Rüya Tabirleri – B Harfiyle Başlayan Rüya Tabirleri

BABA

Çağdaş Ulema: Gerçek hayatta ölen babanızın tekrar hayatta olduğunu görmek, ailenizin adını kötüye çıkaracak kötü bir şey yapmayı düşündüğünüzü gösterir. Dolayısıyla bu rüyâ, mezkûr düşüncenizi gerçekleştirmemeniz için babanız tarafından bir uyarı niteliği taşıyabilir.

Babanızın öldüğünü görmek, sevineceğinize veya hiç ummadığınız bir yardım haberi alacağınıza işârettir.

 

BACAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bacak görmenin dört tâbiri vardır:

1-Ev halkı

2-Güvenilir dostlar

3-Öfke

4-Mal.

İbni Sirîn: Bacak görmek kuvvete ve akrabalara…

Bacağınızın kırıldığını veya koptuğunu görmek, akrabalarınızdan ayrılacağınıza, bedensel olarak zayıflayacağınıza ve gurbette öleceğinize…

Bir başkasının budunu kestiğinizi görmek, üstteki tâbirin aynına işârettir.

Kirmanî: Sağ bacak baba tarafındaki akrabalara, sol bacak da anne tarafındaki akrabalara…

Bacağınızın inceldiğini görmek, akrabalarınızın gücünün azalacağına…

Bacağınızın parçalandığını görmek, akrabalarınızla önde gelen şahsiyetlerden biri arasında sorun çıkacağına ve sıkıntı yaşayacaklarına…

Bacaklarınızdaki etlerin döküldüğünü görmek, akrabalarınızın mallarının zayi olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Bacaklarınızın iple birbirine bağlandığını görmek, akrabalarınızdan ayrılmayacağınıza…

Bacağınızın etini yediğinizi görmek, yediğiniz et miktarınca kendi malınızdan yiyeceğinize işârettir.

Rivâyet edilir ki, adamın biri İbni Sirîn’in yanına gelerek “Rüyâmda bacağımın kızardığını gördüm, üzerinde oldukça kıl vardı ve birinden bu kılları tıraş etmesini istedim” dedi. Bunun üzerine İbni Sirîn, “Anlaşılan senin borcun var! Akrabalarından biri senin bu borcunu ödeyecek” dedi.

Gerçekten de onun birine 200 dirhem borcu vardı ve akrabalarından biri onun bu borcunu ödedi.

 

BADEM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Badem görmenin iki tâbiri vardır:

1-Gizlice mal kazanmak

2-Hastalıktan kurtulmak.

İbni Sirîn: Badem görmek, husumet yoluyla elde edilen rızka…

Badem almak, aldığınız miktar kadar zahmetle elde edilen rızka işârettir.

Kirmanî: Kabuklu bademe sahip olmak veya başkasının size kabuklu badem verdiğini görmek, cimri bir kimseden zahmetle kazanç elde edeceğinize…

Acı bademden yağ çıktığını görmek, çıkan yağ miktarınca cimri bir kişiden menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Badem görmek, nimet ve mala…

Kabuklu badem görmek, malınızın bir miktarını zorlukla kazanacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Tatlı badem yemek, insanlar tarafından takdir edileceğinize…

Acı badem yemek, uyumsuzluk ya da ümitsizlikle karşılaşacağınıza işârettir.

 

BADEM EZMESİ

İbni Sirîn: Rüyâda badem ezmesi yediğinizi görmek, güzel bir söz işiteceğinize…

Bol miktarda badem ezmesine sahip olduğunuzu görmek, bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Birine badem ezmesi verdiğinizi görmek, badem ezmesi verdiğiniz kişiye rahatlık sağlayacağınıza işârettir.

 

BAĞ, BAHÇE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bahçe görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Hayırlı evlat

3-Geçimlilik

4-Mal

5-Yükseklik

6-Mutluluk

7-Cariye

Bahçıvanlık yaptığınızı görmek, uyuşup anlaşacağınız zengin bir kadınla evleneceğinize ve onun mesleğini alacağınıza işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Bahçe, kadın demektir.

Bahçeyi sulamak, eşinizle cinsel ilişkide bulunacağınıza…

Bahçede gül, reyhan ve ekmek görmek, hayırlı bir evlat sahibi olacağınıza…

Bahçeye şeftali ağacı dikmek, ilim ve edep öğrenecek zeki bir çocuğunuz olacağına…

Bahçenizde reyhan yeşerdiğini ve kokusunu aldığınızı görmek, cesur, bilgili ve akıllı bir çocuğunuz olacağına…

Reyhan kokusu, çocuğa…

Yemyeşil bir bahçede, bahçenin meyvelerinden yediğinizi görmek, zengin bir kadınla evlenmek istediğinize ve bu kadın vesilesiyle mal elde edeceğinize…

Sonbahar mevsiminde meçhul bir bahçeye girdiğinizi ve bu bahçeye ait ağaçların yapraklarını döktüğünü görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

İçinde köşklerin, akan suların ve yeşilliklerin olduğu bir bahçede güzel bir kadının sizi çağırdığını görmek, âhirette size Cennet hurileri verileceğine ve şehitlerin makamını elde edeceğinize…

Kendi bahçenizden veya birinin size hediye ettiği bir bahçeden meyve yediğinizi görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize ve onun malını yiyeceğinize…

Bir bahçede, ağaçlardan üzerinize meyveler düştüğünü görmek, saygın bir kimseyle husumete düşüp onu alt edeceğinize…

Bahçede ağaç üzerinde uyuduğunuzu görmek, neslinizin çoğalacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Bağ-bahçe görmek, şunlara işârettir, kadın, erkek evlat, geçim konusunda genişlik, mutluluk, sıkıntıdan kurtulmak ve mal.

Kirmanî: Bahçe görmek, varlıklı, yakışıklı ve saygıdeğer kişiye işârettir.

İlkbahar ve yaz aylarında akarsuları, çiçek açan ve meyve veren ağaçlarıyla göz dolduran yemyeşil bir bahçede oturduğunuzu görmek, ölümünüzün şehadetle olacağına…

Bahçeden meyve toplayıp evinize götürdüğünüzü görmek, topladığınız miktar kadar menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Bahçe, insanların çabalarına göre mesleklerine yorulur.

Bahçede sebze olduğunu görmek, işinizin güzel olacağına ve kariyerinizin yükseleceğine…

Yemyeşil ve güzel bir bahçenin başkasına ait olduğunu işitmek ve bu bahçenin meyvesinden yemek, yenilen miktar kadar bahçe sahibinden menfaat göreceğinize…

Bir araziye fidan dikerek yeni bir bahçe oluşturmak ve ağaçların meyve verdiğini görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize, ondan mal, nimet ve evlat sahibi olacağınıza…

Mevsiminde yemyeşil ve güzel bir bahçede üzüm olduğunu görmek, uğraşınız kadar mal ve makam elde edeceğinize işârettir.

Şöyle bir kıssa nakledilir: Adamın biri Hz. Süleyman’ın [a.s] yanına gelerek “Ey Allah’ın Peygamberi, dedi. Rüyâmda, içinde çeşit çeşit meyvelerin bulunduğu süslü bir bahçe gördüm. İri bir domuz orada oturuyordu. Bahçenin o domuza ait olduğunu söylediler. Bu duruma çok şaşırdım. Etrafta çok sayıda domuz vardı ve bahçedeki meyveleri yiyorlardı. ‘Domuzlar, meyveleri bu iri domuzun emriyle yiyorlar’ dediler.”

Bunun üzerine Hz. Süleyman [a.s] şöyle buyurdu: “Gördüğün bu rüyâda iri domuz, zalim yöneticiye, diğer domuzlar da onun yanında haram lokma yiyen, itaatinden çıkmayan, dinlerini dünyalarına satan ve Allah’ın azabından korkmayan âlimlere işârettir.”

Çağdaş Ulema: Bağ, insanın özel yaşantısına işârettir. Bağın temiz, yeşil, düzgün ve bakımlı olması tâbirde etkilidir.

Bağ görmek, yeni bir arkadaş edineceğinize…

Bağda gezinti yapmak, mutluluğa…

Bağda iş yapmak, bir vazifenizi yerine getirmenin memnuniyetini yaşayacağınıza…

Bağın etrafının çevrili olduğunu görmek, bir isteğinizin gerçekleşmeyeceğine…

Bağın etrafının çevrili olmadığını görmek, çevrenizde meşveret etmemeniz gereken çok sayıda ehliyetsiz kimseler olduğuna işârettir.

 

BAĞIRSAKLAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bağırsak görmenin altı tâbiri vardır:

1-Haram mal

2-Şefkat

3-Çirkin söz

4-Evlat

5-Geçim

6-Güzel amel.

İbni Sirîn: Bağırsak görmek, akrabalarınızdan hayır ve menfaat elde edeceğinize ve onların vesilesiyle saadet bulacağınıza…

Bağırsaklarınızın dışarıdan fark edildiğini görmek, akrabalarınızdan bir çocuğun öncü ve saygın bir kimse olacağına…

Birinin bağırsağını yediğinizi görmek, biri tarafından gizlenen bir malın, yediğiniz bağırsak miktarınca size nasip olacağına işârettir.

Kirmanî: Bağırsaklarınızın ortaya çıktığını görmek, gizli tuttuğunuz malın ortaya çıkacağına veya söz sahibi biri olacağınıza ve eğer söz sahibi biriyseniz, mal bulacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bağırsaklarınızın ağzınızdan dışarı çıktığını görmek, çocuklarınızın öleceğine…

Başkasının ağzından bağırsaklarının çıktığını görmek, gizlediğiniz malı harcayacağınıza işârettir.

 

BAĞIŞ YAPMAK

İbni Sirîn: Malınızı hayır işlere bağışladığınızı görmek, oğlunuzu veya yakınlarınızdan birini evlendireceğinize ve malınızı onlar arasında paylaştıracağınıza…

Malınızı fesat yolunda harcadığınızı görmek, fesat ve haram yola yöneleceğinize…

Malınızı yabancılara bağışladığınızı görmek, perişanlığa işârettir.

