Tövbe – Kur’an ve Ehl-i Beyt Işığında Tövbe

“Allah dilediği kimseye Tövbe nasip eder. Allah herşeyi bilir. Hüküm ve Hikmet Sahibidir.” [Tövbe-15]

A-Kur’an-ı Kerim’de Tövbe

1-Allah Tövbeleri Kabul Edendir

“Onlar, kullarından tövbeyi kabul edecek, sadakaları alacak olanın ancak Allah[cc] olduğunu ve onun tövbeleri kabul edici, merhamet eyleyici bulunduğunu bilmediler mi?”[Tövbe-104]

“O, kullarının tövbesini kabul eden, günahlarını affeden ve ne işlerseniz bilendir.”[Şura-25]

2-Tövbe Eden Kimsede Bulunması Gereken Şartlar:

a] Salih amel işlemek:

“Kim tövbe edip, salih amellerde bulunursa şüphesiz o, Allah[cc]’a gereği gibi yönelmiş olur.”[Furkan-71]

b] Eski [İyi] hale dönmek:

“Allah[cc], onlar da eski hallerine dönsünler diye, tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri çok çabuk kabul edici ve çok merhamet  edicidir.” [Tövbe-118]

c] İnanmak:

“Kötülük işleyip ardından tövbe eden ve inananlar bilsinler ki, Allah[cc] İmandan sonra muhakkak onları bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[A’raf-153]

d] Günahtan sonra tövbe:

“Ama Allah[cc]’ın vaad ettiği tövbe; ancak cahillikle yapılan kusurlar ve çok geçmeden edilen tövbedir. İşte Allah[cc] böylelerin tövbelerini kabul buyurur. Allah[cc], tövbe edenleri bilir ve hikmet sahibidir.”[Nisa-17]

e] İyiliği emredip, kötülükten alıkoymak:

“Tövbe edenlere, abidlere[ibadet edenlere], hamd edenlere, rüku edenlere, secde edenlere, iyiliği emredenlere, kötülükten alıkoyanlara ve Allah[cc]’ın hükümlerini koruyan mü’minlere cenneti müjdele”[Tövbe-12]

f] Pişmanlık:

“Ey İman edenler! Yürekten tam bir pişmanlık içerisinde tövbe ederek, Allah’a dönün. Olur ki, rabbiniz kötülüklerinizi mağfiretiyle örter ve sizi de altında ırmaklar akan cenetlere koyar.” [Tahrim-8]

3-Allah[cc]’ın ve Onun Peygamberleri[sa]’nin Tövbe Emri:

a] Allah[cc]’ın emri:

“Onlar yaptıklarından hala Allah’a tövbe edip, onun mağfiretini dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[Maide-74]

b] Hz.Musa[as]’nın kavmine tövbe emri:

“O zaman Musa kavmine; Ey kavmim! Buzağıya tapmakla gerçekten nefsinize zulüm ettiniz. Hemen rabbinize tövbe edip nefsinizi temizleyin. Bu, yaradanınız nezdinde sizin için hayırlı olacaktır. O tövbeleri kabul eder, demişti. Çünkü şüphe yok ki, Allah tövbeleri kabul eder ve [O] acıyandır.” [Bakara-54]

c]  Hz.Salih[as]’in kavmine tövbe emri:

“Semud milletine de, kardeşleri Salih’i gönderdik. Salih; Ey milletim! Allah’a kulluk eden. Ondan başka ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve orada ömür geçirmeye memir etti.  O halde ondan bağışlanma dileyin, sonra tövbe edin. Şüphesiz ki Rabbimin merhameti, çok yakındır. O duaları kabul edendir.”[Hud-61]

4-Tövbe Edenler Kurtuluş Üzerindedir:

a] Tövbe eden kurtulur:

“Sonra arkalarından namazı bırakıp, şehvetlerine uyan kötü bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tövbe edip, İman eden ve yararlı işler yapanlar bunun dışındadır. Çünkü bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete gireceklerdir.”[Meryem-59-60]

b] Kötülükleri iyiliğe çevrilir:

“Kıyamet gününde azabı kat kat artar. Orada alçaltılarak sürekli kalır. Ancak tövbe eden, İman edip yararlı işler işleyen kimse müstesnadır. Çünkü Allah bunların kötülüklerini iyiliği çevirir. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir.” [Furkan-69-70]

c] Ebedi lanetten kurtuluştur:

“Bu lanete, ebedi olarak maruz kalacaklardır. Azapları hafifletilmez, ve yüzlerine bakılmaz. Ancak onun ardından tövbe edip, durumlarını düzeltenler müstesna.”[Al’i İmran-89]

5- Tövbe’nin Faydası:

a] Rahmet:

“Rabbiniz, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, arkasından tövbe eder, nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi; kendi üzerine almıştır. Şüphesiz Allah, çok yargılayıcı[bağışlayıcı] ve çok esirgeyicidir.”[En-am-51]

b] İyi şekilde geçinmek:

“Hem rabbinize bağışlanma dileyesiniz, sonra da tövbe edesiniz ki, O da sizi takdir edilmiş bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin.”[Hud-3]

c] Bereket ve kuvvet:

“Ey Milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki, size gökten bol bol yağmur yağdırsın, kuvvetinize kuvvet katarak sizi çoğaltsın. Günah işlemeye devam ederek, İmandan yüz çevirmeyin.”[Hud-52]

d] Hidayet bulmu:

“Şüphesiz ku ben, tövbe edip iman edenlere, salih işlerde bulunanlara, hidayeti gösteririm.”[Ta’ha-82]

e] Kurtuluşa erme:

“Fakat tövbe eden, İman edip yararlı işler yapan kimse kurtuluşa erenler arasında bulunur.”[Kasas-67]

f] Allah[cc]’ın sevdiklerinden olma:

“Şüphesiz Allah, tövbe edenleri ve temiz olanları sever.”[Bakara-222]

6- Tövbesi Kabul Edilmeyenler:

a] Kafirler ve son anda tövbe edenler:

“Devamlı olarak günah işleyip de ölüm gelince, -Ben şimdi tövbe ettim, diyenlerin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin tövbesi de kabul edilmez. Böz öylelerine acı bir azap hazırlamışızdır.”[Nisa-18]

b] Mürtedler:

“İman ettikten sonra kafir olup, sonra da küfürlerini artıranların tövbeleri kabul edilmez. İşte onlar sapıktırlar.”[Al’i İmran-90]

 

B- Ehl-i Beyt[AS]’in Hadislerinde Tövbe

1-Tövbe Nedir?:

Tövbe: Kalbin pişman olması, dille istiğfar etmek, günahtan uzaklaşıp, terketmek ve bir daha günah yapmamak için karar almaktır.” Hz.Emir-el Mü’minin Ali[as] [Kısar-ul Cumel… Tövbe maddesi]

2-Tövbe’nin En İyi Yolu:

“Tövbe kapısı, pişman olmuş günahkarlar için açıktır. Öyleyse sizler de, tövbe edin ki, tövbeniz halisane ve gerçekçi olsun.” Hz.Muhammed[sav] [Bihar-ul Envar, c.77, s.169]

Not: İmam Musa-i Kazım[as], “halisane tövbe”yi tefsir ederken şöyle buyuruyor: … Kul, tövbe eder ve sonra o yaptığı günaha bir daha dönmez. [Bihar-ul Envar, c.60, s.20]

