Rüya Tabirleri – C Harfi İle B aşlayan Rüya Tabirleri

CAM – CAM BARDAK

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda cam bardak, kadına…

Cam bardakta su içmek, evleneceğinize ve mal elde edeceğinize…

Cam bardakta birine şarap vermek, birinin aracılığıyla evleneceğinize işârettir.

Müellif: Cam, asaletsiz kadına işârettir.

Camınız olduğunu görmek, asaletsiz bir kadınla evleneceğinize…

Camınızın kaybolduğunu görmek, eşinizi boşayacağınıza veya onun kaybolacağına…

Çok sayıda cama sahip olduğunuzu görmek, kadınlar sayesinde çok fazla mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Beyaz bir cama sahip olmak ve üzerinde isminizin yazılı olduğunu görmek, saygınlık elde edeceğinize ve hacetlerinizi gidereceğinize…

Bir cam bardakta isminizin yazılı olduğunu görmek, hayır ve mutluluğa işârettir.

Câbir Mağribî: Bir cam bardağı düşürüp kırmak, evliyseniz eşinizi boşayacağınıza, bekârsanız akrabalarınızdan birinin eşinin öleceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Cam yontmak/ zımparalamak, çek, senet vb. şeylerle ticaret yapacağınıza işârettir.

 

CAMİ

Allâme Meclisî: Cami görmek, önderlik, başkanlık, muhafızlık veya yargıçlığa…

Camiye girdiğinizi görmek, hayır ve bereket elde edeceğinize…

Caminin oldukça güzel ve kullanılışlı olduğunu görmek, işinizi büyük şahsiyetlerle daha da güçlendireceğinize…

Cami veya mescit inşa ettiğinizi görmek, Cennette güzel bir köşk elde ettiğinize işârettir.

 

CAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda can verdiğinizi görmek, canınızın tehlikede olduğuna işârettir.

İbni Sirîn: Can görmek, evlat, mal ya da uyumlu kadına işârettir.

Canınızın çıktığını görmek, eşinizin, çocuğunuzun veya kendi ölümünüzün yaklaştığına ya da malınızın telef olacağına…

Kendi canınızı güzel bir insan şeklinde görmek, güzel yüzlü bir çocuğunuz olacağına veya saygın ve cömert birinin yardımıyla durumunuzun düzeleceğine…

Canınızın avucunuzda olduğunu görmek, tehlikeli ve hassas bir işle meşgul olacağınıza…

Canınızın avucunuzdan çıktığını ve gökyüzüne yükseldiğini görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Canınızın sarı renkte olduğunu görmek, şiddetli bir hastalık yüzünden öleceğinize…

Canınızın kırmızı veya beyaz olduğunu görmek, akıbetinizin güzel olacağına ve üzüntüden kurtulacağınıza…

Canınızın siyah renkte olduğunu görmek, ilahî azaba işârettir.

Rivâyet edilir ki, adamın biri Resul-i Ekrem’in [s.a.a] yanına gelerek, “Ya Resulallah, rüyâmda canımın bedenimden çıktığını, beni yanına aldığını ve gökyüzüne yükseldiğini gördüm” dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem [s.a.a] ona, “Vasiyet et!” buyurdu.

 

CARİYE

Kirmanî: Rüyâda cariye, mala yorulur.

Cariye satın aldığınızı görmek, gelir elde edeceğinize…

Cariye sattığınızı görmek, malınızın azalacağına işârettir.

 

CEBRAİL [A.S]

Allâme Meclisî: Cebrail’i [a.s] görmek, murada ereceğinize, kariyerinizin gün geçtikçe yükseleceğine, büyüklük bulacağınıza ve ilim öğreneceğinize…

İbni Sirîn: Cebrail’i mutlu görmek, düşmana galip geleceğinize, üzüntülerden kurtulacağınıza ve murada ereceğinize…

Cebrail’i mutsuz görmek, üzüleceğinize…

Cebrail’in size müjde verdiğini veya sizi bir işten alıkoyduğunu görmek, gerçek hayatta da aynı müjdeyle karşılaşacağınıza veya o işten kaçınmanız gerektiğine…

Cebrail’in size bir şey verdiğini görmek, söz sahibi biri aracılığıyla makam elde edeceğinize veya bâzılarına göre büyük bir korku yaşayacağınıza…

Cebrail olduğunuzu ve insanların size Cebrail diye hitap ettiklerini görmek, emanettar ve bilge olacağınıza ve muradınıza ereceğinize işârettir.

