Rüya Tabirleri – E Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

EBEVEYN

Çağdaş Ulema: Ebeveyninizi görmek veya onlarla sohbet etmek, mutluluğa…

Ebeveyninizle tartıştığınızı görmek, kötüye…

Ebeveyninizin öldüklerini görmek, aileniz hakkında sevindirici haberler alacağınıza işârettir.

 

EHLİBEYT [A.S]

Allâme Meclisî: Rüyâda İmam Ali [a.s] ve onun on bir evladını [a.s] görmek, bulunduğunuz bölgede insaf ve adaletin artacağına işârettir.

Müellif: İmam Hasan ve İmam Hüseyin’i görmek, saygın insanlarla birlikte olacağınıza, onlardan faydalanacağınıza ve şehit olarak bu dünyadan göçeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: İmam Ali’yi [a.s] mutlu görmek, ilim, cesaret ve cömertlik elde edeceğinize…

İmam Ali’yi [a.s] herhangi bir şehirde görmek, o bölgede adalet, insaf ve takvanın artacağına, zulmün azalacağına ve bidat ehli insanların oradan uzaklaşacaklarına…

Hz. Fatıma’yı [s.a] görmek, zahit, iffetli ve takvalı olacağınıza…

Hz. Fatıma’yı mutlu görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların ilim ve Kurân öğrenmede birbirleriyle yarışacaklarına ve o bölgede hayır ve bereketin artacağına işârettir.

 

EJDERHA

Allâme Meclisî: Büyük bir ejderha görmek, zalim yöneticiye…

Ejderha görmek, dalkavuk ama azılı bir düşmanla karşılaşacağınıza ve bu kimseden asla gaflet etmemeniz gerektiğine…

Ejderha yakaladığınızı görmek, büyük bir kitlenin hâkimi ve yöneticisi olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Ejderha görmek, büyük bir düşmana veya şiddetli bir düşmanlığa…

Ejderhaya sahip olmak, tüccarlar arasına girmeye…

Ejderhayla savaşmak ve onu mağlup etmek, düşmanınızla mücadele edeceğinize ve onu alt edeceğinize…

Ejderhayı öldürmek ve etini yemek, düşmana galip geleceğinize ve mal yığacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Ejderhanın sizi yuttuğunu görmek, düşmanınızın sizi öldürmesinden endişe ettiğinize…

Ejderhanın omzunuza oturduğunu ve size itaat ettiğini görmek, büyük bir düşmanınızın size boyun eğeceğine ve işinizin düzene gireceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Ejderhayı efsanevî bir yaratık olarak görmek, saygın şahsiyetler tarafından destek alacağınıza…

Ejderhayı öfkeli görmek, zarara uğrayacağınıza…

Ejderha tarafından yaralanmak, güçlü bir düşman tarafından tehdit edileceğinize…

Ejderha öldürmek, sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

 

EKİN, EKİN EKMEK-BİÇMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Ekin ve tarla görmenin beş tâbiri vardır:

1-Helal rızk

2-Menfaat

3-Hastalık

4-İzzet ve makam

5-Geçim.

Hz. Danyal [a.s]: Mevsiminde ekin ekip biçtiğinizi görmek, menfaate…

Henüz mahsuller yeşilken ekinleri biçtiğinizi görmek, hastalığa…

Mevsiminde tarlayı ektiğinizi ve ürün kaldırdığınızı görmek, bir ilahî vecibeyi yerine getireceğinize ve hayır işler yapacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Ekin ve tarla görmek, Allah’a tevekkül edip helal rızk elde edeceğinize…

Kendi tarlanıza tohum ektiğinizi görmek, işinizin güzel olacağına…

Ekininizin yeşerdiğini görmek, rızkınızın çoğalacağına işârettir.

Kirmanî: Toprağı yarıp tohum serptiğinizi ve ürünleri topladığınızı görmek, bolluğa…

Ektiğiniz tohumdan ürün elde edemediğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Câbir Mağribî: Buğday ektiğinizi görmek, söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…

Arpa ektiğinizi görmek, işiniz neticesinde bol miktarda gelir sağlayacağınıza işârettir.

Çavdar ektiğinizi görmek, işiniz neticesinde az gelir sağlayacağınıza işârettir.

 

EKMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ekmek görmenin dört tâbiri vardır:

1-Güzel geçim

2-Helal mal

3-Yöneticilik

4-Hayır ve bereket.

Allâme Meclisî: Temiz, sağlıklı ve düzgün ekmek, mutluluğa…

Ekmek satın alıp eve götürdüğünüzü görmek, helal rızk elde edeceğinize ve malınızın artacağına…

Ekmek pişirmek, ailenizin nafakasını kısacağınıza…

Kirli ve sağlıksız ekmek, kötü geçime…

Arpa ekmeği, züht ve takvaya…

Bakla, mercimek ve nohut ekmeği, yoksulluğa…

Pirinç ekmeği, işlerinizin kötüye gideceğine işârettir.

Müellif: Temiz ekmek görmek, mutlu olacağınıza…

Kirli ekmek görmek, geçiminizin iyi olmayacağına…

Ekmek satın alıp eve götürdüğünüzü görmek, helal rızk elde edeceğinize ve malınızın artacağına…

Birine ekmek verdiğinizi görmek, o kimseyi rahatlığa çıkaracağınıza işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: İki veya üç adet ekmek bulduğunuzu görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Ekmek yiyemediğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Bol miktarda ekmeğiniz olduğunu, ama yemediğinizi görmek, üzüleceğinize işârettir.

Kirmanî: Sıcak ekmek, genişliğe…

Kuru ve bayat ekmek, darlığa…

Arpa ekmeği, kıtlığa işârettir.

Câbir Mağribî: Çavdar ekmeği görmek, dindarlığa ve geçim konusunda zorluğa…

Arpa ekmeği görmek, züht ve takvaya…

Pirinç ekmeği görmek, işlerinizin kötüye gideceğine…

Mercimek, bakla ve nohut ekmeği görmek, fakirlik ve üzüntüye…

Ekmek pişirmek, geçiminizin zorlaşacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Ekmek görmek, almak veya yemek, vefalı dostlarınız olacağına…

Ekmek pişirmek, sevineceğinize…

Aç olduğunuzu ve birinin ekmek yediğini görmek, kendiniz için arzu ettiğiniz bir mevkie bir arkadaşınızın ulaşacağına…

Bayat ve kuru ekmek görmek, yaşadığınız büyük sorunları bir an evvel geride bırakmanız gerektiğine…

Taze ve yumuşak ekmek görmek, evinize yabancı misafirler geleceğine…

Yuvarlak ekmek görmek, düzeltmeniz gereken bir hatanız olduğuna…

Yuvarlak ekmek yemek, yaptığınız bir hatanın sonucuna katlanmak durumunda kalacağınıza işârettir.

