Kuran-ı Kerim – Alak Suresi Türkçe Meali

ALAK SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 96

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kim gündüzünde veya gecesinde
İkra’ Bi’smi Rebbike Sûresi’ni okur ve o gün
veya o gece ölürse, şehit olarak ölür
ve Allah onu şehit olarak diriltir; ya
da Resulullah (s.a.a) ile birlikte Allah
yolunda kılıç sallamış gibi olur.” (bk.
el-Kâfî.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. (Tüm yaratıkları) yaratan Rabbinin
adıyla oku.

2. O, insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı.

3. Oku! Rabbin, en üstün kerem (ve bağış)
sahibidir.

4. O, kalemle (okumayı ve yazmayı) öğretti.

5. İnsana bilmediğini öğretti.

6-7. Hayır; gerçek şu ki insan, kendini
müstağni görünce haddini aşar ve azar.

8. Gerçekten dönüş Rabbinedir.

9-10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i)
men edeni (“Namaz kılma!” diyeni)
gördün mü?

11-12. Ne dersin, eğer o (namaz kılan
kul), doğru yolda ise yahut takvayı (doğruluğu)
emrediyorsa?!

13. Ne dersin, eğer o (men eden, hakkı)
yalanlayıp (iman etmekten) yüz çeviriyorsa?!

14. Acaba Allah’ın (onu) gördüğünü bilmez
mi?!

15-16. Hayır; (onun sandığı gibi değil;) eğer
vazgeçmezse, onu perçeminden; o yalancı,
günahkâr perçeminden yakalar ve (cehenneme
doğru) sürükleriz.

17. O zaman o, kendi grubunu (yardıma)
çağırsın.

18. Biz de zebanileri çağıracağız.

19. Hayır; asla ona uyma; (Allah’a) secde et
ve (O’na) yaklaş.

Veşşa şöyle nakleder: İmam Rıza’dan şöyle
dediğini işittim: “Kulun Allah’a en yakın olduğu
hâli, secdede olduğu zamandır. Nitekim aziz
ve celil Allah şöyle buyurmuştur: (Allah’a) secde
et ve (O’na) yaklaş.” (el-Kâfî, c.3, s.264.)