Sünnette Ehlibeyti Sevmek

Birinci kısımda geçtiği gibi Kur’an nasları, Ehlibet’i sevmenin kaynağını tevil kabul etme-yecek açık bir şekilde ispatlamıştır. Bu kısımda ise Ehlibeyt’i sevmek, dost edinmek, onları sevmenin fazileti, özellik ve nişaneleri hususunda elimize ulaşan bazı rivayetlere değineceğiz.
Resul-i Ekrem’in Sünneti, Ehlibeyt’i sevmenin İslam’ın esası, imanın nişanesi, ibadetlerin en üstünü, onları sevmenin Allah ve Resulünü sevmek olduğunu vurgulamakta ve bu anlamla-rın vurgulanışı, Ehlibeyt sevgisinin tüm ayrıntılarıyla risalet sevgisinin derinliğini sergilediği-ne; hatta onun, İslam’ın tüm boyutlarıyla gelişmesinin esası, inanca bağlılığın temeli ve onunla etkilenme gücüne delalet etmektedir.

Bu bölümde getireceğimiz sahih hadisleri dakik bir şekilde incelediğimizde, çok açık bir şekilde Ehlibeyt’i sevmekle risaletin ilerlemesi arasında ciddi bir ilişkinin olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bu kaynak, ümmetin şuur ve vicdanı müsaade ettiği kadarıyla peygamber sevgisini aşılamakta, inancı sağlamlaştırmakta ve ümmetin iman kimliğini belirlemektedir.Aşağıda, Ehlibet’i sevmek hususunda Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in Sünnetinde geçen en önemli mefhumlara değineceğiz. Bu mefhumları aktaran hadisler iki kısımdır: Bir kısımında, Masum İmamlar hakkında “Ehlibeyt” tabirini kullanırken diğer kısmında onların kendilere ve isimlerine değinilmiştir.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.