Posted in Kerbela Olayı

Ali Ekber ve Kasım Bin Hasan – Meydana Gidişleri ve Eb’ul Fazl’ın Şehadeti

ALİ EKBER’İN MEYDANA GİDİŞİ  Hüseyin’in [a] vefâlı ashabı pâre…