Fatıma’i Zehray’ı (s.a) Sevmek

Fatıma-i Zehra selamullahi aleyhâ, sevgisi bizlere farz olan Ehli Beyt’tendir. Zehra selamullahi aleyhâ’yı sevmek, Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in onu sevmesinden kaynaklan-maktadır. O, Ümm-ü Ebihâ (babasının annesi)dir; peygamberin bedeninin bir parçası ve göğ-sündeki ruhudur. Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih onu, babaların kızlarını sevmesine benzeme-yen fazla bir sevgiyle sevmekteydi. Babaların kendi Devamı…

İmam Ali Aleyhisselam’ı Sevmek

Ehli Beyt’i sevmenin fazileti, özellik ve nişanelerini açıklayan İslamî nassların özet olarak söylediği şeylerin Ehli Beyt’in fertleri hakkına da geçerliliği vardır; bunun en belirgin örneğini Ehli Beyt-i sevmenin nişanesi olarak Emirulmüminin Ali’yi sevmek hususunda rivâyet edilen hadislerde görmek mümkündür. Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’ten şöyle rivâyet edilir? “Benim sevgimden dolayı Devamı…

Ehlibeyt Sevgisi Nedir? Ehlibeyti Sevmek Ne Anlama Gelmektedir

  Ehl-i Beyt aleyhimusselam’ı sevmek, sadece geçici ve atifi bir duygu değil, Allah’ın Kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve alih’in sünnetinden kaynaklanan bir inançtır. Ehl-i Beyt aleyhimusselam’ı sevmek, Allah Teala’nın yüce peygamberinden sonra insanların hidâyet vesilesi kıldığı, kendilerine şecaet, af ve bağışlama, doğruluk, ilim ve hikmet ve güzel ahlak gibi Devamı…

Sünnette Ehlibeyti Sevmek

Birinci kısımda geçtiği gibi Kur’an nasları, Ehlibet’i sevmenin kaynağını tevil kabul etme-yecek açık bir şekilde ispatlamıştır. Bu kısımda ise Ehlibeyt’i sevmek, dost edinmek, onları sevmenin fazileti, özellik ve nişaneleri hususunda elimize ulaşan bazı rivayetlere değineceğiz. Resul-i Ekrem’in Sünneti, Ehlibeyt’i sevmenin İslam’ın esası, imanın nişanesi, ibadetlerin en üstünü, onları sevmenin Allah Devamı…