 

CEHENNEM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Cehennemi görmenin altı tâbiri vardır:

1-İlahî gazap

2-Günah işlemek

3-Zalimin zulmü

4-Sıkıntı ve musibet

5-Zelil olmak

6-Yetim malı ve faiz yemek.

Allâme Meclisî: Cehennemi görmek, ilahî gazaba uğrayacağınıza ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine…

Cehennemde zincire vurulduğunuzu görmek, önceki tâbirin aynına…

Cehennemde dilinizin tutulduğunu görmek, günahkâr olduğunuza işârettir.

İbni Sirîn: Cehenneme girdiğinizi ve bir daha da oradan çıkamadığınızı görmek, günahkâr ve isyankâr biri olduğunuza, bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine ve ecelinizin yakın olduğuna…

Cehenneme girdiğinizi ve size bir zararı dokunmadığını görmek, bir süre sıkıntı yaşayacağınıza, ancak bu durumdan kurtulacağınıza…

Cehennemde bir şeyler yiyip içtiğinizi ve ateşte yandığınızı görmek, dünyada kötü işler yaptığınıza, âhirette de bunun karşılığını göreceğinize…

Bir zebaninin sizi saçınızdan tutup cehennem ateşine attığını görmek, bedbaht biri olduğunuza işârettir.

Kirmanî: Cehenneme girdiğinizi görmek, günah işleyerek öleceğinize…

Cehennem ehlinden zakkum vb. şeyler aldığınızı ve bunları yediğinizi görmek, ne olduğu belirsiz batıl bir ilimle meşgul olacağınıza ve bu ilmin size kötülük getireceğine…

Kılıcınızı çekerek cehenneme girdiğinizi görmek, küfürlü ve çirkin sözler sarf edeceğinize…

Cehennem ateşi yediğinizi görmek, yetim malı yiyeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Cehenneme sürüklenerek götürüldüğünüzü görmek, akıbetinizin küfürle sonuçlanacağına…

Cehennem ateşinin alevlerinin sesini işitmek, güç ve siyaset elde edeceğinize…

Cehennemin yanında durduğunuzu görmek, geçim konusunda zorlanacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Cehennemde olmak, birtakım düşmanlarla sorun yaşayacağınıza…

Cehennemden kurtulmak, ciddî bir tehlikeden kurtulacağınıza işârettir.

 

CENABETLİ OLMAK

Müellif: Rüyâda cenabet olduğunuzu görmek, harama mürtekip olacağınıza ve perişanlık çekeceğinize, bâzı tâbircilere göre ise, sefere çıkacağınıza, muradınıza ereceğinize, ancak daha sonra işinizin bozulacağına işârettir.

Kirmanî: Cenabetli ve çıplak olduğunuzu görmek, işiniz konusunda çıkmaza gireceğinize…

Cenabetli olduktan sonra hamamda yıkandığınızı ve daha sonra dışarı çıkıp temiz elbise giydiğinizi görmek, günahlarınızdan tövbe edeceğinize ve Allah’a yöneleceğinize işârettir.

 

CENAZE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda cenaze görmenin üç tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-Yöneticilik

3-İzzet, makam ve yücelik.

Bir grubun cenaze taşıdığını görmek, cenaze sahibinin o gruba lider olacağına, ancak zulmedeceğine…

Öldüğünüzü ve tabutta götürüldüğünüzü görmek, saygınlık elde edeceğinize, ancak inancınızın bozuk olduğuna veya cenazenizi taşıyan kimselere hükmedeceğinize…

Cenaze taşıdığınızı görmek, söz sahibi birinin hizmetinde çalışacağınıza, ondan iyilik göreceğinize…

Bir topluluğun cenaze taşıdığını, onların arkasından gittiğinizi ve onların göğe yükseldiklerini görmek, bulunduğunuz bölgede ileri gelen bir kişinin yolculukta vefat edeceğine…

Bir tabutun içinde olduğunuzu ve tabutunuzun yerde yürüdüğünü görmek, yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Cenaze görmek, evleneceğinize, ailenizin genişleyeceğine veya mal elde edeceğinize…

Kendinizi bir cenaze olarak görmek, büyük bir endişeden kurtulacağınıza işârettir.

