Rüya Tabirleri – Ç Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

ÇADIR

İbni Sirîn: Kurulu çadırda oturduğunuzu görmek, gördüğünüz çadırın çevresinde bir ordu görmüşseniz, ordunun büyüklük ve küçüklüğüne göre mal elde edeceğinize, tacirseniz yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan gelir sağlayacağınıza…

Eski ve yırtık çadır görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Çadırdan dışarı çıktığınızı görmek, saygınlığınızı yitireceğinize…

Çadırınızda bir padişahın oturduğunu görmek, işinizin düzene gireceğine veya düşmanınıza galip geleceğinize işârettir.

 

ÇAKAL

Allâme Meclisî: Çakal, açıkgöz ve uyanık kimseye…

Evinize çakal girdiğini görmek, evinize hırsız gireceğine işârettir.

Müellif: Çakal eti yediğinizi görmek, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine…

Çakal postu, kemiği ve eti, mala işârettir.

İbni Sirîn: Çakalla boğuştuğunuzu görmek, akrabalarınızla sorun yaşayacağınıza…

Çakalın üzerinize sürtündüğünü görmek, kimseden korkmayacağınıza…

Çakalla oynadığınızı görmek, bir kadına âşık olacağınıza işârettir.

 

ÇAKIL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çakıl görmenin dört tâbiri vardır:

1-Din ve dünya işleriyle uğraşmak

2-Mal

3-Menfaat

4-Zahmetle elde edilen makam.

İbni Sirîn: Çakıl görmek, mala ve menfaate…

Sakallarınızın arasında küçük çakıllar dolduğunu görmek, geçiminiz için bir işle meşgul olacağınıza…

Çakıl yediğinizi veya topladığınızı görmek, yediğiniz veya topladığınız çakıl miktarınca mal elde edeceğinize…

Birine çakıl verdiğinizi görmek, çakıl verdiğiniz kimseye hayrınızın dokunacağına işârettir.

 

ÇAKMAK ÇAKMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çakmak çakmak, devletten haram mal elde edeceğinize veya devletin hizmetinde çalışarak rüşvetle haram mal kazanacağınıza…

Çakmak çaktığınızı, ancak ateş çıkmadığını görmek, istediğiniz malı elde edemeyeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Çakmak ve çakmak taşı görmek, biri güçlü ve cesur, diğeri katı kalpli biri olan iki ortağa işârettir. Bu iki ortak, insanlara saygınlık kazandıracak ve onlarla büyük işler yapacaktır.

Kirmanî: Çakmak çakıp kandil veya mum gibi şeyleri tutuşturmak:

Hâkim için, halkın onun adalet ve hoşgörüsünden dolayı huzur içinde yaşayacağına…

Âlim için, insanların onun ilminden hayır göreceklerine…

Tacir için, insanlara hayır ve iyilikte bulanacağına…

Fakir için, insanların onun erdeminden ve güzel davranışlarından fayda göreceklerine işârettir.

 

ÇAM AĞACI

Çağdaş Ulema: Çam ağacı, güçlü ve duygusal bir gönül ilişkisine işârettir.

 

ÇAMAŞIRCI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çamaşırcı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza ve günahlardan tövbe edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Gerçek hayatta çamaşırcı olmadığınız halde çamaşırcılık yaptığınızı görmek, günahtan tövbe edeceğinize ve ibâdet ehli olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Yıkadığınız elbisenin beyazladığını görmek, tam bir dönüşle Allah’a döneceğinize ve artık günah işlemeyeceğinize, bunun aksini görmek ise sürekli günah işleyeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Çamaşırcı, hayır işler yapan kimseye işârettir.

 

ÇAMUR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çamurdan çıkıp yıkandığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Çamur yediğinizi görmek, malınızı eşiniz için harcayacağınıza…

Evinizi çamurla sıvadığınızı görmek, üzüleceğinize…

Yeşil, kırmızı ve beyaz çamur görmek, boş işlere…

Siyah çamur, üzüntü ve sıkıntıya…

Çamur içinde boğulduğunuzu görmek, bir belaya uğrayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Çamur görmek veya çamura düşmek, zengin olacağınıza veya saygısızca bir davranışla karşılaşacağınıza…

Çamurda yürümek, ahlaka aykırı birtakım davranışlarınız nedeniyle itibarınızı kaybedeceğinize işârettir.

 

ÇAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çan görmenin üç tâbiri vardır:

1-Yalan konuşmak

2-Nifak çıkarmak

3-Küfür ehline sevgi duymak.

