyiye gideceğine, umduğunuz şeyleri elde edeceğinize ve Allah’ın rahmetine mazhar olacağınıza işârettir.

Müellif: Bir hastalığa yakalandığınızı görmek, bâzı işleri yapmaktan aciz kalacağınıza…

Bir hastanın iyileştiğini görmek, işlerinizin açılacağına…

Doğuştan hasta olduğunuzu görmek, yaptığınız günahlardan dolayı tövbe edeceğinize…

Bir hastanın dizleri üstünde yürüdüğünü görmek, rızkınızın azalacağına…

Bir yabancının hastalandığını görmek, birine zarar vereceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Evinizde değil de başka bir yerde hastalığınızın geçtiğini ve kimseyle konuşmadığınızı görmek, hastaysanız, hastalığınızın uzayacağına, birileriyle konuştuğunuzu görmek ise, bu hastalıktan çabucak kurtulacağınıza işâret eder.

Kirmanî: Hem hasta, hem çıplak olduğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir.

Câbir Mağribî: Rüyâda görülen çeşitli hastalıklar, farz ve sünnet amellerin hafife alındığına işârettir.

Çağdaş Ulema: Hasta olduğunuzu görmek, biri tarafından size şefkat gösterileceğine…

Bir hastayı ziyaret etmek, sevineceğinize işârettir.

 

HAŞARAT

Çağdaş Ulema: Küçük ve zararsız haşarat görmek, menfaat ve başarıya…

Büyük haşarat tarafından ısırılmak, maddî zarara veya hastalığa…

Haşarat öldürmek, birtakım sorunları geride bırakacağınıza işârettir.

 

HATİP

Allâme Meclisî: Hatip veya vaiz görmek, çirkin sözler işiteceğinize veya horlanmanıza neden olacak bir iş yapacağınıza işârettir.

 

HATMİ ÇİÇEĞİ

İbni Sirîn: Hatmi çiçeği görmek, mevsiminde görmüşseniz, az menfaate, mevsimi dışında görmüşseniz, üzüntü ve sıkıntıya…

Hatmi çiçeği yemek, eksiklik ve zarara…

Hatmi çiçeğinin usaresiyle başınızı yıkadığınızı görmek, günahlardan yana tövbe edeceğinize ve inancınızın temiz olacağına işârettir.

 

HAVUÇ

İbni Sirîn: Havuç, üzüntü demektir.

Havuç yediğinizi görmek, üzüleceğinize işârettir.

Kirmanî: Tadı hoş olan havuç yemek, zahmetle elde edilen menfaate, tadı hoş olmayan havuç ise üzüntüye işârettir. Etli havuç yemek, tâbir bakımından daha iyidir.

 

HAVUZ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda havuz görmenin dört tâbiri vardır:

1-Menfaat

2-Zengin kişi

3-Biriktirilmiş mal

4-İlminden faydalanılan âlim.

Allâme Meclisî: Elbisenizi havuz suyuyla yıkadığınızı ve kirli suyun alta çöktüğünü görmek, ilminize amel etmeyeceğinize ve insanlar arasında kötü bir insan olarak tanınacağınıza…

Kendinize ait bir havuzun kenarında yeşillik bittiğini görmek, hem kendinizin hem de başkalarının sizin ilminizden hayır göreceğine…

Havuz suyunun acı ve bulanık olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Havuz suyu içmek, havuzun küçüklük veya büyüklük durumuna göre zengin bir kişiden gelir elde edeceğinize ve işinizin iyiye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Havuz görmek, ilme…

Havuzda yıkandığınızı görmek, günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize…

Havuz suyunun tamamını yuttuğunuzu ve suyun size hoş geldiğini görmek, ömrünüzü esenlik içinde geçireceğinize, malınızın çoğalacağına ve eğer ilim ehliyseniz, ilminizin artacağına işârettir.

Kirmanî: Müslümanlara ait bir havuzda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık, o bölgede bulunan âlimlere veya yöneticilere yorulur.

