Kuran-ı Kerim – A’lâ Suresi Türkçe Meali

A’L  SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 87-88

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 175)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-5. Yaratıp düzen veren, ölçü verip
yol gösteren, (yemyeşil) otlağı çıkaran
(bitiren), sonra onu kapkara bir sel artığına
(çerçöpe) çeviren yüce Rabbinin
ismini tenzih ve takdis et.

6. Kur’ân’ı sana okutacağız da artık
unutmayacaksın;

7. Ama Allah’ın dilediği başka; şüphesiz
O, açığı da bilir gizliyi de.

8. En kolay olan yolu kat etmeyi sana
kolaylaştıracağız.

9. O hâlde, hatırlatmak, öğüt vermek
fayda verirse, hatırlat ve öğüt ver.

10. Allah’tan korkan kimse öğüt alacak.

11. Bedbaht olan ise ondan kaçınacak.

12. O bedbaht ki, en büyük ateşe girer.

13. Sonra o ateşte ne ölür, ne de yaşar.

14-15. (Küfürden, şirkten ve günahlardan)
temizlenen ve Rabbinin adını anıp
namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir.

16. Oysa siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Ama ahiret, daha iyi ve daha kalıcıdır.

18-19. Şüphesiz bu (gerçekler), önceki
kitaplarda, İbrahim ve Musa’nın kitaplarında
da vardır.