Müellif: Çan görmek, nifak ehli birine…

Çan sesi duymak, nifak ehli biriyle oturup-kalkacağınıza ve yalan konuşacağınıza…

Çan kırmak, günahtan tövbe edeceğinize işârettir.

 

ÇANTA, BAVUL

Çağdaş Ulema: Çanta görmek veya satın almak, bir sırra vakıf olacağınıza…

Bir çantayı açık vaziyette görmek, muhtemelen bir hırsızlık olayıyla karşılaşabileceğinize ve bu yüzden dikkat etmeniz gerektiğine…

Birinden küçük bir çanta hediye almak, iyi bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

ÇARŞAF

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çarşaf görmenin üç tâbiri vardır:

1-Değer

2-Kadın ve erkek için eş

3-Evin beyefendisi.

İbni Sirîn: Çarşaf, kadının örtüsüne işârettir.

Kadınlar gibi çarşaf giydiğini görmek, yapacağınız bir işte hem hayır hem şer olduğuna, bu yüzden kınanacağınıza…

Çarşafın yırtıldığını veya yandığını görmek, sır perdenizin aralanacağına işârettir.

Kirmanî: Bir kadının yeni bir çarşaf aldığını görmesi, biriyle evleneceğine işârettir.

 

ÇARŞI, PAZAR

Allâme Meclisî: Hububat çarşısına ateş düştüğünü görmek, çarşı esnafının yalan konuştuklarına, insanlara ihanet ettiklerine ve bu yüzden tövbe edip sadaka vermeleri gerektiğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Mahalle çarşısı görmek, çarşısı kurulan mahallenin adının kötüye çıkacağına, bâzı değerlerden uzaklaşacağınıza, maddî konular içeren görüşler sunacağınıza veya kendi hakkınızda görüş belirteceğinize…

Çarşıda olmak veya orada alışveriş yapmak, sabit bir görüşünüz olmadığına veya başkalarıyla ilişkilerinizde güvensizlik yaşayacağınıza…

Çarşıda mal satmak, alışveriş yapacağınıza, pek de güvenilir olmayan girişimlerde bulunacağınıza veya işinizi değiştireceğinize…

Bir kapalı çarşıda olduğunuzu görmek, bir seçim yapma veya karar alma aşamasında olacağınıza işârettir.

 

ÇATI, DAM

İbni Sirîn: Bir evin çatısında olduğunuzu görmek, evleneceğinize ve evin yüksekliği kadar makam elde edeceğinize…

Tanıdık birinin evinin çatısında olduğunuzu görmek, büyüklüğe ve işinizin düzene gireceğine işârettir.

 

ÇAY

Çağdaş Ulema: Çay yapmak veya içmek, karşılaşacağınız bir işte oldukça sabırlı olmanız gerektiğine işârettir.

 

ÇAYIR, ÇİMEN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çayır/ çimen görmenin sekiz tâbiri vardır:

1-Din

2-İtikat

3-İşlerde düzen, geçim

4-Yönetici

5-Büyük şahsiyet

6-Hayır

7-Kadın

8-Murat.

Allâme Meclisî: Çayır/ çimen görmek, menfaat elde edeceğinize ve sevineceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Çayır, inanca yorulur.

Rüyâda bir çayırda olduğunuzu görmek ve çayırın kime ait olduğunu bilmemek, dinî inancınızın temiz olduğuna…

Başkasına ait bir çayırı seyrettiğinizi görmek, dindar ve büyük şahsiyetlerle arkadaş olacağınıza…

Kendinize ait bir çayırda gezdiğinizi görmek, geçiminizin iyi olacağına işârettir.

Kirmanî: Çayır, büyüklüğe…

İlkbaharda, yemyeşil bir çayırın içinde çiçek açtığını ve suların aktığını görmek, şehit olarak öleceğinize…

Çayırdan çiçek topladığınızı görmek, zahmetle mal elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Çayır, kadına…

Yemyeşil bir çayır görmek, aksi bir bayanla evleneceğinize…

Rengi yeşil olmayan bir çayır görmek, iyi huylu bir bayanla evleneceğinize işârettir.

 

ÇAYIRKUŞU, TARLAKUŞU

Müellif: Rüyâda çayırkuşu görmek, evlada veya erkek hizmetçiye işârettir.

