Baş, Göz ve Diş Ağrıları İçin Dua

Baştaki Bir Ağrı İçin

İmam Bakır (a.s)’dan şöyle rivayet ediliyor: Her kimin başı ağrırsa elini başının üzerine koysun ve şu duayı okusun:
“Karada, denizde, göklerde ve yerde her şeyi duyan, her şeyi bilen ve güvencesine sığınılan Allah’a sığınırım.”
Cennet’ul-Me’vâ kitabında Kef’emi şöyle diyor: Kalem suresinin yazılıp başa bağlanması baş ağrısı çeken hastanın şifa bulacağına sebep olur.

Diş Ağrısı İçin

Ebu Beşir şöyle diyor: İmam Bakır (a.s)’a geceleri beni yatağımdan kaldıran diş ağrımdan şikayette bulunduğumda bana şöyle dedi: Ey Ebu Beşir! Ağrı geldiğinde elini onun üzerine koy. Fatiha ve ihlas suresini oku, ve daha sonra şu ayeti oku:
“Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sehâb. Sun’allâhullezî etgane kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn.”[1]
Ve görürsen dağları da yerinde duruyor sanırsın, halbuki onlar kıyamette bulut gibi geçip gider, dağılır. Her şeyi sapa sağlam ve yerli yerinde halk eden Allah’ın işidir bu. Şüphesiz o ne yapıyorsanız hepsinden haberdardır.

Göz ağrısı için dua

Hz. Ali’den (a.s) nakledilen bir rivayette şöyle denilmektedir: Gözümde görmemi engelleyecek kadar şiddetli bir ağrıya mübtela oldum. Bunun üzerine Hz. peygamber (s.a.a) mübarek ellerini gözlerime sürerek şu duayı okudular:
“Bismillâhi ve billâhi ve’s-selâmu alâ resulillâh. Ellâhummekfihi’l-herra ve’l-berde ve gihi’l-âzâ ve’l-belâ.”
Ondan sonra gözümdeki ağrılar tamamen yok oldu.
Usr’ul Bevl (Prostat) Hastaları İçin Dua
Teshil’ud-Devâ kitabında şöyle yazmaktadır:
Bu ayetin okunup hastanın üzerine üflenmesi o hastaya şifa getirebilir İnşallah.[2]
“Summe gaset gulûbukum min ba’di zâlike fehiye kelhicâreti ev eşeddu gasveten ve inne minhâ lemâ yetefecceru minh’ul-enhâru ve inne minhâ lemâ yeş-şeggagu feyehrucu minh’ul-mâu ve inne minhâ lemâ yehbitu min haşyetillâhi ve mallâhu biğafilin ammâ te’melûn.”
Ama bundan sonra kalpleriniz katılaştı, hatta taştan da katı bir hale geldi. Çünkü öyle taşlar var ki içinden nehirler kaynar. Öylesi var ki çatladı mı bağrından su fışkırır. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlere yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil değil ki.[3]

[1]- Neml, 27
[2]- el-Hacat

[3]- Bakara, 74; el-Hacat, 165

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.