Rüya Tabirleri – G Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

GANİMET ALMAK

İbni Sirîn: Kâfirlerin bâzı mallarını ganimet aldığınızı görmek, ganimet olarak aldığınız malın gerçek hayatta pahalanacağına…

Müslümanların kâfir beldelerinden ganimet getirdiklerini görmek, bulunduğunuz bölgede fiyatların ucuzlayacağına işârettir.

GAZYAĞI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gazyağı görmenin üç tâbiri vardır:

1-Fesat ehli kadın

2-İspiyonculuk

3-Haram mal.

Müellif: Üzerinize gazyağı sürdüğünüzü görmek, fesat ehli bir kadınla cinsel ilişkiye gireceğinize veya bâzı tâbircilere göre haram mal yiyeceğinize işârettir.

 

GECE, AKŞAM

Müellif: Zifiri gece karanlığı görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Akşam vakti olduğunu, ancak havanın biraz aydınlık olduğunu görmek, mutluluğa işârettir.

İbni Sirîn: Gece vakti oyun oynamak, gereksiz, boş ve anlamsız işlere…

Akşam vakti ney ve ut çalıp oynadığınızı görmek, üzüntü ve endişeye işârettir.

Kirmanî: Karanlık bir gecede yürüdüğünüzü görmek, doğru yolda ilerlediğinize işârettir.

 

GECELİK, PİJAMA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gecelik/ pijama görmenin üç tâbiri vardır:

1-İyi kadın

2-Rahatlık ve kolaylık

3-Üzüntü, sıkıntı ve musibet.

Allâme Meclisî: Gecelik giymek, evleneceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Gecelik, kadına işârettir.

Beyaz ve temiz gecelik giydiğinizi görmek, eşinizin dindar ve iffetli biri olduğuna…

Siyah gecelik giymek, eşinizle sorun yaşayacağınıza…

Mor gecelik giymek, ailenizden yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Geceliğinizin kirli ve yırtık olduğunu görmek, eşinizin pinti ve uyumsuz biri olduğuna…

Geceliğinizin yandığını görmek, eşinizin öleceğine işârettir.

 

GEĞİRMEK

Kirmanî: Rüyâda geğirmek, saygınlık kazandıracak söze…

Geğirirken ağza yemek geldiğini görmek, ecelin yaklaştığına işârettir.

İbni Sirîn: Ekşi veya acı bir şey geğirmek, zarara veya tehlikeye neden olacak bir şey söyleyeceğinize…

Geğirirken ağzınızdan duman veya ses çıktığını görmek, zamansız bir konuşma yüzünden kınanacağınıza ve bu yüzden pişman olacağınıza işârettir.

 

GELİN

Çağdaş Ulema: Gelin görmek, evlilik, mutluluk ve saadete…

Kendinizi gelin olarak görmek, durumunuzun iyi olacağına işârettir.

 

GEMİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gemi görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Baba

3-Kadın

4-Binek

5-Emniyet

6-Dünya hayatı

7-Zenginlik.

Hz. Danyal [a.s]: Gemi görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Allâme Meclisî: Gemi görmek veya gemiye binmek, üzüntü ve sıkıntıdan güvende olacağınıza…

Büyük gemi görmek, saygınlığınızın artacağına…

Gemiden çıktığınızı görmek, bütün dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine, makamınızın artacağına, fakirseniz zenginleşeceğinize, herhangi bir mevkiden azledilmişseniz tekrar aynı mevkie geçeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Bir gemide olduğunuzu ve sağlıklı bir şekilde karaya çıktığınızı görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza… [“Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları [yeryüzünde] halifeler kıldık, âyetlerimizi yalanlayanları da [denizde] boğduk. Bak ki uyarıldıkları halde inanmayanların sonu nasıl oldu ?” 102

Geminizin hasar gördüğünü veya battığını görmek, musibete uğrayacağınıza…

Gemiyle yolculuk ettiğinizi görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize… [“Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O’nundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz ?” 103

Hareket etmeyen bir gemide olduğunuzu görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve orada ikamet edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir gemide oturduğunuzu ve şiddetli bir rüzgârın gemiyi sürüklediğini görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza…

Duran bir gemide olduğunuzu ve gemiye doğru her yandan dalga geldiğini görmek, bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize… [“Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgârla alıp götürdükleri ve [yolcular] bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah’a halis kılarak, ‘Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız’ diye Allah’a yalvarırlar.”] 104

Boş gemilerin denizde sağa sola gittiklerini görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan söz sahibi birinin bâzı yerlere elçiler göndereceğine…

Aynı gemilerin battıklarını görmek, elçilerin tutuklanacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Batmakta olan gemide bulunmak, tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza…

Gemiyle beraber dalgalar arasında boğulmak, birtakım hatalarınızdan dolayı zor günler geçireceğinize…

Batmakta olan bir gemiden sağ olarak kurtulmak, mal varlığınızı kaybedeceğinize…

Batmakta olan gemiden kurtulduğunuzu, ancak suda boğulduğunuzu görmek, büyük yardımlar alacağınıza ve fakirlikten kurtulacağınıza…

Batmakta olan gemiden birini kurtardığınızı görmek, bir kazadan mucizevî bir şekilde kurtulacağınıza…

Sisler arasında gemi görmek, tehlikeye işârettir.