 

CENNET

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Cenneti görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-İlim

2-Züht

3-Minnet

4-Mutluluk

5-Müjde

6-Güvenlik

7-Hayır ve bereket

8-Nimet

9-Saadet.

Cennette olduğunuzu görmek, hayır ehli olacağınıza ve hem dünyada, hem de âhirette saadete ereceğinize, sâlih biriyseniz, hastalığa veya farklı bir belaya müptela olacağınıza, bu bela veya hastalık sayesinde Cennet ehlinin sevabını alacağınıza, ilminizin artacağına ve insanların ilminizden faydalanacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Cennete girdiğinizi görmek, arzu ettiğiniz bütün şeylerin gerçekleşeceğine, üzüntüden kurtulacağınıza ve rızkınızın bollaşacağına…

Cennette yemek yediğinizi görmek, helal bir mirasa konacağınıza ve ilim ehli olacağınıza…

Cennet köşklerinden bir köşkte olduğunuzu görmek, riyaset bulup büyüklük elde edeceğinize…

Cennetten kovulduğunuzu veya kendi isteğinizle dışarı çıktığınızı görmek, bahtınızın kapanacağına ve varlığınızı kaybedeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Cennet, mutluluk ve ilahî müjde demektir. “Oraya emniyet ve selâmetle girin.”81

Cennet meyvelerinden aldığınızı veya birinin size Cennet meyvesi verdiğini ve bunları yediğinizi görmek, yediğiniz meyve miktarınca ilim öğreneceğinize, bunu yaşam tarzı hâline getireceğinize, ancak faydasının olmayacağına…

Cennet hurileriyle birlikte olduğunuzu görmek, ölüm anında kolay can vereceğinize…

Cennete yerleştiğinizi ama daha sonra buradan çıkarıldığınızı görmek, fesat ve isyankârlığa yöneleceğinize…

Cennet kapısının yüzünüze kapandığını görmek, anne ve babanızın sizden hoşnut olmadıklarına…

Cennete yaklaştığınızı, ancak oradan geri döndüğünüzü görmek, ölüm döşeğine düşecek kadar ağır bir hastalığa yakalanacağınıza, ama bu hastalıktan kurtulacağınıza…

Meleklerin elinizden tutup Cennete götürdüklerini ve daha sonra Tuba ağacının altına geçip oturduğunuzu görmek, her iki cihanda da murada ereceğinize… [“İman edip sâlih amel işleyenlere ne mutlu!” 82

Cennet şarabından veya sütünden men edildiğinizi görmek, dinî inancınızın yok olacağına… [“…Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona Cenneti haram kılar…”83

Birinin size Cennet meyvesi verdiğini görmek, o kimsenin ilminden faydalanacağınıza…

Cennete ateş attığınızı görmek, başkasının bahçesinden haram meyve yiyeceğinize…

Kevser Havuzu’ndan su içtiğinizi görmek, düşmana galip geleceğinize…

Size Cennet köşklerinden bir köşk verildiğini görmek, huzur bahşeden bir kadınla evleneceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Cennetle yüz yüze geldiğinizi ve mutlu olduğunuzu görmek, biri aracılığıyla hoşnut olacağınıza ve nimet elde edeceğinize… [“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük Cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, derler.” 84

Cenneti anımsatan yüksek ve güzel bir yerde olduğunu görmek ve buranın Cennet olduğunu sanmak, adil bir yönetici, zengin bir şahıs ya da büyük bir âlimle ülfet kuracağınıza…

[81]-Hicr, 46.
[82]-Râd, 29.
[83]-Maide, 72.
[84]-Zümer; 73.

Cennete doğru gittiğinizi görmek, hak yolu bulduğunuza işârettir.

Çağdaş Ulema: Cenneti görmek, tam istediğiniz gibi bir fırsat yakalayacağınıza…

Cennette olduğunuzu görmek, yersiz gururlanmalardan kaçınmanız gerektiğine…

Cennet elmaları görmek, hoş olmayan birtakım olaylarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

CEPHANE

Allâme Meclisî: Rüyâda savaş âletleri ve cephane görmek, kuvvet, yücelik, başkanlık ve menfaate işârettir.

