Rüya Tabirleri – D Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

DAĞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dağ görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hükümet

2-Cesaret

3-Zafer

4-Yükseklik

5-Başkanlık.

Hz. Danyal [a.s]: Bir dağın başında olduğunuzu görmek, büyük bir şahsiyetin himayesi altında olacağınıza…

Dağı yerinden kazıyıp söktüğünüzü görmek, büyük bir şahsiyeti alt edeceğinize…

Bir dağda kendinize yer hazırladığınızı görmek, söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Dağ görmek, hile yoluyla elde edilen mala…

Dağa saklandığınızı ve bir çıkış yolu bulamadığınızı görmek, bir hileye kurban gideceğinize, ama sonunda üstesinden geleceğinize…

Bir dağın başında ezan okuduğunuzu veya namaz kıldığınızı görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Bir dağın yamacında kendinize kalacak yer hazırladığınızı ve oradan düştüğünüzü görmek, üzüleceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir dağı kazdığınızı görmek, insanlara hile yapacağınıza…

Bir dağda olduğunuzu ve oradan çıkamadığınızı görmek, bir iş konusunda mağdur duruma düşeceğinize ve işin içinden çıkamayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bir dağın hareket ettiğini görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan saygın bir kimsenin herhangi bir şeyden dolayı rencide olacağına…

Bir dağı kolaylıkla kazdığınızı görmek, birine gizli bir şey vereceğinize…

Kaf dağının tepesinde oturduğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Tur Dağı’nda olduğunuzu görmek, hükümet edeceğinize…

Dağa çıktığınızı görmek, büyük bir şahsiyetin huzuruna çıkacağınıza…

Dağdan taş toplayıp etrafa fırlattığınızı görmek, çeşitli yerlere mektup yazacağınıza veya mesaj göndereceğinize…

Dağdan düştüğünüzü görmek, arzu ettiğiniz şeyleri elde edemeyeceğinize…

Bir merdivenle dağa çıktığınızı görmek, muradınızın kısa sürede gerçekleşeceğine…

Yüksek bir dağın tepesinde olduğunuzu görmek, söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza işârettir.

 

DAĞLAMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kızgın dağ görmek, zekâtınızı vermediğinize işârettir. “[Bu paralar] cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün [onlara denilir ki]: İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin [azabını] tadın!” 87

Hz. Danyal [a.s]: Birini dağladığınızı görmek, çirkin bir söz işiteceğinize veya töhmet altında kalacağınıza…

Bir hastalık yüzünden sırtınızın dağlandığını veya birinin sırtını dağladığınızı görmek, dünya ve âhiret saadetine işârettir.

İbni Sirîn: Dağlamak, define bulmaya veya mal elde etmeye işârettir.

Vücudunuzda dağ izi olduğunu görmek, dağlanan yerin büyüklüğüne göre define bulacağınıza veya mal elde edeceğinize, elde ettiğiniz malları hayır yollarda harcadığınız takdirde, âhirette Allah’ın azabından güvende olacağınıza, aksi halde ilahî azapla karşılaşacağınıza işârettir.

 

DAKTİLO, KLAVYE

 [87]-Tevbe, 35.

Çağdaş Ulema: Daktilo veya klavye görmek, birtakım hurafelere inandığınıza…

Daktilo ya da klavyeyle yazı yazmak, girişimde bulunacağınız yeni işlerde başarılı olacağınıza işârettir.

 

DAL

İbni Sirîn: Rüyâda dal, evlatlara, kardeşlere ve akrabalara…

Ağaçların dallarının fazla olduğunu görmek, akrabalarınızın sayısının artacağına…

Ağaçların dallarının çok az olduğunu görmek, bunun aksine…

Ağaçtan dal kestiğinizi görmek, akrabalarınızdan birini kendinizden uzaklaştıracağınıza…

Ağacınızın dallarından birinin azaldığını görmek, akrabalarınızdan birinin öleceğine…

Hurma dalından hoşlandığınızı görmek, çocuk sahibi olacağınıza…

Birinin size ince bir dal verdiğini görmek, o kimseden menfaat göreceğinize…

Aynı dalın kurumuş bir dal olduğunu görmek, ne iyilik, ne de kötülük göreceğinize işârettir.

 

DALAK

İbni Sirîn: Dalak görmek, mala ve mutluluğa…

Deve dalağı görmek, büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Sığır dalağı görmek, o yıl içinde elinize bir mal geçeceğine…

Koyun dalağı görmek, büyük bir şahsiyetten veya yabancı bir kimseden mal elde edeceğinize…

Yırtıcı hayvanlara ait dalaklar görmek, gördüğünüz dalaklar kadar mal elde edeceğinize ve sevineceğinize…

Eti helal olan hayvanların dalağını görmek, helal mala…

Eti haram olan hayvanların dalağını görmek, haram mala işârettir.

 

DALGIÇ

Allâme Meclisî: Dalgıç, fakih, akıllı ve bilge kimseye işârettir.

Çağdaş Ulema: Dalgıç görmek, zor bir karar almak durumunda kalacağınıza…

Dalgıç olmak, büyük bir cesaretle riski göze alıp ticarî bir girişimde bulunacağınıza ve büyük kazançlar elde edeceğinize işârettir.

 

DAMAR

İbni Sirîn: Rüyâda damar, akrabalara işârettir. Vücudun her yerinde damar vardır ve yerlerine göre bu damarların tâbiri de farklıdır.

Baştaki damarlar, önde gelen saygın kimselere…

Eldeki damarlar, kardeşlere ve anne tarafından akrabalara…

Sırttaki damarlar, baba tarafından akrabalara…

Bacaklardaki damarlar, mal varlığı ve geçime…

Damar açtırdığınızı, damarınızın kesildiğini veya kuruduğunu görmek, akrabalarınızdan birinin vefat edeceğine işârettir.

 

DANS ETMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dans etmek, üzüntü, sıkıntı ve musibete işârettir.

İbni Sirîn: Dans etmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Dans etmek, kadınlar için rezillik, erkeler için husumet, sofular ve rakkasla içinse üzüntü demektir. Rüyâda rakkas/ dansçı, sürekli musibet gören veya başkalının musibetinde bulunan kimseye işârettir.

 

DAR ALAN

İbni Sirîn: Dar bir alandan geniş bir alana çıktığınızı görmek, işlerinizin düzene gireceğine ve sıkıntılardan kurtulacağınıza…

Yukarıdaki rüyânın aksini görmek, kötüye işârettir.

Câbir Mağribî: Dar alan veya dar şeyler genelde kötüye yorulur.

Dar bir yerde sıkışıp kaldığınızı görmek, içinden çıkamayacağınız birtakım zor işlere kalkışacağınıza…

Dar alanda az miktarda yiyecek olduğunu görmek, geçiminizin zorlaşacağına işârettir.

 

DARAĞACI, DARAĞACINDA ASILMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda darağacında asıldığınızı görmenin dört tâbiri vardır:

1-Önderlik, saygınlık

2-Mal

3-Büyüklük

4-İnsanların gıybetini etmek.

Allâme Meclisî: İdam sahnesi görmek, büyüklük ve önderlik elde edeceğinize…

Darağacı görmek, meşhur olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Bir gün yanıma biri gelerek “Rüyâmda birinin iki elini de kestiler, bir başkasını da darağacında astılar” dedi. “Eğer doğru söylüyorsan, bugün şehrin amirini görevden azledecek ve yerine başka birini atayacaklar” dedim. Aynı gün şehrin amirini görevden aldılar ve yerine başkasını atadılar.

Kirmanî: Darağacına asıldığınızı ancak insanların size bakmadığını görmek, saygınlık kazanacağınıza, ancak dinden sırt çevirip fasık olacağınıza…

Darağacına asıldığınızı ve insanların sizi seyrettiğini görmek, bir grup insanlara önder olacağınıza…

Birinin darağacına insan eti astığını ve bunu yediğinizi görmek, halka musallat olan birinin malını yiyeceğinize…

Darağacına asıldığınızı ve bedeninizden kan aktığını görmek, insanların ayıplarını arayacağınıza ve bu yüzden çok günah işleyeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Darağacında asıldığınızı görmek, ilerleme kaydetmenizi sağlayacak bir dönem içerisinde olduğunuza…

Birinin darağacında asıldığını görmek, durumunuzun iyiye gideceğine…

Darağacında asılı olduğunuzu veya asılı kaldığınızı görmek, gurur, mutluluk ve saadete işârettir.

 

DAVUL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda davul çalmak, hiçbir hayrı olmayan yalan-yanlış sözler işiteceğinize veya câhilce yapılan ve sonu boş olan aleni işe veyahut da görünüşte şirin ama yalanla süslenmiş sözler söyleyen, gerçekte ise dedikodu eden ve çirkin sözler sarf eden kişiye işârettir.