Erkek çayırkuşu yakalamak veya birinin size verdiğini görmek, erkek hizmetçi istihdam edeceğinize veya çocuğunuz olacağına…

Erkek çayırkuşu, çocuğunuzun erkek olacağına…

Dişi çayırkuşu, çocuğunuzun kız olacağına işârettir.

Kirmanî: Çayırkuşu, tatlı sözlerle insanları aldatan kimseye işârettir.

Çayırkuşu yakaladığınızı veya birinin size çayırkuşu hediye ettiğini görmek, yukarıda özellikleri açıklanan biriyle arkadaş olacağınıza işârettir.

 

ÇAYLAK [Zoo.]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çaylak görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mütevazı biri

2-Büyüklük

3-Evlat

4-Mal ve nimet.

İbni Sirîn: Bir çaylağın size itaat ettiğini görmek, söz sahibi birinden büyüklük ve mal elde edeceğinize…

Çaylağın size itaat etmediğini görmek, emriniz altında bulunan bir kimsenin ileride önderlik yapacağına veya hamile bir bayansanız, ileride söz sahibi biri olacak bir çocuk dünyaya getireceğinize…

Bir çaylağın elinizden uçup gittiğini görmek, eşiniz hamileyse ölmüş bir çocuk dünyaya getireceğine veya çocuğunuzun küçük yaşta vefat edeceğine işârettir.

 

ÇEK, SENET

İbni Sirîn: Mühürlü çek bulmak veya birinin size mühürlü çek verdiğini görmek, mal ve nimet elde edeceğinize…

Birinin size çek, senet veya makbuz yazdığını görmek, hacamat86 yaptıracağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Çek mühürlemek veya mühürlü çekiniz olduğunu görmek, malınızın azalacağına…

Çekinizin kaybolduğunu veya yandığını görmek, malınızın zayi olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Çek görmek, herhangi bir konuda birinden söz alacağınıza, ancak o kimsenin bu sözü tutup tutmayacağının belirsizliğini koruyacağına…

Çek yazmak, birine yapamayacağınız ya da yerine getirmek istemediğiniz sözler vereceğinize işârettir.

 

ÇEKİÇ, BALYOZ

Müellif: Rüyâda çekiç görmek saygınlığa işârettir.

Çekicinizin olduğunu veya başkasının size bir çekiç verdiğini görmek, saygın bir

 [86]-Hacamat: Vücuttaki kirli kanları dışarı atmak amacıyla bedenin belli yerlerinde çizikler açarak kan almaya denir. Baş ağrısı, sinüzit, kansızlık vb. hastalıklara iyi gelen müstahap bir ameldir. Ancak uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

kişiyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Çekicinizin kaybolduğunu görmek, yukarıda belirtilen kişinin sizden ayrılacağına işârettir.

Kirmanî: Demircilikten anlamadığınız halde çekiçle örs dövdüğünüzü görmek, saygın kişiler arasında haber getirip götüreceğinize ve aralarını bozacağınıza işârettir.

 

ÇEKİRGE

Müellif: Canlı çekirge, mala…

Pişmiş çekirge, paraya…

Bir bölgenin çekirge istilasına uğradığını ve oraya zarar verdiklerini görmek, o bölgenin bir ordu tarafından kuşatılacağına ve oraya zarar vereceklerine işârettir.

Câbir Mağribî: Çekirge toplayıp bir kaba doldurduğunuzu görmek, topladığınız çekirge miktarınca malınızı eşinizin akrabalarına harcayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Çekirgeyi canlı olarak yakalamak, zayıf ve savunmasız birinden intikam alacağınıza…

Çekirge öldürmek, birinin zarar etmesine neden olacağınıza işârettir.

 

ÇENE

İbni Sirîn: Rüyâda çene,  nesebin genişliğine veya önemli bir mesleğe…

Çenenizin iri ve büyük olduğunu görmek, aileniz ve akrabalarınız arasında eziklik yaşayacağınıza…

Çenenizden kan aktığını görmek, akan kan miktarınca yakın akrabalarınız arasında önde gelen birinden zarar göreceğinize veya bâzı tâbircilere göre, işinizde ve gelirinizde eksiklik olacağına işârettir.

 

ÇEVİRMEN, MÜTERCİM

Çağdaş Ulema: Çevirmen olmak, evinize bir misafir geleceğine işârettir.