 

EKŞİ

İbni Sirîn: Rüyâda ekşi şeyler, özellikle de ekşi meyveler yemek, üzüleceğinize işârettir.

Birinin size ekşi bir şey verdiğini görmek, o kimseden yana sıkıntı yaşayacağınıza ve üzüleceğinize işârettir.

 

 EL [Anatm.]

İbni Sirîn: Hâkim veya kadı tarafından elinizin kesildiğini görmek, kız veya erkek kardeşinizin öleceğine…

İki elinizin de kesildiğini görmek, geçim konusunda sorun yaşayacağınıza…

Bir elinizle öteki elinizi çözdüğünüzü görmek, kazancınız konusunda haksızlık edeceğinize…

Avuçlarınızı birbirinin üzerine koyduğunuzu görmek, iki kişiyle arkadaş olacağınıza, onlara katılacağınıza veya evleneceğinize…

Çolak olduğunuzu görmek, kardeşinizin veya ortağınızın tutuklanacağına ve işlerinizde aksaklık çıkacağına…

Dörtayaklı hayvanlar gibi ellerinizin üzerinde yürüdüğünüzü görmek, gerçekleşmesi imkânsız bir hacet talep edeceğinize ve bunu güçlükle elde edeceğinize…

Ellerinizin titrediğini görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Elinizin doğuştan kuruduğunu/ felçli olduğunu görmek, sadaka vb. gibi hayır işlerden mahrum kalacağınıza…

Elinizi bıçakla kestiğinizi görmek, birine gönül vereceğinize işârettir. “[Belkıs], onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi, onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. [Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf’a]: “Çık karşılarına!” dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. [Şaşkınlıklarından] ellerini kestiler.” 95

Kirmanî: İşlerinizi sol elinizle yaptığınızı görmek, gizli işler yapacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Elinizde iğne olduğunu ve onunla işe başladığınızı görmek, ilim öğrenmek için çaba sarf edeceğinize ve yüce hedefleriniz olacağına…

Elinizin kesildiğini görmek ama hangi elinizin kesildiğini bilmemek, kardeşinizin, ortağınızın veya evladınızın ölümüyle sıkıntı yaşayacağınıza…

Elinizin her zamankinden daha büyük ve sağlam olduğunu görmek, kardeşinizin, ortağınızın veya evladınızın durumlarının iyiye gideceğine…

Elinizin kesik olmasına rağmen Kuran okuduğunuzu görmek, haram şeyleri terk edeceğinize ve hayır yolunu seçeceğinize…

İşlediğiniz bir suç yüzünden sağ elinizi kestiklerini görmek, yalancı ve emanete hıyanet eden biri olduğunuza işârettir.

Câbir Mağribî: Elinizle boynunuzu kavradığınızı görmek, namaz, hac ve cihat gibi hayırlı ameller işleyeceğinize…

Elinizin kısa olduğunu veya ayağınızın uzadığını ve şeklini değiştirdiğini görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Elinizin bir Peygambere veya zahit ve sâlih bir insana dönüştüğünü görmek, Allah’ın sizi doğru yola hidâyet edeceğine veya birinin sizin vasıtanızla tövbe edip Allah’a yöneleceğine…

Bir elinizin uzadığını görmek, durumunuzun iyiye gideceğine ve arzu ettiğiniz şeyi elde edeceğinize…

Elinizin sizinle konuştuğunu görmek, geçiminizin güzel olduğuna…

Ellerinizde sedef içinde inci olduğunu görmek, Kurân-ı Kerim’i yüzünden okuyacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Elinizin padişah eline benzediğini görmek, saygınlık kazanacağınıza ve makam elde edeceğinize…

Sağ elinizin inci olduğunu görmek, zenginliğinizi kaybedeceğinize…

tâbiri güzel olan bir canlının sol elinizden çıkıp sağ elinize girdiğini veya bunun aksini görmek, sıkıntılarınızın son bulacağına ve işinizin yoluna gireceğine…

tâbiri kötü olan bir canlıyı aynı şekilde görmek, yukarıdaki rüyânın aksine…

Sağ elinizin kuruduğunu/felç olduğunu görmek, sağlığınızın iyi olmadığına…

Birinin elini elinize aldığınızı veya elinizi birinin boynuna koyduğunuzu görmek ve bu kimsenin hayatta olup olmadığını bilmemek, ömrünüzün uzun olacağına…

Müşrik birinin bileğine gümüş bilezik taktığınızı görmek, sizin vasıtanızla bir müşrikin Müslüman olacağına işârettir.

 

ELBİSE, GİYSİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda elbise görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Temiz inanç

2-Zenginlik

3-İzzet ve makam

4-Menfaat

5-Geçim konusunda rahatlık

6-Amel

7-Adalet.

Rüyâda yeni elbise giymenin ise dört tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Hâkim

3-Mal

4-Hayır ve menfaat.

Elbisenizi makasla kestiğinizi görmek, elinize bir şey geçeceğine…

Hırsızlar tarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek, birden fazla eşiniz varsa, aralarında anlaşmazlık çıkacağına işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Elbise, işe ve kazanca…

Güzel bir elbiseniz olduğunu görmek, işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…

Kötü bir elbiseniz olduğunu görmek, işinizin ve kazancınızın kötü olacağına…

Kırmızı elbise, mutluluğa ve ibâdet ehli olacağınıza…

Yeşil elbise, rüyâda giydiğiniz bu elbisenin aslında bir Cennet giysisi olduğuna… [“Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır, gümüş bilezikler takınmışlardır.”]96

Yıkanmış beyaz elbise, halkın iş durumunun yolunda olduğuna…

Mor elbise, zarara…

Yırtık elbise, sırrınızın açığa çıkacağına…

Yünlü ve keçeli elbise, mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Yöresel elbise, fakirliğe…

Her türlü kirli elbise, üzüntü ve sıkıntıya…

Kâğıt elbise, aşağılığa…

Hayvanların postundan yapılan elbiseler, hayır ve menfaate…

Kefen gibi dikişsiz elbiseler, dinî görevinizin sona ereceğine ve ömrünüzün sonuna yaklaştığınıza…

Eşek postundan yapılan elbise, izzet ve makam elde edeceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Elbise görmek, evliliğe…

Beyaz elbise, dindar ve saygın biri olacağınıza…

Sarı elbise, namazı terk edeceğinize…

Yeşil elbise, takva sahibi olacağınıza…

Semavî bir elbise görmek, yüceleceğinize…

Elbisenizin necis olduğunu/ pislendiğini görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

Müellif: Eski elbise giymek, üzüntü ve sıkıntı demektir.