 

BAĞLANMAK

Allâme Meclisî: Ellerinize zincir bağlandığını görmek, dikkatli olmanız gerektiğine…

Ayağınızı bir ağaca bağladıklarını görmek, işinizin kapanacağına…

Aynı rüyâda ayağınızı çözdüklerini görmek, işinizin açılacağına işârettir.

 

BAHAR

İbni Sirîn: İlkbahar mevsiminde bahar olduğunu görmek, devleti idare eden yöneticilere işârettir.

Kendinizi bahar mevsiminde görmek, havanın sıcak, soğuk ve ılık olma durumuna göre insanların huzur veya huzursuzluğuna…

Havanın mutedil olduğunu, çiçeklerin açtığını ve etrafa neşe saçtığını görmek, halkın asayiş içinde olacaklarına ve yönetimden yana hayır göreceklerine…

İlkbaharda mutedil bir bahar mevsimi görmek, makam, izzet ve yüceliğe ve yine halkın devletten hayır göreceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Bahar mevsiminde olduğunuzu görmek, asla elde edemeyeceğiniz bir arzunuz olduğuna işârettir.

 

BAHARAT

Çağdaş Ulema: Baharat görmek, zenginleşeceğinize ve eğlenceye düşkün biri olacağınıza işârettir.

 

BAKAN

Çağdaş Ulema: Bakan olmak, görmek veya onunla iş ilişkisi içinde olmak, bir arzunuzun gerçekleşeceğine işârettir.

 

BAKARKÖRLÜK

İbni Sirîn: Rüyâda bakarkörlük, yani herhangi bir şeye bakıldığı halde onu görmemek [halk arasında “gözü yol çekmek” deyimi], dalgınlık miktarınca inancın zayıflığına…

Mavi gözlü biri için bakarkörlük, bidat yolunda kalınacağına…

Siyaha çalan mavi gözlü biri için bakarkörlük, çocuğunun hastalanacağına veya çocuğunun ondan ayrılacağına…

Bakarkörlükten kurtulduğunuzu ve eşyalara düzgün bir şekilde baktığınızı görmek, bir âlimin tavsiyesiyle tövbe edeceğinize ve bu vesileyle takva sahibi olacağınıza, bâzı tâbircilere göre ise çocuğunuzun hastalıktan kurtulacağına ve eğer gurbetteyseniz, esenlik içinde memleketinize döneceğinize işârettir.

 

BAKIR

Müellif: Bakırınız olduğunu görmek, gördüğünüz bakır miktarınca mal elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Bakır erittiğinizi ve düzelttiğinizi görmek, zahmetli bir işin sizin yardımınızla halledileceğine veya bâzı tâbircilere göre helal mal kazanacağınıza işârettir.

 

BAKKALLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bakkallığın üç tâbiri vardır:

1-Kazanç

2-Menfaat elde etmek

3-Üzüntü ve sıkıntı.

İbni Sirîn: Bakkallık yaptığınızı görmek, geçim için oldukça çaba göstereceğinize ve çabanız miktarınca kazanç sağlayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Dükkân mallarını altın veya para karşılığında sattığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

BAKLA

İbni Sirîn: Rüyâda mevsiminde ve mevsim dışında bakla görmek üzüntüye işârettir. Kuru ve yaş baklanın tâbiri aynıdır.

Rüyâda bakla görmek ama yememek, üzüntünüzün daha az olacağına işârettir.

Kirmanî: Birinin size bakla verdiğini ve onu yediğinizi görmek, üzüleceğinize ve baklayı veren kişiyle husumete düşebileceğinize işârettir.

 

BAL

Mumlu bal, miras veya helal mala işârettir.

Bala sahip olmak, sahip olduğunuz ölçüde ilim elde edeceksiniz demektir.

Aynı baldan insanlara vermek, insanların sizden ilim öğreneceği anlamına gelir. Bunun aksini görmek, aksine tâbir edilir.

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bal yemenin üç tâbiri vardır:

1-Helal rızk

2-Menfaat

3-Murada erme.

Rüyâda bal görmek, Kuran’a işâret eder ve beş tâbiri vardır:

1-Miras

2-Ganimet

3-İlim

4-Bol rızk

5-Kuran öğrenmek.

Kirmanî: Bal, ganimetler ve güzel davranışlardır. Çünkü bal, her derdin devasıdır. Ayrıca bal, bol rızktır. Nitekim Allah-u Taâla Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler/kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet [bal] çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.” 76

Çağdaş Ulema: Balı çerçeveli olarak görmek, meslek hayatınızda şanslı olacağınıza…

Bal yemek, rahatsız edici bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

BALDIR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda baldır görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Geçim

3-Uzun ömür

4-Evlilik.

İbni Sirîn: Baldır görmek, mal varlığına ve insanların geçimlerini sağladıkları dünyalığa işârettir. Çünkü insanlar baldır ve ayakları sayesinde ayakları üzerinde dururlar.

Baldırının sağlam ve düzgün olduğunu görmek, işinizin ve durumunuzun iyi olacağına…

Baldırınızın düz, ama zayıf görmek, düzensiz bir yaşam süreceğinize işârettir.

Kirmanî: Baldırınızın demirden olduğunu görmek, ömrünüzün uzayacağına…

Baldırınızın camdan veya çubuktan olduğunu görmek, ömrünüzün kısalacağına…

Baldırınızın kırıldığını veya bir bölümünün düştüğü görmek, kötüye işârettir.

Câbir Mağribî: Baldır görmek, evliliğe…

Baldırınızda çok fazla kıl olduğunu görmek, ağır bir borç altına gireceğinize ve bu yüzden hapse düşeceğinize…

Baldırınızdaki kılları tıraş ettiğinizi görmek, borcunuzun ödeneceğine işârettir.

 

BALGAM

Kirmanî: Balgam çıkardığınızı görmek, hastaysanız, iyileşeceğinize…

Siyah balgam çıkarmak, üzüntü ve sıkıntıya…

Kanla karışık balgam çıkarmak, mal varlığınızdan bir miktar azalacağına…

Evin içine balgam atmak, malınızı yabancılara harcayacağınıza…

Mescide balgam atmak, uygunsuz bir şekilde malınızı yabancılara harcayacağınıza işârettir.

 

BALIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda balık görmenin altı tâbiri vardır:

1-Başkan vekili

2-Ordu

3-Kız

4-Gelir

5-Üzüntü ve sıkıntı

6-Cariye.

Hz. Danyal [a.s]: Sıcak iklime sahip denizlerde balık görmek, zorluğa…

Soğuk iklime sahip denizlerde balık görmek, iyiye…

İri ve taze balıklarınız olduğunu görmek, gelir elde edeceğinize…

Küçük balık görmek, üzüntüye…

Bir balığın karnından inci çıktığını görmek, erkek çocuğunuz olacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Balık eti veya yağı, hayır ve menfaate…

Bayat veya tuzlanmış balık yemek, az da olsa üzüntü ve sıkıntıya…

Yılanbalığı görmek, zarar göreceğinize veya görevinizden azledileceğinize…

İbni Sirîn: Birinin size kurutulmuş tuzlu balık verdiğini görmek, büyük bir şahsiyetin zulmüne maruz kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Taze balık görmek, gelire…

Ağzınızdan balık çıktığını görmek, çok yalan konuşacağınıza…

Penisinizden balık çıktığını görmek, bir kız çocuğunuzun olacağına…

Pişirilmiş taze balık yemek, yediğiniz balık miktarınca gelir elde edeceğinize…

Balık sattığınızı görmek, menfaat elde edeceğinize…

Denizdeki balıkların sizinle konuştuğunu görmek, söz sahibi birinin sırrından haberdar olacağınıza ve murada ereceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Balık görmek, kurnaz biri tarafından aldatılacağınıza…

Büyük balıklar görmek, iyi ödüller elde edeceğinize…

Küçük balıklar görmek, hoşlanmayacağınız şeylerle karşılaşacağınıza…

Kırmızı balıklar görmek, bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Balık yemek, kadınlar için kolay bir doğuma, erkekler içinse baht açıklığına…

Büyük balık yakalamak, işlerinizin yolunda gideceğine…

Küçük balık yakalamak, üzüntü ve sıkıntıya…

Balık oltası görmek, menfaat elde edeceğinize…

İçi balık dolu kap görmek, işinizin iyi gideceğine…

Balık pazarı görmek, başarı elde edeceğinize…

Balık yetiştirme havuzu görmek, endişe ve tedirginliğe…

Kurutulmuş balık görmek, hastalığa…

Oltayla balık avlamak, ruh sağlığınızı yeniden kazanacağınıza…

Başkalarının oltayla balık avladıklarını görmek, biriyle dost olmak için uygun bir fırsat yakalayacağınıza…

Duru suda büyük balıklar görmek, mutluluk ve başarıya işârettir.

 

BALIKÇIL KUŞU

İbni Sirîn: Rüyâda balıkçıl kuşu, kadın demektir.

Bir balıkçıl kuşuna sahip olduğunuzu görmek, bir kadınla evleneceğinize…

Balıkçılın elinizden kaçtığını görmek, eşinizi boşayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Balıkçıl kuşu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

BALİNA

Allâme Meclisî: Balina, utanma duygusu olmayan ve daima fırsat kollayan acımasız ve güçlü düşmana…

Bir balinanın sizi yuttuğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Balina eti yemek, mal elde edeceğinize işârettir.

Müellif: Balina, hırsız demektir.

Bir balinanın sizi suya çekip boğduğunu görmek, suda boğularak öleceğinize…

Bir balinanın sizi ısırdığını görmek, düşmandan zarar göreceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir balinayla mücadele ettiğinizi ve onu alt ettiğinizi görmek, düşmanı mağlup edeceğinize, aynı rüyâda balinanın size galip geldiğini görmek, bunun aksine işârettir.