 

ÇIBAN

İbni Sirîn: Vücudunuzun herhangi bir yerinde çıban olduğunu görmek, çıbanın büyüklüğü miktarınca malınızın artacağına…

Çıbanınızın patladığını ve içinden kan geldiğini görmek, mallarınızın bir kısmının telef olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Çıbanınızın yarıldığını, içinden kan ve irin geldiğini ve çıkan kan veya irini emdiğinizi görmek, emdiğiniz irin ve kan miktarınca mal biriktireceğinize…

Çıbanınızın üzerine ilaç sürdüğünüzü ve elbisenize bulaşan kanı yıkadığınızı görmek, edindiğiniz haram mallardan dolayı tövbe edeceğinize işârettir.

 

ÇINAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çınar ağacı görmek, helal mal ve rızka işârettir.

İbni Sirîn: Çınar ağacı görmek veya çınar ağacından meyve yemek, helal yolla elde edilen temiz mala işârettir.

 

ÇINGIRAK

İbni Sirîn: Rüyâda çıngırak görmek, savaş ve husumete…

Tanıdık birinin size çıngırak verdiğini görmek, çıngırağı veren kişiyle tartışacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Altın veya gümüş çıngırağınız olduğunu veya birinin size altın veya gümüş çıngırak verdiğini görmek, biriyle aranızda husumet çıkacağına…

Bakır çıngırağınız olduğunu görmek, câhil biriyle husumet edeceğinize işârettir.

 

ÇIPLAKLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çıplaklık sâlihler için hayra, bozguncular için şerre alamettir.

Allâme Meclisî: Çıplak olduğunuzu görmek, mümin ve takvalı biri olacağınıza, bütün üzüntülerden kurtulacağınıza, hayır ve bereket elde edeceğinize…

Elbiselerinizin çıkarıldığını ve çıplak kaldığınızı görmek, akrabalarınızdan uzak düşeceğinize ve gideceğiniz yerde bir yakınınız olmayacağına işârettir.

İbni Sirîn: Çıplak olduğunuzu ve insanlardan utandığınızı görmek, hacca gitmek isteyeceğinize…

Sâlih bir insan için aynı rüyâyı görmek, günahının bağışlanacağına…

Sâlih olmayan biri için, şerre işârettir.

Kirmanî: Kendinizi çıplak bir vaziyette dünya malı peşinde koşarken görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Câbir Mağribî: Çıplak olmak, sıkıntı ve rezillik demektir. Ama cinsel organın örtülü olduğunu görmek, sâlihler için hayra, fasıklar için şerre alamettir.

Çağdaş Ulema: Çıplak olarak yolda yürümek, maddî desteğe ihtiyaç duyacağınıza…

Çıplak çocuklar görmek, mutluluğa…

Karşı cinsten güzel/ yakışıklı birini çıplak olarak görmek, karşı konulamaz gizli bir arzunuzu tatmin edeceğinize…

Karşı cinsten çirkin birini çıplak olarak görmek, bir gönül macerasından dolayı utanç yaşayacağınıza…

Çıplak birini görmek ve aniden korkmak, kötüye işârettir.

 

ÇİÇEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çiçek görmenin altı tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Dost

3-Himmetsiz kişi

4-Cariye

5-Uşak, gulam

6-Mektup, mesaj.

Allâme Meclisî: Çiçek koparıp kokladığınızı görmek, hafif bir hastalığa yakalanacağınıza…

Gül görmek, genel olarak baht ve zenginliğe işârettir.

İbni Sirîn: Çiçek görmek, dalında duran çiçekler ve dalından koparılan çiçekler olmak üzere iki şekilde tâbir edilir.

Kalıcı olmayan ve çabuk solan çiçekler, üzüntüye…

Mevsimi dışında görülen çiçekler, evlattan yana musibete…

Dalından koparılmış çiçekler, üzüntü ve gözyaşına işârettir.

Câbir Mağribî: Evde çiçek beslemek, çocuklarınızdan yana sevineceğinize…

Çeşit çeşit çiçekler açtığını görmek, akrabalarınızdan yana sevineceğinize…

Çiçek görmek, kimseye vefa etmeyen himmetsiz kişiye veya uzaktaki bir yakınızdan mektup/ mesaj alacağınıza işârettir.

 

ÇİÇEK HASTALIĞI

Çağdaş Ulema: Çiçek hastalığı, servete işârettir.

 

ÇİFTELENMEK

İbni Sirîn: Bir atın size çifte attığını görmek, işinizin aksayacağına…

Bir devenin size çifte attığını görmek, sıkıntılı bir yolculuk yaşayacağınıza…

Bir ineğin size çifte attığını görmek, zarar göreceğinize işârettir.