İbni Sirîn: Kirli elbiseye sahip olduğunuzu görmek, bozguncu biri olduğunuza…

Elbisenizin kire veya başka bir pisliğe bulaştığını görmek, hem dünyanızın hem âhiretinizin bozuk olduğuna…

Elbisedeki kiri ölü canlıların oluşturduğunu görmek, dünyanızın sağlam, âhiretinizin bozuk olduğuna…

Üzerinizden eski elbise çıkardığınızı görmek, sıkıntılardan ve yoksulluktan kurtulacağınıza…

Yaz mevsiminde kışlık elbise giydiğinizi görmek, giydiğiniz elbisenin değeri kadar malınızın artacağına…

Kış mevsiminde yazlık elbise giydiğinizi görmek, korkuya işârettir.

Kirmanî: Şanınıza layık elbise giydiğinizi görmek, kariyerinizin yükseleceğine…

Padişah elbisesi giydiğinizi görmek, işlerinizin düzene gireceğine…

Vezir elbisesi giydiğinizi görmek, çok fazla mal elde edeceğinize, ancak insanlar tarafından kınanacağınıza…

Kapıcı elbisesi giydiğinizi görmek, saygın kimselerin cömertliklerinden mahrum kalacağınıza…

Genç biri için orta yaşlıların giydiği elbiselerden giymek, birinden cömertlik göreceğine…

Cellât elbisesi giydiğinizi görmek, menfaat elde edeceğinize…

Zahit elbisesi giydiğinizi görmek, halkın güven duyduğu biri olacağınıza ve onlardan emanet kabul edeceğinize…

Tüccar elbisesi giydiğinizi görmek, işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…

İyi kimselerin elbiselerinden giymek, inancınızın iyi olacağına…

Fesatçı kimselerin elbiselerinden giymek, onlardan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

İşçi elbisesi giymek, üzüntü ve sıkıntıya…

Doktor elbisesi giymek, işlerinizin güzel olacağına ve halk arasında şöhret bulacağınıza…

Yahudi elbisesi giymek, hile yoluyla kötü şeyler yapacağınıza ve kötü sonuçlar elde edeceğinize…

Hıristiyan elbisesi giymek, dost ve düşmandan güvende kalacak bir iş yapacağınıza…

Keşiş elbisesi giymek, bidat sahibi olduğunuza ve doğru yoldan uzaklaşacağınıza…

Savaşçı elbisesi giymek, biriyle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…

Kadın elbisesi giymek, saygı duyduğunuz bir yakınınızdan veya dostunuzdan uzaklaşacağınıza…

Tutuklu elbisesi giymek, bir iş yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza ve fakirleşeceğinize…

Hamal elbisesi giymek, parmakla gösterilecek güvenilir biri olacağınıza ve insanlardan emanet kabul edeceğinize…

Mezarcı elbisesi giymek, kişiliksiz birinin hizmetinde çalışacağınıza…

Papaz elbisesi giymek, iyi bir kimseden helal rızk talep edeceğinize…

Kasap elbisesi giymek, zarar göreceğinize…

Fiyakalı elbise giymek, evlilik amacıyla bir kadınla buluşacağınıza…

Yeni ve yıkanmamış elbise giymek, iyiye…

Altın nakışlı elbise giymek, akıl sahibi bir kadına…

Dikişli elbise giymek, hayır ve menfaate…

Kime ait olduğunu bildiğiniz bir elbise görmek, murada ereceğinize…

Üzerinizde açık-saçık elbiseler olduğunu görmek, günaha…

Eski elbise satmak, kötüye…

Kalın ve kaba elbise görmek, takvalı, dindar, emanettar ve sözüne güvenilir fakir kimseye…

Kalın ve kaba bir elbiseye sahip olmak, belirtilen vasıflardaki biriyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Çok sayıda kalın ve kaba elbiseye sahip olmak, gördüğünüz miktar kadar mal ve nimet elde edeceğinize…

Yeni alınmış kalın ve kaba elbise bulmak, takvalı ve zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Elbise görmenin iki tâbiri vardır: Biri dine, diğeri dünyaya aittir.

Temiz ve yeni beyaz elbise, hem dininizin, hem de âhiretinizin iyi olduğuna…

Dar ve yeşil elbise, her iki dünyanızın da kötü olduğuna…

Yırtık ve kirli elbise, her iki dünyanızın da fesat içinde olduğuna…

Kırmızı elbise, hem erkekler hem kadınlar için hayra…

Siyah elbise, hatipler, yargıçlar ve yöneticiler için hayra, halk için üzüntüye…

Koyu elbise, üzüntü ve musibete…

Cübbe, sarık vb. elbiseler, erkekler için üzüntü ve sıkıntıya…

Sarı elbise, erkekler için hastalığa, kadınlar için evliliğe veya evliyseler kocalarının hastalanacağına…

Yeşil elbise, hem erkeler hem kadınlar için dinî inanca…

Hayatta olan bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek, dinî inancının iyiliğine…

Ölen bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek, o kimse için âhiret saadetine…

Sürekli siyah elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise olduğunu görmek, o kimse için iyiye…

Sürekli beyaz elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise görmek, o kimse için dünyevi ve uhrevi hüsrana…

Padişah elbisesi giydiğinizi görmek, menfaat elde edeceğinize…

Âlim elbisesi giydiğinizi görmek, âlimlerden faydalanacağınıza…

Zahit elbisesi giydiğinizi görmek, dünya malına ehemmiyet göstermeyeceğinize…

Zengin elbisesi giydiğinizi görmek, dünya malına düşkün olacağınıza…

Yahudi veya Hıristiyan elbisesi giydiğinizi görmek, Hıristiyanlık veya Yahudiliğe sempati duyacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Önü bir renk, arkası başka bir renk olan elbise görmek, insanlar arasında saygınlığınızı yitireceğinize ve küçük düşeceğinize…

Kendi elbisenizi kemirdiğinizi/ yediğinizi görmek, kendi malınızdan bol miktarda harcayacağınıza…

İç çamaşırı giydiğinizi görmek, çıkacağınız bir yolculukta uzun süreli kalacağınıza veya bir iş yüzünden hapse gireceğinize…

Elbisenizin zayi olduğunu veya elinizden alındığını ve bu yüzden çıplak kaldığınızı görmek, saygınlığınızın azalacağına…

Birilerinin elbisenizi yırttığını görmek, eşinizle bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…

Elbisenizin yırtıldığını görmek, akrabalarınızdan biriyle ya da bir dostunuzla sorun yaşayacağınıza…

Elbisenizi birinin alıp götürdüğünü ve çıplak kaldığınızı görmek, saygınlığınızı yitireceğinize…

Katlanmış bir elbiseyi açmak, yolculuğa çıkacağınıza…

Açık bir elbiseyi katladığınızı görmek, kaybolan veya uzun süre görmediğiniz bir yakınınız varsa, onun döneceğine…

[Erkek için] kadın elbisesi giymek, malınızın çoğalacağına, ancak büyük bir korku içinde olacağınıza…

[Kadın için] erkek elbisesi giymek, hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Elbise bulmak, yolculuğa çıkacağınıza, bulduğunuz elbisenin uzunluk veya kısalığına göre yolculuğunuzun uzun veya kısa olacağına…

Dikmeye başladığınız bir elbiseyi bitirdiğinizi görmek, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

İsfahanî: tâbir bakımından en iyi elbise, pamuktan yapılan ve içinde ipek olmayan elbisedir.