 

BALON

Çağdaş Ulema: Rüyâda balon görmek, aşırı kurnazlığa…

Kendinizi balonla uçarken görmek, hedefinizden uzaklaşacağınıza…

Gazla doldurulmuş bir balonun patladığını veya yırtıldığını görmek, birinin size öfkeleneceğine işârettir.

 

BALTA

İbni Sirîn: Rüyâda balta, işe koşulan, ama bir daha işe koşulmaması için işini kötü yapan hizmetçi veya işçiye işârettir.

Câbir Mağribî: Balta münafıktan yardım dileyen, halk arasında kargaşa yaratan korkak kimseye…

Baltanızın olduğunu veya birinin size balta verdiğini görmek, yukarıda belirtilen vasıftaki biriyle arkadaş olacağınıza…

Baltanızın kırıldığını veya kaybolduğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir.

Çağdaş Ulema: Balta görmek, kötü şansa…

Baltayla iş yapmak, işlerinizde ilerleme olacağına işârettir.

 

BANKA

Çağdaş Ulema: Bankaya para yatırmak, gizli arzularınızın gerçekleşeceğine…

Bankadan para çekmek, birinden borç alacağınıza…

Bir bankada işe alınmak, muhtemelen durumunuzun tümüyle değişeceğine işârettir.

 

BARDAK

Çağdaş Ulema: Bardak satın almak, kontrolsüz harcamalar yapacağınıza…

Bardak hediye etmek, itibar ve saygınlık kazanacağınıza…

Değerli bir bardağa sahip olmak, birinden hediye alacağınıza…

Bardak kırmak, ayrılığa…

Kırık bardak görmek, şansınızın iyi gideceğine…

Boş bardak görmek, bir yere misafir olacağınıza, ancak istenmeyeceğinize…

Bardağı suyla doldurmak, oldukça sağlıklı olacağınıza…

Suyla dolu bardak görmek, ilgi göreceğiniz bir toplulukla karşılaşacağınıza…

Bardağı ağzına kadar dolu olarak görmek, bir çekişme yaşayacağınıza…

Bardaktan su içmek, sağlığınızın yerinde olacağına işârettir.

 

BARIŞMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda barışmanın üç tâbiri vardır:

1-Ömrün uzaması

2-Kuvvet

3-Herkesçe beğenilen inanç ve davranışa sahip olmak.

İbni Sirîn: Barışmak, ömrünüzün uzayacağına…

Barışırken birini fesada davet etmek, davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta hayra davet edeceğinize…

Öfkeyle birini din yoluna davet etmek, davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta kötülüğe çağıracağınıza işârettir.

 

BASTON

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Baston görmenin üç tâbiri vardır:

1-Hüküm sahibi kimse

2-Saygın kimse

3-İş konusunda sağlamlık.

Allâme Meclisî: Elinizde bir baston olduğunu görmek, kuvvet bulacağınıza…

Bir bastona yaslandığınızı görmek, büyük bir şahsiyete itimat edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Elinizde baston olduğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Bastonunuzun zayi olduğunu görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Elinizde baston olduğunu ve bu bastonun uzadığını görmek, muradınıza ereceğinize…

Bastonunuzun kısaldığını görmek, namertlik göreceğinize işârettir.

 

BAŞ, KAFA, KELLE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda insan kafası görmenin on bir tâbiri vardır:

1-Reis

2-Önder

3-Baba

4-Anne

5-Emir

6-Âlim

7-Para

8-Erkek evlat

9-Uşak veya cariye

10-Kadın

11-Zenginlik.

Başınızın ağrıdığını ve temiz bir elbise giydiğinizi görmek, liderler ve büyük şahsiyetlerle arkadaş olacağınıza, işinizin yolunda gideceğine ve bahtınızın açık olacağına…

Başınızın ağrıdığını ve kasaplar gibi kirli elbise giydiğinizi görmek, bir liderden yana sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: İnsan kafası görmek, bir grup liderine…

Bir yerden veya birinden kesik baş aldığınızı görmek, sevgi duyduğunuz büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza, ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Vücudunuzda herhangi bir yara olmaksızın başınızın gövdenizden ayrıldığını görmek, liderlikten azledileceğinize veya ebeveyninizden ayrılacağınıza…

Herhangi bir yaradan dolayı başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek, zenginseniz fakirleşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize, tutsaksanız serbest bırakılacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, dermansız bir hastalığa yakalanmışsanız bu hastalık neticesinde öleceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Başınızın kesildiğini görmek, Allah yolunda şehit olacağınıza veya söz sahibi biriyle aranızda husumet çıkacağına…

Birinin başını kesip bedeninden ayırdığınızı görmek, oğlunuzla aranızda bir sorun yaşayacağınıza…

Aynı rüyâda başını kestiğiniz kimsenin etini yediğinizi görmek, eşinizi azarlayacağınıza veya onun malını yiyeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Bir yere atılmış kesik baş görmek, liderlerden oluşan bir grubun bir araya geleceğine…

Hangi hayvana ait olduğunu bilmediğiniz bir kelle yemek, birinin sermayesini yiyeceğinize…

Kanatlı bir hayvanın başını yemek, söz sahibi birinin malını yiyeceğinize…

Birçok kesik başın yanı sıra [daha önce] ölmüş bir kimsenin kafasının size getirildiğini görmek, kafaları getirilen insanların önderinin sizi ziyarete geleceğine ve ondan hayır göreceğinize, Aynı rüyâyı bir kadın görmüşse, bir zenginden hayır ve menfaat elde edeceğine…

Koyun kellesi yemek, ömrünüzün uzun olacağına ve helal rızk elde edeceğinize…

Sığır kellesi yemek, yıl içerisinde bol miktarda mal elde edeceğinize…

Keçi kellesi yemek, cömert bir kimseden mal elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Başınızın büyük olduğunu görmek, önder ve saygın bir kimseden hayır ve menfaat elde edeceğinize…

İki başlı olduğunuzu görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve ömrünüzün uzayacağına…

Başınızın açık ve yalın olduğunu görmek, işinizi kaybedeceğinize ve bu yüzden fakirleşeceğinize…

Başınızın kanadığını ve bu esnada bir şeyler arzu ettiğinizi görmek, biriyle işinizin yargıya varacağına…

Beyninizin yere düştüğünü görmek, elinizdeki sermayeyi kaybedeceğinize…

Yerdeki beyninizi alıp tekrar başınıza koyduğunuzu görmek, kaybettiğiniz sermayeyi yeniden elde edeceğinize…

Başınızın yağlandığını görmek, hayır işler yapmaya muvaffak olacağınıza…

Hiç tanımadığınız bir adamın kesik başını elinizde görmek, bir miktar para bulacağınıza…

Aynı kesik başı yere attığınızı görmek, bu parayı hayır yolda harcayacağınıza veya malınızın zayi olacağına…

Kesik bir başın sizinle iyi şeyler konuştuğunu görmek, adil ve insaflı biri olacağınıza…

Kesik bir başın sizinle kötü şeyler konuştuğunu görmek, insafsız biri olacağınıza…

Başınızın ikiye ayrıldığını, yarısının sağ elinizde diğer yarsının da sol elinizde olduğunu görmek, ebeveyninizin vefat edeceğine…

İkiye ayrılan başınızın tekrar birleştiğini görmek, ebeveyninizin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceklerine…

Başınızın avuçlarınızda olduğunu görmek, önder ve saygın bir kişiden hayır ve bereket elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Başınızı tıpkı fil kafası gibi görmek, mal bulacağınıza ve yöneticilik yapacağınıza…

Başınızı tıpkı aslan kafası gibi görmek, fesat ve harama yöneleceğinize…

Başınızı tıpkı at kafası gibi görmek, söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…

Başınızı tıpkı ayı kafası gibi görmek, bahtınızın açık olacağına ve muradınıza ereceğinize…

Başınızı tıpkı koyun kafası gibi görmek, cehalete veya câhillere yenik düşeceğinize…

Başınızı tıpkı deve kafası gibi görmek, bir komuta görevini üstleneceğinize ve düşmanı alt edeceğinize…

Başınızı tıpkı horoz kafası gibi görmek ve kâfirlere özenmek, küfre meyledeceğinize…

Başınızın camdan olduğunu görmek, öleceğinize…

Başınızın altın veya gümüşten olduğunu görmek, mal elde edeceğinize…

Başınızın taş veya demirden olduğunu görmek, lafazan birinin hizmetinde olacağınıza…

Başınızdan ateş çıktığını görmek, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine işârettir.

İsmail Eş’as: Başınızın dörtayaklı havyaların başına benzediğini görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Yırtıcı hayvanlara benzediğini görmek, söz sahibi olacağınıza ve düşmanlarınızı alt edeceğinize…

Kanatlı hayvanlara benzediğini görmek, yolculuğa çıkacağınıza…

Kendi başınızın pişirilmiş olduğunu ve onu yediğinizi görmek, sermayenizi yiyeceğinize…

Başınızın gövdenizden ayıldığını sonra tekrar eski hâline geldiğini görmek, şehitlik derecesine ulaşacağınıza…

Yanınızda kesik bir baş olduğunu ve eşinizin hamile olduğunu görmek, erkek çocuğunuz olacağına…

Başınızın tıraşlı olduğunu görmek, kocanızın vefat edeceğine…

Kızarmış kelle yediğinizi görmek, mal elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Kızarmış kelle yemek, riyasete…

Kızarmış kelle satın almak veya birinin size kızarmış kelle verdiğini görmek, bir kimseden menfaat elde edeceğinize…

Çiğ kelle yediğinizi görmek, öncü ve saygın bir kişinin dedikodusunu yapacağınıza işârettir.

