Ehlibeyt Sevgisi

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Çocukları¬nızı üç şey üzere terbiye edin: Peygamberinizin sevgisi, Ehl-i Beyt’inin sevgisi ve Kur’an-ı Kerim’i kıraat etmek üzere…”
[Ec-Cami’us-Sağir, c. 1, s. 14]

İmam Sadık [a.s] şöyle buyurmuştur: “Bizim hakkımızda ihsan ve iyilik edemeyenler bizim salih dostlarımıza iyilik etsinler. Bizi ziyaret edip göreme¬yenler salih şiileri ziyaret edip görsünler. Böylece ken¬dilerine bizi ziyaret etmenin sevabı yazılır.”
[Bihar’ul-Envar, c. 74, s. 354]

İmam Muhammed Bakır [a.s] şöyle buyurmuştur: “İnsanları Allah azze ve celle’ye yaklaştıran en üstün şey Allah’a itaat, resule itaat ve emir sahiplerine itaat¬tir.” [Daha sonra İmam Bakır [a.s] şöyle buyurdu:] “Bi¬zim sevgimiz iman ve bize buğz etmek ise küfürdür.”
[El-Kafi, c. 1, s. 187]

69-İmam Sadık [a.s] şöyle buyurmuştur: “Her iba¬detin üstünde bir ibadet vardır, biz Ehl-i Beyt’in sevgisi ise ibadetlerin en üstünüdür.”
[Bihar’ul-Envar, c 27, s. 91]

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.