İpek, pamuk ya da sansar tüyünden yapılan elbise, haram yoldan elde edilen mala…

Renkli veya ham ipekten yapılan elbise, erkeler için kötüye, kadınlar için iyiye…

Eski elbise görmek, hüküm sahibi biri yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…

Eski elbise satın almak veya eski elbise giymek, kötüye…

Eski elbise satmak veya üzerinizden çıkarmak, iyiye işârettir.

Câbir Mağribî: Yıkanmış elbise giymek, günahlardan dolayı tövbe etmeye…

Kirli elbise giymek, yoksulluğa…

Renkli elbise giymek, kadınlar ve ordu görevlileri için iyiye…

Fiyakalı elbise giymek, kötüye işârettir.

Çağdaş Ulema: Altın elbise giymek, pek ciddî olmayan bir vaatte bulunacağınıza ve vaadinizi yerine getireceğinize…

Altın işlemeli elbise görmek, mutluluk, izzet ve saygıya…

Altın işlemeli elbiseye sahip olmak, kazançlı bir alışveriş gerçekleştireceğinize…

Altın işlemeli elbise giymek, iş konusunda zarar edeceğinize ve sıkıntılı günler geçireceğinize…

Güzel bir elbiseye sahip olmak, başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olacağınıza…

Pahalı elbise giymek, bahtınızın açık olacağına…

Beyaz elbise giymek, saygınlık elde edeceğinize…

Mavi elbise giymek, mutluluğa…

Kırmızı elbise giymek, kibre…

Sarı elbise giymek, ikiyüzlülüğe…

Yeşil elbise giymek, bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Siyah elbise giymek, mateme…

Elbise yıkamak, tutumlu olacağınıza…

Elbise yırtmak, ani bir öfke yaşayacağınıza…

Kirli elbise giymek, iş ve ticaret hayatınızda pek göze gelmeyen önemsiz ilerlemeler kaydedeceğinize…

Elbise yakmak, bir ihanete veya töhmete maruz kalacağınıza işârettir.

 

ELDİVEN

Çağdaş Ulema: Birine hediye etmek üzere eldiven almak, biri hakkında yersiz iddiada bulunacağınıza…

Eldiven giymek, mutluluğa…

Elinizde eldiven olduğunu görmek, itibar kazanacağınıza…

Yırtık eldiven görmek, itibar görmeyeceğinize…

Eldiveninizi kaybetmek, bir kavga veya tartışma yaşayacağınıza işârettir.

 

ELEK, SÜZGEÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda elek/ süzgeç görmenin dört tâbiri vardır:

1-Çok sayıda mal

2-Baht açıklığı

3-Kötü kişilerle dostluk

4-Menfaat.

Allâme Meclisî: Elek, tatlı dilli hizmetkâra işârettir.

İbni Sirîn: Elek görmek, temiz ve titiz hizmetkâra…

Büyük ve yeni elek satın almak veya aynı eleği başkasının size verdiğini görmek, bir kadın veya hizmetkârın sizinle dost olacağına…

Yeni bir eleğe sahip olduğunuzu görmek, temiz bir hizmetkâr istihdam edeceğinize…

Eleğinizin kaybolduğunu görmek, hizmetkârınızın görevinden ayrılacağına işârettir.

Câbir Mağribi: Elek, akraba ve dostlarla bir arada olmaya işârettir.

Kirmanî: Tahıl vb. şeyleri elekle ayıkladığınızı görmek, insanların rahatlığını sağlayacak ve kendinizi sıkıntıya sokacak bir iş yapacağınıza…

Ayıkladığınız şeylerin kendinize ait olduğunu görmek, menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

ELEKTRİK, AKIM

Çağdaş Ulema: Elektriğe yakalanmak, beklenmedik olaylarla karşılaşacağınıza…

Elektrik kıvılcımları görmek, birine aşırı derecede bağlanacağınıza, ancak daha sonra toparlanıp kendinize geleceğinize…

Elektrik ışığı görmek, ansızın gerçekleşecek olaylar karşısında uyarıldığınıza, bunun tedbirini almanız gerektiğine, aksi takdirde ölüm tehlikesiyle karşılaşabileceğinize…

Elektrik santrali görmek veya onu gezmek, ciddi bir toplantı yapacağınıza…

Elektrik santralinde çalışmak, oldukça sorumluluk isteyen bir iş konusunda anlaşma yapacağınıza işârettir.

 

ELMA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda elma görmenin sekiz tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Menfaat

3-Hastalık

4-Cariye

5-Mal ve murat

6-Yöneticilik

7-Çaba, gayret

8-Gizli ve aleni haber.

İbni Sirîn: Yeşil veya kırmızı elma, söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…

Beyaz elma, birtakım tacirlerden gelir elde edeceğinize…

Sarı ve ekşi elma, sıkıntı ve hastalığa…

Beyaz bir elmayı ikiye böldüğünüzü görmek, ortağınızdan ayrılacağınıza…

Ağaçtan kırmızı elma koparıp yediğinizi görmek, bir kızınızın olacağına işârettir.

Kirmanî: Elma görmek, ummadığınız veya uzak bir yerde olan birinden size ulaşacak hayra…

Ekşi elma yemek, kötü bir haber alacağınıza…

Tatlı elma yemek, iyi bir haber alacağınıza…

Yönetici için elma, temsil ettiği şehre…

Tacir için elma, ticaretine…

Kendinize ait bir elmayı yediğinizi görmek, yediğiniz elma miktarınca işiniz konusundaki çabanıza işârettir.

 

ELMAS

Çağdaş Ulema: Elmas görmek, iyi bir geleceğiniz olacağına…

Birkaç elmasa sahip olduğunuzu görmek, maddî durumunuzun iyi olacağına işârettir.

 

ENJEKTÖR, ŞIRINGA

Çağdaş Ulema: Enjektör görmek, rahatsız edici beklenmedik bir olayla karşılaşacağınıza…

Enjektörle iğne yapmak, iyi bir iş yapacağınıza, ancak kötü bir karşılık alacağınıza…

Enjektörle iğne yaptırmak, yapacağınız bir işte başarısız olacağınıza işârettir.