Allâme Meclisî: Birinin evinde davul, zurna vs. çaldıklarını görmek, ev sahibinin şöhret bulacağına işârettir.

Müellif: Davul, kötü habere, yalan söze ve alenen yapılan işe işâret eder. Tüm bunlar, rüyâda onu çalan kimseye yorulur.

İbni Sirîn: Davul çalmak boş ve yalan sözlere işârettir.

Davulla birlikte ney çalıp oynadığınızı görmek, üzüntü, sıkıntı ve musibete…

Tek başınıza davul çaldığınızı görmek, boş ve asılsız sözler söyleyeceğinize…

Davul çalıp oynamak, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Davul çalmak, hiçbir faydası olmayan boş ve karmaşık işler yapacağınıza ve insanlara yalan yere söz vereceğinize işârettir.

 

DECCAL

İbni Sirîn: Rüyâda deccalı görmek, insanları yoldan çıkaran, dili ve kalbi aynı olmayan kötü kişiye işâret eder.

Kirmanî: Deccalı belirli bir yerde görmek, orada fitne çıkacağına, yalancı ve kötü insanların orada bir araya geleceklerine, yapacakları şeylerde hayır ve bereketin olmayacağına işârettir.

 

DEFİN MERASİMİ

Çağdaş Ulema: Kendi defin merasiminizi görmek, iyiye…

Tanıdık bir kimsenin defin merasimini görmek, miras alacağınıza…

Önemli bir şahsiyetin defin merasimini görmek, toplumsal değişikliğe…

Tanımadığınız birinin defin merasimine katılmak, bir dostunuzun kaza geçireceğine işârettir.

 

DEĞİRMEN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Değirmen görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hâkim

2-Reis

3-Zenginlik

4-Cesur kişi

5-Aşçı.

Hz. Danyal [a.s]: Değirmene tahıl götürüp öğütmek ve ondan un yapmak, değirmen sahibinden hayır ve menfaat göreceğinize…

Değirmen taşının kırıldığını ve işin aksadığını görmek, değirmen sahibinin öleceğine…

Değirmen taşının çatladığını veya arıza yaptığını görmek, değirmen sahibinin geçim konusunda gevşeklik gösterdiğine…

Değirmen taşının çalındığını görmek, değirmen sahibinin zarar göreceğine işârettir.

Allâme Meclisî: Değirmen görmek, adınızdan saygıyla söz edileceğine, birtakım insanlardan iyilik ve mertlik göreceğinize…

Çalışır vaziyette bir değirmen görmek, biriyle aranızda rekabet olacağına…

Değirmende çalışırken yorulduğunuzu ve bitkin düştüğünüzü görmek, işlerinizin kötüye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Değirmen görmek, gerginliğe ve savaşa…

Değirmende olmak, biriyle gerginlik yaşayacağınıza…

Değirmende tahıl olmadığı halde taşının nasıl döndüğünü görmek, yolculuğa çıkacağınıza…

Değirmen taşının kurşun, pirinç veya demirden olduğunu görmek, savaş ve savaş aletlerine…

Değirmen taşının camdan olduğunu görmek, kadınlarla gerginlik yaşayacağınıza…

Değirmenin tahıl yerine taş veya demir öğüttüğünü görmek, katı kalpli bir ortağa sahip olacağınıza, ama onun sayesinde işlerinizin düzene gireceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Değirmen görmek, muhtemelen hoşunuza gidecek bir olayla karşılaşacağınıza…

Değirmeni durmuş halde görmek, aşk ve geçim konusunda şansınızın yaver gideceğine…

Değirmenin sesini duymak, gelir vaat eden bir iş edineceğinize…

Hareket halinde olan değirmen çarkı görmek, geliri çok olan bir işle meşgul olacağınıza…

Değirmen çarkının durduğunu görmek, sevdiğiniz bir kimseyle görüşeceğinize…

Kırık değirmen çarkı görmek, sevdiğiniz kimseyle görüşürken bir sorunla karşılaşacağınıza…

Değirmenin çarkına ya da pervanesine çarpmak, bir gönül olayının kötü bir şekilde sonuçlanacağına işârettir.

 

DEĞİRMENCİ

Müellif: Rüyâda değirmenci, ailesinin geçimini evin dışında bir yerde sağlayan kişiye işâret eder.

İbni Sirîn: Değirmenci, insanların geçimi için iş imkânı sağlayan kişi demektir. Genç değirmenci hayra alamettir.

Değirmen taşının merkep veya deveyle döndüğünü ve güzel un öğütüldüğünü görmek, değirmenci için baht demektir. Değirmencinin, değirmen taşı dönerken değirmen taşının sesini duyması, işinin yoluna gireceğine işârettir.

 

DELİK

İbni Sirîn: Bir dağın delindiğini ve o delikten içeri girdiğinizi görmek, söz sahibi birinin sırrından haberdar olacağınıza…

Aynı delikten bir şey çıkardığınızı görmek, çıkardığınız şeyin değerince söz sahibi kimseden hediye alacağınıza…

Yerde bir delik açıldığını görmek, bir kimsenin sırrından haberdar olacağınıza…

Bedeninizde bir delik açıldığını ve içinden kan geldiğini görmek, herhangi bir şeyden dolayı zarar göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Dar bir yerde delik açtığınızı görmek, Müslümanlığınızda sabit kalacağınıza…

Bir kerpici deldiğinizi görmek, bunun tersine işârettir.

Rivâyet edilir ki: Adamın biri Müminlerin Emiri Hz. Ali’ye [a.s] gelerek şöyle dedi: “Ey Müminlerin Emiri! Rüyâmda küçük bir delikten büyük bir ineğin çıktığını gördüm. Ne kadar uğraştıysam o ineği bir daha geri gönderemedim.” Bunun üzerine İmam [a.s] şöyle cevap verdi: “Rüyâda gördüğün delik ağza, inek de söze işârettir. Söz ağızdan çıkarsa bir daha geri dönmez.”

 

DELİRMEK

İbni Sirîn: Delirdiğinizi görmek, gördüğünüz delilik miktarınca haram mal elde edeceğinize ve o parayı hayır işlerde harcayacağınıza ve bu yüzden insanlardan azar işiteceğinize işârettir.

Kirmanî: Delirdiğinizi görmek, fesat işlere yöneleceğinize ve faiz yiyeceğinize işârettir. “Faiz yiyenler [kabirlerinden], şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. “88

 

DEMİR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda demirden yapılan herhangi bir şey görmek, menfaat, kuvvet, makam, zenginlik ve düşmana galip gelmek demektir.

Kirmanî: Taştan demir çıkartmak, karşınıza zorluk çıkacağına işâret eder. “De ki: İster taş olun, ister demir! İsterse kalplerinizde tasavvur ettiğiniz hayal ötesi bir yaratık olun…”89

Câbir Mağribî: Demirci olmadığınız halde demircilik yaptığınızı görmek, biriyle düşmanlık edeceğinize…

Demirci olduğunuz halde demircilik yaptığınızı görmek, hayra yorulur.

İbni Sirîn: Tanıdık bir demirci görmek, hâkime işârettir.

Tanıdık olmayan bir demirci görmek, görülen demircinin konumuna göre rüyâ iyiye veya kötüye yorulur.

Demir ve bakır eritmek, insanların arkasından konuşmak ve gıybet etmek demektir.

Çağdaş Ulema: Demircilik yapmak, kavga edeceğinize…

Kızarmış demir görmek, bir dostunuzdan ayrılacağınıza…

Bir demir parçasıyla dövülmek, üzüleceğinize…

Demir eritmek, sevgi ve dostluk bulacağınıza…

Demir levha görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Demir parmaklık/ çit görmek, birtakım engellerle karşılaşacağınıza…

Demir zincir görmek, geleceğinizin belirsiz bir hal aldığına…

Demir halka görmek, bir evlilik kutlamasına katılacağınıza işârettir.

 

 [88]-Bakara, 275.

 [89]-İsra, 51.

 

DENİZ

Allâme Meclisî: Deniz, makam ve büyüklüğe…

Denizden su içtiğinizi görmek, makam ve izzet elde edeceğinize ve bir topluluğa önderlik edeceğinize…

Denizden balık, sedef, mücevher vs. şeyler çıkardığınızı görmek, bahtınızın açık olacağına ve izzet bulacağınıza…

Denizden su içtiğinizi ve tadının acı veya tuzlu olduğunu görmek, cimri bir lider olacağınıza işârettir.