İsfahanî: İnsan kafası, babaya veya öncü kimseye…

Başınızın kesildiğini görmek, ebeveyninizden ayrılacağınıza…

Başınızın elinizde olduğunu görmek, ebeveyninizle bir araya geleceğinize…

Başınızı boynunuza bağlamak, nakit veya borç olarak birinden mal alacağınıza…

Yanınızda kesik başlar olduğunu ve dans ettiğinizi görmek, bulunduğunuz bölgede sözü geçen bir şahsın belaya uğrayacağına işârettir.

 

BAŞÖRTÜSÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda başörtüsü görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr

4-Menfaat.

Allâme Meclisî: Başörtünüzün yandığını görmek, erkekseniz öleceğinize, kadınsanız kocanızın öleceğine…

Başınızı başörtüsüyle örttüğünüzü görmek, evleneceğinize ve mutlu olacağınıza işârettir.

Müellif: Başörtüsü, hem kadınlar, hem de erkekler için eşe…

Başörtünüzün başınızdan düştüğünü görmek, kocanızdan ayrılacağınıza…

Başörtünüzün bir kısmının yandığını görmek, kocanızın nüfuz sahibi birinden korkacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Başınızda yeşil veya beyaz bir başörtüsü olduğunu görmek, kocanızın dindar biri olduğuna…

Başınızda kırmızı başörtü görmek, kocanızın eğlenceye düşkün biri olduğuna…

Başınızda siyah başörtü görmek, kocanızın üzüleceğine…

Başınızda mor başörtü görmek, musibete…

Başınızda sarı başörtü görmek, hastalığa işârettir.

 

BATAKLIK

Çağdaş Ulema: Bataklığa düştüğünüzü ve içinde zorla ilerlediğinizi görmek, çok yorucu işlerle karşılaşacağınıza…

Bataklıkta tamamen battığınızı görmek, bir planınızın suya düşeceğine veya kötü bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

BAYILMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bayılmak, iki şekilde tâbir edilir:

1-İşlerin zorluğu

2-Şaşkınlık ve çaresizlik.

Kirmanî: Şuurunuzu kaybedecek kadar baygınlık geçirmek, içinden çıkamayacağınız ve ne yapacağınızı şaşırıp kalacağınız bir işle karşılaşacağınıza, ama sonunda iyi bir netice elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Bayılmak, miras veya hediye alacağınıza…

Birini bayılırken görmek, birinden borç para alacağınıza işârettir.

 

BAYINDIRLIK, MAMURLUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bayındırlık görmek dört şekilde yorumlanır:

1-Dünyevî işlerde hayır

2-Hayır ve menfaat

3-Murada erme

4-Kapalı işlerin açılması.

İbni Sirîn: Mescit, medrese, tekke vb. gibi yerleri imar etmek, dinin maslahatına, akla ve âhiret sevabına…

Sera, dükkân vb. gibi şahsî yerleri abat etmek, dünyevî hayra…

Abat bir yerin harap olduğunu görmek, o bölgeye ait halkın başına bela ve musibet geleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Mamur bir yerde sükûnet etmek, görülen bayındırlık miktarınca hayır elde etmek demektir. Bunun aksi ise şer, fesat ve zarardır.

 

BAYKUŞ

Allâme Meclisî: Baykuş yakaladığınızı görmek, hastalanacağınıza veya biriyle dost olup günah işleyeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Baykuş, hırsız, bozguncu ve hasetçi kimseye işârettir.

Baykuşla savaştığınızı görmek, biriyle düşmanlık edeceğinize işârettir. Bunun dışında baykuş, ne şekilde görülürse görülsün hayra alamettir.

Câbir Mağribî: Baykuşunuzun olduğunu veya birin size baykuş verdiğini görmek, bir hırsızla küseceğinize…

Baykuş eti yemek, yediğiniz et kadar bir hırsızdan mal elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Baykuş sesi, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Baykuş yavrusu görmek, çocuğunuzun uğursuz ve yaramaz olacağına…

Baykuş eti yemek, yediğiniz miktar kadar namert birinin malından yiyeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Baykuş görmek, bir şeyi öğrenmeye eğilim göstereceğinize veya âlimane bir nasihat işiteceğinize ve bu nasihate kulak asmanız gerektiğine…

Bir baykuşun öttüğünü duymak, hastalanacağınıza veya bir yakınınızın vefat edeceğine…

Baykuş yakalamak veya kafeste baykuş görmek, sizi kaygılandıran misafirler ağırlayacağınıza işârettir.

 

BAYRAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bayrak görmenin dört tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-Yolculuk

3-Makam ve büyüklük

4-İyi hal.

Müellif: Bayrak görmek, bilgin, zengin, zahit, cömert veya öncü kişiye…

Kendinize ait bir bayrağınızın olduğunu görmek, yukarıda belirtilen kimselerin herhangi birinden menfaat elde edeceğinize…

Bayrağınızın kaybolduğunu görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Bayrak görmek, yolculuğa…

Söz sahibi birinin size bayrak verdiğini görmek, makam ve büyüklüğe işârettir.

Câbir Mağribî: Beyaz ve büyük bir bayrağa sahip olduğunuzu görmek, zengin biriyle arkadaş olduğunuza ve onun yardımıyla menfaat elde edeceğinize…

Siyah bayrağa sahip olduğunuzu görmek, yargıç veya hatip olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Bayrağın dalgalandığını görmek, üzüntüye…

Bayrak taşımak, saygınlık elde edeceğinize…

Gönderden bayrak indirmek, yapacağınız bir iş yüzünden pişmanlık duyacağınıza…

Siyah bayrak görmek, düşmanınız olduğuna…

Millî bayrak taşımak, ülkenize hizmet edeceğinize…

Bayrağın gönderde dalgalandığını görmek, güzel bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

BAYRAM

Allâme Meclisî: Bayram arifesinde veya kutsal gecelerde görülen rüyâlar mutlaka doğru çıkar.

Bayram olduğunu ve insanların bayram namazı kılmak için camiye gittiklerini görmek, üzüntülerden güvende olacağınıza…

Bayram günü iftar ettiğinizi görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların kıtlıktan kurtulacaklarına işârettir.

İbni Sirîn: Kurban bayramı, akıl sahiplerine ihtiyaç duyacağınıza…

Ramazan bayramı, bir zahitten dinî faydalar elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Bayram günü saygın insanların süslenerek şehir dışına çıktıklarını görmek, saygınlığınızın artacağına ve eğer hapisteyseniz, serbest kalacağınıza…

Aynı rüyâyı bayrama yakın bir zamanda görmek, bir akıl sahibiyle muamele edeceğinize ve işinizden zorlukla netice elde edeceğinize…

Gadir-i Hum bayramı, arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işârettir. Ayrıca, bu rüyâyı yılın ilk günlerinde görmek tâbir bakımından daha iyidir.

 

BEBEK

Çağdaş Ulema: Bebek görmek, genel olarak iyiye…

Bebek doğurmak, yeni gelir kaynakları elde edeceğinize…

Doğmakta olan bebek görmek, erkekler için eşlerinden ayrılmaya, fakirler için iyiye, zenginler ve tacirler için kötüye, yolcular içinse memlekete geri dönmeye…

Tanıdığınız bir bebeği süt e-merken görmek, bebeğin annesinin mutlu olacağına…

Bebeğe isim koymak, hayatınızda birtakım değişiklikler olacağına…

Bebeği uyurken görmek, iyi bir geleceğiniz olacağına…

Bebeği oynarken görmek, sevineceğinize…

Zayıf bebek görmek, huzursuz bir dönem geçireceğinize…

Şişman bebek görmek, iyi bir dönem geçireceğinize…

Ölmek üzere olan bir bebek görmek, beklenmedik bir başarı elde edeceğinize…

Bebek öldürmek, kendi kendinize büyük bir zarar vereceğinize işârettir.

 

BEDDUÂ ETMEK

Müellif: Rüyâda zalim bir kimseye bedduâ ettiğinizi görmek, bedduâ ettiğiniz zalim kimseyi alt edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Herhangi bir suçu olmadığı halde birine bedduâ ettiğinizi görmek, ettiğiniz bedduânın size döneceğine işârettir.

 

BEDEN, TEN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bedeninizde bir fazlalık olduğunu görmek, zenginliğe ve düşmana galip gelmeye…

Bedeninizde bir eksiklik olduğunu görmek, yoksulluğa ve düşmana yenilmeye…

Bedeninizin her yerinde ödem olduğunu görmek, hastalığa işârettir.

İbni Sirîn: İnsanların bedenlerini görmek, üzüntü ve sıkıntıya, bedenlerde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik onların geçimine delalet eder.

Bedeninizin zayıf ve cılız olduğunu görmek, fakirliğe…

Bedeninizin şişman ve bakımlı olduğunu görmek, zenginliğe…

Bedeninizden bükülmüş bir ip çıktığını ve uzadığını görmek, geçiminizi rahat bir şekilde sürdüreceğinize ve malınızın bollaşacağına…

Uzayan ipin koptuğunu görmek, yukarıdaki rüyânın aksine…

Bedeninizin demire veya gümüşe dönüştüğünü görmek, ömrünüzün uzayacağına ve rızkınızın artacağına…

Bedeninizin süzgeç gibi olduğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir.

