Kuran-ı Kerim – Duha Suresi Türkçe Meali

DUHÂ SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 93

Mekke’de inmiştir; 11 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Güneş yükselince gündüze yemin ederim,

2. Sükûnete erdiği zaman geceye yemin
ederim,

3. Ki Rabbin ne seni bıraktı, ne de sana darıldı.

4. Gerçekten ahiret, sana dünyadan daha
hayırlıdır.

5. Yakında Rabbin sana öyle bir lütufta
bulunacak ki, sen hoşnut olacaksın.

6. Seni öksüz bulup da barındırmadı mı?

7. Seni yolunu kaybetmiş (ve şaşkın) bulup
da sana yolu gösterdi. (Çocuklukta
sütannen Halime, Abdulmuttalib’e teslim
etmek için seni getirdiğinde Mekke’nin
çöllerinde kayboldun, bunun üzerine Allah
sana yolu gösterdi.)

8. Seni fakir bulup da zengin etti.

9. Öyleyse yetimi ezme!

10. Dilenciyi azarlama!

11. Ve Rabbinin (sana verdiği) nimetlerinden
(sürekli) söz et.