Ehlibeyt Sevgisi

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Çocukları¬nızı üç şey üzere terbiye edin: Peygamberinizin sevgisi, Ehl-i Beyt’inin sevgisi ve Kur’an-ı Kerim’i kıraat etmek üzere…” [Ec-Cami’us-Sağir, c. 1, s. 14] İmam Sadık [a.s] şöyle buyurmuştur: “Bizim hakkımızda ihsan ve iyilik edemeyenler bizim salih dostlarımıza iyilik etsinler. Bizi ziyaret edip göreme¬yenler salih şiileri ziyaret edip Devamı…

Ehlibeyt – Ehlibeyt ve Hilafet

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Ümmetim arasında Ehl-i Beyt’imin misali, Nuh’un gemisi misali¬dir. Ona binen kurtulur, ondan yüz çeviren ise helak olur.” [Bihar’ul Envar c.27, s.113] İmam Bakır [a.s] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki biz Ehl-i Beyt’in sözleri kalpleri ihya eder.” [Bihar’ul-Envar, c.2, s.144] Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Meclisleri¬nizi Ali bin Ebi Devamı…

Ehlibeyt Nedir? Ehlibeyt Sözü Ne Anlama Gelir ve Ehlibeyt Kimlerden Oluşur

Ehlibeyt deki, ehl ile ahali aynı köktendir. Kişiler demektir. Beyt ise ev demektir. Yani ev ahalisi manasına gelir. İslam peygamberi Hz Muhammed’in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Ehlibeyt deyimi Kuran’da da geçer. Müslümanlar arasında ise “Ehlibeyt” tabiri naslara uyularak Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in evlatları hakkında kullanılmıştır.[1] Onlar “Kesâ Devamı…

Ehlibeyt Kuran’ı Kerimde Ne anlama Geliyor? Kuran’da Ehlibeyti Sevmek

Aşağıda, Ehlibeyt’i sevmek hususunda nazil olan veya muteber kaynaklardan açık rivayet-lerle Ehlibeyt’i sevmeye tefsir edilen en önemli Kur’an naslarına işaret edeceğiz. 1- “De ki: Ben buna (tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden bir ücret iste-miyorum.”[1] Bu ayet, tefsir, hadis, siret ve tarih kitaplarından bir çoğunun, Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in Devamı…

Ehlibeyt Ahlakı Nedir? Ehlibeyt Ahlakı Ne Anlama Gelmektedir?

Resulullah [s.a.a] şöyle buyurmuştur:  “Ben yüce ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Güzel ahlak olmaksızın kıyâmet ve dünya işlerinden hiç biri herhangi bir düzene giremez ve hayatta bir huzur sağlanamaz. O halde ahlâkını düzeltip güzel temeller üzerine oturtmadan fazla amelin bir yarar sağlayabileceğini sanmak hatâdır. Aksine kötü huy, hayır ameli, aynen sirkenin Devamı…

Tathir Ayeti (Ahzab Suresi 33. Ayet)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Ve karne fî buyûtikunne ve lâ teberrecne teberrucel câhiliyyetil ûlâ ve ekımnes salâte ve âtînez zekâte ve atı’nallâhe ve resûlehu, innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ(tathîran). “Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” (Ahzab/33)[1]    Tathir Devamı…

İMAMET

Ehlibeyt taraftarı müslümanlar, Peygamberimizin (s.a.a) getirmiş olduğu dinin kıyamet gününe kadar korunabilmesi için, imamet konusunun gerekliliğine inanmaktadır. Arapçada “imam” kelimesi önder ve yol gösterici anlamına gelmektedir. Bu sözlük anlamına göre “imam” kelimesi iyi ve kötü önderlerin her ikisi için de kullanılabilir. Aynı şekilde imamın önderlik sınırı bir millet veya bir Devamı…