Ahlak – İyi ve Güzel Ahlaklı Olmanın Faydaları

İyi  ve Güzel
Ahlak’ın Faydaları

Emir’el Müminin Ali [a.s] oğlu Hasan [a.s]’a şöyle buyurmuştur: Ey oğlum! Zenginlik akıldan daha üstün değildir, fakirlik cehâlet gibi değildir. Hiçbir vah¬şet kendini beğenmekten daha şiddetli değildir. Hiçbir hayat güzel ahlaktan daha lezzetli değildir.”
Bihâr’ul Envar, c. 78, s.111

Resûlullah [s.a.a] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki kul güzel ahlâkı ile gündüzleri oruç tutan ve geceleri ibâdet eden kimsenin makamına erişir.”
Bihâr’ul Envar, c. 71, s. 373

İmam Hasan-i Mücteba [a.s] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki güzelliklerin en güzeli, güzel ahlaktır.”
El Hisal, s. 29

Emir’el Müminin İmam Ali [a.s] şöyle buyur¬muştur: “Güzel ahlak şu üç şeydedir: Haramlardan sa¬kınmak, helal rızık talep etmek ve ailesini darlığa sokmamak.”
Bihâr’ul Envar, c. 71, s. 394

Ebu Hamza Sumâli, Ali b. Hüseyin [a.s]’ın şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Güzel söz malı çoğaltır, rızkı arttırır, ölümü erteler, insanı ailesi nezdinde se¬vimli kılar ve cennete koyar.”
El Hisal, s. 317

İmam Sâdık [a.s] şöyle buyurmuştur: “Şu üç şeyden birini Allah nezdine götüren kimseye Allah da cenneti farz kılar: Darlıkta olduğu halde infak etmek, bütün insanlar için güler yüzlü davranmak ve nefsi hu¬susunda insaflı olmak. [Yani kendi zararına da olsa hakkı söylemek.]”
El Kâfi, c. 2, s. 103

Resûlullah [s.a.a] şöyle buyurmuştur: “Ümme¬timi en çok cennete koyan şey, Allah’tan sakınmak ve güzel ahlaktır.”
El Kâfi, c. 2, s. 100

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.