Müellif: Deniz görmek, bilge kişiye…

Deniz suyunun berrak ve temiz olduğunu görmek, fesatçı ve zalim kişiye…

Deniz suyunun tamamını içtiğinizi görmek, söz sahibi, bilge ve erdemli biri olacağınıza…

Deniz suyundan bir miktar içtiğinizi görmek, içtiğiniz su miktarınca izzet bulacağınıza…

Denizden yüzerek çıktığınızı görmek, hapisteyseniz, sağlık ve esenlik içinde hapisten çıkacağınıza…

Denizde boğulup öldüğünüzü, sonra da su yüzüne çıktığınızı görmek, dünya işlerinde hırslı olacağınıza…

Uzaktan denize baktığınızı, ama yanına gitmediğinizi görmek, muradınıza eremeyeceğinize…

Denizin üzerinde yürüdüğünüzü ve ayağınızın ıslanmadığını görmek, cehennem ateşinden güvende olacağınıza ve dünyevî işlerinizin kolaylaşacağına…

Denize dalıp inci çıkardığınızı görmek, çıkardığınız inci miktarınca ilim elde edeceğinize…

Denize daldığınızı ama bir şey çıkaramadığınızı görmek, ilim öğrenmekle meşgul olacağınıza ancak bir fayda elde edemeyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Denizde olduğunuzu görmek, bilge ve erdemli bir kişinin itaatinde olacağınıza…

Denizin ortasında şaşkın bir halde kalakaldığınızı görmek, işinizin risk altında olduğuna…

Denizden çıktığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Son derece soğuk deniz suyu içtiğinizi görmek, âlim biriyseniz, ilminizden tamamen yararlanacağınıza… [“De ki: Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” 90

Son derece sıcak deniz suyu içtiğinizi görmek, günah işleyeceğinize ve kötü şeyler yaşayacağınıza işârettir. “Onu yudumlamaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir [ki azaptan kurtulsun]. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır.” 91

Câbir Mağribî: Denize girdiğinizi görmek, ibâdet etme konusunda Allah tarafından nasip elde edeceğinize…

Denize dalıp cevher çıkardığınızı görmek, ilim ehli biri olacağınıza ve söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…

Deniz suyunun çoğaldığını görmek, ülkenin ordusunun kalabalıklaşacağına…

Deniz suyunun azaldığını görmek, ülkenin ordusunun azalacağına…

Deniz suyu içtiğinizi görmek, helal kazancı bırakıp haram peşinde koşacağınıza…

Bir miktar deniz suyunun kuruduğunu görmek, ordudan bâzılarının öleceğine…

Bir miktar deniz suyu içtiğinizi ve buna rağmen size bir şey olmadığını görmek, söz sahibi birini veya bir âlimi öldüreceğinize…

Denizlerden dalgaların yükseldiğini ve bulutların dünyayı kararttığını görmek, bölge halkının günahlarına işârettir. “Denizde avlanmak ve avladığını yemek, geçiminiz için size de, misafirlerinize de helal edilmiştir. İhramda bulunduğunuz müddetçe kara avı haram edilmiştir size. Çekinin o Allah’tan ki onun tapısında toplanacaksınız.” 92

Çağdaş Ulema: Durgun deniz görmek, güzel günler geçireceğinize…

Fırtınalı deniz görmek, zorlu ve mücadele dolu günler geçireceğinize…

Fırtınalı denizde yüzmek, kısa süreliğine de olsa birtakım kaygılardan kurtulacağınıza…

Fırtınalı denize düşmek, büyük bir sorunla karşılaşacağınıza…

Fırtınalı bir denize düştüğünüzü ve boğulduğunuzu görmek, karşılaşacağınız büyük bir sorundan veya büyük bir tehlikeden güvende olacağınıza…

Deniz feneri görmek, hoş olmayan bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

DEPREM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda deprem olduğunu ve yerin içine gömüldüğünü görmek, kıtlığa, hastalığa veya söz sahibi birinden görülecek belaya işârettir. “Nihâyet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik.” 93

Allâme Meclisî: Deprem görmek, bir sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Deprem olduğunu ve yerin sarsıldığını görmek, depremin şiddetine göre bölge halkına söz sahibi birinden yana sıkıntı ve bela geleceğine işârettir.

Kirmanî: Yerin hafifçe sallandığını, bir tarafın çöktüğünü, diğer tarafın ise olduğu gibi kaldığını görmek, hüküm sahibi bir kimsenin o yöreye geleceğine, insanlara zulmedeceğine ve mallarına el koyacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Deprem görmek, pek yakında yaşamınızda değişiklikler olacağına…

Depremden dolayı zarar görmek, ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize işârettir.

 

DERİ

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda insan derisi görmek, süs veya efendilik demektir.

İbni Sirîn: Deriyi tıraş etmek, mal ve bereket demektir.

Derinizin soyulduğunu ve kabuğunun kalktığını görmek, birtakım sırlarınızın ortaya çıkacağına veya malınızın telef olacağına…

Derinizin morardığını veya karardığını görmek, üzüntüye…

Ayak derinizin beyazlaştığını görmek, iş hayatınızın iyiye gideceğine ve kariyer sahibi olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Bütün hayvan derileri mala işâret eder.

Deve postu, büyük bir şahıstan miras alacağınıza…

Koyun postu, rızka…

Postçuluk yapmak için yeni bir bina inşa ettiğinizi görmek, kasaplık yapıyorsanız evinize duvar çekeceklerine, öğretmenseniz çocuklara kötü davranacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bir ineğin derisini yüzdüğünüzü görmek, tamircilikle meşgul olacağınıza veya birileri arasında arabuluculuk yapacağınıza işârettir.

 

DEVE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Deve görmenin on tâbiri vardır:

1-Yabancı hâkim

2-Emir

3-Mümin kişi

4-Sel

5-Fitne

6-Bayındırlık

7-Kadın

8-Hac

9-Nimet

10-Mal.

İbni Sirîn: Bir devenin üzerine bindiğinizi ve hızla ilerlediğinizi görmek, yolculuğa…

Deve üzerinde seyahat etmek, üzüntü ve endişeye…

Deve üzerinde yolunuzu kaybettiğinizi ve doğru yönü bulamadığınızı görmek, şaşkınlığa…

Dişi deve bulmak, evlenmek istediğinize…

Deveyi yavrusuyla beraber görmek, evlenmek isteyeceğiniz kadının çocuğu olduğuna…

Huysuz deve görmek, endişe ve kaygıya…

Mest ve öfkeli deveye binmek, büyük bir şahsı alt edeceğinize…

Bir deveyle savaştığınızı görmek, düşmanınız olan bir yabancıyla husumet edeceğinize…

Deve sürüsünü kendi arazinizde otlattığınızı görmek, herhangi bir işte söz sahibi olacağınıza veya yöre halkına hükmedeceğinize…

Deve sütü sağmak, sağdığınız süt miktarınca nüfuz sahibi birinden mal elde edeceğinize…

Süt yerine deveden kan geldiğini görmek, elde edeceğiniz malın haram olduğuna…

Sahip olduğunuz dişi devenin çalındığını veya kaçtığını görmek, eşinizle aranızda anlaşmazlık çıkacağına veya ayrılacağınıza…

Dişi devenizin öldüğünü görmek, eşinizin öleceğine…

Devenizin doğurduğunu görmek, çocuklarınızın veya malınızın çoğalacağına…

Dişi deve görmek, umduğunuz şeyi elde edeceğinize…

Deve eti yemek, hastalanacağınıza işârettir.

Kirmanî: Birinin size bol miktarda deve eti verdiğini görmek, aldığınız et kadar mal elde edeceğinize…

Deveyi kurban kestiğini ve etini halk arasında paylaştırdığınızı görmek, büyük bir şahsın orada kurban olacağına veya öleceğine…

Sahibi belli olmayan bir devenin ardınız sıra geldiğini görmek, şaşkınlığa…

Bir deveyi ehlileştirmek, düşmanınızı dize getireceğinize…

Deve sürülerinin bir yerde toplandıklarını görmek, o yerde düşmanların toplandığına veya çıkacak bir sel baskınının yıkıma neden olacağına veyahut da o bölgede hastalığın baş göstereceğine işârettir. Aynı develerin üzerinde buğday veya arpa yükü olduğunu görmek, orada toplanan düşmanların yöre ahalisine faydaları dokunacağına işârettir.

Câbir: Bir yaşındaki devenin üzerine binmek, üzüntüye…

Devenin bedeninde kan olduğunu ve daha sonra bu kanın yok olduğunu görmek, gördüğünüz kan miktarınca saadet ve dünya malı kazanacağınıza…

Devenin yularından tutup çekmek, itaatkâr biriyle aranızda husumet olacağına…

Çölde çok sayıda deve bulmak, çöl adamları üzerinde egemenlik kurup onlara liderlik edeceğinize…

İki deve bulmak, mal elde edeceğinize…

Başkasının size deve verdiğini görmek, değeri ve miktarı kadar birinden fayda elde edeceğinize…

Bir topluluğun deveyi öldürdüğünü ve etini paylaştıklarını görmek, o yörede zengin bir kişinin öleceğine ve malını aralarında miras yoluyla paylaştıracaklarına işârettir.

