Al-i Yasin Ziyareti

Al-i Yasin Ziyareti Diye Meşhur Olan, Peygamber ve Ehl-i Beyt’ine Salavat Gönderme Hakkındaki Ziyaret Duası

“Selam olsun Al-i Yasin’e (Hz. Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine); selam olsun sana ey Allah’ın davetçisi ve ayetlerinin mazharı (Hz. Mehdi); selam olsun sana ey Allah’ın rahmet kapısı ve O’nun dininin koruyu-cusu; selam olsun sana ey Allah’ın halifesi ve hakkın yardımcısı; se-lam olsun sana ey Allah’ın hücceti ve iradesinin (rızasının) kılavuzu.

Selam olsun sana ey Allah’ın kitabını okuyan ve onu açıklayan; selam olsun sana gece ve gündüz saatlerinde; selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki son hücceti; selam olsun sana ey Allah’ın ruhlar aleminde kullardan aldığı ve sağlamlaştırdığı ahdi; selam olsun sana ey Allah’ın kefil olduğu vaadi. Selam olsun sana ey dikilmiş bayrak, bağışlanmış ilim, halkın sığınağı, Allah’ın geniş rahmeti ve kesin olan vaadi.

Selam olsun sana kalktığında ve oturduğunda, selam olsun sana (Kur’an) okuyup açıkladığında, namaz kılıp ve kunut tuttuğunda, rüku ve secde ettiğinde; selam olsun sana la ilahe illallah ve Allah-u Ekber dediğinde, selam olsun sana, hamt ettiğinde ve mağfiret dilediğinde; selam olsun sana sabahladığında ve akşamladığında; selam olsun sana gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında.
Selam olsun sana ey güven kaynağı İmam; selam olsun sana her halin-de ey ümit kaynağı olan öncü.
Ey velim. Sen şahit ol ki, şüphesiz ben Allah’tan başka bir ilahın ol-madığına, O’nun tek olup ortağı bulunmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, ondan ve Ehl-i Beyt’inden başka bir habibim olmadığına tanıklık ediyorum.

Sen ey velim! Sen şahit ol ki, Emir-ul Müminin Ali, Hasan, Hüseyn, Ali b. Hüseyn, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Ca-fer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali Allah’ın hüccetleridir; (ben buna şahadet ediyorum) senin de Allah’ın hücceti olduğuna şahadet ediyorum.
Yine şahadet ediyorum ki, ölüm haktır, nekir ve münker haktır, (öl-dükten sonra) haşir olmak haktır, sırat haktır, mizan (terazi) haktır, di-rilmek haktır, hesap haktır, cennet ve cehennem haktır, cennetle müj-delenmek ve cehennemle korkutulmak haktır.
Ey velim! Sizinle muhalefet eden bedbaht olmuştur, size itaat eden mutluluğa ermiştir. Öyleyse seni şahit kıldığım şeyde tanıklık et. Ben senin dostunum, düşmanından uzağım. Sizin razı olduğunuz şey hak-tır, sevmediğiniz şey batıldır, emrettiğiniz şey maruftur (iyi ameldir) ve sakındırdığınız şey ise münkerdir.

Ey velim! Ben ortağı olmayıp tek olan Allah’a, O’nun elçisine (Pey-gambere), Emir-ul Müminin’e ve sizin hepinize evvelinizden sonun-cunuza dek iman etmişim, yardımım sizin için hazırdır, dostluğum si-ze halistir. Amin; ya Rabbel alemin. (Ya Rab! Bu dualarımı kabul bu-yur).”

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.