Kuran-ı Kerim – Bürûc Suresi Türkçe Meali

BURÛC SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 85

Mekke’de inmiştir; 22 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Burçlara sahip göğe andolsun,
Burçlardan maksat, gök cisimlerinin uzaydaki
yerleridir.

2. Size vadedilen güne andolsun,

3. Tanıklık edene ve tanıklık edilene
andolsun (ki, herkes yaptığının karşılığını
görecektir).

4. Kahrolsun o hendek adamları.

5. O yakıtı çok ateşin adamları.

6. O zaman ki onlar, onun (ateşin) çevresinde
oturmuşlardı.

7. Ve müminlere yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı.

8-9. O müminlerden öç almaları, sırf göklerin
ve yerin mülkü (egemenliği) kendisine
ait olan üstün ve övgüye layık Allah’a
inandıkları içindi. Allah, her şeye
tanıktır (her şeyi görmektedir).

10. Şüphesiz, mümin erkeklere ve mümin
kadınlara işkence edip sonra tövbe
etmeyenlere cehennem azabı ve yakıcı
ateş azabı vardır.

11. İman edip doğru işler yapanlara ise,
altından ırmaklar akan cennetler vardır.
İşte büyük başarı ve mutluluk budur.

12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması (intikamı)
çok şiddetlidir.

13. Yaratılışı başlatan ve (yaratıkları kıyamette)
tekrar geri getiren O’dur.

14. O, çok bağışlayandır ve çok sevendir.

15. Arş’ın sahibidir, yücedir.

16. O, her dilediğini mutlaka yapandır.

17. Orduların öyküsü sana geldi mi?

18. Firavun ve Semud ordularının (başına
gelen felaketlerin öyküsü)?

19. Oysa kâfirler, Kur’ân’ı yalanlayıp dururlar.

20. Allah, onları her yönden kuşatmıştır.

21. Gerçekte o, yüce Kur’ân’dır.

22. Korunmuş bir levhadadır. (Levh-i Mahfuz’dadır.)