Kuran-ı Kerim – Fecr Suresi Türkçe Meali

CÜZ: 30, SÛRE: 89 FECR SÛRESİ

Mekke’de inmiştir; 30 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği
nakledilmiştir: “Fecr Sûresi’ni farz
ve nafile namazlarınızda okuyun;
çünkü bu sûre Hüseyin (a.s)’ın sûresidir.

Kim bu sûreyi okursa, kıyamet
günü cennetin derecesinde
Hüseyin (a.s) ile birlikte olur.” (bk.
Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Tan yerinin ağarmasına andolsun.

2. On geceye andolsun.

3. Çifte ve teke andolsun.

4. (Aydınlığa doğru) ilerlediğinde geceye
andolsun.

5. Acaba bu anılanlarda akıl sahibi için
(yeterli) bir yemin var mı?

6. Görmedin mi Rabbin Ad’a (Hud’un
kavmine) ne yaptı?

7-8. Benzeri diğer ülkelerde yapılmamış
yüksek sarayları olan İrem şehrine?

9. Ve o vadide (Umman ve Hazramut arasındaki
çölde) kayaları yontan Semud’a
(Salih’in kavmine)?

10. Ve çarmıhları (işkence ağaçları) olan
Firavun’a?

11. Onlar ki, ülkelerde haddi aşıp azdılar.

12. Ve kötülüğü yaydılar.

13. Bu yüzden Rabbin, onlara azap kırbacını
indirdi.

14. Şüphesiz, Rabbin gözetlemededir.

15. Ama insan, Rabbi kendisini imtihan
edip de ona ikramda bulunduğunda ve
nimet verdiğinde, “Rabbim bana ikram
etti.” der.

16. Fakat kendisini imtihan edip de rızkını
daralttığında, “Rabbim beni aşağıladı.” der.

17. Hayır; (asla insanın sandığı gibi değil;)
doğrusu, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18. Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik
etmiyorsunuz.

19. Mirası tümüyle yiyorsunuz (zayıfların
mirastaki hakkına riayet etmiyorsunuz).

20. Ve malı aşırı biçimde seviyorsunuz.

21. Hayır; (asla onların sandığı gibi değil;)
yeryüzü dümdüz hâle getirildiğinde,

22. Rabbin(in emri) ve sıra sıra melekler
geldiğinde

23. ve o gün cehennem getirildiğinde, işte
o gün, insan (yaptıklarını) hatırlar; ancak
bu hatırlama ona ne yarar sağlar?!

24. “Keşke (ölümden sonraki) hayatım
için önceden bir hazırlık yapmış olsaydım!”
der.

25. Artık o gün, O’nun (Allah’ın) yapacağı
azabı kimse yapamaz.

26. Ve O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

27. Ey huzura kavuşan can!

28. Sen O’ndan hoşnut ve O da senden
hoşnut olarak Rabbine dön.

29. Artık (seçkin) kullarımın içine katıl.

30. Ve cennetime gir.