 

ÇİNLİ

Çağdaş Ulema: Bir Çinliyle haşır-neşir olmak, uygunsuz kimselerle oturup kalkacağınıza…

Çinli görmek, uzun uğraşlar sonucu hedefinize ulaşacağınıza işârettir.

 

ÇİRİŞOTU

İbni Sirîn: Çirişotu görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Çirişotu yemek, maddî zarara işârettir.

 

ÇİVİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çivi görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kardeş

2-Evlat

3-Dost

4-Evlilik.

Müellif: Çivi, kardeşe…

Duvara çivi çakmak, kardeşinizin tutuklanacağına…

Çiviye ip bağladığınızı görmek, kardeşinizin biriyle yakınlık kuracağına işârettir.

Kirmanî: Herhangi bir şeyin üzerinde çivi olduğunu görmek, dünya ve âhiret saadetine…

Bir duvara veya direğe çivi çaktığınızı görmek, nifak ehli biriyle dost olacağınıza…

Bakır çivi görmek, kötüye…

Demir çiviniz olduğunu görmek, size saygınlık kazandıracak bir çocuğunuz olacağına…

Yere çivi çaktığınızı görmek, kazançlı bir iş yapıp zengin olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Çivi görmek, ciddiye almanız gereken bir düşmanınız olduğuna…

Çivi çakmak, bir rakibinizin davranışından dolayı ciddî bir zararla karşılaşacağınıza…

Çiviyi eğri çakmak, düşmanınızın planlarını etkisiz hale getireceğinize işârettir.

 

ÇİVİT

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda çivit renginde bir şey görmek veya çivide sahip olmak, üzüntü ve sıkıntıya…

Çividinizin kaybolduğunu görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Elbisenizi çivitle boyadığınızı veya çivit yediğinizi görmek, musibete uğrayacağınıza işârettir.

 

ÇİVİTOTU

Müellif: Kendinize ait bir arazide bol miktarda çivitotu olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Yerden çivitotu koparıp attığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Eşinize çivitotu verdiğinizi görmek, ayrılığa işârettir.

 

ÇİY, JALE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çiy/ jale görmenin beş tâbiri vardır:

1-Bela

2-Husumet

3-Ordu

4-Kıtlık

5-Hastalık.

İbni Sirîn: Bulunduğunuz semte çiy düştüğünü görmek, bölge halkının yönetimden yana sıkıntı yaşayacağına…

Çiyle beraber yağmur yağdığını, rüzgâr estiğini ve şimşek çaktığını görmek, bulunduğunuz bölgede kıtlık ve açlık olacağına işârettir.

Kirmanî: Çiyle birlikte yağmur yağdığını görmek, bolluk ve emniyete…

Çiyle birlikte şimşek çaktığını görmek, yöre halkının birtakım sıkıntılar yaşayacağına işârettir.

 

ÇİZME, BOT

Çağdaş Ulema: Uzun çizme veya bot görmek, zahmetli bir işle karşılaşacağınıza işârettir.

 

ÇOBANLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çoban, insanların malına bekçilik eden kişiye işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Bir çobanla mücadele içinde olduğunuzu görmek, saygın bir kişiyle husumet edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Koyun, inek, deve, eşek vb. havyalara çobanlık ettiğinizi görmek, çobanlık ettiğiniz hayvanlara göre tâbir edilir:

At gütmek, saygın bir kişinin velâyeti altında olacağınıza…

Eşek gütmek, bahtınızın açık olduğuna…

Koyun gütmek, helal rızka işârettir.

 

ÇOCUK

İbni Sirîn: Rüyâda kız çocuğunuzun olduğunu görmek, sağlık, esenlik ve sevince…

Bir erkek çocuğunuzun olduğunu görmek, bir kız çocuğunuzun olacağına…

Bir kız çocuğunuzun olduğunu görmek, bir oğlunuzun olacağına…

Çocuk olduğunuzu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Terkedilmiş bir çocuk bulmak, ummadığınız bir yerden gelir elde edeceğinize…

Bir çocuğa süt verdiğinizi görmek, hapse gireceğinize işârettir.

 

ÇOĞALMAK, ARTMAK

İbni Sirîn: Rüyâda hayırlı bir şeyin çoğaldığını görmek iyiye, kötülüğün çoğaldığını görmek ise kötüye işârettir.

