Uykusuzluk Çekenler İçin Dua

Hz. İmam Cafer Sâdık’tan (s.a) bu dua nakledilmiştir:
“Subhanellallâhi ziş-şa’ni, dâim’us-sultân azîm’ul-burhâni kulle yevmin huve fî şa’n.”
Kef’emi Cennet’ul-Eman kitabında: Tahrim suresinin okunması insanı uykusuzluktan kurtarır.

Uykuda Cinler, Ruhlar ve Korkulardan Korunmak İçin
Kef’emi Misbah kitabında şöyle yazıyor: Uyurken Casiye suresini yazıp yanında veya baş altında bulunduran kimse bütün cin tayfalarının şerrinden kurtulmuş olur.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.