Kuran-ı Kerim – Âdiyât Suresi Türkçe Meali

ÂDİYÂT SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 100

Medine’de inmiştir; 11 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kim Adiyat Sûresi’ni okur ve bu okumayı
âdet edinirse, Allah onu kıyamet günü özel
olarak Emirü’l-Müminin ile haşreder; Allah’ın
izni ile onun korumasında ve arkadaşları
arasında yer alır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Andolsun soluk soluğa koşanlara (mücahitlerin
atlarına),

2. (Nallarıyla) kıvılcım saçanlara,

3. Ansızın sabahları baskın yapanlara,

4. Tozu dumana katanlara,

5. Düşman topluluğunun içine dalanlara,

6. İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.

7. Şüphesiz, kendisi de buna şahittir.

8. Şüphesiz o, mal sevgisine aşırı derecede
düşkündür.

9. (İnsan) bilmez mi, kabirlerde olanlar çıkarıldığı

10. Ve kalplerde olanlar elde edildiği zaman
(hâli nice olacak)?

11. Gerçekten Rableri, o gün onların durumundan
iyice haberdardır.