Bedeninizi veya elbisenizi havuzda yıkadığınızı görmek, ev halkının tövbe edeceğine ve doğru yola gireceğine…

Elbisenizi havuzda yıkadığınızı ve çıkan kirin suyun altında belirdiğini görmek, ilim tahsilinizi terk edeceğinizi ve halk arasında adınızın kötüye çıkacağına…

Havuz kenarında yeşil otların bittiğini görmek, hem kendinizin hem de başkalarının sizin ilminizden faydalanacağına…

Havuz suyunun bulanık ve acı olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Câbir Mağribî: Havuz suyunun tamamını içtiğinizi görmek, zengin birinden bol miktarda mal elde edeceğinize, işinizin düzene gireceğine ve havuzun genişliğine göre kazancınızın artacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Büyük bir havuz görmek, acı bir tecrübe yaşayacağınıza, ancak daha sonra bahtınızın açılacağına işârettir.

 

HAYA, TESTİS

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda insanların hayalarını görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Ev halkı

3-Mal

4-İzzet

5-Büyüklük

6-Hacet

7-Murada erme.

Deniz kuşlarının hayalarını/ yumurtalıklarını görmenin dört tâbiri vardır:

1-Murada erme

2-Evlilik

3-Kadın

4-Çocuk sahibi olma.

Müellif: Hayalarınızın büyüdüğünü görmek, malınızın çoğalacağına ve güçleneceğinize…

Hayalarınızın kesik olduğunu görmek, düşmanınıza yenik düşeceğinize…

Hayalarınızın küçük olduğunu görmek, yukarıdaki rüyânın aksine…

Sol hayanızı yerinden çıkarıp attığınızı görmek, çocuğunuzun öleceğine…

Hayanızın şiştiğini veya orada bir beze oluştuğunu görmek, çok sayıda mal elde edeceğinize, ancak düşmanlardan yana korku içinde olacağınıza…

Hayalarınızın yerde sürünecek kadar uzadığını görmek, mal biriktireceğinize…

Hayalarınızın kabuk değiştirdiğini görmek, biri tarafından çocuklarınıza zulmedileceğine…

Hayanızı dibinden kestiklerini görmek, gücünüzü kaybedeceğinize…

Hayanızın iple veya başka bir şeyle bağlandığını görmek, işinizin kötüye gideceğine…

İnsanların hayalarını görmek, kendinizi düşmanların şerrinden koruyacağınıza…

Hayanızda bir eksiklik olduğunu görmek, düşmanınızın size galip geleceğine ve üzüleceğinize işârettir.

 

HAYALET

Çağdaş Ulema: Hayalet görmek, önemli bir makam elde edeceğinize…

Bir hayalet tarafından tehdit veya takip edilmek, cesurca bir girişimde bulunacağınıza ve başarılı olacağınıza…

Bir hayaletle arkadaş olmak veya bir hayalet tarafından korunmak, yurt dışına yapacağınız bir yolculukta başarı elde edeceğinize işârettir.

 

HAYIZ, ADET KANI

İbni Sirîn: Hayız kanı, erkekler için günah içinde bocalamaya, kadınlar için mal çokluğuna…

Hayız olduğunuzu görmek, erkekseniz, gördüğünüz adet kanı kadar haram mal elde edeceğinize…

Eşinizin hayızlı olduğunu görmek, dünya işlerinin yüzünüze kapanacağına veya dindar biriyseniz, yapacağınız bir işte çıkmaza gireceğinize…

Eşinizin adetten temizlendiğini ve bu yüzden guslettiğini görmek, dünya işinin yüzünüze açılacağına…

Hayızlı bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, dünyevi işlerinizin önündeki engellerin kalkacağına ve işlerinizin kolaylaşacağına işârettir.

 

HAYVANLAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yırtıcı hayvanları görmenin dört tâbiri vardır:

1-Düşman

2-Zalim yönetici

3-Şirret ve küfürbaz kadın

4-Kötü komşu.