 

DEVEDİKENİ [Bot.]

İbni Sirîn: Rüyâda devedikeni görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Kendi aldığınız veya başkasının verdiği devedikeninden yemek, yediğiniz miktar kadar üzüleceğinize veya sıkıntı çekeceğinize…

Devedikenini başkasına vermek veya satmak, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza…

Sahip olduğunuz devedikenini bir deveye yedirmek, bir kişinin sizden yana üzüleceğine işârettir.

 

DEVEKUŞU

Allâme Meclisî: Devekuşu görmek, inzivaya çekilen ve insanlara karışmayan kimseye…

Devekuşu öldürmek, büyük bir şahsiyeti alt edeceğinize…

Dişi devekuşu görmek, dindar bir kadınla evleneceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Erkek devekuşu, bedevi erkeğe, dişi devekuşu ise bedevi kadına…

Dişi devekuşu yakalamak veya bir başkasının size dişi devekuşu verdiğini görmek, bir kadınla evleneceğinize…

Devekuşuna binmek, çöl yolculuğuna çıkacağınıza işârettir.

 

DIŞKI, TEZEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ishal olmanın dört tâbiri vardır:

1-Haram mal

2-Genişlik, rahatlık

3-Ailevi giderler için para harcamak

4-Üzüntüden kurtulmak.

İbni Sirîn: At ve inek tezeği görmek, gördüğünüz tezek miktarınca mal ve nimete…

İnsan dışkısı görmek, haram mala…

Kendi yatağınıza pislediğinizi görmek, mallarını eşinize bağışlayacağınıza…

Bir yere pisleyip üzerini toprakla örttüğünüzü görmek, malınızı toprağa gizleyeceğinize işârettir.

Kirmanî: İnsanların pisliğini yediğinizi görmek, haram yoldan elde ettiğiniz malları harcayacağınıza…

Meçhul bir yere pislediğinizi görmek, malınızı boş yerlerde harcayacağınıza…

Vücudunuzun pisliğe bulaştığını görmek, bir günah işleyeceğinize…

İshal olduğunuzu görmek, malınızı israf edercesine harcayacağınıza…

Karnınızdan adeta sel gibi pislik boşaldığını görmek, söz sahibi birinden yana üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: İnsanların veya dörtayaklı hayvanların pisliği, haram mala…

Ahır hayvanları veya yırtıcı hayvanların pisliği, zulüm ve zorbalıkla elde edilen mala işârettir.

Câbir Mağribî: İnsan pisliği, elden çıkan mala…

Pislik içinde boğulduğunuzu görmek, söz sahibi birinden yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Pisliğe basıp yere düştüğünüzü ve üzerinizin pisliğe bulaştığını görmek, düştüğünüz yer alçak veya kötü bir yerse, söz sahibi birinden yana sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

DİKEN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Diken görmenin üç tâbiri vardır.

1-Borç

2-Düşmanlık

3-İş konusunda zorluk.

Müellif: Diken görmek, borca…

Bir yerinize diken battığını veya birinin size diken batırdığını görmek, birinden borç alacağınıza ve batan dikenin acısı kadar o kimseden acı söz işiteceğinize…

Birine diken batırdığınızı görmek, birine borç vereceğinize ve ona acı söz söyleyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Vücudunuza çok sayıda diken battığını ancak acı hissetmediğinizi görmek, çok borcunuzun olduğuna, ancak borçlarınızın tamamının ödeneceğine ve hiçbir zarar görmeyeceğinize işâret eder.

Çağdaş Ulema: Diken görmek, aşk konusunda sorun yaşayacağınıza…

Dikenle kendinizi yaralamak, karı-koca ilişkilerinde mutluluğa…

Dikenle yaralanmak, bir dostluğunuzun sona ereceğine…

Başınızda dikenli bir taç görmek, psikolojik sorunlar yaşayacağınıza…

Dikenli bir koruluğa düşmek, perişanlığa işârettir.

 

DİKEN ÜZÜMÜ

Müellif: Diken üzümü görmek veya yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Ağaçtan diken üzümü toplamak, cimri biriyle sorun yaşayacağınıza işârettir.

 

DİKMEK, ELBİSE DİKMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda [elbise] diken birini görmek, o kimsenin yardımıyla işlerinizin yoluna gireceğine işârettir.

İbni Sirîn: Kendi elbisenizi diktiğinizi görmek, işinizin yoluna gireceğine ve durumunuzun düzeleceğine…

Herhangi bir malınıza kılıf diktiğinizi görmek, üstteki tâbirin aynına…

Kadın elbisesi dikmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Erkek elbisesi dikmek, hayra…

Elinizde iğne olduğunu ve elbiseyi tamamen dikmediğinizi görmek, başlayacağınız herhangi bir işi yarıda bırakacağınıza…

Evinizde bol miktarda dikili elbise olduğunu görmek, bir mirasa konacağınıza ve geçim konusunda rahatlayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Kendiniz için bir gömlek diktiğinizi ama yakasını tamamlamadığınızı görmek, eşinizle iyi anlaşacağınıza…

Bağsız pantolon diktiğinizi görmek, bir kadınla evleneceğinize ve akıbetinizin iyi olacağına…

Cübbe diktiğinizi görmek, işiniz için bir bayan işçi istihdam edeceğinize…

Eşinize elbise diktiğinizi görmek, eşinizin hizmetinde olacağınıza…

Elbise dikmek için ip eğirdiğinizi görmek, yolculuk edeceğinize…

Eşinize ipekli elbise diktiğinizi görmek, size isnat edilen bir töhmetten dolayı üzüleceğinize işârettir.

 

DİL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dil görmenin altı tâbiri vardır:

1-Hikmet

2-Riyaset

3-Tercüman

4-Hacet

5-Delil

6-Çeşitli dillerde konuşabilmek.

Hz. Danyal [a.s]: Dilinizin sağlam olduğunu görmek, iyi bir konuşmacı olacağınıza, tartışmalarda rakiplerinizi alt edeceğinize…

Dilinizin uzadığını görmek, diliyle insanları rencide eden kaba biri olacağınıza…

Bir dile dönüştüğünüzü görmek, hastalanacağınıza…

Dilinizde kıl bittiğini görmek, birine iftirada bulunacağınıza veya birinin aleyhinde yalancı şahitlik yapacağınıza…

Dilinizde tüy bittiğini görmek, diliniz yüzünden başınızın belaya gireceğine…

Dilinizden sakal çıktığını görmek, dilinizin iriliği miktarınca mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Dilinizin kesik veya eksik olduğunu görmek, herhangi bir olay neticesinde delil sunmak isterken dilinizin bağlanacağına…

Dilinizin genişlediğini ve uzadığını görmek, üstteki tâbirin aksine işârettir.

Kirmanî: İki dilinizin olduğunu görmek, Allah tarafından size ilim verileceğine…

Konuşmamak için elinizle dilinizi kestiğinizi görmek, batıl işlerden tövbe edeceğinize ve inzivaya çekileceğinize…

Konuşurken dilinizin sürçtüğünü ve çirkin şeyler söylediğinizi görmek, Allah’ın da razı olduğu bir şey söyleyeceğinize…

Birinin ağzınıza dilini soktuğunu görmek, bir konuşma sırasında sözlü olarak birinden destek alacağınıza…

Birinin dilinizi emdiğini görmek, o kimseden ilim öğreneceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Dilsiz/ lal olduğunuzu görmek, hem dininizin hem dünyanızın bozuk olduğuna…

Bir fakirin dilini kestiğinizi görmek, susması için birine para vereceğinize…

Kadınların dillerini kestiğinizi görmek, utanç perdenizin yırtılacağına…

Dilinizi dişlerinizin arasında tuttuğunuzu görmek, bir hakkı veya borcu inkâr edeceğinize işârettir.

İsmail Eş’as: Dilinizin uzadığını görmek, birinden küfür işiteceğinize…

Dilinizin asıldığını ve iki parçaya bölündüğünü görmek, halk arasında ikiyüzlülük yapacağınıza…

Hiç dilinizin olmadığını görmek, bâzı işlerden geri kalacağınıza ve rakibinize yenik düşeceğinize…

Dilinizin ucunun kesik olduğunu ve bu yüzden konuşamadığınızı görmek, işlerinizi genellikle vekâletle halledeceğinize…

Dilinizin kuruduğunu görmek, kötüye işârettir.

 

DİLENMEK

İbni Sirîn: Rüyâda dilendiğinizi ve size sürekli bir şeyler verildiğini görmek, hayır ve berekete işârettir.

 

DİNAMİT

Çağdaş Ulema: Dinamiti patlarken görmek, saygı ve sevgi kazanacağınıza işârettir.

