Posted in Piri Baba

Piri Babanın Türbesi

Amasya İli Merzifon İlçesi Nusratiye Mahallesinde yüksekçe bir mevkide…

Posted in Piri Baba

Piri Babanın Hayatı

Piri Baba’nın tarihsel kişiliği hakkında ne yazık ki elde…

Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesi – Giriş

İslâmlaşan Anadolu’da, geçmişten günümüze değin halkın belleğinde yaşamış ve…

Posted in Piri Baba

Piri Baba Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar

Piri Baba hakkında bilgi veren kaynakların başında Evliya Çelebi…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – Söze Başlarken

Anadolu Erenlerinden olan Piri Baba’nın türbesi Amasya’nın Merzifon İlçesinde…

Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesinin Latin Harflerine Çevirisi

Piri Baba hazretleri (kaddesa’llahu sirrahü’l-‘aziz) kerametlerin beyan idelüm. Bundan…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – Velâyetnamede Su Olgusunun İşlenmesi

Piri Baba velâyetnamesinde anlatılan konular, kendi döneminde orta ölçekli…

Posted in Piri Baba

Velâyetnamede Piri Baba – Koyun Baba İlişkisi

Koyun Baba İmam Ali Rıza soyundan gelmektedir. İmam Ali…

Posted in Piri Baba

Velâyetnamede Anlatılan Kerametler

Piri Baba Velâyetnamesi, baştan sona Piri Baba’nın veliliğini ve…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – TSM Kütüphanesindeki Nüshanın Özeti

Piri Baba, Merzifon’un Narince Köyündendir. Yedi-sekiz yaşlarındayken annesi O’nu…

Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları

Piri Baba Velâyetnamesinin ilk kez ne zaman kaleme alındığı…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – Veli Kavramı Üzerine

Arapça velâ kökünden türeyen veli kelimesi ve bu kelimenin…