 

CEVİZ

Allâme Meclisî: Ceviz veya badem görmek, husumete düşeceğinize ve zarar göreceğinize işârettir.

 

CEYLAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Ceylan görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Evlat

4-[Kadınlardan yana] menfaat.

Ceylan eti yemek, güzel yüzlü bir kadınla evleneceğinize…

Ceylanın derisini, etini veya kuyruk yağını almak, bir kadından mal elde edeceğinize…

Ceylan öldürmek, bir kadından yana üzüleceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Ceylan görmek, bakire bir kızla evleneceğinize…

Ceylan öldürdüğünüzü görmek, bakire bir kızla cinsel ilişkiye gireceğinize…

Ceylanın elinizde öldüğünü görmek, eşinizden yana üzüleceğinize…

Ceylan yavrusu görmek, çocuğunuz olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Av mevsiminde ceylan yakalamak, ganimet elde etmeye…

Bir ceylanın evinizde öldüğünü görmek, bir kadın yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…

Ceylanı taş veya okla vurmak, bir kadına çirkin bir söz söyleyeceğinize işârettir.

 

CIVA

İbni Sirîn: Rüyâda bir maden yatağına girip cıva çıkardığınızı görmek, eşinizin kötü bir işe müptela olacağına…

Cıva yediğinizi görmek, sıkıntı yaşayacağınıza ve zarar göreceğinize…

Cıva membaında boğulduğunuzu görmek, kadınlar tarafından size büyü yapılacağına işârettir.

 

CİĞER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Ciğer görmenin üç tâbiri vardır:

1-Evlat ve mal

2-Samimi dost

3-İlim.

Evinizden ciğer çıkardıklarını veya evinizde ciğer yaktıklarını görmek, hükümet tarafından malınıza veya bulduğunuz bir defineye el konulacağına veya âlimseniz, öğrendiğiniz tüm ilimleri unutacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Rüyâda ciğer, gizlenmiş mala işârettir.

Bol miktarda pişmiş, kızarmış veya çiğ ciğer elde ettiğinizi görmek, define bulacağınıza…

İnek veya koyun ciğeri, mal ve nimete işârettir. Bâzı tâbirciler rüyâda ciğer görmeyi evlada yormuşlardır. Nitekim Resul-i Ekrem [s.a.a] “Evlatlarımız ciğerlerimizdir” buyurur.

Kirmanî: Ciğerinizin dışarı çıktığını görmek, bulunacak gizli mala…

Bol miktarda pişmiş veya çiğ ciğer görmek, define veya gaybî ilimlere işârettir.

 

CİLA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Cilacı, hak ile batılı birbirinden ayıran kimseye işârettir.

 

CİN

Allâme Meclisî: Cin veya gulyabani görmek, fitneye işârettir.

 

CİNSEL İLİŞKİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Gerçek hayatta gusül gerektiren cinsel ilişki görmenin tâbiri yoktur. 85

Ölmüş biriyle cinsel ilişkiye girdiğinizi ve boşaldığınızı [sperm geldiğini] görmek, menfaate…

Aynı rüyâda boşalmadığınızı [sperm gelmediğini] görmek, kötüye…

Ölmüş birinin eşiyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, hacetinizin kabul olacağına…

Vefat etmiş bir mahreminizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, ölmüş birinin malından size de verileceğine…

Ölmüş biriyle şehvetle öpüştüğünüzü görmek, evleneceğinize ve muradınıza ereceğinize işârettir.

[85]-Bu tanıma göre, uyandığında cenabet olduğunu gören ve gusül abdesti alması gereken bir kimsenin gördüğü rüyanın tabiri yoktur. İmam’a ait bu tabirler, rüyayı görmesine rağmen cenabet olmayanlar için geçerlidir.