Kirmanî: Bedeninizin bakımlı ve sağlıklı olduğunu görmek, işinizin düzene gireceğine ve sırrınızın gizli kalacağına…

Bedeninizin zayıf olduğunu görmek, fakirleşeceğinize ve sırrınızın ortaya çıkacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Büyük ve güzel bir bedene sahip olmak, sağlığınızın yerinde olacağına veya maddî açıdan rahatlığa çıkacağınıza…

Bedeninizin geliştiğini/ ergenleştiğini görmek, erkekler için işlerin daha iyi olacağına, genç kızlar için aşka, genç kadınlar için hamileliğe ve yaşlı kadınlar için maddî yardım alacaklarına…

Bedeninizin zayıfladığını veya kırıştığını görmek, sağlık ve mutluluğunuzun bozulacağına…

Bedeninizin eridiğini görmek, ölümcül bir hastalığa yakalanacağınıza veya büyük bir zarara uğrayacağınıza…

Bedeninizin yaralandığını veya yara olduğunu görmek, gözden çıkarmanız gereken bir şey olduğuna…

Bedeninizi ağır ve hareketsiz hissetmek, büyük engellerle karşılaşacağınıza veya bir mesele hakkında kötü bir yardımcıyla karşılaşacağınıza…

Bedeninizin hafiflediğini hissetmek, biriyle olan ilişkinizi düzeltmeye çalışırken bir başkasıyla olan ilişkinizin bozulacağına ve bu durumdan kurtulamayacağınıza…

Bedeninizdeki elbiseleri çıkarmak/ soyunmak, utanç verici bir durumla karşılaşacağınıza…

Bedeninizdeki elbiselerin çıkarıldığını görmek/ soyundurulmak, birileri tarafından aldatılabileceğinize ve bu konuda dikkat etmeniz gerektiğine…

Bir başkasının bedenini çıplak görmek, şehvetle baktığınız takdirde bir arzunuzun gerçekleşeceğine, aksi takdirde ilginç bir keşif gerçekleştireceğinize…

Bir başkasının bedenindeki elbiseleri çıkarmak/ soyundurmak, şehvetle soyundurduğunuz takdirde gizli ve yasak bir aşk yaşayacağınıza, aksi takdirde bir başkasının rezil olacağına işârettir.

 

BEKÇİ, BEKÇİLİK

İbni Sirîn: Bekçi görmek, makam elde edeceğinize…

Güzel ve doğru bir şekilde bekçilik yaptığınızı görmek, hem dünya, hem âhiret saadetine…

Padişah sarayında bekçilik yaptığınızı görmek, söz sahibi birinden yana hayır ve menfaat elde edeceğinize veya tüccarsanız, ticaretinizden çok kazanç elde edeceğinize…

İyi ve takva sahibi kimselere bekçilik yaptığınızı görmek, bu kimselerden dinî menfaatler elde edeceğinize…

Dindar bekçilerle dolaştığınızı görmek, menfaat elde edeceğinize…

Günahkâr bekçilerle dolaştığınızı görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

 

BEL [Anat.]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bel görmenin altı tâbiri vardır:

1-Menfaat

2-Evlat

3-Büyüklük

4-Uzun ömür

5-Murat

6-Temiz inanç.

İbni Sirîn: Belinize kemer bağladığınızı görmek, kemerin değerince gelir elde edeceğinize, ailenizden ve çocuklarınızdan destek alacağınıza…

Belinize altın işlemeli ve yaldızlı bir kemer bağladığınızı görmek, kemerin değerince gelir elde edeceğinize ve gelecekte, kabileniz içerisinde saygınlık kazanan bir çocuğunuz olacağına işârettir.

Kirmanî: Belinizde bir kemer olduğunu görmek, mal ve ihtişam kazanacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Kemerinizin koptuğunu veya kaybolduğunu görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Belinize altın işlemeli bir kılıç bağladığınızı görmek, birtakım insanlara önderlik edeceğinize işârettir.

 

BENZİN

Çağdaş Ulema: Benzin, hızla gelişen ve aynı hızla sönen gönül bağına…

Yanan benzin görmek, iyi ve sevindirici sözler işiteceğinize işârettir.

 

BERZAH

Çağdaş Ulema: Berzah âlemini görmek, musibet ve bedbahtlığa işârettir.

 

BEYİN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Beyin görmenin üç tâbiri vardır:

1-Gizli mal

2-Akıl

3-Basiret.

Hz. Danyal [a.s]: Beyin yediğinizi görmek, malınızı harcayacağınıza…

İnsanların beynini yediğinizi görmek, o kimselerin mallarını harcayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Beyninizin yere döküldüğünü görmek, malınızı kaybedeceğinize…

Beyninizi alıp tekrar yerine koyduğunuzu görmek, bir sermaye elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Eti helal olan bir hayvanın beynini yediğinizi görmek, helal mala, eti haram olan hayvanın beynini yemek ise, haram mala işârettir.

 

BEYTÜ’L-MAMUR

Müellif: Beytü’l-Mamur, gökyüzünün dördüncü tabakasında yer alan ve Kâbe’nin hizasında bulunan bir yerdir. Burası, aynı zamanda meleklerin hac ziyareti yaptıkları makamdır.

İbni Sirîn: Beytü’l-Mamur’a gittiğinizi görmek, insanlar arasında emanettarlık yapacağınıza, ilminizle ön plana çıkacağınıza, hacca gideceğinize ve düşmanların şerrinden güvende olacağınıza…

Beytü’l-Mamur’un yeryüzünde olduğunu görmek, adil ve âlim bir yöneticiye katılacağınıza…

Beytü’l-Mamur’da ev inşa ettiğinizi veya uyuduğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Beytü’l-Mamur’un etrafında tavaf ettiğinizi görmek, dünyadan göçeceğinize…

Beytü’l-Mamur’u mescit şeklinde görmek ve orada namaz kılmak, tüm hacetlerinizin reva olacağına delalet eder.

Kirmanî: Evinizden Beytü’l-Mamur’a kadar olan her yerin açıldığını görmek, o yıl çok sayıda insanın hac veya umre yapacağına…

Beytü’l-Mamur’un süslendiğini ve meleklerin etrafında tavaf ettiğini görmek, âlimlerin ve dindar insanların makam ve izzet bulacaklarına işârettir.

 

BIÇAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bıçak görmenin altı tâbiri vardır:

1-Muhabbet

2-Evlat

3-Zafer

4-Sığınak

5-Zenginlik

6-Yöneticilik.

İbni Sirîn: Elinizde bıçak olduğunu görmek ve bu bıçağın size ait olduğunu bilmek, bir erkek çocuğunuzun olacağına…

Elinizde bıçakla birlikte bâzı silahlar daha olduğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bıçağı kınından çıkarmak, eşinizin erkek bir çocuk dünyaya getireceğine…

Bıçağınızın kınındayken kırıldığını görmek, bir yakınınızın vefat edeceğine…

Bıçakla bir şey yonttuğunuzu görmek, ücret almadan bir iş yapacağınıza…

Bıçağınızın paslandığını veya hasarlı olduğunu görmek, malınızın azalacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Bıçak, ayrılık demektir.

Bıçakla bedenininiz herhangi bir yerini kesmek, ümitsizlik veya hileye…

Kör bir bıçakla herhangi bir yerinizi kesmeye çalışmak, ama başaramamak, bir hedefinize ulaşamayacağınıza…

Büyük mezbaha bıçağı görmek, ciddî bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…

Çatal-bıçak görmek, bir toplantıya davet edileceğinize veya size bir misafir geleceğine…

Bıçak bilemek, tartışma veya kavgaya…

Cep bıçağı/ çakı görmek, tatsız bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

BILDIRCIN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bıldırcın görmenin dört tâbiri vardır:

1-Çocuk

2-Helal rızk

3-Menfaat

4-Mal.

İbni Sirîn: Bıldırcın genç hizmetçiye yorulur.

Bıldırcın yakalamak veya birinin size bıldırcın verdiğini görmek, yakaladığınız bıldırcının cinsiyetine göre hizmetinizde çalışan kimsenin erkek veya kız evladı olacağına…

Bıldırcının elinizden kaçtığını görmek, hizmetinizde çalışan kimsenin çocuğunun öleceğine işârettir.

Kirmanî: Bıldırcın eti yemek, helal rızk bulacağınıza…

Bıldırcın görmek, helal rızka veya helal kazanca işârettir. “Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik, verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik.” 77

 

BIYIK

Allâme Meclisî: Bıyığınızı kestiğinizi veya düzelttiğinizi görmek, makam ve izzet bulacağınıza işârettir.

Müellif: Bıyık, kişinin heybetine işârettir.

Birinin bıyığını makasla düzelttiğinizi görmek, iyiye yorulur. Bu, aynı zamanda zarar görmeyeceğinize işârettir.

 

BİLEK

İbni Sirîn: Rüyâda bilek, güvenilir bir dost veya ortağa…

Bileğinizin iri ve sağlam olduğunu görmek, dostunuzdan veya ortağınızdan hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Bileğinizin kırıldığını veya koptuğunu görmek, dostunuz veya ortağınızın sizden ayrılacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Bileklerinizde çok fazla kıl olduğunu görmek, dostunuz veya ortağınızın sizden ayrılacağına, borçlanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize ve bu nedenle sıkıntı yaşayacağınıza…

Bileklerinizdeki kılları tıraş ettiğinizi görmek, borcunuzun ödeneceğine ve üzüntünüzün giderileceğine işârettir.

 

BİLET

Çağdaş Ulema: Bilet görmek, hayat tarzınızı değiştirmeniz ve hayatınızı yeni programlara göre yönlendirmeniz gerektiğine…

Bilet almak, hayata karşı dirençli olmanız gerektiğine işârettir.

 

BİLEZİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bilezik görmenin on iki tâbiri vardır:

1-Erkek kardeş

2-Kız kardeş

3-Ortak

4-Dost

5-Kuvvet

6-Hikmet

7-Makam

8-Muhabbet

9-Evlat

10-Mal, zenginlik

11-Meslek veya Ziraat

12-Hile

İbni Sirîn: Bilezik görmek, kadınlar için koca, erkekler için fakirlik ve sıkıntı demektir.

Kolunuzda gümüş bilezik olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntınızın daha az olacağına işârettir.