 

ENSE

İbni Sirîn: Rüyâda ensenize tokat atıldığını ve ensenizin kabardığını görmek, vuran kişiden menfaat elde edeceğinize…

Ensenizde çok tüy olduğunu görmek, borçlanacağınıza…

Ensesindeki tüyleri tıraş ettiğinizi görmek, borçtan kurtulacağınıza işârettir.

İbrahim: Ensenize tokat attıklarını ve ensenizin kanadığını görmek, biriyle sorun yaşayacağınıza ve bundan zarar göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Bir kimsenin yüzünün ensesine döndüğünü görmek, o kimsenin münafık olduğuna işârettir.

 

ERİK

İbni Sirîn: Kırmızı veya kara erik, mevsiminde görmüşseniz, mal ve isteğe…

Sarıerik, hastalığa…

Tatları hoş olan sarı, kırmızı ve kara erik almak ve bunları yemek, eriklerin miktarınca mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Mevsimi olmadığı halde sarıerik yemek, üzüntü, sıkıntı, bela ve husumete işârettir. tâbir bakımından ekşi erik görmek daha iyidir.

 

ESRAR, AFYON

İbni Sirîn: Bir hastalık yüzünden afyon kullandığınızı görmek, sıkıntıdan kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Herhangi bir hastalığınız olmadığı halde afyon kullandığınızı görmek, üzüntü, sıkıntı, telaş ve eksikliğe işârettir.

 

EŞEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Eşek görmenin on tâbiri vardır:

1-Baht

2-Zenginlik

3-Yöneticilik

4-Mal

5-Kadın

6-Mutluluk

7-İzzet

8-İkbal

9-Büyüklük

10-Mertebe.

Hz. Danyal [a.s]: Eşek görmek, bahta ve büyüklüğe işârettir. Eşeğin iyi veya kötü oluşu, rüyâ gören kişiye yorulur.

Bir eşeğinizin olduğunu veya üzerinize doğru gelen bir eşeği yakalayıp bağladığınızı görmek, hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve üzüntülerden kurtulacağınıza…

Çok sayıda eşek görmek, bolluk ve berekete…

Birinin size bir yaban eşeği verdiğini görmek, bir yerden mal elde edeceğinize…

Bir yaban eşeğine bindiğinizi ve eşeğin size itaat ettiğini görmek, günahkâr biri olduğunuza ve Müslümanlarla dost olmaktan kaçınacağınıza…

Bir yaban eşeğinin size saldırdığını görmek, zorlukla karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…

Yaban eşeği avladığınızı görmek, hayır ve bereket elde edeceğinize…

İki yaban eşeğinin saldırısına uğradığınızı görmek, sizin vesilenizle iki münafığın birbiriyle kavga edeceğine…

Evinize yaban eşeği getirdiğinizi görmek, bir münafığı evinizde ağırlayacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Bir yaban eşeğinin evinizde olduğunu ve onu kesip etini yediğinizi görmek, hayır ve berekete işârettir.

İbni Sirîn: Siyah bir eşeğe bindiğinizi görmek, saygınlık elde edeceğinize…

Beyaz bir eşeğe bindiğinizi görmek, izzet ve makam elde edeceğinize…

Yeşil bir eşeğe bindiğinizi görmek, zahit ve takvalı biri olacağınıza, dünya ve âhiret saadetini elde edeceğinize…

Kızıl bir eşeğe bindiğinizi görmek, huzurlu bir dünya hayatı elde edeceğinize…

Sarı bir eşeğe bindiğinizi görmek, hastalanacağınıza…

Dişi ve gebe bir eşeğiniz olduğunu görmek, geleceğe ümitle baktığınıza, hayır ve mutluluk göreceğinize…

Eşek eti yediğinizi görmek, yapacağınız bir ticaretten kazanç sağlayacağınıza…

Eşeğinizi kesip etinden yediğinizi görmek, malınızı harcayacağınıza…

Bindiğiniz bir eşeğin öldüğünü görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Eşeğinizin öldüğünü görmek, malınızın telef olacağına ve geçiminizin zorlaşacağına…

Eşeğinizin üzerinden düştüğünüzü görmek, fakirleşeceğinize…

Başkasına ait bir eşeğin üzerinden düştüğünüzü görmek, birinden size zarar geleceğine…

Eşekten indiğinizi ve tekrar bindiğinizi görmek, hacetinizin çabucak reva olacağına…

Eşeğinizi başka bir eşekle değiştirdiğinizi görmek, durumunuzun değişeceğine işârettir.

Kirmanî: Eşek satın aldığınızı, ancak karşılığında para ödemediğinizi görmek, söylediğiniz bir sözden dolayı saygın kişilerden hayır göreceğinize…

Eşeğinizin tek gözlü olduğunu veya gözlerinin zayıf olduğunu görmek, geçim konusunda sorun yaşayacağınıza…

Eşeğinizin gözlerinin olmadığını görmek, sahip olduğunuz malın zayi olacağına…

Eşeğinizin ayaklarının uzun olduğunu görmek, bol satış yapacağınıza…

Eşeğinizin öldüğünü, başka bir eşeğe bindiğinizi veya eşeğinizi satıp başka bir eşek satın aldığınızı görmek, geçiminizin düzene gireceğine…

Eşeğinizin bir katırla çiftleştiğini görmek, çıkacağınız bir yolculuk vasıtasıyla geçiminizi temin edeceğinize…

Eşeğinizin bir atla çiftleştiğini görmek, geçiminizin söz sahibi biri tarafından sağlanacağına, ancak zulüm göreceğinize…

Eşeğinizin bir koyunla çiftleştiğini görmek, geçiminizin helal yolla sağlanacağına…

Eşeğinizin kanatlı bir hayvanla çiftleştiğini görmek, mal sahibi olacağınıza, ancak kazancınızı kanatlı hayvanlardan elde edeceğinize…

Eşeğinizin bir sıpayla çiftleştiğini görmek, kazancınızı hırsızlıkla elde edeceğinize…

Eşeğinizin kuvvetli olduğunu ve zorlanmadan yük taşıdığını görmek, geçiminizin kolay sağlanacağına ve rahatlayacağınıza…

Yukarıdakinin aksini görmek, önceki tâbirin aksine…

Eşeğinize ağır bir yük yüklediğinizi ve üzerine bindiğinizi görmek, mal varlığınızı sayamayacak kadar zengin olacağınıza…

Eşeğinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, mal elde edeceğinize…

Eşeğinizi sırtınıza aldığınızı görmek, durumunuzun düzeleceğine ve bahtınızın iyi olduğuna…

Eşeğin anırdığını duymak, kötüye… [“Unutma ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.” 97