Allâme Meclisî: Yatalak olduğunuzu, vahşi ve yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığınızı ve etinizi yediklerini görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza veya eşinizin vefat edeceğine veyahut da malınızın elinizden çıkacağına ve bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine…

Bâzı hayvanların sizinle konuştuğunu görmek, şaşılacak bir iş yapacağınıza, elde etmeyi ümit ettiğiniz ancak elde edemediğiniz bir şeyi elde edeceğinize…

Hayvanların çiftleştiklerini görmek, az etkileneceğiniz bir afetle karşılaşacağınıza…

Bâzı hayvanların size saldırdıklarını görmek, düşmanı kontrol altına alacağınıza…

Bâzı hayvanlardan kaçtığınızı görmek, sıkıntılardan güvende kalacağınıza ve işlerinizin üstesinden geleceğinize işârettir.

Müellif: Bâzı vahşi hayvanları avladığınızı veya birinin size vahşi hayvanlara ait bir şey verdiğini görmek, menfaate…

Bütün vahşi hayvanların size itaat ettiklerini görmek, bir topluluğun dinî inançlar konusunda sorun yaşayacağına ve bu yüzden size itaat edeceklerine işârettir.

İbni Sirîn: Yırtıcı hayvanların eşeğe dönüştüklerini veya birinin eşek, birinin inek, birinin koyun, birinin de deve olduğunu görmek, rızkınızın bollaşacağına, dinî inancınız konusunda sorun yaşayacağınıza…

Evcil hayvanlarınızın yırtıcı hayvanlara dönüştüklerini görmek, yukarıdakinin aksine…

Uysal bir dörtayaklı hayvan yakaladığınızı görmek, yakaladığınız hayvanın değeri kadar bir köylüden menfaat elde edeceğinize…

Dörtayaklı hayvanlar sürüsünün yanınıza geldiğini ve size itaat ettiklerini görmek, bir grup köylünün size itaat edeceklerine işârettir.

Kirmanî: Yırtıcı bir hayvana dönüştüğünüzü görmek, aklınızı yitireceğinize…

Yırtıcı hayvanların sizinle konuştuklarını görmek, söz sahibi biri olacağınıza…

Yırtıcı hayvanlarla savaştığınızı ve onları öldürdüğünüzü görmek, düşmanlarınıza karşı galip geleceğinize…

Yırtıcı hayvanlarla savaştığınızı, ancak onları öldüremediğinizi görmek,  düşmanlarınıza yenik düşeceğinize…

Dörtayaklı çöl hayvanlarına taptığınızı görmek, bilge insanlara hizmet edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Yırtıcı havyaların etini yediğinizi görmek, haram mal elde edeceğinize ve haram yiyeceğinize…

Yırtıcı hayvanların seslerini işitmek, düşmanlık veya münakaşa sesi işiteceğinize…

Dörtayaklı hayvana dönüştüğünüzü görmek, aklınızın zail olacağına…

Dörtayaklı bir hayvanın sizinle konuştuğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Dörtayaklı hayvan eti yemek, yediğiniz miktar kadar mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Hayvan kesmek, menfaate işârettir.

 

HEDİYE, BAĞIŞ

Müellif: Birine hediye verdiğinizi veya hediye gönderdiğinizi görmek, verdiğiniz veya gönderdiğiniz hediyenin değeri kadar hayır ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Hediye, hediyeyi veren kimsenin özelliklerine göre tâbir edilir.

Halk arasında iyi olarak bilinen bir şeyin size hediye edildiğini görmek, iyiye, bunun aksi de kötüye…

Birinin size meyve veya tatlı hediye ettiğini görmek, saygın kimselerle dostluk kuracağınıza ve onlardan faydalanacağınıza…

Bir Yahudi veya Hıristiyan’ın size bir şey hediye ettiğini görmek, o kimsenin Müslüman olacağına işârettir.

Kirmanî: Hediye, evlada…

Birinin size hediye verdiğini ve alırken teşekkür ettiğinizi görmek, sağlık ve bolluğa…

Aynı rüyâda teşekkür etmemek, bunun aksine tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Hediye, hile demektir.

Çağdaş Ulema: Hediye vermek, başarı ve kazanca…

Hediye almak, zarara işârettir.

 

HELVA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda helva, mal çokluğuna ve inancınızın temizliğine işârettir.

Bir lokma helva yediğinizi görmek, çocuğunuz olacağına…

Badem vb. meyvelerin içiyle yapılan helvadan yemek, yediğiniz helva miktarınca cimri birinden mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kuru helva, mal çokluğuna işârettir.