 

GENÇLEŞMEK

İbni Sirîn: Gençleştiğinizi ve ağaran sakallarınızın siyahlaştığını görmek, saygınlığınızı yitireceğinize…

Kim olduğunu bilmediğiniz bir genç görmek, düşmanınız tarafından küçük düşürüleceğinize ve muradınıza eremeyeceğinize…

Genç birinin yaşlandığını görmek, saygınlığınızın artacağına işârettir. Bu rüyânın tâbiri hem kadınlar, hem de erkekler için aynıdır.

Câbir Mağribî: Genç birinin rüyâda yaşlandığını görmesi, ilim ve edep öğreneceğine işârettir.

 

GENİŞLİK

İbni Sirîn: Rüyâda dar bir yerden ferah ve geniş bir yere geçtiğinizi görmek, önü kapalı işinizin tekrar düzeleceğine, işinizin açılacağına ve üzüntüden kurtulacağınıza…

Evinizin veya dükkânınızın genişlediğini görmek, rızkınızın artacağına…

Bir yerin daraldığını görmek, rızkınızın daralacağına…

[Genel olarak] dar şeylerin genişlediğini görmek, işlerin açılacağına ve yolunda gideceğine işârettir.

 

GERDANLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Gerdanlık görmenin altı tâbiri vardır:

1-Hac

2-Yöneticilik

3-Husumet

4-Emanet

5-Tedavi olmak

6-Cariye.

İbni Sirîn: İnciden yapılmış bir gerdanlığa sahip olduğunuzu görmek, Allah’ın inâyetiyle ilim öğreneceğinize ve gerdanlığınızın değerince ilminizin artacağına işârettir.

Kirmanî: Boynunuza yakışan bir gerdanlığa sahip olduğunuzu görmek, saygınlık elde edeceğinize…

Gerdanlığınızın değerli taşlarla süslendiğini görmek, saygınlık elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize…

Çok sayıda gerdanlığınız olduğunu görmek, ilimde kemale ereceğinize işârettir.

 

GERGEDAN

Allâme Meclisî: Gergedan görmek, gücünüzün artacağına, mal ve izzet elde edeceğinize ve düşmanınıza karşı zafer kazanacağınıza işârettir.

 

GEZEGENLER

Hz. Danyal [a.s]: Zühal yıldızı [Satürn], köy halkıyla ortak bir iş yapacağınıza ve bu işten kazanç elde edeceğinize, ancak cimrilik edeceğinize…

Jüpiter gezegeni, takvalı ve iyiliksever biriyle herhangi bir konu veya iş hakkında görüşeceğinize…

Mars gezegeni, cani ve kötü biriyle karşılaşacağınıza…

Venüs gezegeni, saygın kadınlarla karşılaşacağınıza ve onlardan hayır elde edeceğinize…

Merkür gezegeni, âlim ve hekim biriyle arkadaş olacağınıza ve ondan faydalanacağınıza işârettir.

 

GİYOTİN

Çağdaş Ulema: Giyotin görmek, mahkeme tarafından ağır bir ceza alacağınıza, ancak durumunuzun hızla düzeleceğine…

Kendinizi giyotin altında görmek, hakkınızda bir karar alınacağına…

Giyotinle idam etme merasiminde hazır bulunmak, bir olaya şahit olacağınıza işârettir.

 

GONCA

Müellif: Mevsiminde gonca görmek, iyiye…

Sedir goncası görmek, güzel yüzlü geline…

Diğer goncalar, güzel söze…

Gonca koklamak, halkın övgüsünü kazanacağınıza işârettir.

 

GÖĞÜS

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda göğüs görmenin beş tâbiri vardır:

1-İlim ve hikmet

2-Cömertlik

3-İman

4-Ölüm

5-Cimrilik.

Allâme Meclisî: Göğüs görmek, izzet, makam, ilim, şecaat ve saygınlığa işârettir.

İbni Sirîn: Göğüs, İslam hukukuna… [“Allah kimin göğsünü İslâm’a açmışsa o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir ?” 105

Göğsünüzün genişlediğini ve ferahladığını görmek, işlerinizin yolunda gideceğine…

Göğsünüzün daraldığını görmek, inanç bakımından zarar göreceğinize…

Göğsünüze yeşil bir yazı yazıldığını görmek, Allah’ın aziz kullarından olacağınıza…

Göğsünüze siyah bir yazı yazıldığını görmek, şehadet makamına varamadan sıradan bir ölümle hayata veda edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Göğsünüzde kıl bittiğini görmek, borçlanacağınıza…

Göğsünüzdeki kılları tıraş ettiğinizi görmek, borcunuzu ödeyeceğinize…

Konuşamayacak kadar göğsünüzün sıkıştığını görmek, dinî çalışmalar konusunda başarılı olamayacağınıza işârettir.