Kirmanî: Bir padişahın size bir bilezik verdiğini görmek, bir çocuğunuzun veya kardeşinizin olacağına, bayansanız, evleneceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Her iki kolunuzda da gümüş bilezik olduğunu görmek, zahmetle mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kolunuzda bilezik olduğunu görmek, gizli bir aşk yaşayacağınıza…

Birinin size bilezik hediye ettiğini görmek, sevineceğinize…

Başkasının kolunda bilezik görmek, gereksiz harcamalar yapacağınıza…

Siyah bilezik görmek, hastalanacağınıza…

Çok sayıda bilezik görmek, gereksiz harcamalarda bulunacağınıza işârettir.

 

BİNA

Allâme Meclisî: Bina görmek, önder bir şahsiyet olacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine, saygınlık elde edeceğinize, rızkınızın artacağına, eğer çocuk yapma ümidiniz varsa çocuğunuz olacağına ve eğer üzgünseniz sevineceğinize…

Altınla süslü bir bina görmek, büyük bir makam elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Bir bina inşa edildiğini görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Yeni yapılan bir bina görmek, yeni bir gelir kaynağı elde edeceğinize…

Gökdelen görmek, bol miktarda para kazanacağınıza…

Devlet dairesi görmek, maddî sorunlar veya zararlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

BİNİCİLİK

İbni Sirîn: Rüyâda binicilik yaptığınızı görmek, söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…

Birtakım süvarilerle gezdiğinizi ve onların sizin komutanız altında olduklarını görmek, bir gruba komutanlık veya önderlik yapacağınıza…

Bir grup süvarinin belirli bir bölgede binicilik yaptığını görmek, o bölgeye şiddetli yağmur yağacağına…

Hiç tanımadığınız binicilerin size bir şey verdiklerini görmek, bir yabancıdan hayır göreceğinize ve menfaat elde edeceğinize…

Aynı binicilerin tanıdık olduklarını görmek, yakınlarınızdan menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

BİRA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bira görmenin dört tâbiri vardır:

1-Menfaat

2-Öpücük

3-Hizmet

4-Alçak kimse.

İbni Sirîn: Bira içtiğinizi görmek, hizmetinizde çalışan biri sayesinde rahatlayacağınıza…

Birine bira verdiğinizi görmek, o kimseye mal bağışlayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Tatlı bira içtiğinizi görmek, alçak birinden menfaat elde edeceğinize…

Ekşi bira içtiğinizi görmek, aynı kimseden zarar göreceğinize işârettir.

 

BİSİKLET

Çağdaş Ulema: Bisiklet görmek veya kullanmak, bir sokakta küçük bir trafik kazası atlatacağınıza…

Eski/ külüstür bir bisiklet görmek, her zamankinden daha dikkatli olmanız gerektiğine…

Bisiklet satın almak, sportif faaliyetlerde bulunacağınıza işârettir.

 

BİT

Müellif: Rüyâda bit, kocasının nafakasını yiyen kadına…

Bedeninizde çok sayıda bit olduğunu görmek, varlıklı ve ihtişam sahibi biri olacağınıza işârettir.

Tavuk biti görmek, hırsız komşuya…

Tavuk bitinin elbisenizi yediğini/ kemirdiğini görmek, hırsızlar tarafından soyulacağınıza…

Tavuk biti öldürdüğünüzü görmek, malınızı çalan hırsızı tanıyacağınıza ve malınızı ondan geri alacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bit öldürmek, düşmana galip geleceğinize…

Çok sayıda bit tarafından ısırıldığınızı görmek, birtakım olaylar neticesinde insanların diline düşeceğinize işârettir.

 

BİTKİ, NEBAT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bitki görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal ve nimet

2-Büyüklük ve makam

3-Menfaat

4-Saygınlık.

İbni Sirîn: Dalı olmayan bitkiyi mevsiminde görmek, menfaate…

Dalı olan bitki görmek, gördüğünüz bitkinin kalınlığı, inceliği, uzunluğu ve kısalığına göre malınızın ve makamınızın artacağına…

Gözünüz, kulağınız ve ağzınızda çeşitli bitkiler bittiğini görmek, son dereceye iyiye işârettir.

 

BOĞAZ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda boğaz, gelir-gider demektir. Boğazda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık, gelir ve giderin eksik veya fazla olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Boğaz görmek, emanet alacağınıza veya borcunuzu ödeyeceğinize…

Boğazınızın sağlıklı olduğunu görmek, emanettar biri olacağınıza ve borcunuzu ödeyeceğinize…

Boğazınızda bir rahatsızlık olduğunu görmek, bunun aksine…

Boğazınızın geniş olduğunu görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Boğazınızın dar olduğunu görmek, emaneti koruyacağınıza işârettir.

 

BOĞULMAK

İbni Sirîn: Biri tarafından boğulduğunuzu görmek, fakirleşeceğinize işârettir. Bâzı tâbirciler, rüyâda birini boğmayı geçim konusunda rahatlığa yormuşlardır.

Çağdaş Ulema: Boğulduğunuzu görmek, bahtınızın açılacağına ve sevineceğinize…

Boğulmaktan kurtulmak, sabırlı, affedici ve fedakâr biriyle tanışacağınıza…

Biri tarafından boğulmak, maddî zararla karşılaşacağınıza…

Boğulmakta olan birini kurtarmaya koşmak, tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza ve soğukkanlılıkla üstesinden geleceğinize…

Boğulan birini görmek, eğlenceyle meşgul olacağınıza…

Bir faciada çok sayıda boğulan insan görmek, büyük bir faciaya işârettir.

 

BOMBA

Çağdaş Ulema: Bomba, tehlike demektir.

Bomba görmek, ani ve istenmeyen bir olayla karşılaşacağınıza…

Birinin üzerine bomba atmak, başkaları tarafından başlatılacak düşmanlığa…

Bombayı patlarken veya imha edilirken görmek, bir kazayla karşılaşacağınıza…

Bombalı suikast görmek, sizi bekleyen tehlikelerden farkında olmadan kurtulacağınıza veya kurtulduğunuza işârettir.

 

BONCUK, BİLYE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Boncuk görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Hizmetkâr

3-Cariye

4-Mal

5-Edep, ahlak

6-Evlat

7-Gulam, uşak.

Müellif: Boncuk bulduğunuzu görmek, bulduğunuz boncukların sayısı kadar mal elde edeceğinize veya çıkacağınız bir yolculukta rahatlık göreceğinize işârettir.

 

BORAZAN

Allâme Meclisî: Rüyâda borazan görmek, bulunduğunuz şehirde, sele neden olacak kadar yağmur yağacağına veya bir husumet çıkacağına işârettir.

 

BORU

Çağdaş Ulema: Boru görmek, sakin bir yaşam süreceğinize…

Çok sayıda boru görmek, her an zengin olabileceğinize işârettir.

 

BOŞANMA, TALAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda eşinizi boşadığınızı görmek, sonu pişmanlıkla sonuçlanan bir iş yapacağınıza…

Eşinizi Hul’î 78 talakla boşadığınızı görmek, gelir elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Evli olduğunuzu ve eşinizi boşadığınızı görmek, saygınlık elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Boşandığınızı görmek, yersiz ve yakışıksız töhmetlerle karşılaşacağınıza işârettir.

 

BOYA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda boya görmenin dört tâbiri vardır:

1-Üzüntü ve sıkıntı

2-Hastalık

3-Musibet

4-Kadınlar yüzünden husumete düşmek.

İbni Sirîn: tâbir bakımından boyaların en güzeli yeşil boyadır.

Beyaz ve sarı boya, hastalığa…

Siyah boya, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

BOYAMAK, SAÇ-SAKAL BOYAMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda [saç-sakal] boyamanın dört tâbiri vardır:

1-Neticesiz ve çirkin iş

2-Dünya süsüyle bezenmek

3-Makam talep etmek

4-Dünya malıyla meşhur olmak.

Hz. Danyal [a.s]: Sakal boyamak, örtülü işlere işârettir.

Saçınızı ve sakalınızı boyadığınızı, ama boya tutmadığını görmek, insanlara kendinizi olduğunuz gibi tanıtacağınıza…

Saçınızı ve sakalınızı boyadığınızı ve boyanın tuttuğunu görmek, durumunuzun düzeleceğine ve işlerinizin gizli kalacağına işârettir.

Müellif: Herhangi bir şeyi kırmızıya boyamak, kadınlar için hayır ve mutluluğa, erkekler için kötüye işârettir.

İbni Sirîn: Bâzı şeyleri boyadığınızı görmek, imkânsız gibi görünen bâzı şeyler yapacağınıza, ancak insanlar tarafından inkâr edileceğinize…

Boyanın güzel bir şekilde tuttuğunu görmek, durumunuzun gizli kalacağına…

Elbise boyamak, kötüye işârettir.

Kirmanî: Avucunuzu boyadığınızı görmek, geçim sıkıntısı çekeceğinize…

Boyalı ellerinizin birbirine yapıştığını görmek, saygın bir kimsenin vefat edeceğine…

Ellerinizin ve ayaklarınızın menekşe renginde boyandığını görmek, kazancınız konusunda hile yapacağınıza işârettir.

 

BOYNUZ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda dörtayaklı çöl havyalarına ait boynuzlar görmek, hayır ve menfaate işâret eder.

İbni Sirîn: Boynuzunuz olduğunu görmek, büyüklük ve menfaat elde edeceğinize…

İnek boynuzunuzun olduğunu görmek, bol miktarda mal elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Başınızda boynuz olduğunu görmek, kuvvet sahibi olacağınıza…

Başınızda koç vb. hayvanlara ait boynuzlar olduğunu görmek, işinizin düzeleceğine ve ömür boyu mutlu bir hayat yaşayacağınıza…

İnsanları boynuzladığınızı görmek, onlara zarar vereceğinize işârettir.

 

BOYUN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Boyun görmenin beş tâbiri vardır:

1-Emanet

2-Zenginlik

3-Hıyanet

4-Yol

5-Hastalık.