Câbir Mağribî: Helva satıcısı, ahlaklı ve şirin dilli kimseye işârettir.

Helva yemek, yediğiniz helva miktarınca mal elde edeceğiniz anlamına gelir.

 

HESAP, HESAP GÜNÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kıyâmet gününde hesap verildiğini görmenin altı tâbiri vardır:

1-Zalim yönetici

2-Avuntu

3-Sıkıntı ve zorluk

4-Kötü durum

5-Aşırı üzüntü

6-Ömür kısalığı.

Allâme Meclisî:  Hesap yaptığınızı görmek, sıkıntı yaşayacağınıza, çirkin işlere yöneleceğinize ve bu yüzden insanlar tarafından kınanacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kendinizin veya bir başkasının hesap yaptığın görmek, sıkıntı ve belaya işârettir. Böyle bir kimse yaşadığı kötü tecrübeler neticesinde insanlara ibret olacak, dillere düşecektir. Söz gelimi, insanlar birbirleriyle konuşurken, “Böyle yaparsan, falancanın başına gelenler senin de başına gelir” diyeceklerdir.

 

HEYKEL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çok sayıda heykel görmenin üç tâbiri vardır:

1-Üzüntü ve sıkıntı

2-Küçük makam

3-İşlerde emaneti gözetmemek.

İbni Sirîn: Heykel, kadına…

Gölgesi yere düşen heykeller görmek, gölgelerinin koyuluğu miktarınca üzüntü ve sıkıntıya…

Heykel satın almak, evliliğe…

Heykelinizin kaybolduğunu veya elinizden düşürüp kırdığınızı görmek, eşinizi boşayacağınıza ya da onun öleceğine işârettir.

Kirmanî: Heykelinizin çirkin görünümlü bir şekle büründüğünü görmek, durumunuzun değişeceğine…

Heykelinizin eski haline döndüğünü görmek, önceki durumunuza geri döneceğinize ve Allah’a yöneleceğinize…

Heykelinizin görkemli bir hal aldığını görmek, herkesin sizden yüz çevireceğine veya zulüm göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: İnsan heykeliyle hayvan heykelini birinin değiştirdiğini görmek, heykelleri değiştiren kişinin kötü yordamlı ve yalancı biri olduğuna veya Allah’ın sıfatlarına dil uzatacağına…

Heykelin çok farklı bir türe dönüştüğünü görmek, zor bir işle karşılaşacağınıza ve çıkmaza gireceğinize işârettir.

 

HIÇKIRIK

İbni Sirîn: Rüyâda hıçkırdığınızı görmek, çirkin söz söyleyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Ekmek yerken hıçkırmak, hastalanacağınıza işârettir.

 

HIRİSTİYAN, HIRİSTİYANLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hıristiyanlarla birlikte olduğunuzu görmek, onları sevdiğinize ve inancınızın zayıf olduğuna işârettir.

Kirmanî: Bir Müslüman’ın Hıristiyan olduğunu görmek, o kimsenin sapıklığa düşeceğine ve İslam akidesine sahip olmayacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Bir Hıristiyan’ın Müslüman olduğunu görmek, o kişinin Müslüman olacağına ve Müslüman öleceğine işârettir.

 

HIRSIZLIK

Çağdaş Ulema: Hırsızlığa şahit olmak, bir gönül macerası yaşayacağınıza…

Hırsızlık yaptığınızı görmek, mal ve servet arzusu içinde olduğunuza…

Bir hırsız tarafından soyulmak, sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz gerektiğine…

Trende yolculuk sırasında soyulmak, spor yaparken bir sorunla karşılaşacağınıza…

Bir hırsızlık olayının farkına varmak, ama herhangi bir şeyinizin çalınmadığını görmek, karşılaşacağınız bir tehlikeye karşı dikkatli olmanız gerektiğine işârettir.

 

HİKÂYE ANLATMAK

İbni Sirîn: İnsanlara hikâye anlattığınızı görmek, zalimlerin korkusundan güvende olacağınıza işârettir.

