Kuran-ı Kerim – Beyyine Suresi Türkçe Meali

BEYYİNE SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 98

BEYYİNE SÛRESİ

Medine’de inmiştir; 8 ayettir.

İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle
dediği nakledilmiştir: “Kim Lem Yekun (Beyyine)
Sûresi’ni okursa, şirkten uzak olur ve
Muhammed’in dinine getirilir, Allah onu
mümin olarak diriltir ve kolayca hesaba
çeker.” (bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Ehl-i kitaptan ve müşriklerden
(İslam’ı) inkâr edenler, apaçık
delil (Peygamber) kendilerine
gelinceye kadar (dinlerinden)
ayrılacak değillerdi.

2. O (apaçık delil), Allah tarafından (kendilerine)
gönderilmiş, tertemiz sahifeleri
okuyan bir elçidir.

3. O sahifelerde değerli ve sağlam yazılar
vardır.

4. Kendilerine kitap verilenler, ancak o
apaçık delil (Peygamber) onlara geldikten
sonra ayrılığa düştüler.

5. Oysa onlara, dini yalnız Allah’a has
kılarak O’na kulluk etmeleri, hakka yönelmeleri,
namazı hakkıyla kılmaları ve
zekâtı vermeleri emrolunmuştu. Sağlam
din, işte budur.

6. Ehl-i kitap ve müşriklerden (İslam’ı)
inkâr edenler, cehennem ateşindedirler;
ebedi olarak orada kalacaklardır. İşte onlar,
yaratıkların en kötüleridirler.

7. İman edip doğru işler yapanlar ise, yaratıkların
en iyileridirler.

8. Rableri katında onların mükâfatı, altından
ırmaklar akan, içinde sürekli
kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan
hoşnuttur, onlar da Allah’tan hoşnutturlar.
Bu (mükâfatlar), Rabbinden
korkan kimse içindir.