 

GÖK GÜRÜLTÜSÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gök gürültüsü işitmenin beş tâbiri vardır:

1-Azap

2-Hikmet

3-Zahmet

4-Saldırıya maruz kalmak

5-Hüküm sahibi birinin öfkesi.

Yağmur yağdığı zaman gök gürültüsü işitmek, yöre halkının hüküm sahibi birinden yana korku içinde olacağına…

Yağmurla birlikte jale yağdığını görmek, bulunduğunuz bölgeye hayır ve bereket yağacağına…

Yağmur yağarken gök gürlediğini ve yıldırım düştüğünü görmek, bulunduğunuz bölgede fitne ve fesat çıkacağına…

Kar yağarken gök gürlediğini ve havanın karanlık olduğunu görmek, zalim bir yöneticinin ortaya çıkacağına işâret eder.

İbni Sirîn: Yağmurla birlikte gök gürültüsü görmek, hayır ve nimetin bolluğuna ve insanların daha az korkacaklarına…

Gök gürültüsüyle beraber şiddetli yağmurun yağdığını görmek, ebeveyninizin bedduâsından korktuğunuza işârettir.

Kirmanî: Hafif gök gürültüsüyle birlikte az miktarda yağmur yağdığını görmek, zahitler ve sâlihlerin bedduâlarından korktuğunuza işârettir.

 

GÖKKUŞAĞI

İbni Sirîn: Rüyâda sarı gökkuşağı görmek, bölge halkının bir hastalığa yakalanacağına…

Yeşil gökkuşağı görmek, rızkınızın artacağına…

Kırmızı gökkuşağı görmek, rızkınızın azalacağına işârettir.

 

GÖKYÜZÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Gökyüzünü yeşil görmek, bölge için hayır ve emniyete…

Beyaz görmek, bölgede hastalık ve sıkıntıların baş göstereceğine…

Kızıl görmek, bölgede savaş çıkacağına ve kan döküleceğine…

Siyah görmek, bölgede bela veya büyük fitne çıkacağına…

Gökyüzünü olduğundan daha aydın görmek, Allah tarafından din yolunda son derece aydınlık içinde olacağınıza…

Bulutların üzerinde olduğunuzu ve gökyüzü kapılarının üzerinize açıldığını görmek, hayır ve rızk kapısının yüzünüze açılacağına, âlim ve hekim olacağınıza, insanlara oldukça faydanızın dokunacağına…

Gökyüzüne tapmak, dinden sapmaya ve inançsızlığa işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Gökyüzünün tabakaları şöyle yorumlanır:

İlk tabakası, ecelinizin yaklaştığına…

İkinci tabakası, ilim tahsil edeceğinize…

Üçüncü tabakası, bu dünyada izzet bulacağınıza ve bahtınızın açılacağına…

Dördüncü tabakası, söz sahibi biriyle dost veya akraba olacağınıza…

Beşinci tabakası, korku ve endişe içinde olacağınıza…

Altıncı tabakası, iyilik göreceğinize ve bahtınızın açılacağına…

Gökyüzünün ilk tabakasına gitmek ve kapısının kapalı olduğunu görmek, bahtınızın açık olacağına ve iyilik elde edeceğinize…

Gökyüzünden meleklerin indiğini ve meleklerin yanınızdan geçtiğini görmek, ilim ve hikmet kapılarının yüzünüze açılacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Gökyüzüne çıktığınızı görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Gökyüzüne çıktığınızı ve bir daha da geri dönmediğinizi görmek, öleceğinize…

Gökten geldiğinizi görmek, tespih ehli olacağınıza ve saygınlık elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Kendinizi gökyüzünde görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan dünyevî makam elde edeceğinize…

Gökyüzünde uçmak, nimet ve bereket elde edeceğinize…

Sağa sola sapmadan gökyüzüne yükselmek, zarar ve sıkıntıya…

Gökyüzüne uçup bir daha yeryüzüne dönmemek, büyüklük elde edeceğinize ve yapmak istediğiniz büyük bir işi gerçekleştireceğinize…

Gökyüzünden ses işitmek, hayır ve esenlik bulacağınıza…

Gökyüzünde uçan bir kuşun sizinle konuştuğunu görmek, mutluluğa…

Gökyüzünü kırmızı görmek, cinâyete…

Gökyüzünü yeşil görmek, ekin ve hububata işârettir.