Kirmanî: İnsanlara kıssa anlattığınızı görmek, muradınızın gerçekleşeceğine…

İyi veya kötü hikâyeler anlatmak, gerçek hayatta da o hikâyenin benzerini yaşayacağınıza işârettir.

 

HİKMET

İbni Sirîn: İlim ve hikmet öğrendiğinizi görmek, Kurân okuma saadetine erişeceğinize…

İlim ve hikmetle ilgili bir kitap satın aldığınızı görmek, Kurân satın alacağınıza…

Hikmet içeren kitabınızın yandığını görmek, inancınızın bozulacağına işârettir.

Kirmanî: Kendinize ait hikmet içeren bir kitap olduğunu ve sayfalarını yediğinizi görmek, ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Hikmet sayfalarını yırttığınızı görmek, namazlarınızı kılmayacağınıza…

Hikmet kitabı okunduğunu ve sizin dinlediğinizi görmek, ilim ve hikmet okumaya merak saracağınıza işârettir.

 

HİL’AT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Güzel ve yeşil pamuklu elbiselerden oluşan bir hil’atinizin olduğunu görmek, dünya ve âhiret makamına sahip olacağınıza…

İpek elbiselerden oluşan bir hil’atinizin olduğunu görmek, dünya nimetleri elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Hil’at, 123 temizlik ve güzelliğine göre makam, mevki, riyaset, memleket ve kadına işârettir. Hil’at, miktarına ve değerine göre yorulur.

Kirmanî: Saygın birinin size hil’at verdiğini görmek, verilen hil’atin değerince o kimseden mal ve nimet elde edeceğinize…

Bir âlimin hil’at verdiğini görmek, ondan ilim öğreneceğinize işârettir.

 

HİLE YAPMAK

Müellif: Hile/ düzenbazlık yaptığınızı görmek, herkese hayrınız dokunacağına ve bulunduğunuz bölgede adınızın hayırla anılacağına işârettir.

 

HİNDİ

Allâme Meclisî: Hindi görmek, müjdeli bir haber alacağınıza ve düşmanınız varsa onu alt edeceğinize…

Hindi eti, kemiği ve derisi, mala işârettir.

 

HİNDİSTAN

Çağdaş Ulema: Hindistan’a yolculuk etmek, hiç ummadığınız bir miras alacağınıza…

Hindistan’a özgü heykeller görmek, birtakım gizli ilimlere eğilim göstereceğinize işârettir.

 

HİPNOTİZMA

Çağdaş Ulema: Birini hipnotize etmek, başkaları üzerinde güçlü bir nüfuzunuz olacağına…

Hipnotize olmak, hiç tanımadığınız biri tarafından büyük bir zarar göreceğinize işârettir.

 

HİSAR

İbni Sirîn: Bir hisara girdiğinizi görmek, düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Hisardan çıktığınızı veya biri tarafından çıkarıldığınızı görmek, düşmanınıza yenik düşeceğinize işârettir.

Kirmanî: Sağlam bir hisara girdiğinizi ve o hisarın kendinize ait olduğunu görmek, düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza, hisardan dışarı çıkmak ise bunun aksine tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Bir hisarda olduğunuzu görmek, rızkınızın bollaşacağına ve âhirete yönelik ameller işleyeceğinize işârettir. Hisarın dışında olduğunuzu görmek ise bunun aksine tâbir edilir.

 

HİZMETÇİLİK

İbni Sirîn: Hizmetçilik yaptığınızı görmek, çöpçatanlık yapacağınıza işârettir.

 

HOMOSEKSÜEL

İbni Sirîn: Homoseksüel olduğunuzu ve kadınlar gibi makyaj yaptığınızı görmek, bir belayla karşılaşacağınıza [ve bu yüzden sadaka vermeniz veya tövbe etmeniz gerektiğine]…

Homoseksüellerle oturduğunuzu görmek, kötü insanlarla içli-dışlı olacağınıza işârettir.

 

HOPARLÖR

Çağdaş Ulema: Hoparlör görmek, önemli haberler alacağınıza…

Hoparlör sesi duymak, önemli bir sırdan haberdar olacağınıza…

Hoparlörden güzel bir müzik sesi geldiğini duymak, gizli bir tehlikenin eşiğinde olduğunuza işârettir.

