Rüya Tabirleri – F Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

FABRİKA

Çağdaş Ulema: Fabrika görmek, kazançlı bir alışveriş yapacağınıza…

Fabrika sahibi olmak, yüklü bir parayı, hayrını görmeden harcayacağınıza işârettir.

 

FAKİRLİK

İbni Sirîn: tâbir bakımından rüyâda fakir olduğunuzu görmek, zenginlikten daha iyidir.

Fakirleştiğinizi görmek, dinî inancınızın ve akıbetinizin iyi olacağına…

Zenginleştiğinizi görmek, yukarıdakinin aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Fakir bir Müslüman’a iyilik yaptığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, korku ve endişeden güvende kalacağınıza…

Fakir bir kâfire iyilik ettiğinizi görmek, bir konu hakkında düşmanınıza yardım edeceğinize işârettir.

 

FALA BAKMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Fala bakmanın üç tâbiri vardır:

1-Düşmanı alt etmek

2-Murada ermek

3-Hacetlerin reva olması.

İbni Sirîn: Fala baktığınızı ve falın iyi çıktığını görmek, düşmana karşı galip geleceğinize, kötü çıktığını görmek ise, bunun tersine tâbir edilir.

 

FARE

Allâme Meclisî: Fare, kötüye…

Fare görmek, başınıza kötü bir iş geleceğine…

Fare yavrusu görmek, kötü bir kadınla karşılaşacağınıza…

Çok sayıda fare görmek, ömrünüzün uzun olacağına…

Fareyle oynamak, dünyaya meyledeceğinize işârettir.

Müellif: Fare, dış görünümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadına…

Fare yakaladığınızı görmek, aynı özellikte bir bayanla evleneceğinize…

Birbirine benzer çok sayıda farenin evinizde toplandığını görmek, gördüğünüz fare miktarınca evinize bayan misafir geleceğine işârettir.

Kirmanî: Burnunuz, kulağınız veya makatınızdan fare çıktığını görmek, kötü bir kız çocuğunuzun olacağına…

Ağzınızdan fare çıktığını görmek, erkek çocuğunuz olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: tâbir bakımından ev faresiyle çöl faresinin tâbiri aynıdır.

Yatağınızda bir fare olduğunu görmek, bir kadınla gayrimeşru ilişki içinde olacağınıza…

Fare eti yemek, fesat ehli bir kadının malını yiyeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Bir farenin etrafta serbestçe gezindiğini görmek, öfke veya soruna…

Fare sesi duymak, bir tehlikeyle karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine…

Fare yakalamak, bir olayın ardından bahtınızın açılacağına…

Bir farenin kapana düştüğünü görmek, bir sorun yaşayacağınıza…

Çok sayıda beyaz fare görmek, bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize…

Kör fare görmek, başkaları tarafından önemsenmeyeceğinize…

Kör fare öldürmek, bir hata işleyeceğinize veya bir hataya kurban gideceğinize işârettir.

 

FASULYE

İbni Sirîn: Rüyâda fasulye görmek, üzüntüye işârettir. tâbir bakımından çiğ fasulye ile pişmiş fasulye arasında fark yoktur.

Çağdaş Ulema: Fasulyeyi dalında görmek, hedefinize ulaşamayacağınıza işârettir.

 

FAYTON

Çağdaş Ulema: At koşulmuş fayton görmek, mutluluğa…

İnek veya sığır koşulmuş fayton görmek, mutluluğa…

Eşek koşulmuş fayton görmek, aptalca hikâyelere işârettir.

 

FERMAN, BİLDİRİ

Müellif: Rüyâda bir padişahın veya sâlih bir kimsenin size yazlı bir ferman verdiğini görmek, dünya ve âhiret saadetine…

Aynı rüyâda fermanda kötü sözler yazıldığını görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Bir hâkimin size yeşil yazıyla yazılmış bir ferman verdiğini görmek, tövbe edeceğinize ve Allah tarafından tövbenizin kabul edileceğine işârettir.

 

FERYAT

Çağdaş Ulema: Feryat etmek, bir faciayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

FIRIN

Çağdaş Ulema: Fırıncı görmek, endişelerinizin azalacağına…

Fırında olmak, başarılı ve mutlu bir hayat süreceğinize…

Bir fırıncı eşi olduğunuzu görmek, oldukça sağlıklı olduğunuza veya olacağınıza…

Fırın görmek, içinde bulunduğunuz yılın kendi açınızdan bolluk ve bereket yılı olacağına işârettir.

 

FISTIK

İbni Sirîn: Fıstık, mal ve murat demektir.

Bir miktar fıstık içine sahip olduğunuzu görmek, sahip olduğunuz fıstık miktarınca cimrilik göreceğinize işârettir.