Hz. Danyal [a.s]: Cinsel ilişkiye girdiğinizi ve boşaldığınızı görmek, hacetinizin reva olacağına…

Sizin biriyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, o kimseden hayır göreceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize…

Birinin sizinle cinsel ilişkiye girdiğini görmek, zengin olacağınıza ve soyunuzun da bu zenginlikten faydalanacağına…

Kendinizin altta eşinizin de üstte olduğu bir pozisyonda cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, başka bir kadınla evleneceğinize ve ondan hayır elde edeceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Kendi helâlinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Bakire bir kızla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, düşmana karşı zafer elde edeceğinize…

Herhangi bir mahreminizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, o kimseye karşı sevginizin daha da artacağına ve yakınlarınız arasında saygıyla anılacağınıza…

Hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, kariyerinizin yükseleceğine ve bir ev sahibi olacağınıza…

Yahudi bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, dünyadan yana arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize, ancak âhiretten mahrum kalacağınıza…

Kendi hanımınızla ilişkiye girdiğinizi görmek, işlerinizin iyiye gideceğine, sevineceğinize ve murada ereceğinize…

Eşinizi veya yabancı bir kadını kucağınıza aldığınızı görmek, ömrünüzün uzayacağına…

Bir başkasının hanımıyla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, saygınlığınızı kaybedeceğinize…

Kendi kendinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, öncü veya başkan olacağınıza, bol miktarda gelir elde edeceğinize, muradınıza ereceğinize ve saygınlık kazanacağınıza…

Ölmüş bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, herhangi bir konuda ümidinizi yitireceğinize, ama sonra sevineceğinize…

Annenizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, hacca gideceğinize…

Kız kardeşinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi ve kimseye bundan söz etmediğinizi görmek, bir zarara uğrayacağınıza…

Erkek kardeşinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, her an bir fitneyle karşılaşabileceğinize ve bu yüzden dikkat etmeniz gerektiğine…

Halanızla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, çirkin bir işe bulaşacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kendi eşinizle veya başka bir kadınla farklı bir yolla ilişkiye girdiğinizi görmek, cinsellikte Resul-i Ekrem’in [s.a.a] sünnetini gözetmeyen biri olduğunuza…

Herhangi bir bayan mahreminizle ilişkiye girdiğinizi görmek, akrabalarınızla büyük bir sorun yaşayacağınıza…

Vefat etmiş bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, fakirleşeceğinize…

Vefat etmiş birinin hanımıyla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, tüm umutlarınızı suya düşürecek bir iş yapacağınıza…

Husumet içinde olduğunuz bir gençle ilişkiye girdiğinizi görmek, aranızdaki husumetin sevgiye dönüşeceğine ve o kimseden menfaat elde edeceğinize…

Yaşlı biriyle ilişkiye girdiğinizi görmek, hayra işârettir.

Kirmanî: Bir padişahın hareminde cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, düşmana karşı zafer elde edeceğinize…

Vahşi bir hayvanla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve hacetinizin reva olacağına…

Bir Kitap ehliyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, dünyevî işlerinizin düzene gireceğine…

Fuhuş ehli bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, dünya malı elde etmek isterken haram mal elde edeceğinize işârettir. Bu rüyâ, bayanlar için de aynıdır.

Câbir Mağribî: Bir deveyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, sıkıntılardan kurtulacağınıza, düşmana galip geleceğinize, malınızın çoğalacağına ve şöhret bulacağınıza…

Hayızlı bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Vefat etmiş bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, aynı kadının akrabalarıyla dost olacağınıza veya işinizin kötüye gideceğine…

Aynı rüyâda ilişkiye girdiğiniz kadının hayatta olduğunu görmek, o kadının akrabalarından uzaklaşacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Tanıdık bir gençle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, ondan hayır göreceğinize…

Tanımadığınız bir gençle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, birin yardımıyla hacetinizin reva olacağına…

Ölmüş biriyle ilişkiye girdiğinizi görmek, ölen kimse hakkında hayır bir işte bulunacağınıza…

[Kadınlar için] tanıdık bir kadınla ilişkiye girdiğinizi görmek, ilişkiye girdiğiniz kadından hayır göreceğinize ve murada ereceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kendi eşinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, üzüleceğinize işârettir.