 

HOROZ

Allâme Meclisî: Horoz dövüşü görmek, az miktarda menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Bir horozun üzerinize sıçradığını görmek, biriyle aranızda sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Bir horozunuz olduğunu görmek, bir erkek çocuğunuzun olacağına veya biriyle arkadaş olacağınıza işârettir. Nitekim Resul-i Ekrem [s.a.a] şöyle buyurur: “Horoz, arkadaşımdır, çünkü insanları namaza davet eder.”

 

HOROZİBİĞİ [Bot.]

İbni Sirîn: Rüyâda horozibiği görmek mutluluğa işârettir.

Horozibiği almak veya birinin size horozibiği verdiğini görmek, mutluluğa…

Birine horozibiği vermek, verdiğiniz kişiyi sevindireceğinize işârettir.

Kirmanî: Horozibiğini mevsiminde görmek, büyüklük ve saygınlık anlamına gelir. Bâzı tâbircilere göre ise zengin, ahlaklı ve güzel bir kadın tüccara işârettir.

Yerden horozibiği yeşerdiğini görmek, bir tacirle arkadaş olacağınıza…

Horozibiğini yerinden söküp çıkarmak, bir arkadaşınızdan ayrılacağınıza işârettir.

 

HURİ

Allâme Meclisî: Huri görmek, mal, izzet, şeref ve günahların bağışlanması anlamına gelir.

 

HURMA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hurma görmenin üç tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Nimet

3-Mal.

Taze hurma, iyi evlat ve göz aydınlığına…

Taze hurma suyu, temiz inanca ve helal mala işârettir.

İbni Sirîn: Hurma, mal ve menfaate…

Hurma yemek, ilim ehliyseniz ilminizin çoğalacağına, tüccarsanız malınızın artacağına…

Hurma yiyip çekirdeğini attığınızı görmek, ilim ehliyseniz dinî hükümleri yerine getireceğinize, tüccarsanız hıyanetten uzak duracağınıza…

Olgunlaşmamış hurma yemek, çocuklarınızdan miras alacağınıza…

Evinizde bol miktarda kuru hurma olduğunu görmek, asalet sahibi biriyle evleneceğinize ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Evinizdeki kuru hurmaların tekrar yeşerdiğini görmek, hastaysanız, iyileşeceğinize…

Hurma kestiğinizi görmek, ev halkından birinin hastalanacağına…

Hurmanız olduğunu görmek, çocuk sahibi olacağınıza…

Aynı hurmayı yediğinizi görmek, mal ve nimet elde edeceğinize…

Çok miktarda hurmaya sahip olduğunuzu, bir bir yediğinizi ve kimseye vermediğinizi görmek, söz sahibi biri tarafından malınızın gasp edileceğine işârettir.

Kirmanî: Taze hurmalarınız olduğunu görmek, sahip olduğunuz hurma miktarınca sıkıntı çekeceğinize ve mal elde edeceğinize…

Evinizde bol miktarda hurma olduğunu görmek, gördüğünüz hurmalar miktarınca, sahip olduğunuz mallardan gelir elde edeceğinize…

Hurma yemek, imanızın tadına varacağınıza ve işinizin düzene gireceğine…

Kurumuş hurma ağacı kestiğinizi görmek, yapmakta olduğunuz işin eksik kalacağına ve düzeninizin bozulacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Hurma ağacından siyah üzüm kopardığınızı görmek, nifak ehli birinden hoş bir söz işiteceğinize veya bâzı tâbircilere göre, câhil birinden faydalı bir söz işiteceğinize veyahut da üzgünseniz, sevineceğinize işârettir. “Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.” 124

Rivâyet edilir ki, adamın biri İbni Sirîn’in yanına gelerek, “Rüyâmda hâkimin sarayında kırk adet hurma buldum” dedi. Bunun üzerine İbni Sirîn, “Yarın hâkimin sarayında sana kırk kırbaç vuracaklar!” dedi. Ertesi gün bu tâbir gerçekleşti ve adama kırk kırbaç vurdular.