3-Tövbe’nin Temelleri:

a] İkrar ve İtiraf: “Kul ancak, günahını Allah’a İkrar ve İtiraf etmesiyle temiz ve pak olur.” İmam Sadık [as] [Kısar-ul Cumel… Tövbe maddesi]

b] Pişmanlık: “Pişmanlığın kendisi, tövbedir.” Hz.Muhammed[sav] [Bihar-ul Envar, c.77, s.159]

c] Tövbeden Sonra Günah Yapmamak: “Tövbekar İnsan, bir günaha dahi bulaşmamış kimse gibidir. Ve günahtan sonra İstiğfar edip de, bu haldeyken günah işlemeye devam eden kimse ise, Allah[cc]’a karşı alay edip eğlenen gibidir.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Mecmu’e-i Varam, c.1, s.6]

d] Dille İstiğfar: “Tövbe dört temel üzerindedir; Kalbin pişman olması, Dille istiğfar, İyi ve beğenilen amelleri yerine getirmek ve Ciddi bir kararla bir daha günaha yönelmemek.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Bihar-ul Envar, c.78, s.81]

4-Tövbekar Kimdir?

Hz. Muhammed[sav], sahabesine buyurdular ki, -Tövbe eden kimdir, bilir misiniz?. Sahabeler, -Allah[cc] bilmektedir ki, biz bilmiyoruz, deyince;

“Kul Allah[cc]’ın katında tövbe eder. Fakat hakkı gasp edilen, ondan razı olmuyorsa, o kulun tövbesi sahih değildir. Ve her kim tövbe etse, ve günah ortamını, yemeğini ve arkadaşlarını değiştirmeyip, ibadetlerinde bir artış göstermez ise o, hakiki tövbekar değildir. Ve her kim ki; tövbe etse, iş ortamını ve istirahat vesilelerini değiştirmezse o, tövbe kamil değildir. Ve her kim ki, tövbe etse; gönlü ve eli açık bir şekilde toplumda iyi amel işlemezse ve yine kendi arzularını kontrol edemezse ve diline sahip çıkmazsa, fazla yemeğini fakirlere vermezse, onun tövbesi hakiki değildir. Fakat o kimselerin tövbesi kabuldur ki, [burada] söylenilenlere amel etsin.”

Ve devamınaşunları eklediler; “ Tövbekarın, tövbenin etkisiyle; amellerinde, hareketlerinde ve hayatında bir değişiklik görülmezse, onun tövbesi doğru tövbe değildir. Tövbekar o kimsedir ki, başkalarının mallarını ve hukuklarını eda etsin ve onları razı etsin. Terk etmiş olduğu namazını ve ibadetini yerine getirsin. Toplum arasında güzel ahlakla ve tevazu ile yaşasın. Ve kendisini, nefsani arzu ve isteklerinien uzak etsin. Oruç tutmaya istek ve rağbeti olsun.”

5-Tövbede Acele Etmenin Sırrı:

a] Ölümün ansızın gelmesi: “Tövbeyi geciktirip, ertelemeyin. Zira, ölüm ansızın gelir.” Hz. Muhammed[sav] [Kısar-ul Cumel… Tövbe maddesi]

b] Zamandan istifade:”Allah[cc]; günahkar insana, günahının yazılmaması için yedi saat mühlet verir. Öyleyse bu süre içerisinde, tövbe edin ki günahınız amel defterine kaydedilmesin.” Hz.Emir-el Mü’minin Ali[as] [Kısar-ul Cumel…Tövbe mad..]

6-Tövbe Etmek İçin Vesileler:

a] Hicabın kaybolmasına engel olmak: “Mü’min şahıs için yetmiş iki tane hicap [ilahi perde] vardır. Bir günah yaptığı zaman, o hicaplardan biri kaybolur. Fakat tövbe ederse, Allah[cc]onun hicabını geriye döndürür.” Hz. Muhammed[sav]

b] Günüh yapmaktaki ısrardan uzaklaşmak:  “Küçük günahtaki ısrar, artık onu küçük[günah] etmeyecektir. Büyük günah ise, tövbe ve istiğfarla, büyük günah olmaktan çıkacaktır.” Eş-şafi, Fi şerhi Usul-u Kafi