Yaban eşeği görmek, bilgisiz, görgüsüz ve kültürsüz kimseye…

Yaban eşeği eti yemek, bol miktarda mal elde edeceğinize…

Kör bir yaban eşeğine bindiğinizi görmek, aşırı mal elde edeceğinize…

Yaban eşeğine dönüştüğünüzü görmek, rızkınızın bollaşacağına, ancak inancınızın zarar göreceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Bindiğiniz eşeğin anırdığını görmek, eşinizin kötü biri olduğuna…

Eşeğin düştüğünü görmek, ölüme…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir eşek görmek, kaynağının nerden geldiğini bilmediğiniz mal elde edeceğinize…

Eşeğinizi başka bir eşekle takas ettiğinizi görmek, kendi eşeğiniz takas ettiğiniz eşekten daha iyiyse, durumunuzun kötüleşeceğine, aldığınız eşek daha iyiyse, durumunuzun daha da iyi olacağına ve malınızın artacağına…

Eşeğinizi bir at veya katırla takas ettiğinizi görmek, söz sahibi birinden size menfaat ulaşacağına…

Yaban eşeği eti veya postu görmek, mal ve nimete…

Bir yaban eşeği kellesi bulduğunuzu görmek, para bulacağınıza veya büyük bir şahsiyetle dost olup ondan hayır göreceğinize…

Yaban eşeklerinin yanınızdan kaçıştıklarını görmek, dindar insanlardan ayrılıp kötü yola düşeceğinize işârettir.

 

Çağdaş Ulema: Eşek görmek, münakaşa edeceğinize…

Eşeğe binmek, hedefinize çok yavaş ulaşacağınıza…

Eşeğe yiyecek vermek, liyakati olmayan birine iyilik yapacağınıza…

Koşan eşek görmek, birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza…

Anıran eşek görmek, faydası olmayan bir uğraş edineceğinize…

Eşek koşulan bir faytona binmek, gereğinden fazla laubali insanların etkisi altında kalacağınıza işârettir.

 

EŞİK

Kirmanî: Üst eşik evin beyefendisine, alt eşik de evin hanımefendisine işâret eder.

Üst eşiğe ait kapının devrilip harap olduğunu görmek, evin reisinin öleceğine…

Alt eşiğe ait kapının bozulduğunu veya yandığını görmek, evin reisi sizseniz, evin hanımefendisinin öleceğine…

Eşik kapısının üzerinize düştüğünü ve altında mahsur kaldığınızı görmek, korku veya ölüme işârettir. “Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü.” 98

İbni Sirîn: Alt eşiği yenilemek veya değiştirmek, eşinizi boşayıp başka bir kadınla evleneceğinize…

Üst eşiği kazmak, intihara…

Her iki eşiği kazıp harap etmek, karı-kocanın her ikisinin de öleceğine…

Eşiğin yükseldiğini görmek, yükseklik miktarınca mal, şeref, makam ve saygınlık kazanacağınıza…

Eşiğin harap olduğunu görmek, saygınlığınızı yitireceğinize ve insanlar arasında küçük düşeceğinize…

Eşikten yağmur suyu gibi berrak suların aktığını görmek, akan su miktarınca mal ve nimet elde edeceğinize…

Eşikten yılan ve akrep geldiğini görmek, söz sahibi birinden üzüntü göreceğinize işârettir.

 

EŞKIYA, YOL KESMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda eşkıya görmenin üç tâbiri vardır:

1-Savaş ve husumet

2-Yalan konuşmak

3-Hatalık ve geçimsizlik.

İbni Sirîn: Eşkıya, insanlarla geçinemeyen kimseye yorulur.

Eşkıyalık yaptığınızı ve bol miktarda mal elde ettiğinizi görmek, elde ettiğiniz mal miktarınca size değer veren biriyle yakınlık kuracağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Etrafınızda eşkıyaların toplandığını ama sizden bir şey alamadıklarını görmek, hastalanacağınıza, ölüm tehlikesi içinde olacağınıza ama sonunda bu durumdan kurtulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Bir eşkıyanın sizden bir şeyler çaldığını görmek, yalan bir haber işiteceğinize…

Bir yolda ilerlerken eşkıyaların saldırısına uğradığınızı ve öldürüldüğünüzü görmek, kötü bir haber alacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Eşkıyalık yaptığınızı ve tanıdık birinin malını gasp ettiğinizi görmek, malını gasp ettiğiniz kişinin size düşman kesileceğine ve onunla büyük sorunlar yaşayacağınıza…

Eşkıya olduğunuz halde bir şeyler çalmadığınızı görmek, hastalanacağınıza ve sonunda iyileşeceğinize işârettir.

 

ET

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda hayvan eti yemenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Miras

3-Zenginlik

4-Musibet.

Eti helal olan her hayvanın eti, helal mala, haram olan hayvanları eti ise, haram mala işârettir.

İbni Sirîn: tâbir bakımından haşlanmış et, kızarmış etten daha iyidir. Etli yemek ne kadar lezzetliyse, faydası da o kadar çok görülür.

Pişmiş et, kolayca elde edilen mala…

Çiğ et, zahmetle elde edilen mala…

Et almak veya satmak, kötüye…

Kendi etinizi yediğinizi görmek, ev halkının sizin arkanızdan dedikodu edeceğine…

Pişmiş koyun eti yemek, mala…

Besili inek eti yemek, yıl içerisinde korkudan güvende olacağınıza…

Keçi eti yemek, az menfaat elde edeceğinize…

At eti yemek, söz sahibi birinden mal elde edeceğinize…

Balıketi yemek, ticarî bir yolculuk yapacağınıza ve gelir elde edeceğinize…

Deve eti yemek, büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: tâbir bakımından semiz hayvan eti görmek, zayıf hayvan eti görmekten daha iyidir.

Et satın alıp eve götürmek, ölüme işârettir.

