Kuran-ı Kerim – Beled Suresi Türkçe Meali

BELED SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 90

Mekke’de inmiştir; 20 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kimin farz namazdaki kıraati La Uksimu
Bi-Haze’l-Beled Sûresi olursa, dünyada iyilerden olarak tanınır, ahirette de bir mevki
sahibi olarak bilinir ve kıyamet günü peygamberlerin,
şehitlerin ve salihlerin arkadaşlarından
olur.” (bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-2. Senin yerleşmiş bulunduğun bu şehre
yemin ederim,

3. Babaya (Âdem Peygamber’e) ve ondan
meydana gelen (imanlı) çocuklara yemin
ederim,

4. Geçekten biz insanı zorluk ve sıkıntıda yarattık
(her insan ömrünü çeşitli sıkıntılar ve zorluklar
içinde geçirir ve böylece imtihan edilir).

5. İnsan, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini
mi sanıyor?!

6. “Çok para zayi ettim.” diyor.

7. Kimsenin onu görmediğini mi sanıyor?!

8. Biz ona iki göz vermedik mi?

9. Bir dil ve iki dudak vermedik mi?

10. Ona iki yolu (hak ve batılı, cennet ve cehennemi)
göstermedik mi?

11. Ama o, o sarp yokuşu aşmaya koyulmadı.

12. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bilirsin!

13. Bir köle azat etmektir.

14-16. Ya da açlık gününde yakını olan bir
öksüze veya toprağa serilmiş bir yoksula
yemek yedirmektir.

17. Sonra, iman ederek birbirine sabrı tavsiye
eden ve merhameti öğütleyenlerden
olmaktır.

18. İşte onlar, uğurlu ve mutlu kimselerdir.

19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise, işte
onlar, uğursuz ve bedbaht kimselerdir.

20. Her yanı sımsıkı kapatılmış bir ateş
onları kaplamıştır.