Kirmanî: Kendinize ait bir gökyüzünün tıpkı binalar gibi temelinin olduğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Bu temelin tıpkı bina temelleri gibi çamurdan, kerpiçten veya kireçten olduğunu görmek, dünya malına aldanacağınıza…

Gökyüzünden tatlı yağdığını görmek, insanlara hayır, nimet ve menfaat ulaşacağına…

Gökyüzünden az miktarda çakıl taşı veya toprak yağdığını görmek, iyiye, fazla yağdığını görmek ise kötüye…

Gökyüzünden yılan, akrep veya taş yağdığını görmek, Allah tarafından o yöre halkına azap gönderileceğine…

Kendinizi gökyüzünde asılı görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Gökyüzünün yedinci tabakasına çıktığınızı, oraya sığmadığınızı ve bir daha da aşağıya inmediğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına ve akıbetinizin hayırlı olacağına işârettir.

Gökyüzünün yedinci tabakasına çıktığınızı ve aşağı indiğinizi görmek, dindar biriyseniz, zahit bir kişi olacağınıza, değilseniz, tövbe edeceğinize…

Gökyüzünden aşağı inmek, sıkıntıdan veya geçireceğiniz ölümcül bir hastalıktan kurtulacağınıza…

Yeryüzüyle gökyüzü arasında taştan veya tuğladan olmayan kubbeli bir köşk görmek, gerçekleşmesi imkânsız hayallerle avunduğunuza…

Gökyüzünün kapılarının yüzünüze açıldığını görmek, duânızın bu yıl içerisinde kabul olacağına ve bulunduğunuz bölgeye bol miktarda yağmur yağacağına… [“Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık.” 106 “Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. [Her iki] su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. 107

Gökyüzü kapılarından birinin size veya bulunduğunuz yöre halkına açıldığını görmek, yöre halkı için nimet ve hayra…

Gökyüzünün çöktüğünü görmek, [bâzı amellerinizden dolayı] Allah’ın sizden razı olmadığına işârettir.

İsmail Eş’as: Gökyüzünden yağmur gibi taş yağdığını görmek, yöre halkına büyük bir bela geleceğine… [“Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.” 108

Gökten arpa ve buğday yağdığını görmek, bölgede nimetlerin bollaşacağına, yöre halkının güven içinde geçineceklerine ve kazanç sağlayacaklarına işârettir.

Çağdaş Ulema: Gökyüzü görmek, birilerinin çabasıyla çevrenizde huzur ve asayişin dengeleneceğine…

Gökyüzünü mavi görmek, mutluluğa…

Gökyüzünü kırmızı görmek, anlaşmazlığa…

Gökyüzünü bulutlu görmek, tutarsızlığa…

Gökyüzünü yıldızlarla dolu görmek, arzu ettiğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine işârettir.

 

GÖLGE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Gölgede oturmanın beş tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-Görkem

3-Sığınak

4-Menfaat

5-Ölüm.

İbni Sirîn: Gölge, büyüklük ve görkem demektir.

Duvar gölgesi, geçim konusunda size yardımcı olacak ve sayesinde izzet kazanacağız kimseye…

Ağaç gölgesi, hizmetinizde çalışan işçilerin sizden rahatlık ve kolaylık göreceğine…

Dikenli ve meyvesiz ağaç gölgesi, müfsit, pervasız ve dinsiz kişiye veya ecelinizin yaklaştığına işârettir. “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi ? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz kılardı.” 109

Çağdaş Ulema: Eşyaların gölgelerini görmek, birtakım hayalî tehlikelerden dolayı korku ve endişe içinde olacağınıza…

Sıcak hava nedeniyle gölgeli bir yere geçmek veya orada bulunmak, rahatsız edici bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

GÖMLEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gömlek görmenin dört tâbiri vardır:

1-Fakirlik

2-Fesat

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-İşlerin önünün kapanması.

Rüyâda yeni ve geniş gömlek giymenin ise altı tâbiri vardır:

1-Kalabalık

2-Örtü

3-Güzel geçim, kazanç

4-Riyaset

5-Mutluluk

6-Müjde.

Hz. Danyal [a.s]: Beyaz gömlek, erkeğe ve kazanç sağlanan işe…

Geniş ve yeni gömlek giydiğinizi görmek, işinizin ve durumunuzun iyi olacağına…

Gömleğinizin bir bölümünün yırtıldığını görmek, ne iyiye ne de kötüye…

Gömleğinizin eski ve kirli olduğunu görmek, fakirlik, üzüntü ve sıkıntıya işârettir. Gömlek ne kadar eski ve kirli olursa, sıkıntılarınız da bir o kadar çok olacaktır.

İbni Sirîn: Yeni ve beyaz bir gömlek giydiğinizi görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Yeşil gömlek giymek, bir âlimden destek alacağınıza…

Sarı gömlek giymek, hastalanacağınıza…

Mor gömlek giymek, musibete uğrayacağınıza…

Kırmızı gömlek giymek, dünyevî eğlencelerle vakit geçireceğinize işârettir.