Kirmanî: Eti helal olan dörtayaklı hayvanların etini yemek, helal kazanca, eti haram olan hayvanların etini yemek ise haram mala…

Anka kuşu eti yemek, büyük bir şahsiyetin yardımıyla rahatlığa çıkacağınıza…

Aslan eti yemek, söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…

At eti yemek, söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…

Balıketi yemek, bol miktarda mal elde edeceğinize…

Balina eti yemek, bir belayla karşılaşacağınıza…

Baykuş eti yemek, çalıntı mal yiyeceğinize…

Deve eti yemek, bir yetimin malını zorla yiyeceğinize…

Fil eti yemek, söz sahibi birinden mal elde edeceğinize…

Güvercin eti yemek, kadınlardan mal elde edeceğinize…

Hüthüt eti yemek, uyanık birinin malını yiyeceğinize…

İnek veya sığır eti yemek, menfaat elde edeceğinize…

Kaplan eti yemek, şöhret sahibi bir savaşçı olacağınıza…

Kaplumbağa eti yemek, bir âlimden ilim öğreneceğinize…

Karga eti yemek, bir günahkârın malını yiyeceğinize…

Keçi eti yemek, hastalık ve musibete…

Kedi eti yemek, yolculuğa çıkacağınıza ve mal elde edeceğinize…

Kertenkele eti yemek, sıkıntı yaşayacağınıza…

Kırlangıç eti yemek, kısıtlı menfaate…

Köpek eti yemek, düşmanı alt edeceğinize…

Kumru eti yemek, güzel bir kadının yardımıyla rahatlığa çıkacağınıza…

Kuzu eti yemek, sapıklık içinde olan birine katılacağınıza…

Ördek eti yemek, mala…

Papağan eti yemek, faydası olmayan bir ilim öğreneceğinize…

Sansar eti yemek, çalıntı mal yiyeceğinize…

Serçe eti yemek, evladınızın malını yiyeceğinize…

Sığırcık eti yemek, bir yolcu tarafından rahatlık göreceğinize…

Sırtlan eti yemek, yaşlı bir kadının size büyü yapacağına…

Sülün ve maymun eti yemek, üzüleceğinize…

Şahin eti yemek, zulümden kurtulacağınıza…

Tavşan eti yemek, kadınlardan miras alacağınıza…

Tavuk eti yemek, kadın malı yiyeceğinize…

Tavus kuşu eti yemek, bol miktarda mal elde edeceğinize…

Tilki eti yemek, hastalık ve korkuya…

Yengeç eti yemek, kadınlardan mal elde edeceğinize işârettir.

 

ETEK, ENTARİ

Çağdaş Ulema: [Kadınlar için] güzel ve şık bir etek görmek, karşı cinsten birinin yanında özel bir yer edineceğinize…

[Kadınlar için] eski ve yıpranmış etek görmek, karşı cinsten bir kimsenin size karşı duyduğu sevgiyi kaybedeceğinize…

[Kadınlar için] dar ve oldukça kısa etek görmek, bir erkek tarafından rahatsız edileceğinize…

[Kadınlar için] geniş ve oldukça uzun etek görmek, rahatsız edici bir utanç yaşayacağınıza…

[Kadınlar için] lekeli etek görmek, herhangi bir konuda töhmet altında kalacağınıza…

[Erkekler için] etek görmek, bir kadın tarafından başlatılan kötü bir olayla karşılaşacağınıza…

[Erkekler için] güzel ve şık bir etek görmek, sahte bir başarı elde edeceğinize…

[Erkekler için] eski ve yıpranmış bir etek görmek, ümitsizliğe işârettir.

 

EV

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Ev görmenin sekiz tâbiri vardır:

1-Evlilik

2-Zenginlik

3-Güvenlik

4-Genişlik

5-Mal

6-Yöneticilik

7-İzzet

8-Emanet.

Hz. Danyal [a.s]: Yabancı bir eve girdiğinizi, içindekileri tanımadığınızı ve orada ölüler olduğunu görmek, gördüğünüz yerin âhiret yurdu olduğuna ve ecelinizin yaklaştığına…

Aynı rüyâda eve girdikten hemen sonra çıktığınızı görmek, ölüm döşeğine düşecek kadar hastalanacağınıza ve tekrar iyileşeceğinize…

Balçıktan yapılmış tanıdık bir eve girdiğinizi görmek, helal rızk elde edeceğinize…

Evinizin temelinin kerpiç ve pişirilmiş alçıdan olduğunu görmek, haram mal elde edeceğinize…

Aynı evden dışarı çıktığınızı görmek, haramdan yana tövbe edeceğinize…

Geniş ve büyük bir evde olduğunuzu görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Dar ve küçük bir evde olduğunuzu görmek, bunun aksine işârettir.

Allâme Meclisî: Karanlık bir evden dışarı çıktığınızı görmek, ağır bir hastalıktan kurtulacağınıza veya bir haram işleyeceğinize…

İbni Sirîn: Büyük ve geniş bir evde bulunduğunuzu, içinde köşkler ve eyvanlar olduğunu görmek, âhiret yurdunuzda makam ve şeref bulacağınıza, ancak rüyâyı gördüğünüz yerde musibet olacağına…

Evinizin kapısının kırıldığını veya yandığını görmek, ev sahibinizin musibet göreceğine…

Evinizin kapısını kırdığınızı görmek, biri aracılığıyla elinize mal geçeceğine…

Evinizin büyüdüğünü veya genişlediğini görmek, gördüğünüz genişlik kadar rızkınızın artacağına…

Evinizin daraldığını veya küçüldüğünü görmek, bunun aksine…

Evinizin kapısını söktüklerini görmek, iyilik yolunu kendi yüzünüze kapayacağınıza, ibâdet ve namazınızı azaltacağınıza…

Eski bir evde kazı yaptığınızı görmek, hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve mutlu olacağınıza…

Yeni ve temiz bir eve yerleştiğinizi görmek, zenginseniz malınızın daha da artacağına, fakirseniz zengin olacağınıza…

Yeni bir eve girdiğinizi görmek, evleneceğinize ve zengin olacağınıza…

Evinizi veya evin avlusunu yerinden kaldırdığınızı görmek, kendi geçimini kendisi temin edebilen cömert bir kadınla evleneceğinize, eğer evliyseniz, eşinizin hamile kalacağına…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir evde üzgün vaziyette durmak, ölüme…

Bir şeylerden kaçıp eve sığındığınızı, kapıyı kilitlemediğinizi, derken evinizin başka bir evle birleştiğini görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurutulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize işârettir.

Kirmanî: Yeni bir eve girdiğinizi görmek, bir kız çocuğunuz veya kız kardeşiniz olacağına…

Huzurevi veya düşkünler evi görmek, ebeveyninizin sağlık durumlarının yerinde olacağına…

Üzerinize ev çöktüğünü görmek, elinize çok fazla mal geçeceğine…

Evinizi, olduğundan daha büyük görmek, malınızın azalacağına…

Evinizin kapısının demirden olduğunu görmek, zenginleşeceğinize…

Evinizin kapısının gümüşten olduğunu görmek, zengin biriyseniz malınızın bollaşacağına ve birtakım amellerden dolayı tövbe etmeniz gerektiğine… [“Şâyet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması [tehlikesi] bulunmasaydı, Rahman’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.” 99

Evinizin etrafında hiçbir evin bulunmadığını görmek, durumunuzun kötüye gideceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Oldukça geniş, yeni ve temiz bir eve girdiğinizi ve bu evin kendinize ait olduğunu görmek, rızkınızın bollaşacağına, güzel bir kadınla evleneceğinize, saygınlık elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Ev yapmak, toplumsal ilişkilere…

Ev sahibi olmak, endişesiz günler geçireceğinize…

Evinizi terk ettiğinizi görmek, karşınıza, geleceğinizi belirleyecek yeni yollar çıkacağına işârettir.

