Kumeyl Duası – Kısa

Allah’ım! Senin herşeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle herşeye üstün geldiğin, karşısında herşeyin boyun eğdiği gücün hakkına; herşeye galip geldiğin ceberutun hakkına; önünde hiç birşeyin duramadığı izzetin hakkına; herşeyi dolduran azametin hakkına; herşeye üstün gelen saltanatın hakkına; herşeyin fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkına; herşeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; herşeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim.

Ey Nur, Ey Kutlu, Ey evvellerin evveli ve Ey ahirlerin ahiri!

Allah’ım! Benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet

Allah’ım!Bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet.

Allah’ım! Nimetleri değiştiren günahlarımı affet.

Allah’ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı affet.

Allah’ım! Belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet.

Allah’ım! işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

Allah’ım! Ben Sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve Seninle Senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum.

Allah’ım! Huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille, Senden (hatalarıma) göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazi kılmanı diliyorum.

Allah’ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi Sana yalvarırım.

Allah’ım! Saltanatın büyük ve mekanın yücedir, tedbirin gizlidir; emrin açık; kahrın galip ve kudretin her yerde caridir;(yürürlüktedir) ve Senin hükümetinden kaçmak imkansızdır

Allah’ım! Senden başka günahlarımı affedecek; kabahatlerimi öretecek; kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam.

Senden başka ilah yoktur; münezzehsin; Sana hamd ederim.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.