c] Günahların aşikar olması: “Her kim kötü ve iğrenç amel işlerse, ilk olarak Allah[cc] onu [başkaları haberdar olmasın diye] örter. Eğer bir daha bu iğrenç ameli yerine getirirse, Allah[cc] bir kez daha onu örter. Fakat o kimse, üçüncü kez aynı günahı işlerse, Allah[cc] insan şekline girmiş bir melek zahir eder ve onu kulunun yapmış yapmış olduğu bu kötü ameli ifşa  etmesi [yayması] için ve başkalarına bildirip, iletmesi için memur kılar.” İmam Muhammed Bagır[as][Meşkat-ul Envar.. Bab’ul Tövbe]

d] Günahın sarhoşluğu: “Peygamber-i Ekrem[sav], ibn-i Mesud’a buyurdular ki, Günahın şarhoşluğundan sakın! Zira günahın sarhoşluğu, şarabın sarhoşluğundan daha etkili ve şiddetlidir. Allah-u Teala buyurmaktadır ki, “Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürlür, Artık doğru yola dönmezler.”” [Bihar-ul Envar, c.77, s.102-103]

e] Günahın ıstırabı: “Peygamber-i Ekrem[sav], Ebuzer’e şöyle buyurdular; “İmanlı İnsanın günahlar karşısında ki ıstırabı, bir serçenin tuzakta çektiği acı ve ıstıraptan çok daha fazladır.” [Mekarim-ul Ahlak]

f] Peygamber[sav]’den utanma:  “Hiç şüphesiz Allah[cc] tarafından şahitler yer yüzünde bulunmaktadır. Muhakkak ki, bu şahitler kulların amellerini Resulullah[sav]’a arz ederler.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Kısar-ul Cumel.. Amel ve arz maddesi]

g] Amellerin yükselmesi: Bir hadisde de şöyle nakledilmiştir; “Peygamber-i Ekrem[sav]’in sünnetinde Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak da vardı.” Peygamber[sav]’den bunun sebebini sordukları vakit, şöyle buyurdular: “Kulların amelleri, Pazartesi ve Perşembe günleri yukarı çıkar. Ben de, amellerimin yukarıya çıkarılacağı zaman oruç tutmayı seviyorum.” [Kısar-ul Cumel.. Amel ve arz maddesi]

h] Nefsin muhasebesi: “Her kim kendi nefsini hesaba çekse, kendi ayıplarından haberdar olacak ve kendi günahlarını kamilen bilecektir. Ve netice de tövbe etmeye yönelecek ve kendi ıslahı için çalışacaktır.” Hz. Emir-el Mü’minin Ali[as] [Gurer-ul Hikem, s.696]

7-Günahın Eserleri:

a] Nimetin elinden alınması:“Allahu Teala, kuluna [bir çeşit] nimet nasip eder. O kulu, bir günaha başvurduğu zaman, bu nimeti ondan geri alır. Zira o kula nimetin nasip olmaması müstehaktır.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Nur-u Sekaleyn]

b] Belalar ve afetler: “Her kim, nefsine lezzet veren şehvetine uysa, üzerine afet ve belalar yağar.” Hz.Emir-el Müminin Ali[as] [Gurer-ul Hikem, s.666]

c] Rızkın Azalması: “İnsan günahlarının eseriyle rızkından mahrum kalmaktadır.” Hz.Muhammed[sav] [Gurer-ul Hikem]

d] İlmin unutulması: “Günahtan sakının, zira güzellikleri na’bud eder. Hiç şüphesiz kul günaha yönelip yaparsa, [her ne kadar az da olsa] yaptığı günah vesilesiyle, öğrenmiş olduğu ilim ve bilgiyi elden verir ve unutur.” Hz.Muhammed[sav] [Nur-u Sekaleyn, c.5]