Fakir evi görmek, çok çalışma neticesinde servet sahibi olacağınıza…

Kendinizi böyle bir evin sahibi olarak görmek, iyi bir düşüncenizin mükemmel bir başarıyı beraberinde getireceğine işârettir.

 

EVLENMEK, EVLENDİRMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda evlenmenin dört tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-Zenginlik

3-İtaat

4-Mutluluk.

Allâme Meclisî: Düğün yaptığınızı ve evlendiğinizi görmek, zenginleşeceğinize ve murada ereceğinize işârettir. “Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfüyle onları zenginleştirir.” 100

Müellif: Hiç tanımadığınız bir bayanla evlendiğinizi görmek, ölümünüzün erken olacağına…

Evinize bir gelin getirdiğinizi ve onunla gerdeğe girdiğinizi görmek, saygınlık elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Evlenmek için görücülüğe çıktığınızı görmek, şeref ve büyüklük elde edeceğinize ve eğer bekârsanız, zengin bir kadınla evleneceğinize…

Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, o kadının malından elinize bir kazanç geçeceğine…

Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi, ancak onunla ilişkiye girmediğinizi görmek, az miktarda mal elde edeceğinize…

[Kadınlar için] vefat etmiş bir erkekle evlendiğinizi ve onun evinde onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, malınızın azalacağına ve durumunuzun değişeceğine…

Tanımadığınız ve daha önce ismini duymadığınız bir kadınla evlendiğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına…

[Kadınlar için] yukarıdaki rüyânın aynını görmek, kötüye işârettir.

Kirmanî: Evli bir kadın rüyâsında başka bir erkeğin eşi olduğunu görürse şöyle tâbir edilir: Eğer bu kadın, aynı rüyâ içerisinde düğün yaptığını görmemişse, saygınlık ve mal varlığı artacaktır.

Evlendiğinizi görmek, ama gelinin kim olduğunu bilmemek, ölüm korkusu içinde olacağınıza…

Hasta olduğunuz halde tanımadığınız bir kadınla evlenmek istediğinizi veya eşinizin başka biriyle evlendiğini ve evlendiği erkeği evine aldığını görmek, o kişi tarafından elinize çok miktarda mal geçeceğine…

Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, iş bakımından zorlukları aşacağınıza…

Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkide bulunmadığınızı görmek, belirtilen şeylerin daha az olacağına…

Çalgılı düğün görmek, musibete işârettir.

Câbir Mağribî: Bakire bir kızla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, o yıl içinde iffetli bir kadınla evleneceğinize ve söz sahibi birinden hayır göreceğinize…

Gelinlik giyip evlendiğinizi ve kocanızın yanına götürüldüğünüzü görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir.

Çağdaş Ulema: Evlilik arzusu içinde olmak, evlenmek üzere olduğunuza…

Evlenmek, mutluluk ve menfaate…

Dul bir kadın veya erkekle evlenmek, perişanlığa…

Gayri meşru evlilik, muhtemelen bir yangınla karşılaşabileceğinize…

Zevce görmek, zenginliğe…

Zevc/koca görmek, geçiminizin temin edileceğine işârettir.

 

EYER

İbni Sirîn: Rüyâda eyersiz binek görmek, kötüye, eyeri olan binek ise, hayvanın üzerine binen kişiye göre iyi veya kötüye tâbir edilir.

Eyer satın almak, evliliğe, bol miktarda gelir elde edeceğinize ve mirasa konacağınıza…

Eyerinizin kırıldığını veya yok olduğunu görmek, eşinizin öleceğine veya hastalanacağına…

Eyerinizin altın veya gümüşle bezendiğini görmek, eşinizin bencil, kibirli ve dinî konularda hassasiyet göstermeyen biri olduğuna…

Gösterişsiz siyah bir eyeriniz olduğunu görmek, eşinizin dindar, takvalı ve emanettar biri olduğuna işârettir.

 

EZAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ezan sesi duymanın on iki tâbiri vardır:

1-Hac

2-Söz

3-Egemenlik

4-Büyüklük

5-Riyaset

6-Sefer

7-Kesmek

8-İflas etmek

9-Hıyanet

10-Casusluk

11-Münafıklar ve kötümserlik

12-El kesmek.

İbni Sirîn: Sâlih, mümin ve iffetli kimseler için tanıdık bir yerde ezan sesi duymak veya söylemek, hacca… [“Ve insanları hacca davet et, uzak uzak, bütün yerlerden yaya olarak yahut hayvana binerek gelsinler sana.” 101

Bilinmeyen bir yerden ezan sesi geldiğini işitmek, hoşunuza gitmeyen bir şeyle karşılaşacağınıza…

Fasık için yukarıdaki rüyâyı görmek, hırsızlıkla itham edileceğine…

Yatakta ezan okuduğunuzu görmek, eşinizle iyi anlaştığınıza…

Evinizde ezan okuduğunuzu görmek, iflasa…

Bir kuyuda veya mahzende ezan okumak, zındıklığa veya münafıklığa…

Sokak ortasında ezan okumak, casusluğa işârettir.

Kirmanî: Ezan cümlelerini artırarak veya eksilterek okumak, insanlara haksızlık edeceğinize…

Bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, ebeveyniyle vedalaşacağına…

Hamamda ezan okumak, hem dünyasının, hem de âhiretinin kötü olduğuna…

Bir askeriyede ezan okuduğunuzu görmek, kötüye…

Bir Mecusî’nin hapiste ezan ve kamet okuduğunu görmek, hapisteyseniz, kurtulacağınıza…

Boş yere ezan okuduğunuzu görmek, ölüme…

Minarede ezan okumak, büyüklüğe…

Evin bir köşesinde ezan okumak, haklı olduğunuz bir işte hıyanette bulunacağınıza…

Mahzende ezan okumak, yakında yolculuğa çıkacağınıza, yolculuğunuzun uzayacağına ve bu yolculukta sıkıntılarla karşılaşacağınıza…

Bir dağın orta yerinde ezan okumak, zalim bir topluluk arasında başınızın belaya gireceğine…

Bir kürsünün üzerinde boş yere ezan okumak, aklınızın zayi olacağına…

Başkasının ezan okuduğunu, sizin de bunu dinlediğinizi görmek, ibâdet ve itaatte tembel olduğunuza…

Kamet dinlemek, doğru şeyler yapmaya muvaffak olacağınıza işârettir.

 

 

 [95]-Yusuf, 31.

 [96]-İnsan, 21.

[97]-Lokman, 19.

 [98]-Nahl; 26.

 [99]-Zuhruf, 33.

 [100]-Nur, 32.

[101]-Hac, 27.