Kuran-ı Kerim – Cum’a Suresi Türkçe Meali

CUM’A SÛRESİ  CÜZ: 28, SÛRE: 62 

Medine’de inmiştir; 11 ayettir.

Bu sûre adını 9. ayetinde geçen “Cumua” kelimesinden
alır.

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle
dediği nakledilmiştir: “Bütün mümine, cuma
gecesi Cum’a ve Sebbih’isme Rebbike’l-a’lâ
Sûrelerini, cuma günü ise öğle namazında
Cuma ve Münafikun Sûrelerini okumak vaciptir.
Eğer bu ameli yaparsa, sanki Resulullah
(s.a.a)’in amelini yerine getirmiştir. Mükafatı
da, Allah’ın cenneti ona vermesi olur.” (bk.
Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Göklerde olan her şey ve yerde olan
her şey hükümran, münezzeh, üstün ve
hikmet sahibi Allah’ı tesbih ederler.

2. Okuma ve yazma bilmeyenler içinde,
kendilerinden olan ve onlara ayetlerini
okuyan, onları arındıran, kitap
ve hikmeti onlara öğreten bir elçi gönderen
O’dur. Oysa onlar, bundan önce
apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3. Onlardan henüz kendilerine katılmamış
diğer toplumlara da (Peygamber’i
göndermiştir).

4. Bu, Allah’ın lütfudur; onu dilediğine
verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5. Tevrat’ı taşımakla yükümlü tutulup
sonra onu taşımayanların durumu,
kitap yüklenmiş merkebin durumuna
benzer. Allah’ın ayetlerini yalanlayan
topluluğun durumu ne kötüdür! Allah,
zalim topluluğu hidayete erdirmez.

6. De ki: “Ey Yahudiler! Eğer diğer insanların
değil, yalnız kendinizin Allah’ın
dostları olduğunuzu sanıyorsanız,
doğru sözlü iseniz, ölmeyi arzulayın.”

7. Onlar, kendi elleriyle işledikleri suçlardan
ötürü asla onu arzulamazlar.
Allah, zalimleri çok iyi bilendir.

8. De ki: “Kendisinden kaçtığınız ölüm,
mutlaka sizinle buluşacaktır. Sonra
gizliyi de, açığı da bilen Allah’a götürüleceksiniz
ve O, yaptıklarınızı size
bildirecektir.”

9. Ey iman edenler! Cuma günü namazı
için çağrıldığı zaman Allah’ın zikrine
koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer
bilseniz, bu sizin için daha iyidir.

10. Namaz bitince yeryüzünde dağılın
ve Allah’ın lütfundan (kendi payınızı)
arayın. Allah’ı çok anın, umulur ki
kurtuluşa erersiniz.

11. Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde
ona yönelirler ve seni ayakta bırakırlar.
De ki: “Allah’ın katında olan,
eğlenceden ve ticaretten daha iyidir.
Allah, rızık verenlerin en iyisidir.”