 

CİNSEL ORGAN

Müellif: Rüyâda insanların göreceği şekilde cinsel organınızın açıkta olduğunu görmek, bir sırrınızın ortaya çıkacağına…

Cinsel organınızı örttüğünüzü görmek, sırrınızın gizli kalacağına…

Cinsel organınızın açıkta olduğunu ama kimse görmeden hemen örttüğünüzü görmek, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve korku içindeyseniz güvende olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Cinsel organ görmek, üzerinizdeki büyük bir baskıdan kurtulacağınıza ve ruhsal sağlığınıza kavuşacağınıza işârettir.

 

CUMA

Allâme Meclisî: Rüyâda Cuma günü olduğunu görmek, sevince işârettir. Zira Cuma günü, müminlerin bayramıdır.

 

CÜBBE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Kış mevsiminde üzerinizde cübbe olduğunu görmek, tâbir bakımından daha iyidir. Rüyâda cübbe görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Kuvvet

3-Mutluluk

4-Menfaat

5-Din ve makam

6-İşlerde düzen

7-Üzüntülerden kurtulmak.

Eski ve kirli cübbe, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Cübbe giymenin ise altı tâbiri vardır:

1-Sığınak

2-Kuvvet

3-Hüccet

4-Menfaat

5-Hikmet

6-Riyaset.

Allâme Meclisî: Cübbe görmek, durumunuzun her zamankinden daha iyi olacağına…

Yeşil cübbe görmek, dünyevî ve uhrevî üzüntülerden kurtulacağınıza ve muradınıza ereceğinize…

Cübbenizi paketlediğinizi görmek, yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Cübbe, kadına…

Geniş ve temiz bir cübbe giydiğinizi görmek, eşinizin hoşgörülü ve iyi biri olduğuna…

Büyük, geniş, yeşil veya beyaz renkli yeni bir cüppe giydiğinizi görmek, giydiğiniz cübbenin değeri kadar saygınlık kazanacağınıza ve üzüntülerden kurtulacağınıza…

Dar ve kirli cübbe giydiğinizi görmek, yukarıdaki tâbirin aksine…

Cübbenizin yırtıldığını veya yandığını görmek, eşinizle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…

Kumaş cübbe giymek, üzüntüden kurtulacağınıza…

İpek cübbe giymek, saygın bir kimseden menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Yeşil ve yeni bir cübbeniz olduğunu veya birinin size bu cübbeyi verdiğini görmek, iffetli bir kadınla evleneceğinize…

Beyaz ve yeni cübbe, dindar ve güvenilir bir kadına…

Sarı cübbe, solgun ve hasta kadına…

Mor cübbe, üzgün ve kaygılı kadına…

Kırmızı cübbe, eğlence düşkünü az uyumlu kadına işârettir.

Kirmanî: Beyaz ve temiz bir cübbe giydiğinizi görmek, mal ve nimet elde edeceğinize ve din yolunda büyüklük kazanacağınıza…

Siyah cübbe, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza, ancak, işiniz gereği siyah cübbe giymişseniz bunun aksine…

Cübbenizin üzerinizden çıkarıldığını görmek, eşinizden ayrılacağınıza işârettir.

Kırmızı ve mor cübbe giymek, menfaate…

Kırmızı cübbe giymek veya ona sahip olmak, eğlenceyle meşgul olacağınıza…

Sarı cübbe giymek, hastalığa…

Eski ve siyah cübbe giymek, eşinizi boşayacağınıza…

Hayvan postundan yapılmış cübbe giymek, zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

CÜCE

Çağdaş Ulema: Cüce [adam] görmek, karşısında aşağılık hissine kapılacağınız biriyle tanışacağınıza işârettir.

 

CÜZAM

Müellif: Vücudunuzda cüzam olduğunu ve şiştiğini görmek, mala…

Az miktarda cüzam olduğunu görmek, çirkin bir işle karşılaşacağınıza işârettir.

 

CÜZDAN

Çağdaş Ulema: Cüzdan kaybetmek, gizli tutmaya çalıştığınız bir şeyin açığa çıkacağına…

Cüzdan bulmak, bir başkasının sırrıyla kendinizi gizli tutacağınıza…

Para dolu cüzdan bulmak, hiç çalışmadan para kazanmak istediğinize ve bunun mümkün olmayacağına…

Cüzdan çalmak, bir yakınınızın sizin hakkınızda suizanda bulunacağına işârettir.