Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Dua – Hacet Duası | Yüce Allah’tan Hacetleri İsteme Hakkındaki Duası

Allah’ım, ey hacetlerin isteneceği son merci, ey isteklerin katında…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

İmam Ali’den Nakledilen Kunut Duaları

Allah’ım, senden yardım diliyor, senden mağfiret istiyor ve senden…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Kumeyl Duası – Kısa

Allah’ım! Senin herşeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle herşeye üstün…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Kanser Hastalığı İçin Dua – Sil’a Hastalığı

Tıbb’ul-Eimme kitabında Abdullah b. Sinan bu hastalıkla ilgili şöyle…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Mekarim’ul-Ahlâk kitabında aşağıdaki ayetlerin bir suya okunup içirilmesi kalp…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Yara, Çıban, Sivilceler ve Zalim Ve Büyücülerin Kötülüğünü Def Etmek için Dua

Yara-Bere-Çıban ve Sivilceler İçin Dua Havassu’s-Suver kitabında bu amaçla…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Vahşi ve Yırtıcı Hayvanlardan Korunmak İçin Dua

Mekârim’ul-Ahlâk kitabında bu ayetlerin okunmasının faydalı olacağı söylenmiştir. “Gul…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Uykusuzluk Çekenler İçin Dua

Hz. İmam Cafer Sâdık’tan (s.a) bu dua nakledilmiştir: “Subhanellallâhi…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Nazar Duaları

“Ve in yekâdullezine keferû leyuzligûneke bi-ebsârihim lemma semiûz-zikra ve…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Nadi Aliyyen Duası

Nâdi Aliyyen mazharal acâib, tecidhu avnen leke fin nevâib….

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Ehlibeyt’en Dualar – Kısa dualar

Eşler Arasında Sevgi Oluşması İçin Okunan Dua Bu amaçla…

Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Dua’nın Gerekliliği – Bana dua edin, dua’nızı kabul edeyim

İnsan her durumda ilahi lütfun yardımına muhtaçtır ve bu…