e] Ömrün azalması: “Günahları vesilesiyle [ömrü azalarak] ölen kimseler, eceliyle ölen kimselerden daha fazladır. Başkalarına ihsan ettikleri şeylerin vesilesiyle yaşayanlarsa, kendi tabii ömrünü sürdürenlerden daha fazla yaşarlar.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Bihar-ul Envar, c.73, s.263]

f] Zalimlerin üstünlüğü: İmam Muhammed  Bagır[as], Allah[cc]’ın şöyle buyurduğunu söyler: “Her kim beni tanır da, o halde bana isyan ederse, o kimseye beni tanımayan kimseyi musallat ederim.” [Vesail, c.11, s.241]

g] Zillet: “Kim Allah[cc]’a isyan ederse, kendini zelil ve rezil etmiştir.” Hz. Emir-el Mü’minin Ali[as] [Gurer-ul Hikem, s.619-756]

h] Gece namazından mahrum olmak: “Şüphesiz ki kim Allah[cc]’a isyan ederse, o gece namazı kılmaktan mahrum olacaktır. Ve muhakkak ki, kötü bir işin eseri, keskin bir bıçağın ete olan etkisinden daha çabuktur.” İmam Cafer-i Sadık[as] [El hukmu Zahirih, s.270]

ı] Kalbin kararması: “Bir kul günah yaptığı zaman, kalbinde siyah bir leke zahir olur. Ve tövbe ettiği zaman o leke kaybolur. Eğer günah yapmaya devam ederse, o siyah leke kalbi bütünüyle sarana kadar fazlalaşır. Ve bu şekilde, o hiçbir zaman kurtuluşa eremez.” İmam Cafer-i Sadık[as][İhtisas; Şeyh Müfid, s.243]

i] Bilinmeyen belalar: “Allah[cc]’ın kulları, her ne zaman geçmişlerinde yapmadıkları bir günaha mürtekip olsalar, Allah[cc]’da onları hiç bilmedikleri bir belaya düçar eder.” İmam Ali Rıza[as] [Bihar-ul Envar, c.73, s.343; Gurer-ul Hikem, c.3, s.467]

8- Tövbe’nin İnsan Hayatındaki Eseri:

a] Allah[cc]’ın dostluğu: “Tövbekar, Allah[cc]’ın dostudur  ve günah işlememiş kimse gibidir.” Hz.Muhammed[sav] [Hakk’ul Yakin; Muhabbet Tövbe]

b] Kalbin temizlenmesi: “Tövbe, kalbin temizlenmesine ve günahlardan arınmasına vesiledir.” Hz. Emir-el Mü’minin Ali[as] [Kısar-ul Cumel; Bihar-ul Envar, c.77, s.208]

c] Günahların örtülmesi: “Tövbe, günahların örtülmesini ve kapatılmasını sağlar.” Hz.Muhammed[sav] [Kısar-ul Cumel]

d]Günahların mahvolması: “Tövbeye hayranım. Ki, büyük günahları dahi mahveder.” Hz. Emir-el Mü’minin Ali[as] [Gurer-ul Hikem; Harful Mim]

e] İlahi rahmetin nüzulü: “Tövbe, ilahi rahmetin nüzul olmasına sebeptir.” Hz. Emir-el Mü’minin Ali[as] [Kafi, Tövbe babı, c.3, s.436]

f] İlahi rizayetin kazanılması: “Hiç şüphesiz Allah[cc], mü’min kulu kendisine tövbe ettiği zaman, bir kimsenin kaybolup bulunduktan sonraki sevinmesi gibi sevinir hoşnud olur.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Kafi, Tövbe babı, c.3, s.436]

g] Amel defterindeki değişiklikler: “Kul, gerçek bir tövbeyle Allah[cc]’a yönelse, Allah[cc]’ın muhabbetini kazanır. Allah[cc] onun günahlarını, dünyada ve ahirette örtecektir.”