 

DİNAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Beş dinar [altın para] görmek, beş vakit namaza…

Çift rakamlı dinar görmek, temiz akideye ve yararlı ilme…

Tek rakamlı dinar görmek, yukarıdaki tâbirin aksine…

Birine dinar verdiğinizi, dinarlarınızın yok olduğunu veya çalındıklarını görmek, üzüntü ve sıkıntılarınızın bertaraf olacağına…

Birinden dört dinar aldığınızı görmek, kadınlardan yana izzet ve makam elde edeceğinize işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Dörtten fazla dinar görmek, sıkıntılı bir işle karşılaşacağınıza ve size ağır gelecek bir söz işiteceğinize…

Çok sayıda dinar olsa da bunların kaç tane olduğunu bilmek, yukarıda belirtilen şeylerin daha az olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Beş dinarınızın olduğunu görmek, güzel bir iş yapacağınıza…

Ne büyük ne de küçük bir dinarınızın olduğunu görmek, dinarı size veren tanıdık kişi tarafından yeni ama küçük bir eve sahip olacağınıza…

Yüz ya da bin dinarınızın olduğunu görmek, ilim öğreneceğinize…

Birine dinar verdiğinizi veya dinarınızın kaybolduğunu görmek, elinizden çıkan dinarlar kadar ilim elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Görülen dinar, bâzen de olduğu gibi karşınıza çıkabilir. Meselâ rüyâsında dinar bulduğunu gören bir insan, tâbire gerek kalmadan gerçek hayatta da dinar bulabilir.

Dinarınız olduğunu veya birinin size dinar verdiğini görmek, bir çocuk sahibi olacağınıza…

Dinarınızın kaybolduğunu görmek, çocuklarınızdan yana musibet göreceğinize…

Bol miktarda dinarınız olduğunu görmek, sıkıntı yaşayacağınıza…

Avucunuzda beş dinar olduğunu görmek, beş vakit namazınızı eda edeceğinize…

Elinizdeki beş dinardan ikisinin kaybolduğunu görmek, bâzı namazlarınızı kılıp bâzılarını kılmayacağınıza…

Çok sayıda dinar bulduğunuzu ve bunları sağlam bir yere koyduğunuzu görmek, emanettar biri olduğunuza ve özellikle de namazlarınıza karşı itinalı olacağınıza…

Dinar bastığınızı [imal ettiğinizi] görmek, insanlara iyiliği emredeceğinize ve emanetleri sahiplerine teslim edeceğinize…

Bir adet dinar bulduğunuzu görmek, size bir belge verileceğine ve bunu emanet olarak saklamanı isteyeceklerine işârettir.

İsmail Eş’as: Görünümü güzel olan resimsiz bir dinar görmek, din ve doğru yol demektir.

Dinar kesesi görmek, çok sayıda mala

Bir tarafında put resmi, diğer tarafında Allah’ın adı yazılı olan dinar görmek, Müslüman’sanız mürtet olacağınıza, kâfirseniz Müslüman olacağınıza işârettir.

 

DİREK, SÜTUN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda direk/ sütun görmenin beş tâbiri vardır:

1-Zengin kimse

2-Dinde sağlamlık, iman

3-İhtişam sahibi kimse

4-İş konusunda güçlü olmak

5-Yöneticilik.

İbni Sirîn: Direk görmek, zengin veya dürüst kimseye…

Direğin sağlam olduğunu görmek, varlıklı bir kimseden mal elde edeceğinize…

Direğin kırıldığını veya yandığını görmek, sayesinde gelir elde ettiğiniz varlıklı kimsenin vefat edeceğine…

Birine direkle vurduğunuzu görmek, vurduğunuz kimseye ağır bir söz söyleyeceğinize…

Direğinizin demirden olduğunu görmek, söz sahibi birinin yardımıyla kuvvet bulacağınıza…

Direğinizin kaybolduğunu görmek, bunun tersine tâbir edilir.

Kirmanî: Direk görmek, ev sahibine ve İslam dinine…

Sağlam ve düz bir direk görmek, din yolunda sabit kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Direk, ev sahibine…

Evinizin direklerinin/ kolonlarının kırıldığını veya çöktüğünü görmek, ev sahibinizin öleceğine…

Evinizin direklerinin sağlam olduğunu görmek, ev sahibinizin bahtının açık olduğuna işârettir.

 

DİRHEM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dirhem görmenin on iki tâbiri vardır:

1-Doğru söz

2-Hacet gidermek

3-Velâyet

4-Biriktirilmiş mal

5-Dost

6-Evlat

7-Arkadaş

8-Bol rızk

9-Güvende olmak

10-Cariye

11-Makam

12-Derece

Kırık dirhem görmenin dört tâbiri vardır:

1-Çirkin söz

2-Savaş ve husumet

3-Kelepçe ve zindan

4-Tartışma.

İbni Sirîn: Sağlam dirhem hayra, bozuk veya kırık dirhem yalan söze…

Dirhem görmek, gerçek hayatta da dirhem/ para elde edeceğinize…

Az dirhem görmek, güzel sözler işiteceğinize veya tevhit kelimesini haykıracağınıza…

Siyah dirhemin tura olan yüzünü görmek, savaş ve husumete…

Birinin size bir kese veya bir çuval dolusu dirhem/ para verdiğini görmek, aynı kişiyle bir konu hakkında meşveret edeceğinize, ancak yanlış yönlendirileceğinize…

Dirheminizin kaybolduğunu veya birinin çaldığını görmek, evlatlarınız konusunda üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Küçük bir dirhem kaybettiğinizi, bir daha da bulamadığınızı görmek, üzerinizdeki sıkıntının bertaraf olacağına…

Dirhem bulduğunuzu veya birinin size dirhem verdiğini görmek, biriyle tartışacağınıza işârettir.

Kirmanî: Elinizde dirhem olduğunu görmek, güzel bir söz işiteceğinize…

Bol miktarda dirhem görmek, mal elde edeceğinize…

Eşinizle dirhem paylaştığınızı görmek, eşinizle aranızda neticesi olmayan bir konuşma geçeceğine…

Evinizde bir bohça dolusu dirhem olduğunu görmek, gördüğünüz dirhem kadar mal elde edeceğinize…

Bol miktarda dirhem topladığınızı görmek, insanları hak yoldan alıkoyacağınıza…

Avucunuzda bir adet beyaz dirhem olduğunu görmek, çocuk sahibi olacağınıza…

Avucunuzda bulunan dirhemin kaybolduğunu görmek, çocuğunuzun öleceğine…

Bol miktarda dinar [altın para] ve dirhem bulduğunuzu görmek, helal mal biriktireceğinize işârettir.

İsmail Eş’as: tâbir bakımından siyah dirhem beyaz dirhemden daha iyidir. Para kesesinde olan dirhemler ise işiteceğiniz sözlere işâret eder.

Görüntü bakımından güzel dirhem, dünya ve âhiret saadetine…

Kötü dirhem, dünya ve âhiret saadetinden mahrum kalacağınıza…

Sağlam dirhem, sağlam ve hikmetli söze…

Kırık dirhem, biriyle husumet edeceğinize veya bir ihtiyacınızı gidereceğinize…

Gümüş dirhem, mal elde edeceğinize işârettir.

 

DİŞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda diş görmenin altı tâbiri vardır:

1-Ev halkı

2-Mal

3-Menfaat

4-Üzüntü/sıkıntı

5-Masraf

6-Akrabalardan ayrılmak.

Hz. Danyal [a.s]: Diş, ev halkına…

Üst dişler, erkekliğe…

Alt dişler, dişiliğe…

Ön dişler, erkek evlatlara, kızlara, kardeşlere veya anne-babaya…

Ön dişlerin yanındaki dişler, üzüntüye, evlatlara ve amcalara…

Azı dişler, sülalenin önde gelenlerine…

Geri kalan diğer dişler, dayı ve dayı çocuklarına…

Arka dişler, akrabalarından uzakta olan kişiye…

Ön dişlerin sağ tarafında yer alan dişler, baba ve baba tarafından olan akrabalara…

Ön dişlerin sol tarafında yer alan dişler, hem anne, hem baba tarafından akrabalara…

Ön dişilerinizin yerinden oynadıklarını görmek, yukarıda belirtilen kişilerden birinin hastalanacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Üst dişinizin düştüğünü görmek, babanızın veya baba tarafından bir akrabanızın vefat edeceğine…

Alt dişinizin düştüğünü görmek, annenizin veya anne tarafından bir akrabanızın vefat edeceğine…

Dişleriniz yere düşmek üzereyken elinizle yakaladığınızı görmek, akrabalarınızdan birinin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceğine, ama bunun için sadaka vermeniz gerektiğine…

Dişlerinizin ağrıdığını görmek, kendinizden veya çocuklarınızdan yana üzüntü yaşayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Ön dişlerinizin avucunuza, yere ya da yanı başınıza düştüklerini ve toprağa bulaşmadıklarını görmek, bir çocuğunuzun veya erkek kardeşinizin veyahut da kız kardeşinizin olacağına…