Kirmanî: Yeni bir gömlek giydiğinizi görmek, dış görünümünüzün iyi, içinizin ise kötü olacağına…

Hem gömlek hem de pantolonunuzun eski ve kirli olduğunu görmek, zenginseniz fakirleşeceğinize ve üzüleceğinize…

İpek gömlek giymek, saygınlık kazanacağınıza ancak inanç bakımından zayıf olacağınıza…

Gömleğinizin zayi olduğunu görmek, gücünüzün ve desteğinizin azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Yeni ve geniş gömlek giydiğinizi görmek, rızkınızın çoğalacağına…

Dar gömlek giymek, rızkınızın azalacağına ve geçiminizin zorlaşacağına…

Gömleğinizin yırtıldığını görmek, sırrınızın aşikâr olacağına…

Yakasız ve kolsuz gömlek giymek, ecelinizin yaklaştığına…

Uzun gömlek giymek, iş durumunuzun kötüleşeceğine, ancak muradınıza ereceğinize…

Gömleğinizin yakasının arka taraftan yırtıldığını görmek, size yalan yere iftira edileceğine… [“Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Bu [Hz. Yusuf] ise doğru söyleyenlerdendir.” 110

Birine gömlek verdiğinizi, daha sonra gömleği alan kişinin onu üzerinize sürdüğünü görmek, müjdeli bir haber alacağınıza ve üzüntünüzün kalmayacağına… [“Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun, [gözleri] görecektir.” 111

Elinizde kana bulanmış bir gömlek olduğunu görmek, daima üzgün olacağınıza…

Yırtık bir gömlek giydiğinizi görmek, işinizin kötüleşeceğine ve sırrınızın ortaya çıkacağına işârettir.

 

GÖZ, GÖZLER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda göz görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Aydınlık

2-Hidâyet

3-İslam

4-Evlat

5-Mal

6-İlim

7-İman.

Allâme Meclisî: Yerinden çıkarılmış göz görmek, vatanınızdan uzaklaşacağınıza…

Gözlerinizin kör olduğunu görmek, bir yakınınızın vefat edeceğine işârettir.

İbni Sirîn: Göz, basiretiyle hidâyet yolunu bulan kimseye…

Mavi göz, bidate…

Siyaha çalan mavi göz, evlada…

İki göz, iki evlada…

Kör olduğunuzu görmek, doğru yoldan sapacağınıza veya evladınızı kaybedeceğinize…

Bir gözünüzün kör olduğunu görmek, âhiretinize yönelik amellerinizin yarısının yok olduğuna veya herhangi bir uzvunuzla büyük günah işleyeceğinize veyahut da büyük bir musibet yaşayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Gözünüze sürme çektiğinizi görmek, dinin maslahatına olan şeyleri arayacağınıza…

Süslenmek için göze sürme çekmek, saygınlık elde etmek için kendinizi dindar biri olarak göstermeye çalışacağınıza…

Gözünüze sürme çekmek üzere birinin size sürme verdiğini görmek, mal elde edeceğinize…

Gözünüzün ışığının azaldığını görmek, gizlide ve açıkta nifak edeceğinize…

Vücudunuzda çok sayıda göz olduğunu ve her şeyi çok iyi bir şekilde görebildiğinizi görmek, inancınızın güçleneceğine, farzları ve sünnetleri yerine getireceğinize…

Birinin sizin gözünüzü çıkardığını görmek, büyük bir musibet göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Gözünüzün demirden olduğunu görmek, hayâ perdenizin yırtılacağına…

Her iki gözünüzün açılmayacak kadar şiştiğini görmek, size karşı olan biriyle arkadaş olacağınıza…

Gözünüzün ışığının zayıfladığını görmek, ibâdet konusunda zarar göreceğinize…

Gözlerinizin yerinden çıkarıldığını görmek, âhiretten yana nasipsiz kalacağınıza…

Yüzünüzde bir göz olduğunu görmek, dinî açıdan size zarar verecek bir söz işiteceğinize…

Kara gözlü birinin gözlerinin maviye dönüştüğünü görmek, durumunuzun kötüye gideceğine… [“O günde Sur’a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri [korkudan] gömgök bir halde mahşerde toplarız.” 112

Gözlerinizin hiç beyazlık kalmayacak şekilde tamamen karardığını görmek, kibirleneceğinize…

Bir gözünüze darbe aldığınızı görmek, çocuklarınızın başına bir bela geleceğine…

Birinin, elini uzatarak gözünüzü çıkardığını görmek, çocuğunuzun sizi doğru yoldan çıkaracağına…

Gözünüzü elinize almak, malınızın telef olacağına, çocuğunuzun zarar göreceğine ya da günah işleyeceğinize…

Gözünüzden kan geldiğini görmek, çocuklarınızdan yana üzüleceğinize ve malınızın azalacağına işârettir.