İmam[as]’ın sözü buraya geldiğinde, bir şahıs; “Acaba hatalar da örtülecek mi?” diye sordu. İmam[as] şöyle buyurdu:

“Allah[cc] kulunun günahlarını yazması için görevlendirdiği iki meleğe vahy ederek, günahını silmesini emreder. Ve tövbekarın vücuduna ve uzuvlarına vahy eder ki, onun günahlarını itiraf etmekten sakınsın. Ve yine, Allah[cc], tövbekarın günah işlediği yere ve mekana emreder ki, onun günahını örtsün. O [tövbekar] böyle bir şekilde Allah[cc] ile mülakat etmeye gider ki, onun ne günahı vardır ve ne de bir kimse onun aleyhinde şahitlik eder.” İmam Cafer-i Sadık[as] [Hakk’ul Yakin]

h] Kötülüklerin iyiliğe dönüştürülmesi: “Kıyamette, Allah[cc]’ın huzurunda, günahlar bir bir sahibine gösterilir. Ve sonra, onların hepsi bağışlanarak affedilir. Hatta Peygamberlerden ve meleklerden dahi birinin haberi olmadan. Tövbekarların işlediği şekilde günahlar, gizlenir ve örtülür. Daha sonra Allah[cc], günahlara emir verir ki, mahiyetinizi değiştirip hasene[iyi amellerden] olsunlar.” Hz.Muhammed[sav] [Bihar-ul Envar, c.7, s.286; Nur-u Sekaleyn, c.5, s.505]

ı] Yağmurun Yağması: “Hz.Adem[as], ilahi emirle cennetten uzaklaştırıldığı vakit, gökyüzünden yağmur kesilip, yeryüzündeki ot ve çeşitlerinin büyümesi durdu. Fakat, Hz.Adem[as], tövbeye yönelince Allah[cc] gökyüzüne emir verdi ki, yağmur yağsun. Ve yeryüzüne de emir verdi ki, ürünlerini ve meyvelerini versin.” İmam Muhammed Bagır[as] [Bihar-ul Envar, c.7, s.286]

Genel Olarak Tövbe

1-Amel Açısından: “Her günahın kararlaştırılmış bir tövbesi vardır. Fakat kötü ahlakın yoktur.”Hz.Muhammed[sav][ Nehcul Fesahe, c.2, s.478]

2-Zaman Açısından: “İlahi Hüccet’in yeryüzü ile irtibatı, kıyamet gününe 40 gün kalana kadar kesilmeyecektir. O vakit, Hüccet halkın arasından alınır ve tövbe kapıları kapanır. Her kim daha önce tövbeye yönelmemişse, onun imanından kendisine bir fayda yoktur.”İmam Cafer-i Sadık[as] [Bihar-ul Envar, c.6, s.18]

3-Alimin ve Cahilin Tövbesi: “Adamın ruhunu teslim edeceği anda, cahilse tövbesi kabul edilecektir. Lakin, alimse tövbesi kabul olunmayacaktır.”İmam Cafer-i Sadık[as] [Usul-u Kafi, c.2,s.440]

4-İlahi Rahmetten Ümit Kesmemek: Emir-el Müminin Ali[as], oğluna vasiyet ederken şöyle dedi: “Oğlum hiçbir zaman, günahkarın, ilahi rahmetin geniş olması konusunda, ümidini kesme. Zira nice kimseler vardır ki, ömrünün tamamını günahla geçirip akıbetini hayırla sona erdirmiştir ve yine nice abidler vardır ki, sonralı cehennem ile noktalanmıştır.” [Bihar-ul Envar, c.77, s.239]

5-Tövbe ve Lütuf Hakkı: İmam Cafer-i Sadık[as], Muhammed ibni Müslüm’e buyuruyor ki; “Ey Muhammed, tövbe vesilesiyle günahkarların günahları bağışlanır. Sonra o Mü’min, iyi amel yapmaya başlar. Vallahi bu tevfik[bu güzel ameli yerine getirmekteki muvaffakiyet] sadece İman ehli içindir.”

