Kuran-ı Kerim – Felâk Suresi Türkçe Meali

FELAK SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 113

Mekke’de inmiştir; 5 ayettir.

İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle
dediği nakledilmiştir: “Kim vitir namazında
Müavvezeteyn (Felak ve Nâs) ve Kul
Huve’llahu Ehad Sûrelerini okursa, ona, ‘Ey
Allah’ın kulu! Sana müjde olsun, gerçekten
Allah vitir namazını kabul etti.’ denir.” (bk.
Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-5. De ki: Yarattığı her şeyin şerrinden,
her tarafı kapladığı zaman karanlığın
(gecenin) şerrinden, düğümlere üfleyen
büyücü kadınların şerrinden ve kıskandığı
zaman hasetçinin şerrinden sabahın
karanlığı yaran aydınlığının Rabbine sığınırım.