Ön dişlerinizin yere döküldüklerini ve kaybolduklarını görmek, yukarıda adı geçen üç gruptan birinin helak olacağına veya akrabalarınızdan ayrı düşeceğinize ve kimsenin sizin izinizi bulamayacağına…

Ön dişlerinizin ezildiğini görmek, aynı akraba grubundan herhangi biriyle sorun yaşayacağınıza…

Ön dişlerinizden birinin yerinden çıktığını görmek, yukarıda belirtilen yakınlarınızdan birine çirkin bir söz söyleyeceğinize ve ondan ayrılacağınıza…

Ön dişlerinizin çoğaldığını veya temiz ve bakımlı olduklarını görmek, mezkûr kişilerden birinin makamının yüceleceğine ve iyilik göreceğine…

Ön dişlerinizin yanında yeni bir dişin daha çıktığını görmek, çıkan diş üst taraftaysa bir oğlunuz olacağına, alt taraftaysa bir kızınızın olacağına…

Bütün dişlerinizin avucunuza veya yere döküldüğünü görmek, ev halkının sayısının artacağına…

Bütün dişlerinizin yere döküldüğünü veya toprağa karışıp kaybolduğunu görmek, tüm ev halkının öleceğine işârettir. Diğer dişlerin tâbiri de ön dişlerin tâbiri gibidir.

Dişlerinizin cam, gümüş, porselen vb. şeylerden olduğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Karnınızdan diş çıktığını görmek, ecelinizin çok yaklaştığına…

Dişlerinizin arasını kürdanla kurcaladığınızı görmek, kötüye işârettir. Çünkü rüyâda dişler aile fertlerine, karıştırmak ise aile bireylerini silen ve süpüren süpürgeye benzetilir. Buna göre dişlerinizi kurcaladığınızı görmek, dişlerinizin arasından çıkan artıklar kadar ailenizden birilerinin eksileceğine işârettir.

Kirmanî: Gözlerin hizasında yer alan ön dişler erkekliğe, alnın hizasında olan alt dişler ise dişiliğe işâret eder.

Dişlerinizin tamamının yanınıza döküldüğünü ve onları avucunuza aldığınızı görmek, akrabalarınızı bir araya toplayacağınıza ve ayrılmalarına müsaade etmeyeceğinize…

Dişlerinizin kendinize güzel göründüğünü görmek, akrabalarınızın övgüsünü elde edeceğinize…

Dişlerinizin kendinize hoş görünmediğini görmek, akrabalarınızın sizin hakkınızda dedikodu edeceklerine…

Dişlerinizin ağrıdığını ve bu yüzden çektirdiğinizi görmek, mal elde edeceğinize…

Dişlerinizin karardığını görmek, üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Dişlerinizin döküldüğünü ve dökülen dişlerinizi bir bez parçasına sardığınızı görmek, akrabalarınızın tamamının ölümünü görecek kadar uzun yaşayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Dişinizin ağrıdığını ve ağrıyan dişinizi bir elinizle tuttuğunuzu görmek, menfaat elde edeceğinize, iki elinizle tuttuğunuzu görmek, daha fazla mal elde edeceğinize…

Bâzı dişlerinizin kaybolduklarını görmek, kaybolan dişlerinizin sayısı kadar akrabalarınızdan bâzılarının gurbete gideceklerine ve selametle döneceklerine…

Dişlerinizin tamamının dilinizin üzerinde toplandığını ve tekrar yerlerine dizildiklerini görmek, akrabalarınızın sizden şikâyetçi olacaklarına işârettir.

Çağdaş Ulema: Başkalarının ağzında güzel dişler görmek, bâzı dostlarınızın veya tanıdıklarınızın varlıklı olacağına…

Güzel dişleriniz olduğunu görmek, büyük kazançlar elde edeceğinize…

Başkalarının ağzında çürük ya da oynar dişler görmek, faydasız bir diyalogla karşılaşacağınıza…

Dişlerinizin çürüdüğünü veya sallandığını görmek, maddî zararla karşılaşacağınıza…

Dişlerinizin düştüğünü görmek, şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza…

Birinin dişlerini çektiğinizi görmek, başkasının karşılaştığı zor bir durumdan yararlanmak isteyeceğinize…

Dişlere dolgu yaptırmak, maddî zorluklarla karşılaşacağınıza…

Başkalarının ağzında sunî/ takma dişler görmek, sahtekâr biriyle karşılaşacağınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…

Sunî/ takma dişleriniz olduğunu görmek, bir başarı elde edeceğinize…

Bir diş doktorunu işini yaparken görmek, zor bir durumla karşılaşacağınıza, bir arkadaşınızdan yardım alacağınıza ve bu kötü durumdan kurtulacağınıza…

Dişinizin ağrıdığını görmek, beklenmedik bir harcamayla ekonomik durumunuzu zora sokacağınıza…

Bir kürdanla dişlerinizi kurcaladığınızı görmek, maddî zorluklar yaşayacağınıza işârettir.

 

DİZ

Müellif: Diz görmek, geçime…

Dizinizin çıktığını görmek, geçiminizin kötü olacağına…

Dizlerinizin sağlam olduğunu görmek, geçiminizin iyi olacağına…

Dizleriniz üzerinde yürümek, işinizin veya geçiminizin zayıflayacağına…

Dizkapağınızın çıktığını görmek, işinizin bozulacağına ve insanlara muhtaç olacağınıza…

Dizkapağınızın düştüğünü görmek, sermayenizi kaybedeceğinize işârettir.

Kirmanî: Diz, geçime işârettir. Diziniz ne kadar sağlam olursa işiniz ve kazancınız da o kadar iyi olacak demektir. Dizdeki zayıflık ise bunun aksine tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Diz, iş, kazanç ve zahmete işârettir. Dizde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik ise, işinizin iyi veya kötü olacağına yorulur.

 

DİZGİN

İmam Ali [a.s]: Ağzınızda dizgin olduğunu görmek, kötü düşünen ve kötü konuşan biri olduğunuza işârettir.

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Dizgin görmenin üç tâbiri vardır:

1-Edep, ahlak

2-Oruç tutmak

3-Büyüklük.

Dizgin satıcısı, işlerini yerli yerinde yapan tedbir ehli yöneticiye işârettir.

İbni Sirîn: Dizgininizin koptuğunu görmek, saygınlığınızın azalacağına…

Ağzınızda dizgin olduğunu görmek, oruç tutacağınıza, ancak çok çirkin sözler sarf edeceğine işârettir.

 

DOĞURMAK, DOĞUM YAPMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve o çocuğuyla konuştuğunu gören kadın için bu rüyâ, ölüme işârettir. [Aynı rüyâda] bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizi görürseniz, zürriyetinizden, ev halkına önderlik edecek bir çocuğun dünyaya geleceğine işârettir.

İbni Sirîn: [Kadınlar için] doğum yaptığınızı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizi görmek, hayır göreceğinize, ailenizden ve akrabalarınızdan memnun olacağınıza…

[Kadınlar için] doğum yaptığınızı ve bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

[Erkekler için] eşinizin erkek çocuğu dünyaya getirdiğini görmek, uzun süreli bir zahmetin ardından menfaat elde edeceğinize…

[Erkekler için] eşinizin bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini görmek, bu menfaatin daha fazla olacağına işârettir.

Kirmanî: [Erkekler için] bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinizi görmek, bir takım sıkıntılar yaşayacağınıza, üzüleceğinize ve fakirleşeceğinize…

[Erkekler için] bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinizi görmek, güzel bir iş yapacağınıza ve bu işten dolayı adınızın iyilikle anılacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Birinin doğum yaptığını görmek, hedefinize ulaşacağınıza…

Doğum yaptığınızı görmek, bebeği gördüğünüz takdirde menfaat elde edeceğinize ve çoğu sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza…

Sancılı ve zor bir doğum yaptığınızı görmek, hastalanacağınıza…

Kolay doğum yaptığınızı görmek, mutluluğa…

Zor bir doğum görmek, kaybettiğinizi düşündüğünüz bir şeyi tekrar elde edeceğinize…

Tanımadığınız birinin doğumuna katıldığınızı ve kolay doğum yaptığını görmek, bir tanıdığınızın başarıya ulaşacağına ve bundan faydalanacağınıza…

Tanımadığınız birinin doğumuna katıldığınızı ve zor bir doğum geçirdiğini görmek, başarısızlığa…

Doğum sancısı görmek, endişe, dert ve sıkıntıya…

Erkek çocuk doğurmak, ticarî hayatınızda başarılı olacağınıza…

Kız çocuğu doğurmak, acı bir tecrübe yaşayacağınıza…

Kötü geçen bir doğumda bulunmak, üzüntü ve felakete…

Bir doğumda bebeğin öldüğünü görmek, çaresizlik veya perişanlığa işârettir.

