Vahşi ve Yırtıcı Hayvanlardan Korunmak İçin Dua

Mekârim’ul-Ahlâk kitabında bu ayetlerin okunmasının faydalı olacağı söylenmiştir.
“Gul lillezîne âmenû yegfiru lillezîne lâ yercûne eyyamellâhi liyecziye gavmen bimâ kânu yeksibûn.”
İman edenlere de ki: “(Allah’ın) Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah’ın günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar.”[1]

“Ve izâ gara’te’l-Kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bi’l-âhireti hicâben mestûra.”
Kur’ân okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık.[2]

Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar, hangi ‘apaçık-belgeyi’ görseler, yine ona inanmazlar. Öyle ki, o inkar etmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek: “Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir” derler.[3]

Tıbb’ul-Eimme kitabında konuyla ilgili aşağıdaki ayetin okunması bir rivayet ile anlatılmaktadır.

“Legad câekum resulun min enfusikum, azîzun aleyhi mâ anittum, harîsun aleykum bi’l-mu’minîne raufun rahîm.”
Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.[4]

[1]- Casiye, 14
[2]- İsra, 45
[3]- En’am, 25

[4]- Tevbe 128, el-Hacat 205

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.