Ehl-i Beyt ( AS) Rivayetlerinde Dua

İmam Bakır[as]’ın ashabından biri kendisinden sordu: Hangi ibadet daha daha iyidir?
İmam buyurdu; Allah[cc] katında hiçbir ibadet kendi katında olan bir şeyin ondan istenmesinden daha iyi değildir ve hiçbir  kimse Allah[cc] katında kendisine ibadet etmeyen ve Ondan bir şey istemekten tekepbür eden kişi kadar buğz edilmiş değildir. [Usul-u Kafi-Farsca Tercümesi, C:3, S.210]

İmam Sadık yine buyuruyor; Dua etmek sizin üzerinize olsun. Çünkü hiçbir şeyle aynı onun gibi Allah’a yakınlaşamazsınız. Küçük hacetleriniz dahi olsadua etmeyi, küçük olduğu için bırakmayınız,zira küçük hacetlerde büyük hacetleri bağışlayanın elinde bulunmaktadır. [Usul-u Kafi, C:4, S:210]

Allah Resulü [sav] buyuruyor; Dua mümin’in silahı, dinin direği ve yerin ve göğün nurudur. [Usul-u Kafi, C:4, S:213]

Allah Resulü [sav] buyuruyor; Sizlere düşmanlardan kurtuluş verecek silahı ve rızkınızı artıracak şeydeyol göstereyim mi?
Arzettiler; Evet, ya Resulullah.

Buyurdu; Allah’a gece ve gündüz dua ediniz, zira mümin’in silahı duadır.[1]

İmam Rıza[as] her zaman ashabına buyuruyordu; Peygamberlerin silahı sizin üzerinize olsun. Ona arzettiler; Peygamberlerin silahı nedir? Buyurdu; Dua’dır.[2]

İmam Sadık[as] buyurdu; Dua, keskin mızraktan daha etkilidir. [3]

Ashabından birisine buyurdu; Dua senin üzerine olsun, O her derdin dermanıdır.[4]

[1,2,3; Usul-u Kafi-Farsca Tercümesi, C:4, S:214], [4 Usul-u Kafi-Farsca Tercümesi, C:4, S:217]

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.