Bütün Hastalıklar İçin Dua

Bu dua bir kağıda yazılarak hastanın üzerine asılır:
“Ya men ismuhu devâ ve zikruhu şifâ. Ya men yec’alu’ş-şifâe fî ma yeşâu mine’l-eşyâi salli alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammedin vec’al şifâî min hâza’d-duâî fî ismike hâzâ.”
Daha sonra 10 defa “Ya Allah” 10 defa “Ya Rabbi”, 10 defa “Ya Erham’er-rahimîn” yazılır.

Ey ismi dertlere deva olan Allah, ey zikri hastalıklara şifa olan Allah, ey istediği her şeyde şifa bulduran Allah, salat ve selamın Muhammed ve Ehlibeytine olsun. Okuduğum bu isimleri benim için şifa karar ver Ya Allah, ya Rabbi, ya Erhamer-rahimin.

İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen bir hadise göre:
“Uîzu nefsî birabb’il-arzi ve rabbi’s-semâi uîzu nefsî billâhillezî ismuhü bereketun ve şifâ.”
Nefsimi yerin ve göklerin Rabbi olan Allah’a sığındırıyorum. Nefsimi bütün hastalıkların zararını def eden Allah’a sığındırıyorum. Nefsimi ismi bereket, zikri şifa olan Allah’a sığındırıyorum.

 

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.