İsmail Eş’as: Gözünüzün kulak, kulağınızın da göz olduğunu görmek, kızı olan dul bir kadınla evleneceğinize ve her ikisiyle de cinsel ilişkiye gireceğinize…

Gözünüzün avucunuzda olduğunu görmek, mal elde edeceğinize…

Gözünüzün ağardığını görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işârettir. “Onlardan yüz çevirdi, ‘Ah Yusuf’um ah!’ diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine beyazlık geldi.” 113

Rivâyet edilir ki, bir gün adamın biri Hz. Danyal’ın [a.s] yanına gelerek, “Ey Peygamber, rüyâmda sağ gözümün sol gözümü öptüğünü gördüm!” dedi. Bunun üzerine Hz. Danyal [a.s], “Allah’tan kork ve tövbe et! Bundan böyle komşuna ihanet edip de onun hanımına kötü gözle bakma. Tövbe et ki Allah’ın azabından güvende olasın” dedi. Adam daha sonra tövbe etti ve bir daha da komşusunun hanımına kötü gözle bakmayacağına dair söz verdi.

Çağdaş Ulema: Gözler, rengine ve durumuna göre şöyle tâbir edilir:

Görmeyen gözler, sevindirici habere…

Kızarmış gözler, kara sevdaya…

Mavi gözler, büyük aşka…

Siyah gözler, tedbirli davranmak gerektiğine…

Yorgun gözler, fakirliğe işârettir.

 

GÖZ DOKTORLUĞU

İbni Sirîn: Göz doktorluğu yaptığınızı ve tedavi ettiğiniz kimselere verdiğiniz ilaçların faydalı olduğunu görmek, yoldan çıkan kimselere doğru yolu göstereceğinize ve o kimselerin sizden fayda göreceklerine…

Aynı rüyâda ilaçlarınızın fayda etmediğini görmek, bunun aksine tâbir edilir.

 

GÖZLÜK

Çağdaş Ulema: Gözlük görmek veya takmak, işlerinizin ters gideceğine…

Yeşil gözlük takmak, meslek hayatınızda veya diğer işlerinizde ideal bir geleceğe sahip olacağınıza işârettir.

 

GÖZYAŞI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gözyaşı görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mutluluk

2-Üzüntü ve sıkıntı

3-Menfaat.

Kirmanî: Gözünüzden soğuk gözyaşları boşaldığını görmek, mutluluğa…

Gözyaşı yağmuru görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Ağlamadığınız halde gözünüzde gözyaşları olduğunu görmek, iğneleyici sözler işiteceğinize ve bundan rencide olacağınıza…

Gözünüzde gözyaşı yerine toz/ toprak biriktiğini görmek, toplanan miktar kadar zahmetsizce helal mal elde edeceğinize…

Yanaklarınızdan gözyaşının aktığını görmek, malınızı harcayacağınıza işârettir.

 

GULAM, UŞAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gulam veya cariye satmak iyiye, satın almak ise kötüye işârettir.

İbni Sirîn: Birine gulamlık/ uşaklık ettiğinizi görmek, zor bir iş yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

GUSLETMEK

Allâme Meclisî: Guslettiğinizi görmek, üzgünseniz sevineceğinize veya hastaysanız iyileşeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Bir nehirde veya denizde guslettiğinizi görmek, dürüst ve dindar biri olduğunuza, üzgünseniz üzüntülerden kurtulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hapisteyseniz serbest kalacağınıza…

Sıcak suyla guslettiğinizi ve elinizi yüzünüzü yıkadığınızı görmek, iki iyilik yapacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Cenabet guslü aldığınızı görmek, işinizin yolunda gideceğine işârettir.

Kirmanî: Gusletmek, dinî inancınızın temizliğine işârettir.

 

GÜBREBÖCEĞİ

Müellif: Gübreböceği/ bokböceği, mal biriktiren kişiye işârettir.

İbni Sirîn: Yerden gübreböceği aldığınızı görmek, haram yiyen bir kişiyle arkadaş olacağınıza…

Gübreböceği öldürmek, haram yiyen kişiyi öldüreceğinize…

Etrafınıza çok sayıda gübreböceği toplandığını görmek, haram yiyen kişilerin arasında kalacağınıza ve onlardan zarar göreceğinize…

Gübreböceği yediğinizi görmek, haram yiyen kişinin malını yiyeceğinize işârettir.

 

GÜL BAHÇESİ

İbni Sirîn: Gül bahçesinden bir şey yemek veya size ait bir gül bahçesi olduğunu görmek, bahçenin görkemi kadar üzüntü ve sıkıntı çekeceğinize…

Başkasına gül vermek veya satmak, o kişiden yana üzüntü ve sıkıntı göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Bir güle sahip olmak, onu evden dışarı atmak veya başkasına gül vermek ve onu yememek, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

 

GÜLMEK

İbni Sirîn: Gülmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Kahkaha atmak veya yüksek sesle gülmek, uzun süreli bir üzüntü yaşayacağınıza… [“Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar!” 114

Sessiz gülmek, üzüntünüzün az olacağına işârettir.