 

DOKTOR, TABİP

İbni Sirîn: Rüyâda hasta tedavi eden doktor görmek, kötü yolda olan birini doğru yola hidâyet edeceğinize…

Tedavi görmekte olan hastanın daha da ağırlaştığını görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Doktorluk yapmak, dindarsanız insanları doğru yola irşat edeceğinize, günahkâr biriyseniz sağlık ve [geçim konusunda] genişliğe…

Bir doktorun hastaya ilaç verdiğini ve bu ilacın hastaya iyi geldiğini görmek, insanlara ilim öğreteceğinize ve bunun faydasını göreceklerine…

Aynı rüyâda ilacın işe yaramadığını görmek, bunun aksine işârettir.

 

DOKUMACI

Allâme Meclisî: Dokumacı, sebepsiz yere Müslümanların malını çarçur eden kimseye işârettir.

 

DOKUMAK, ELBİSE DOKUMAK

İbni Sirîn: Elbise dokumak, yolculuğa…

Dokumacı, yolculuğa çıkacak kimseye…

Elbise kesmek, işinizin düşmanlıkla sonuçlanacağına…

İp ya da kalın bir sicimi topladığınızı görmek, yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

Kirmanî: İpek yerine keten dokuduğunuzu görmek, kötülük demektir.

Bir elbiseyi dokuyup bitirdiğinizi, daha sonra da onu kestiğinizi görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve işinizi sonlandıracağınıza…

Elbiseyi tamamen dokuduğunuzu, ancak bitirmediğinizi görmek, işinizin sonlanmayacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Dokumacılık işiyle uğraştığınızı görmek, halk ile aranızda husumet çıkacağına, durumunuzun düzeleceğine, ama insanlar tarafından kınanacağınıza işârettir.

 

DOLU, DOLU YAĞIŞI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dolu yağdığını görmenin beş tâbiri vardır:

1-Bela

2-Husumet

3-Ordu

4-Kıtlık

5-Hastalık.

İbni Sirîn: Dolu, ilahî azaba ve kıtlığa işârettir.

Doluyu mevsiminde görmek, bölge halkının rahatlık ve nimet içinde olacağına…

Mevsim dışında görmek, bölge halkının zorluk çekeceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Dolu yağdığını görmek, büyük zararlar göreceğinize…

Bir binada olduğunuzu ve dışarıda dolu yağdığını görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Doluya yakalanmak, aile hayatınızda sorunlar yaşayacağınıza işârettir.

 

DOMUZ

Allâme Meclisî: Domuz görmek, cimri biriyle arkadaş olacağınıza ve bu dostlukla ondan daha da nefret edeceğinize…

Domuz eti yemek, haram ve pis mal elde edeceğinize…

Bir domuz sürüsüne çobanlık ettiğinizi görmek, asaletsiz ve alçak kişilere önder olacağınıza…

Domuz yavrusu görmek, bahtınızın açılacağına ve riyaset bulacağınıza…

Domuz öldürmek, düşmana karşı zafer elde edeceğinize…

Bir domuzun saldırısına uğradığınızı ve ona yenik düştüğünüzü görmek, zarar göreceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yaban domuzu güçlü, zengin ancak alçak ve gafil kimseye, evcil domuz ise kalbi geniş ancak kötü, dinsiz ve çirkef kimseye…

Dağılmamaları için domuzları bir yere doldurduğunuzu görmek, bol miktarda haram mal biriktireceğinize işârettir.

Kirmanî: Domuz kovaladığınızı görmek, dünyevî yaşantınızın güzel olduğuna, ancak âhiretinizin iyi olmadığına…

Domuz yavrusu görmek, üzüntüye…

Domuz sütü içmek, içtiğiniz süt kadar mal konusunda üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Domuz eti yemek, haram mal yiyeceğinize…

Domuzları bir yerden başka bir yere götürdüğünüzü görmek, dünyanızın güzel, âhiretinizin kötü olacağına…

Domuzların arasında dolaştığınızı görmek, zulümle elde edeceğiniz bir mal yüzünden sevineceğinize…

Domuzların arasında oturduğunuzu görmek, düşmanınıza galip geleceğinize ve büyüklük kazanacağınıza…

Bir domuzun arkanızdan girip önünüzden çıktığını görmek, gerçekleşmesini istediğiniz oldukça çirkin bir emelinizin gerçekleşeceğine…

Birinin size domuz postu verdiğini görmek, haram mal bulacağınıza…

Domuzlara çobanlık yaptığınızı görmek, kötü bir topluluğa din önderliği yapacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Domuz görmek, şansa…

Domuz kesmek, birini aldatarak maddî gelir elde edeceğinize, bunun neticesinde vicdan azabı çekeceğinize ve beklediğiniz faydayı göremeyeceğinize…

Domuz yavrusu görmek, başarı elde edeceğinize…

Yaban domuzu görmek, uzun ve zahmetli bir uğraştan sonra elde ettiğiniz şeyleri ufak bir dikkatsizlik yüzünden kaybedeceğinize işârettir.

 

DONDURMA

Çağdaş Ulema: Dondurma yemek, sağlıklı insanlar için mutluluğa, hastalar içinse ölüme işârettir.

 

DOSTLUK, ARKADAŞLIK

Müellif: Rüyâda takvalı biriyle arkadaş olduğunuzu görmek, huzurlu bir yaşantınızın olduğuna…

Günahkâr biriyle arkadaş olduğunuzu görmek, işinizin kötü olduğuna işârettir.

Câbir Mağribî: Bir yöneticiyle arkadaş olduğunu görmek, o kimseden menfaat elde edeceğinize…

Bir âlimle arkadaş olduğunuzu görmek, ilim öğreneceğinize…

Bir kâfirle arkadaş olduğunuzu görmek, tövbe etmeniz gerektiğine…

Yaşlı bir kadınla arkadaş olduğunuzu görmek, dünyaya gönül bağladığınıza işârettir.

 

DÖNME DOLAP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dönme dolap görmenin sekiz tâbiri vardır:

1-İzzet

2-Yöneticilik

3-Makam

4-Azamet

5-İhtişam

6-Mutluluk

7-Yücelik

8-İşlerin kolaylığı.

İbni Sirîn: Dönme dolaba bindiğinizi görmek, saygınlık kazanacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Dönme dolap görmek, kısa bir süreliğine de olsa, daima hayal ettiğiniz bir yere götürüleceğinize…

Dönme dolaba binmek, ümitsizliğe işârettir.

 

DUÂ ETMEK

İbni Sirîn: Rüyâda duâ ettiğinizi görmek, hacetinizin reva olacağına…

Kendiniz için duâ ettiğinizi ve Allah’tan günahlarınızın bağışlanmasını dilediğinizi görmek, akıbetinizin iyi olacağına ve hacetinizin yerine geleceğine…

Başkası için duâ ettiğinizi görmek, emr-i maruf ve nehy-i münkeri terk edeceğinize ve fesada meyledeceğinize…

Bir mazlum için duâ ettiğinizi görmek, herkese karşı iyi olacağınıza, kimse hakkında art niyet taşımayacağınıza ve herkesin hacetini reva edeceğinize…

Özel bir duâ okuduğunuzu görmek, çocuğunuzun olacağına işârettir. “Zekeriyya’yı da an. Hani o, Rabbine söyle niyaz etmişti: Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın.” 94

Kirmanî: Gecenin karanlığında duâ okuduğunuzu görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Ağlayıp sızlanarak duâ okuduğunuzu görmek, sâlih ve takvalı biriyseniz Allah tarafından bağışlanacağınıza ve hacetinizin gerçekleşeceğine, günahkâr biriyseniz tövbenizin kabul edileceğine ve günahlarınızın bağışlanacağına, Müslüman değilseniz Müslüman olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Duâ ettiğinizi görmek, Allah’tan çekindiğinize…

Cami ve kilise gibi kutsal yerlerde duâ etmek, bir vicdan azabı yaşayacağınıza işârettir.

 

DUDAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda üst dudaklar erkek çocuğa, alt dudaklar da kız çocuğa işârettir.

İbni Sirîn: Dudak görmek, arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…

Dudaklarınızın olmadığını görmek, malınızın azalacağına ve eşinizin vefat edeceğine…

Dudaklarınızın kesildiğini görmek, eşinizi boşayacağınıza işâret eder.