Muhammed ibni Müslüm diyor: “Arz ettim ki, eğer tövbeden sonra bir daha günaha yönelirse, o tövbenin değeri nedir?” İmam[as], buyurdular ki; “Acaba Mü’min kulun değersiz ve çirkin işlerini yaptıktan sonra pişman olup, istiğfar etmesini ve tövbesini Allah[cc], kabul etmeyecekmidir?”

Muhammed ibni Müslüm diyor: “Eğer bu şahıs birkaç kez böyle yaparsa ne olur?” İmam [as], şöyle buyurdu: “Her seferinde Mü’min bir kul, istiğfar ve tövbe yoluyla Allah[cc]’a yönelirse, Allah[cc]’da ona mağfiretle teveccüh eder. Zira Allah[cc], gafur ve rahimdir. Tövbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.” [Hakk-ul Yakin, Tövbe Muhabbeti]

6-Tövbe ve Amellerin Birbirine Yakışması: “Her bir günah için, kendine ait bir tövbe belirlenmiştir. Yani gizli ve saklı ortamda yapılan günahın, tövbesi de gizlidir. Aleni[açıkca] yapılan günahın tövbesi de açık ve aşikar olarak yapılır.” Hz.Muhammed[sav] [Bihar-ul Envar, c.77, s.127]

7-Dünyaya Tapmanın Nişanesi: “Günahkar insan ile tövbe arasında, dünyaya mağrur olma ve dünyaya tapma engeli vardır.”İmam Muhammed Bagır[as] [Meşkat-ul Envar, Bab-ul Tövbe]

8-Hakiki Tövbe’nin Merhaleleri:  Kumeyl ibni Ziyad diyor ki; “Hz.Emir-el Müminin Ali[as]’a, bir şahsın günah işledikten sonra, istiğfar etmesindeki sınır nedir? diye sordum.”

Hz.Emir[as] : “Ey Kumeyl! İstiğfarın sınırı tövbedir.”

Kumeyl: “Bu kadar mı?”

Hz.Emir[as] : “Hayır”

Kumeyl: “Öyleyse İstiğfar nasıl olmalıdır?”

Hz.Emir[as] : “Birisi günah işledikten sonra Estagfirullah derse, bu Tahriki İstigfar’dır.”

Kumeyl: “Tahriki İstigfar nasıldır?”

Hz.Emir[as] : “Lafz ve dille sınırlı yapılan istiğfardır. Elbette o da, söylediği istiğfarın, gerçek ve hakikatle denk ve beraber olmasını isterse.”

Kumeyl: “Hakikat Nedir?”

Hz.Emir[as] : “İstigfarın hakikatı, [kişi] kalben dinin nüktesini ve esprisini tasdik etsin, kendisinin gerçektende hata yaptığının kanısına varsın ve karar alsın ki, tövbe ettiği o günaha bir daha yönelmesin.”

Kumeyl: “Eğer böyle yaparsa tövbe ve istiğfarı yerine getirmiş olur mu?”

Hz.Emir[as] : “Hayır.”

Kumeyl: “Öyleyse Kamil ve Eksiksiz istigfar nedir?”

Hz.Emir[as] : “İstigfarın da merhaleleri vardır. Şöyle ki;

1-Geçmişten pişmanlık,

2-Günaha yönelmemek için karar almak,

3-Tövbe eden insanın boynundaki, günahtan kazanmış olduğu hakkı eda etmek,

4-İlahi hukuka ve terk olunmuş vacibatları eda etmek,

5-Günahın eseriyle bedende yer eden etlerin su olması, sonra derinin kemiklere yapışması ki, bu şekilde helal lokma ve malla tekrar etin yenilenmesi,

6-Günahtan nasıl lezzet aldıysa, aynı şekilde ibadetlerinde de eziyet ve zahmeti tatması gerekir.” [Tuhef-ul Ukul, s.139]

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.