Ahlak – İyi ve Güzel Ahlaklı Olmanın Faydaları

İyi  ve Güzel Ahlak’ın Faydaları Emir’el Müminin Ali [a.s] oğlu Hasan [a.s]’a şöyle buyurmuştur: Ey oğlum! Zenginlik akıldan daha üstün değildir, fakirlik cehâlet gibi değildir. Hiçbir vah¬şet kendini beğenmekten daha şiddetli değildir. Hiçbir hayat güzel ahlaktan daha lezzetli değildir.” Bihâr’ul Envar, c. 78, s.111 Resûlullah [s.a.a] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki Devamı…