Kirmanî: Dudaklarınızın ağrıdığını görmek, üzüleceğinize…

Dudaklarınızın açılmayacak şekilde birbirine yapıştıklarını görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Dudaklarınızda siyah bir ben olduğunu görmek, kadınlar için izzet ve makama, erkekler için mal artışına…

Dudaklarınızın ortasından bir kırmızlık olduğunu görmek, güzel sözler konuşacağınıza…

Dudaklarınızın yeşil veya beyaz olduğunu görmek, dostlarınızdan yana üzüleceğinize…

Dudaklarınızın gevşediğini görmek, aciz düşeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kırmızı, gülen veya gülümseyen dudaklar görmek, baht açıklığına veya dostluğa…

Solgun dudaklar görmek, aşk veya dost hayatınızda soğuma olacağına…

Bükülmüş veya ısırılmış dudaklar görmek, başkalarının kıskançlık, kin, düşmanlık ve nefretinden dolayı sıkıntı yaşayacağınıza…

Rujlu dudak görmek, bir kadınla sorun yaşayacağınıza işârettir.

 

DUL

Çağdaş Ulema: Dul birini veya dul olduğunuzu görmek, psikolojik sorunlar yaşayacağınıza işârettir.

 

DUMAN

İbni Sirîn: Her yerde ateş yükseldiğini ve dünyayı duman sardığını görmek, dünyada kargaşa çıkacağına ve belaların baş göstereceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Bir bölgede ateş olmadan duman yükseldiğini görmek, bölge halkının ilahî azap korkusu içinde olacağına ve tövbe etmeleri gerektiğine…

Evinizden veya iş yerinizden duman yükseldiğini görmek, zalim biri tarafından malınıza el konulacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Kara veya koyu duman görmek, mutsuzluğa…

Beyaz duman görmek, kısa süreli bir mutluluğa…

Ateşten kaynaklanan duman görmek, güç kazanacağınıza ve saygınlık elde edeceğinize işârettir.

 

DUŞ ALMAK

Çağdaş Ulema: Soğuk suyla duş almak, bir iş konusunda asıl maksadınızın anlaşılmayacağına…

Soğuk bir yerde sıcak suyla duş almak, sağlıklı olduğunuza…

Mutlu insanlar arasında duş almak, mutluluğa işârettir.

 

DUT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dut görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mal

2-Menfaat

3-Kadın yüzünden çekişme.

İbni Sirîn: Dut mevsiminde tatlı dut yemek, yediğiniz miktar kadar kendi kazancınızdan menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyâyı dutların olgunlaştığı mevsimde görmek, daha fazla kazanç elde edeceğinize…

Mevsimi dışında dut yediğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntıya işâret eder.

Kirmanî: Tatlı dut yemek, cömert bir kişiden cömertlik göreceğinize işârettir.

 

DUVAR

Allâme Meclisî: Birinin duvarının çatladığını veya çöktüğünü görmek, ev sahibinin büyük bir musibet göreceğine ve bu yüzden sadaka vermesi gerektiğine işârettir.

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Kerpiçle duvar ördüğünüzü görmek, mal elde edeceğinize veya emanet alacağınıza…

Alçı veya tuğlayla duvar ördüğünüzü görmek, bozuk bir yapıya sahip bencil biri olduğunuza…

Taş ve kireçle duvar ördüğünüzü görmek, dünya malına aldanacağınıza ve âhiretten gafil olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Duvar, rüyâ sahibinin durumuna işârettir.

Sağlam bir duvarın üzerinde oturduğunuzu görmek, dünya yaşantınızın iyi olacağına…

Eski bir duvarı yıktığınızı görmek, mal bulacağınıza…

Yeni bir duvarı yıktığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Duvarın üzerinde ayakta durduğunuzu görmek, durumunuzun kötüye gideceğine…

Duvardan düştüğünüzü görmek, durumunuzun değişeceğine…

Duvardan asıldığınızı görmek, perişan olacağınıza ve geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…

Bir duvarı yerinden kaldırdığınızı görmek, sizin desteğinizle birinin makam elde edeceğine…

Bir duvarı çökerttiğinizi görmek, birinin ekmeğine mani olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Eğik bir duvarı düzelttiğinizi veya harap bir duvarı onardığınızı görmek, durumunuz kötüyse, düzeleceğine…

Şehir veya cami duvarının çöktüğünü görmek, şehrin valisinin öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Duvar görmek, büyük bir şahsiyetin öleceğine…

Eski bir duvarı onardığınızı, yeni bir duvarı da yıktığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Çağdaş Ulema: Duvar görmek, uzun uğraşlardan sonra arzu ettiğiniz şeyi elde edemeyeceğinize…

Önünüze duvar çıktığını görmek, engellerle karşılaşacağınıza…

Önünüze aşılamaz bir duvar çıktığını görmek, uzun uğraşlar neticesinde hedefinize varmak için küçük bir ümidiniz olacağına…

Duvarı aştığınızı görmek, engelleri aşacağınıza…

Duvarın üstünde durmak, hedefinize ulaşacağınıza…

Duvardan atlamak, tehlikeli bir girişimde bulunacağınıza…

Duvardan düşmek, yapacağınız bir işte başarılı olamayacağınıza işârettir.

 

DÜĞÜM

İbni Sirîn: Rüyâda bir ipe düğüm attığınızı görmek, iş konusunda birine güveneceğinize…

Bir şeyi sıkıca bağlayıp düğümlediğinizi görmek, işinizin kötüye gideceğine ve attığınız düğümün sağlamlığına göre işinizin daha da kötüleşeceğine…

Düğümü çözemediğinizi görmek, işlerinizin kapalı/ durgun kalacağına işârettir.

 

DÜKKÂN

Çağdaş Ulema: Dükkân sahibi olmak, zahmet ve sıkıntıya…

Eşyası bol bir dükkânın yanından geçmek, iyi bir fırsatı elinizden kaçıracağınıza…

Eşyası bol bir dükkânda bulunmak, maddî gelir elde edeceğinize…

Eşyası bol bir dükkândan dışarı çıkmak, maddî zararla karşılaşacağınıza…

Boş bir dükkânın sahibi olmak, üzüntü ve kedere…

Boş bir dükkâna girmek, ümitsizliğe…

Boş bir dükkândan çıkmak, geleceği olmayan bir işten vazgeçeceğinize…

Boş bir dükkânın yanından geçmek, karşılaşacağınız bir sorun veya zarardan kurtulacağınıza işârettir.

 

DÜNYEVÎ İŞLER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gerçekleşmesini istediğiniz dünyevî bir dileğinizin olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini görmek, son derece iyiye işârettir.

İbni Sirîn: Dünya işiyle uğraştığınızı görmek, âhiret işinden geri kalacağınıza…

Âhiretle ilgili bir iş yaptığınızı görmek, âhirette saadet ehli olacağınıza…

Dünyalık işlerinizin düzeldiğini görmek, ecelcinizin yaklaştığına, bunun aksini görmek ise ömrünüzün uzayacağına işârettir.

 

DÜRBÜN

Çağdaş Ulema: Dürbün görmek veya kullanmak, parlak bir geleceğiniz olacağına…

Bozuk dürbün görmek, ekonomik yönden güvenceniz olmayacağına işârettir.

 

DÜŞMAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Düşman görmenin üç tâbiri vardır:

1-İşlerin kapanması

2-Üzüntü ve sıkıntı

3-Mal konusunda hüsran.

İbni Sirîn: Düşmanınızla mücadele içinde olduğunuzu ve düşmanın size galip geldiğini görmek, başınıza bir bela geleceğine ve beladan kurtulmak için sadaka vermeniz ve tövbe etmeniz gerektiğine işârettir.

 

DÜŞMEK

İbni Sirîn: Yüzüstü yere düşmek, sıkıntı ve ıstıraba…

Savaş sırasında düşmek, bu ıstırabın daha da artacağına…

Dağ, çatı, duvar vb. gibi yüksek bir yerden düşmek, muradınıza tam olarak eremeyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir yerden aşağı düşmek, umduğuz şeyi elde edemeyeceğinize…

Bir dağdan aşağı düşmek, durumunuzun kötüleşeceğine…

Düştükten sonra şiddetli bir şekilde yaralanmak ve bedeninizden kan aktığını görmek, vücudunuzdaki yara miktarınca zarara…

Ayak kayması sonucu düşmek, sıkıntıya…

Düştükten sonra acı hissetmek, kolaylık ve rahatlığa işârettir.

Çağdaş Ulema: Yüksekten düşmek, saygınlığınızın azalacağına…

Bir çukura düşmek, adınızın kötüye çıkacağına…

Bir şeyin üzerinden düşmek, bir konu hakkında bilgi edineceğinize…

Ayağınızın kaydığını ancak düşmediğinizi görmek, bir olay yaşayacağınıza ve güvende olacağınıza…

Ayağınızın kaydığını ve düştüğünüzü görmek, bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…

Başkalarının kayarak düştüklerini görmek, düşmanlarınızın kim olduklarını öğreneceğinize işârettir.

 [90]-Kehf, 109.

 [91]-İbrahim, 17.

 [92]-Maide, 96.

[93]-Kasas, 81.

 [94]-Enbiya, 89.