Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Nazar Duaları

“Ve in yekâdullezine keferû leyuzligûneke bi-ebsârihim lemma semiûz-zikra ve…

Posted in Kerbela Olayı

İmam Hüseyin’in Kerbela’daki İlk Hutbesi

Hüseyin [a] kalkıp kılıcına dayandı ve yüksek sesle şöyle…