Hz. Danyal [a.s]: Boyun görmek, emanete…

Boynunuzun aslana benzediğini görmek, kuvvet bulacağınıza, dinî inancınızın iyi olacağına, insanların güvenini kazanıp onlardan emanet kabul edeceğinize…

Boynunuzun zayıf ve ince olduğunu görmek, bunun aksine…

Boynunuza yılan sarıldığını görmek, malınızın zekâtını vermediğinize işârettir. “Allah’ın, kereminden kendilerine verdiklerini [infak etmeyip de] cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır, tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyâmet gününde boyunlarına dolanacaktır.” 79

İbni Sirîn: Boynunuzda ağır bir yük olduğunu görmek, hastalanacağınıza…

Boynunuzda bir yük olduğunu ancak o yükün size hiç ağır gelmediğini görmek, dinî inancınızın doğruluğuna ve ömrünüzün uzayacağına işârettir.

Kirmanî: Boynunuzun karardığını görmek, emanete hıyanet edeceğinize…

Boynunuzun kısa olduğunu görmek, daha önce teslim almış olduğunuz bir emaneti sahibine geri vereceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Boynunuzun kıllandığını görmek, borçlanacağınıza…

Boynunuzun çıktığını görmek, murada ereceğinize, ancak dinî inancınızın zarar göreceğine…

Boynunuzun eğri olduğunu görmek, emanete hıyanet edeceğinize işârettir.

 

BOYUN VURMAK

Allâme Meclisî: Birinin gırtlağını kestiğinizi görmek, o kimseye zulmedeceğinize…

İbni Sirîn: Boynunuzun vurulduğunu ve başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek, hapisteyseniz özgür olacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hacca gideceğinize ve aynı rüyâyı bir kâfir görürse Müslüman olacağına…

Boynunuzun vurulduğunu, ama başınızın bedeninizden ayrılmadığını görmek, yukarıda belirtilen şeylerin sizi vuran kimsenin eliyle gerçekleşeceğine işârettir. Kısacası, rüyâda boyun vurmak, fakirler için iyiye, zenginler içinse kötüye yorulur.

 

BOYUNDURUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda boyunduruk görmenin üç tâbiri vardır:

1-Hacca gitmek

2-Yöneticilik

3-Düşmanlık.

Müellif: Boynunuzda altın veya gümüşten bir boyunduruk olduğunu görmek, boyunduruğun değeri kadar makam elde edeceğinize ve insanlara insaflı davranan bir yönetici olacağınıza…

Aynı rüyâda boynunuzda demir boyunduruk olduğunu görmek, dinî inancınızın bozuk olduğuna işârettir.

Kirmanî: Boynunuzda boyunduruk olduğunu görmek, yalan yere bir iddiada bulunacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Altın boyunduruk, yöneticiliğe, demir boyunduruk ise düşmanlığa işârettir.

 

BÖBREK

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda böbrek görmek, gizli bir mal bulup harcayacağınıza…

Pişmiş hayvan böbreği görmek, daha önce gizlediğiniz ve yerini bulamadığınız bir malı tekrar bulacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Eti helal olan hayvanın böbreğini yediğinizi görmek, helal mal elde edeceğinize…

Eti haram hayvanın böbreğini yediğinizi görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

 

BÖĞÜR, KABURGA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda böğür görmenin beş tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Kız

3-Cariye

4-Hizmetkâr

5-Evde bulunan yaşlı kadın.

İbni Sirîn: Böğür, kadına…

Sol böğrünüzde ödem oluştuğunu görmek, eşinizin hamile olduğuna…

Böğrünüzün yaralandığını ve kanadığını görmek, eşinizin düşük yapacağına…

Ellerinizi böğrünüze koyduğunuzu görmek, çok üzüleceğinize işârettir.

Kirmanî: Böğrünüzün kırıldığını görmek, ebeveyniniz veya eşinizden yana üzüleceğinize…

Sol böğrünüzün derisinin kopup düştüğünü görmek, hem malınızı hem de eşinizi kaybedeceğinize…

Her iki böğrünüzde acı hissetmek, eşinizin rencide olacağına…

İki böğrünüzün de birleştiğini görmek, üzüleceğinize…

Böğrünüzün iri ve sağlam olduğunu görmek, inancınızın doğruluğuna veya eşinizin güçlü olduğuna…

Böğrünüzün küçüldüğünü ve zayıfladığını görmek, yukarıdaki tâbirin aksine işârettir.

Câbir Mağribî: Böğür görmek, kadınlara işârettir. Zira kadınlar, erkelerin böğürlerinden yaratılmışlardır. Dolayısıyla böğürde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik kadınlara yorulur.

Çok sayıda böğrünüz olduğunu görmek, gördüğünüz böğür miktarınca kadın sahibi olacağınıza…

Böğrünüzden bir yılan çıktığını görmek, çocuk sahibi olacağınıza delalet eder.

 

BUĞDAY

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Buğday görmenin üç tâbiri vardır:

1-Azil

2-Tasarruf

3-Gurbet.

İbni Sirîn: Buğday, zahmetle elde edilen helal rızka…

Pişmiş buğday yemek, üzüntüye…

Karnınızın tıka basa kuru buğdayla dolduğunu görmek, ölüme işârettir.

Kirmanî: Buğday başağı yemek, kıtlığa…

Buğday ekmek, buğday fiyatlarının ucuzlayacağına işârettir.

 

BUHAR

Çağdaş Ulema: Buhar görmek, samimiyetle başlayacağınız bir işten netice alamayacağınıza…

Lokomotif buharı görmek, büyük planlar tasarladığınıza…

Bir ocak ya da sobanın üstünde buharlaşan su görmek, ailevî anlaşmazlığa işârettir.

 

BULMAK

İbni Sirîn: Rüyâda bir şey bulmak, hac veya umreye…

Herhangi bir cinsten on adet bulmak, mala…

Herhangi bir cinsten otuz adet bulduğunuzu görmek, yardım ve zafere…

Herhangi bir cinsten bin adet veya daha fazlasını bulmak, son derece iyiye…

Gümüş bulmak, güzel bir bayanla evleneceğinize işârettir.

 

BULUT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bulut görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Hikmet

2-Riyaset

3-Hükümdarlık

4-Rahmet

5-Dindarlık

6-Azap

7-Kıtlık

8-Bela

9-Kargaşa.

Hz. Danyal [a.s]: Bulutlar sarı, beyaz, siyah, kırmızı, yağmurlu ve yağmursuz olmak üzere farklı şekilde yorumlanır.

Kendinizi beyaz ve yağmur taşıyan bulutların altında görmek, Allah’ın size ilim ve hikmet ihsan edeceğine, bu vesileyle insanlara ilim ve hikmet aktaracağınıza…

Sarı bulutların altında olmak, hastalığa ve bâzı tâbircilere göre, evlenmek istediğiniz kadından yana üzüleceğinize…

Kırmızı bulutların altında olmak, sıkıntı ve belaya işârettir. Zira Allah, azap ettiği her topluluğa azap etmeden önce, bunun belirtisi olarak kırmızı bulutlar göndermiştir.

Yeşil bulutların üzerinde dimdik durmak, makam sahibi olacağınıza…

Bulutların başucunuzdan gelip geçtiğini görmek, sözüne Sâdık olan bir makam sahibiyle arkadaş olacağınıza ve o kişi sayesinde muradınıza ereceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Bulut, hükümet, riyaset ve rahmete…

Bulutun üstünde oturduğunuzu, elinize aldığınızı veya yediğinizi görmek, ilim ve hikmet öğreneceğinize veya bir meslek edineceğinize…

Siyah bulut görmek, şiddetli azaba veya ucuzluğa işârettir.

İbni Sirîn: Havada bulut sürmek/ kovalamak, âlimler ve hekimlerle beraber olmak demektir. Bu rüyâyı söz sahibi biri görürse, sözünün etkili olduğu yerlere elçiler ve hayırsever kişiler gönderecektir.

Havadan bulut yakalayıp yere indirmek, o yıl içinde bol miktarda hayır ve nimet elde edeceğinize… [“Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik.” 80

Buluttan elbise diktiğinizi ve bunu giydiğinizi görmek, ilminizin herkesten daha fazla olduğuna veya olacağına…

Bulutların tüm dünyayı sardığını, ama yağmur yağmadığını görmek, kötüye işârettir.

Kirmanî: Bulut toplamak veya yemek, seçkin bir hekim ve eşsiz bir âlim olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bulut yemek, geçiminizin hikmet yoluyla temin olacağına…

Bir şeyin üzerine siyah bulut serdiğinizi/ yaydığınızı görmek, o bölge halkına Allah’ın gazap edeceğine, kimi o buluta yakın görürseniz, o kişinin Allah’ın azabına daha yakın olduğuna…

Bulutla beraber yağmur görmek, hayır ve rahmete…

Buluttan yağmur suyu içmek, içtiğiniz su miktarınca rahmet ve iyilik göreceğinize…

Bulutla beraber şiddetli yağmur yağdığını ve yıldırım düştüğünü görmek, ebeveyninizin ya da Müslümanların bedduâlarından korkmanız gerektiğine…

Yıldırım, şimşek ve gök gürültüsü görmek, çok şiddetli bir azaba…

Yıldırımla beraber şimşek çaktığını görmek, azabın şiddetine…

Evde oturduğunuz yerde bulutların yayıldığını görmek, ev halkının ilim-irfan sahibi olduğuna işârettir.

İsmail Eş’as: Siyah bulut, korku, dehşet ve zorluğa…

Yağmur yüklü bulut, bereket, bolluk, ferahlık ve aynı zamanda üzüntüye…

Deniz tarafından bulut geldiğini görmek, ganimete işârettir.

 

BURÇLAR [Astr.]

Hz. Danyal [a.s]: Koç, aslan ve yay burçları, orduya…

Boğa, başak ve oğlak burçları, yönetimi elinde bulunduran kişinin oğluna…

İkizler, terazi ve kova burçları, yönetimi elinde bulunduran kişinin işbilir yardımcısına…

Yengeç, akrep ve balık burçları, yöneticinin sakisine yorulur.