Kirmanî: Ssessiz gülmek, murada ereceğinize… [“O esnada hanımı ayaktaydı ve [bu sözleri duyunca] güldü. Ona da İshak’ı, İshak’ın ardından da Yakup’u müjdeledik.” 115

Kahkahayla ve yüksek sesle gülmek, üzüntü ve musibete işârettir.

Çağdaş Ulema: Birine gülmek, doğru olmayan arzulara işârettir.

 

GÜLSUYU

Allâme Meclisî: Gülsuyu içmek, helal mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Gülsuyu görmek, sağlıklı olacağınıza ve övgü işiteceğinize…

Gülsuyu içmek, helal mal ve temiz akideye…

Birinin verdiği gülsuyunu içmek, içtiğiniz miktar kadar mal elde edeceğinize ve temiz bir akide üzerine olduğunuza…

Birinin size gülsuyu verdiğini görmek, o kişiden hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Gülsuyunu içmeyip yere dökmek, önceki tâbirin aksine…

Birinin eline gülsuyu dökmek, eline gülsuyu döktüğünüz kimsenin sağlıklı olduğuna işârettir.

Câbir Mağribî: Herkese gülsuyu ikram ettiğinizi görmek, insanlar arasında iyilikle tanınacağınıza veya âlimseniz, insanların sizin ilminizden faydalanacağına işârettir.

 

GÜMÜŞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Gümüş görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Evlat

3-Mal

4-Geçim.

Allâme Meclisî: Gümüş görmek, elinize bir gayrimenkul geçeceğine ve sevineceğinize…

Kırık gümüş görmek, az da olsa musibet göreceğinize…

Gümüş para görmek, bahtınızın açık olacağına, gelir elde edeceğinize ve saygınlık kazanacağınıza işârettir.

Müellif: Bir yerden gümüş çıkardığınızı görmek, kendi şehrinizden bir bayanla evleneceğinize…

Bir gümüş madeni yatağından gümüş bulduğunuzu görmek, bulduğunuz gümüş miktarınca mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Rüyâda gümüş gören birçok kimse, gerçek hayatta da gümüş görür veya bulur.

Câbir Mağribî: Bir gümüş dirheme sahip olduğunuzu görmek, güzel bir çocuğunuz olacağına işârettir.

Kirmanî: Herhangi bir hasarı olmayan gümüş [para veya takı] görmek, doğru haber işiteceğinize…

Yıpranmış veya kırık gümüş görmek, yalan haber işiteceğinize…

Cebinizde gümüş olduğunu görmek, yanınıza bir emanet bırakılacağına…

Kendinize ait gümüş kâse, ibrik veya leğen görmek, bol miktarda mal elde edeceğinize…

Sayısız gümüş bulmak, define bulacağınıza işârettir.

 

GÜNAH

İbni Sirîn: Rüyâda günah işlediğinizi görmek ama ne tür bir günah olduğunu bilmemek, bir kargaşa yaşayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Günah işlemek, musibete uğrayacağınıza ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine işârettir.

 

GÜNEŞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda güneş görmenin sekiz yorumu vardır:

1-Yönetici

2-Büyük hâkim

3-Reis

4-Rızk

5-Hâkimin adaleti

6-Menfaat

7-Eş

8-Geleceği parlak ve güzel iş.

Güneşe secde etmek, söz sahibi birinin size şefkat göstereceğine, yanına alacağına, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve bulunduğunuz yerin halkının adalet ve insafla yönetileceğine…

Sadece güneş ışığını görmek, yukarıdaki tâbirin aksine işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Güneş, hâkime veya büyük bir kimseye işârettir.

Güneşi yakalamak veya onu kendi mülkiyetiniz altına almak, büyüklük elde edeceğinize veya söz sahibi biriyle akraba veya dost olacağınıza…

Güneşle savaşmak, söz sahibi birinin sizinle husumet edeceğine…

Güneş veya Ay’ın yerinde oturduğunu görmek, nüfuz sahibi biri olacağınıza ve memleket işlerinin idaresini üstleneceğinize…

Işığı olmayan güneşi yakalamak, üzüntülerden kurtulacağınıza…

Güneşin karanlık olduğunu ve kendi yörüngesinde olmadığını görmek, söz sahibi birinin, işlerinde size ihtiyaç duyacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Güneşi görmenin altı tâbiri vardır: Yönetici, imam, başkan, aydınlık, yaşlı kadın ve koca.

Güneşe secde ettiğinizi görmek, çocuk sahibi olmayı arzuluyorsanız, bu arzunuzu elde edeceğinize…

Güneşi kucağınıza aldığınızı veya güneşin yanınıza düştüğünü görmek, saygınlığınızın artacağına…

Güneşin ışıdığını ve sıcaklığının kimseye bir zarar vermediğini görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların asayiş içinde yaşayacaklarına…

Güneşin ışıdığını ve sıcaklığının insanlara zarar verdiğini görmek, bölgede yaşayan insanların söz sahibi birinden zarar göreceklerine…

Güneş tutulması görmek, kötüye işârettir.