 

FİL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda fil görmenin altı tâbiri vardır:

1-Söz sahibi yabancı kimse

2-Hizmetkâr

3-Hilekâr kimse

4-Kuvvet ve ihtişam sahibi kimse

5-Kıskanç kimse

6-Zalim.

Allâme Meclisî: Çıplak fil görmek, evlenmek istediğiniz kadına…

Fili ele geçirdiğinizi görmek, aynı kadını elde edeceğinize…

Fille cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, eşinizi boşayacağınıza…

Fil derisi, fil eti, fil sütü ve fildişi görmek, mal elde edeceğinize…

Dişi fil görmek, kötü bir kadından kaçınacağınıza…

File bindiğinizi görmek, yönetici olacağınıza…

Filden düştüğünüzü görmek, makamınızda düşüş olacağına…

Fili uzaktan görmek, bir tüccarlarla aşina olacağınıza…

Fil yavrusu görmek, hükümet işinde yer alacağınıza…

Fil pisliği görmek, görevinizden azledileceğinize ve tekrar başka bir makama atanacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: File bindiğinizi görmek, kötü bir kadınla evleneceğinize…

Aynı rüyâyı gündüz vakti görmek, eşinizi boşayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Bir savaş sırasında file bindiğinizi görmek, büyük bir düşmanı mağlup edeceğinize…

File bindiğinizi ve üzerinden düştüğünüzü görmek, içinden çıkılamaz bir belayla karşı karşıya kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bir şeyi seyredebilmek için filin üzerine çıktığınızı görmek, kabilenizden olmayan yabancı bir kadınla evleneceğinize işârettir.

 

FİLDİŞİ

İbni Sirîn: Fildişi görmek veya sahip olmak, söz sahibi birinden gelir elde edeceğinize…

Fildişinin zayi olduğunu görmek, malınızın telef olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Fildişi, mal demektir. Gördüğünüz fildişi ne kadar beyaz olursa, elde edeceğiniz mal da bir o kadar fazla olur.

Sandık dolusu fildişi görmek, bir akrabanızın söz sahibi birinin kızıyla evleneceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Fildişi görmek, muhabirliğe yöneleceğinize, güçlü ve etkin bir kaleminiz olacağına…

Fildişinden yapılmış bir şey görmek, muteber bir şahsiyet olacağınıza…

Birinin size fildişinden yapılmış bir şeyi hediye ettiğini görmek, biriyle dostluk kuracağınıza işârettir.

 

FİLM

Çağdaş Ulema: Bir filmde rol almak, ünlü biriyle tanışacağınıza ve gelecekte ona çok şey borçlu olacağınıza…

Film yapmak, iyi bir ilerleme kaydedeceğinize işârettir.

 

FİNCAN

Çağdaş Ulema: Fincan görmek veya fincanla bir şey içmek, bir dostunuzla görüşeceğinize…

Fincan kırmak, eski bir dostla görüşeceğinize ve büyük bir menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

FİRUZE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda firuze görmenin dört tâbiri vardır:

1-Zafer ve başarı

2-Hacetin reva olması

3-Kudret

4-Otorite.

İbni Sirîn: Firuze görmek, zafere ve kuvvetli morale, firuzenizin kaybolduğunu görmek ise, dileklerinizin gerçekleşmeyeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Bir bohça dolusu firuzeniz olduğunu görmek, gördüğünüz firuze miktarınca mal kazanacağınıza işâret eder.

 

FİTİL

Kirmanî: Tutuşturulmuş fitil görmek, halk arasından çıkan ve onlara hizmet veren kimseye…

Sönmüş fitil görmek, yukarıdaki rüyânın aksine işârettir.

 

FRENKÜZÜMÜ

Çağdaş Ulema: Frenküzümünü dalında görmek, Sâdık ve riyasız insanlarla oturup kalkacağınıza…

Frenküzümünün dallarını kırmak, biriyle arkadaşlık ahdinde bulunacağınıza…

Frenküzümü toplamak, herhangi bir şeye rıza göstereceğinize…

Mevsimi dışında frenküzümüne sahip olmak, vefasızlık göreceğinize işârettir.

 

FUAR

Çağdaş Ulema: Bir fuara katılmak, faydasını göreceğiniz yeni ilişkilere…

Mukaddes bir yerde düzenlenen fuara katılmak, birileri tarafından imtihan edileceğinize işârettir.

 

FULYA [Bot.]

Müellif: Rüyâda fulya görmek, rahatlığa…

Tanıdık birinin size bir demet fulya verdiğini görmek, o kimseyle aranızda bir tartışma geçeceğine işârettir.

 

FUTBOL

Çağdaş Ulema: Futbol oynamak, bir işinizi ihmal edeceğinize…

Bir futbol müsabakası izlemek, bir spor törenine katılacağınıza işârettir.