 

ÇOLAK OLMAK

Müellif: Rüyâda herhangi bir uzvunuzun çolak olduğunu ve yerinizden kalkamayacak bir duruma geldiğinizi görmek, tövbe etmeniz ve sırrınızı insanlardan gizlemeniz gerektiğine işârettir.

 

ÇORAP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Çorap, insanın malına işârettir.

Çorabınızın hoş koktuğunu görmek, dünya ve âhirette övüleceğinize…

Çorabınızın pis koktuğunu görmek, size lanet ve bedduâ edeceklerine…

Çorabınızın kaybolduğunu görmek, zekât vermeyeceğinize [ve bu yüzden] malınızın telef olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Çorap, kadın hizmetçiye işârettir.

İpek veya sıradan çorap giymek, eğer hizmetçiniz varsa, size faydası dokunan asalet sahibi bir hizmetçi olduğuna…

Yünlü veya nakışlı çorap, güzel bir kadınla evleneceğinize…

Sarı çorap, solgun benizli veya hastalıklı bir hizmetçinizin olacağına…

Kırmızı çorap, hayâsız ve şakacı bir hizmetçinizin olacağına…

Siyah çorap, sâlih kimseler için iyiye, bozguncu kimseler için kötüye…

Eski ve yırtık çorap, hizmetçinizin fesatlıkla itham edileceğine…

Çorabınızın yandığını veya zayi olduğunu görmek, hizmetçinizin öleceğine işârettir.

Kirmanî: Deve postundan yapılmış çorabınız olduğunu görmek, hizmetçinizin asalet sahibi ve çalışkan biri olduğuna…

At postundan yapılmış çorabınız olduğunu görmek, hizmetçinizin ordu görevlilerinden asilzade biri olduğuna…

Geyik postundan yapılmış çorabınız olduğunu görmek, hizmetçinizin göçebelerden olduğuna işârettir.

 

ÇÖL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda çöl görmenin dört tâbiri vardır:

1-Rızk ve kısmet

2-Şaşkınlık

3-İnat ve sıkıntı

4-Ölüm tehlikesi ve korku.

Çölü aşmak ve dışarı çıkmak, ölüm tehlikesini ve korkuyu geride bırakmak demektir.

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda çöl görmek, çölün büyüklük ve genişliğine göre kısmet ve rızk demektir.

Çölde yalnız olduğunuzu görmek, çok fazla gelir elde edeceğinize…

Bir grupla birlikte çölde gezdiğinizi görmek, çıkacağınız bir yolculuktan bol miktarda kazanç sağlayacağınıza ve rızkınızın artacağına işârettir.

İbni Sirîn: Çölden dışarı çıktığınızı görmek, içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulacağınıza, çöle girmek ise, fakirleşeceğinize işârettir.

 

ÇÖP

İbni Sirîn: Rüyâda çöp mal ve nimete…

Evinizde bol miktarda çöp biriktiğini veya çöplerin arasında kaldığınızı görmek, gördüğünüz çöp miktarınca mal ve nimet elde edeceğinize…

Rüzgârın çöpleri alıp götürdüğünü veya çöplerin ateşte yandığını görmek, söz sahibi bir kimsenin malınıza el koyacağına…

Çöplerin tandırda veya bir kazanın altında yandığını görmek, mal varlığınızı harcayacağınıza…

Kirmanî: Çölden çöp toplayıp eve getirdiğinizi görmek, yolculuktaysanız, topladığınız çöp miktarınca elinize mal geçeceğine işârettir.

 

ÇÖPLÜK

Çağdaş Ulema: Çöplük görmek, menfaat elde edeceğinize…

Çöplükte bir şey aramak ve bulamamak, bulunduğunuz konumu tedbirsizlik yüzünden tehlikeye sokacağınıza…

Çöplükten para bulmak, hırsızlar konusunda dikkat etmeniz gerektiğine, aksi takdirde paranızın çalınacağına…

Çöplüğe girmek, nefret ve bıkkınlığa…

Birini çöplüğün içinde görmek, istemediğiniz halde biriyle sorun yaşayacağınıza işârettir.

 

ÇUVALDIZ

İbni Sirîn: Rüyâda çuvaldız, iş konusunda insanlar arasında irtibat sağlayan kişiye işârettir.

Çuvaldız almak veya birinin size çuvaldız verdiğini görmek, aynı vasıftaki biriyle arkadaş olacağınıza…

Çuvaldızın zayi olduğunu görmek, o kimsenin öleceğine işârettir.