Aradan bir yıl geçti ve aynı adam tekrar İbni Sirîn’in yanına geldi. Yine aynı rüyâyı görmüştü. “Rüyâda hâkimin sarayında kırk hurma buldum” dedi. İbni Sirîn, “Kırk bin gümüş dirhem bulacaksın!” diye cevap verdi. Adam, “Geçen yıl da aynı rüyâyı görmüştüm, ama onu farklı bir şekilde yormuştun. Bunun hikmeti nedir ?” diye sordu.

Bunun üzerine İbni Sirîn şöyle cevap verdi: “Geçen yıl yanıma geldiğinde hurma mevsimi sona ermiş, hurmalıklar kurumuştu. Bu yıl ise ağaçlar yeşil ve hurmalıklar hurma salkımlarıyla dolu. Ben de bunu gümüş dirheme yordum” dedi. Gerçekten de adam bir hafta sonra kırk bin gümüş dirhem buldu.

Çağdaş Ulema: Hurma toplamak, aşk ve sevgiye…

Hurma ikram etmek, yapacağınız bir iyilikten dolayı öpüleceğinize…

Hurma yemek, bir kadının size gönlünü kaptıracağına…

Açık havada hurma ağacı görmek, eski bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Evde süs olarak yetiştirilen hurma ağacı görmek, gelişen bir olaydan rahatsızlık duyacağınıza işârettir.

 

HUSUMET

İbni Sirîn: Rüyâda biriyle husumet ettiğinizi ve onu alt ettiğinizi görmek, gördüğünüz rüyânın aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Bölge valisiyle husumet ettiğinizi görmek, validen yana hayır ve menfaat göreceğinize…

Yukarıdakinin aksini görmek, valiyle aranızda bir anlaşmazlık çıkacağına ve validen yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Söz sahibi biriyle husumet ettiğinizi görmek, hacetinizin reva olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Sebepsiz yere insanlarla husumet ettiğinizi görmek, halkın sizin dilinizden rencide olacağına ve üzüleceğine işârettir.

 

HUTBE OKUMAK

İbni Sirîn: Bir minberde hutbe okuduğunuzu görmek, hatipseniz izzet bulacağınıza…

Hatip değilseniz, bir yolculuğa çıkacağınıza, orada ikamet edeceğinize ve tehlike içinde olacağınıza…

Zenginseniz, fakirleşme riskiyle karşılaşabileceğinize…

Tahsilli biri değilseniz, insanlar arasında zelil olma tehlikesiyle karşılaşabileceğinize…

Dinî hutbe okuduğunuzu görmek, Müslüman değilseniz Müslüman olacağınıza veya öleceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir kadının minberde oturup insanlara nasihat ettiğini görmek, kadının kocasının rezil olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Hutbe arasında nikâh akdi okuduğunuzu görmek, iyilik ehli biri olacağınıza ve insanlara ihsanda bulunacağınıza işârettir.

 

HÜNNAP

Müellif: Rüyâda hünnap görmek, mala…

Birine hünnap verdiğinizi görmek, o kimseye rahatlık sağlayacağınıza…

Hünnabınız olduğunu ve yediğinizi görmek, yediğiniz hünnap miktarınca kazanç elde edeceğinize işârettir.

 

HÜTHÜT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Hüthüt görmenin dört tâbiri vardır:

1-Hayır

2-Mutluluk

3-Büyüklük

4-Zafer.

İbni Sirîn: Evinizde hüthüt kuşu olduğunu görmek, faydası olacak birinin size misafir olacağına…

Hüthüt kuşunun sizinle konuştuğunu görmek, birtakım sırlardan haberdar olacağınıza işârettir.

 [117]-Had: İslam hukukunda, suçlulara hak ettikleri cezayı uygulamaya denir.

 [118]-Âl-i İmran, 103.

 [119]-Nahl, 25.

 [120]-Hanut: Özellikle cenazelere sürülen hoş kokulu bir madde.

 [121]-Yusuf, 33.

 [122]-Enam, 94.

 [123]-Hil’at: Genellikle elbise, örgü, kumaş vb. parçalardan hediyelik eşyaların tümü.

 [124]-Meryem, 25