İbni Sirîn: Koç burcu, ihtişam sahibi biriyle dost olacağınıza…

Boğa burcu, câhil birine işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine…

İkizler burcu, iyi biriyle dost olacağınıza ve dileğinizin gerçekleşeceğine…

Yengeç burcu, asil olmayan birine işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine…

Başak burcu, bir çiftçiye işinizin düşeceğine, ancak dileğinizin gerçekleşmeyeceğine…

Terazi burcu, bir hâkime/ yargıca işinizin düşeceğine ve vaat ettiği her söze vefa edeceğine…

Akrep burcu, düşmanınıza veya kötü bir kadına işinizin düşeceğine ve bu yüzden sıkıntı çekeceğinize…

Yay burcu, sözü geçen büyük bir kişiye işinizin düşeceğine, dileğinizin gerçekleşeceğine ve böylece halkın sevgisini kazanacağınıza…

Balık burcu, temiz kalpli ve hoşgörülü bir yabancıya işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine işârettir.

 

BURUN [Anatm.]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Burun görmenin beş tâbiri vardır:

1-İzzet

2-Mal

3-Büyüklük

4-Evlat

5-Güzel geçim.

Hz. Danyal [a.s]: Burun, makam ve mevkie, burunda görülen her fazlalık veya eksiklik, rüyâ görenin makam ve mevkiine delalet eder.

Burnunuzun düştüğünü görmek, makam ve mevkiinizi kaybedeceğine…

Burun deliklerinizin genişlediğini görmek, geçiminizin kolaylaşacağına ve rızkınızın bollaşacağına…

Burun deliklerinizin daraldığını görmek, rızkınızın azalacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Burnunuzdan kan geldiğini görmek, uzakta olan yakınlarınızın esenlik içinde vatana döneceklerine işârettir.

İbni Sirîn: Beyninizin burnunuzdan dışarı çıktığını görmek, büyük bir kişiden menfaat elde edeceğinize…

Burnunuzdan sinek, kurtçuk vb. canlılar çıktığını görmek, çocuk sahibi olacağınıza…

Burnunuza burunluk taktıklarını görmek, insanlara karşı ağırbaşlı olacağınıza veya büyük bir kadınla evlenip ondan mal ve menfaat elde edeceğinize…

Burnunuzun nefes alamayacak kadar tıkalı olduğunu görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Kulak yerine burnunuza bir şey söylediklerini görmek, bahtınızın kapanacağına ve malınızı kaybedeceğinize…

Burnunuzun derisinin yok olduğunu görmek, zarar göreceğinize işâret eder.

Câbir Mağribî: Burnunuzdan kan aktığını görmek, çok fazla mal elde edeceğinize…

Burnunuzun kanla dolduğunu görmek, malınızı kaybedeceğinize…

İki burun deliğinin birleştiğini görmek, akıl sahibi bir kadınla evleneceğinize…

Burnunuzun ucunun kesildiğini görmek, çocuğunuzu sünnet ettireceğinize…

Hoşlanmadığınız bir şeyin burnunuza kaçtığını görmek, öfkeleneceğinize veya iyiliğe…

Bedeninizin her tarafını ıslatacak şekilde burnunuzdan kan aktığını görmek, haram yolla mal elde edeceğinize…

Burnunuzdan az miktarda katı kan aktığını görmek, eşinizin düşük yapacağına veya bâzı tâbircilere göre fakirliğe…

Burnunuzdan kan aktığını ama etrafa bulaşmadığını görmek, eşinizi veya çocuklarınızı evden kovacağınıza ya da onlara bir zarar geleceğine…

Burnunuzun yere düştüğünü görmek, kız çocuğunuzun olacağına…

Burnunuzu yıkadığınızı görmek, eşinizin bir erkek tarafından aldatılacağına…

Burnunuzdan bir kuş çıktığını görmek, eğer sahip olduğunuz bir hayvan varsa, yavrulayacağına işârettir.

İsmail Eş’as: Burnunuzun hortum gibi uzadığını görmek, uzunluğu miktarınca makam ve mevkiinin yükseleceğine…

Burnunuza hoş bir şeyin kaçtığını görmek, doğacak çocuğunuzun iyi bir evlat olacağına…

Burnunuza hoş olmayan bir şeyin kaçtığını görmek, yukarıdaki rüyânın aksine tâbir edilir.

Cahiz: Burnunuzun olmadığını görmek, akrabalarınızdan birinin öleceğine…

İki tane burnunuzun olduğunu görmek, eşinizle aranızda ihtilaf çıkacağına…

Birinin burnunuza güzel kokular tuttuğunu görmek, o kimseden menfaat elde edeceğinize, aynı rüyâyı bir kadın görürse, iyi bir evlat doğuracağına…

Birinin burnunuza kötü kokular tuttuğunu görmek, öfkeleneceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Oldukça büyük bir burun görmek, başkalarının işine karışmamanız gerektiğine…

Burnunuzun çok büyük olduğunu görmek, başkalarının gereksiz konuşmaları ve saçmalıkları yüzünden işinizi yarıda bırakmamanız gerektiğine…

Burnunuzun tıkalı olduğunu ve havayı teneffüs edemediğinizi görmek, yapacağınız bir işte birçok engelle karşılaşacağınıza…

Burnunuzun kanadığını görmek, maddî zarara uğrayacağınıza işârettir.

 

BUZ

İbni Sirîn: Soğuk havada buz görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Kış mevsiminde buz görmek, geçiminizin iyi olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Buz görmek, ferahlık ve bolluğa…

Yaz mevsiminde buz topladığınızı görmek, mal biriktireceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kış mevsiminde buz görmek, faydası olmayacak bir işe başlayacağınıza…

Buz üzerinde [hayvanlarla çekilen] kızağa binmek, aşk hayatınızda aldatılacağınıza ve umduğunuz şeyleri elde etme konusunda aceleci olacağınıza…

Buz üzerinde ayağınızın kaydığını ve düştüğünüzü görmek, bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

BUZAĞI

Allâme Meclisî: Buzağı görmek, mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Bir erkek buzağıya sahip olduğunuzu görmek, erkek çocuğunuzun olacağına, dişi buzağıya sahip olduğunuzu görmek ise, kız çocuğunuzun olacağına işârettir.

Kirmanî: Evinize bir buzağının girip çıktığını görmek, üzüleceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Sahip olduğunuz buzağının öldüğünü görmek, çocuğunuzun öleceğine…

Bir buzağı kestiğinizi ve etini yediğinizi görmek, evladınızın mirasını yiyeceğinize…

Beyaz bir buzağınızın olduğunu görmek, dindar ve güzel yüzlü bir çocuğunuz olacağına…

Siyah bir buzağınızın olduğunu görmek, çocuğunuzun zengin ve iffetli biri olacağına…

Benekli bir buzağınızın olduğunu görmek, çocuğunuzun çok iyi ve hayırlı biri olacağına…

Semiz ve sağlıklı bir buzağınızın olduğunu görmek, çocuğunuzun sağlıklı ve zengin olacağına…

Zayıf ve cılız bir buzağınızın olduğunu görmek, bunun aksine işârettir.

 

BUZDOLABI

Çağdaş Ulema: Buzdolabı görmek, bir sırra vakıf olacağınıza işârettir.

 

BÜLBÜL

Müellif: Rüyâda bülbül görmek, siması ve sesi güzel olan bir çocuğa veya ahlaklı ve zengin insanlar zümresine gireceğinize işârettir.

Kirmanî: Bülbül görmek, küçük çocuğa…

Bülbülün şakıdığını işitmek, güzel ve şirin söze…

Bülbülün uçtuğunu görmek, çocuğunuzun veya hizmetinizde bulunan kimsenin kaybolacağına…

Bülbülün elinizde öldüğünü görmek, çocuğunuzun veya hizmetçinizin öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Çok sayıda bülbülünüz olduğunu görmek, gördüğünüz bülbüllerin miktarınca hizmetkâr edineceğinize…

Bülbülleri kesip etlerini yemek, hizmetinizde bulunan kimselerin mirasa konacaklarına işârettir.

Çağdaş Ulema: Bülbül görmek, evlilik hayatınızda mutlu bir yaşam süreceğinize…

Bülbülün şakıdığını işitmek, birinin size karşı gizli ve büyük bir aşk duyacağına…

Bülbülü kafese kapatmak, kötü amaçlarınız olduğuna…

Bülbülü kafeste görmek, birtakım insanların size karşı kötü amaçları olduğuna işârettir.

 

BÜYÜ, BÜYÜCÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda büyü yapmanın altı tâbiri vardır:

1-Fitne

2-Hile

3-Aldatma

4-Kötü düşünce

5-Yalan

6-Aslı olmayan iş.

Allâme Meclisî: Büyücü veya kâhin, düşmana işârettir.

İbni Sirîn: Büyü yapmak, boş işlerle uğraşacağınıza veya insanları aldatacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Büyücülük, hilekâr kimseye veya düşmana…

Birine büyü yaptığınızı görmek, birini aldatmak için yalan yere taahhütte bulunacağınıza işârettir.

 

BÜYÜK ABDEST

 

Allâme Meclisî: Büyük abdest yaptığınızı görmek, bütün üzüntülerden kurtulacağınıza ve borçlarınızın ödeneceğine…

Başkalarının dışkısına bulaştığınızı görmek, haram mal elde edeceğinize…

Hayvan pisliği görmek, helal mala işârettir.

 

[76]-Nahl, 68–69.

[77]-Bakara, 57.

[78]-Hul’î Talak: Kocasını istemeyen kadının mihriye vb. mallarını ona bağışlayarak boşanmayı talep etmesi durumunda gerçekleşen talak çeşididir. Daha fazla bilgi için bkz: Tam İlmihal, Ayetullah Uzma Tebrizî, m.2537–2539.

 [79]-Âl-i İmran, 180.

 [80]-Bakara, 57.