Düşmandan Korunmak İçin Dua

Hz. Peygamberden nakledilen bir hadiste şöyle buyurulduğu söyleniyor:
Her kim “Kevser” suresini yazıp kendisiyle taşırsa düşmanlardan güvende kalır, onlara galip gelir ve onlardan gelen her türlü zararı def eder.[1]
Düşmanın Şerrinden Korunmak için
Hz. Peygamber düşmanların zarar ve tehlikesinden korunmak için bu ayeti tilavet ederdi:
“Veceelna alâ gulûbihim ekinneten en yefgahuhu ve fî azânihim vagran ve iza zekerte rabbeke fil-Kur’âni vahdehu velev alâ edyarihim nufura.”[2]

[1]- el-Hacat 197
[2]- En’âm, 25; Sünen, 354

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.