Müellif: Güneşin doğduğunu görmek, hacetinizin reva olacağına, battığını görmek ise, bunun aksine tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Güneş ve Ay’da görülen her türlü noksanlık anne, baba ve kardeşlere yorulur. Rüyâda “Güneş” babaya, “Ay” anneye, “yıldızlar” da askerlere… [“Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben [rüyâmda] on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm.” 116

Güneş’in evinize ışıl ışıl ışıdığını görmek, akrabalarınızdan bir kıza talip olacağınıza…

Bulut veya herhangi bir şeyin Güneş ışığını kapattığını görmek, insanlar arasında söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza, ama durumunuzun kötüye gideceğine…

Kararan Güneş’in aydınlandığını görmek, hüküm sahibi kimsenin hastalanacağına, ama hastalıktan çabuk kurtulacağına…

Güneşin aydınlandığını görmek, bir kabahat veya günahın ortaya çıkacağına…

Güneş, Ay ve yıldızların bir yerde toplandıklarını görmek, hepsini yakalamak ve ışıklarını almak, dünyaya egemen olacak ve tüm hükümdarları kendisine boyun eğdirecek hükümdara…

Güneş, Ay ve diğer gezegenleri yakalamak ve hepsinin karardığını görmek, öleceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Güneşi altın parlaklığında doğarken görmek, çok güzel bir olayla karşılaşacağınıza…

Güneşin kızıl olarak doğduğunu görmek, sıkı bir çatışmayla karşılaşacağınıza ve bu çatışmaya son vermeniz gerektiğine…

Güneşi açık bir havada parlarken görmek, iyi ve hoş vakit geçireceğinize…

Güneşi gökyüzünde kızıl halde görmek, zor günler geçireceğinize…

Güneşin odanıza ışıdığını görmek, evde iyi zaman geçireceğinize…

Güneşin sudaki yansımasını görmek, sahte bir mutluluk yaşayacağınıza veya boş bir vaatle karşılaşacağınıza…

Güneşi bulutların arkasına girerken görmek, geçici bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Güneşin sağa sola gidip geldiğini veya düşüp kalktığını görmek, yakın zamanda bir faciayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

GÜNLER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda görülen günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Sonra sırasıyla Pazartesi ve Perşembe günleri gelir. Günleri ne kadar aydınlık görürseniz, tâbiri de bir o kadar iyidir.

İbni Sirîn: İçinde bulunduğunuz günün Cuma veya Cumartesi olduğunu görmek, hayırlı olacağını sandığınız bir işe başlayacağınıza, ancak o işin kötüye gideceğine işârettir.

 

GÜREŞMEK

Allâme Meclisî: Hayatta olan annenizle güreştiğinizi görmek, hacca gideceğinize ve muradınıza ereceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Biriyle güreştiğinizi ve onu yere yıktığınızı görmek, durumunuzun düzeleceğine veya birine karşı zafer elde edeceğinize…

Tanıdık biriyle ayakta güreştiğinizi görmek, o kimseyle aranızda bir sorun yaşayacağınıza ve birbirinize zarar vereceğinize işârettir.

 

GÜVERCİN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda güvercin görmenin beş tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Mal

4-Mektup/mesaj

5-Riyaset.

Allâme Meclisî: Güvercin, kadına yorulur.

Birinin size güvercin verdiğini görmek, evleneceğinize ve eğer evliyseniz bir kız çocuğunuz olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Güvercin yakaladığınızı veya birinin size güvercin verdiğini görmek, evleneceğinize…

 

Güvercin eti yemek, bir kadının mal varlığını harcayacağınıza…

Bir güvercini vurup düşürdüğünüzü görmek, eşinizi, söylediği bir söz yüzünden terk edeceğinize…

Çok sayıda yavru güvercin görmek, kadınlardan menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Kendinize ait bir güvercin olduğunu veya evinizde bir güvercin öldüğünü görmek, uzaktaki bir yakınınızın geri döneceğine…

Evinizde çok sayıda güvercin olduğunu görmek, çok sayıda çocuğunuz olacağına…

 

[Kadınlar için] güvercin görmek, evleneceğinize ve kız çocukları dünyaya getireceğinize…

Gösteri güvercini görmek, boş işlere…

Evcil güvercin görmek, haksızlığa işârettir.

Çağdaş Ulema: Güvercin sesi duymak, iyi bir nasihat işiteceğinize ve bu nasihate uymanız gerektiğine işârettir.

[102]-Yunus, 73.

 [103]-Rahman, 24-25.

[104]-Yunus, 22.

[105]-Zümer, 22.

 [106]-Kamer, 11.

[107]-Kamer, 12.

[108]-Hicr,74.

[109]-Furkan, 45.

[110]-Yusuf, 27.

[111]-Yusuf, 93.

 [112]-Taha, 102.

[113]-Yusuf, 84.

[114]-Tevbe, 82.

[115]-Hud, 71.

[116]-Yusuf, 4.