Posted in Kerbela Olayı

Kerbela Yolunda – Muaviye’nin Ölümü Yezid’in Hilafeti

Hicretin 60. yılı, Receb ayının ortalarında, Muaviye’nin ölmesiyle oğlu…

Posted in Kerbela Olayı

Kerbela Yolunda – İmam Hüseyin’in Vasiyeti

İmam Hüseyin (a.s), Medine’den Mekke’ye hareket ettiği vakit şu…

Posted in Kerbela Olayı

Hz. Hüseyin’in (a.s) Mekke’deki Sözleri

İmam Hüseyn (a.s) Mekke’ye girdiği sıralarda Abdullah ibn-i Ömer…

Posted in Kerbela Olayı

Hz. Hüseyn (a.s)’ın Kufe Halkının Mektuplarına Verdiği Cevap

Kufe halkı, Hz. Hüseyn (a.s)’ın bi’at etmekten kaçınıp Yezid…

Posted in Kerbela Olayı

Hz. Hüseyin (a.s)’ın Mekke-Kerbela Yolu Boyunca Buyurduğu Sözler ve Küfe’ye Yolculuk

Hz. Hüseyin Yol Boyunca Buyurduğu Sözler Irak seferinden vazgeçmeyi…

Posted in Kerbela Olayı

Meleklerin Yardıma Gelişi

Şeyh Müfid Muhammed b. Muhammed b. Müman “Mevlid’ün Nebi…

Posted in Kerbela Olayı

İmam Hüseyin’in Kerbela’ya Girişi – Hz Zeyneb’in Kararsızlığı ve Çadırların Yağmalanması

Hüseyin [a] atına binip hareket etti. Hürr’ün ordusu bâzen…

Posted in Kerbela Olayı

İmam Hüseyin’in Kerbela’daki İlk Hutbesi

Hüseyin [a] kalkıp kılıcına dayandı ve yüksek sesle şöyle…

Posted in Kerbela Olayı

Ali Ekber ve Kasım Bin Hasan – Meydana Gidişleri ve Eb’ul Fazl’ın Şehadeti

ALİ EKBER’İN MEYDANA GİDİŞİ  Hüseyin’in [a] vefâlı ashabı pâre…

Posted in Kerbela Olayı

İmam Hüseyin Meydana Çıkıyor – Abdullah İbni Hasan’ın Şahadeti ve İmam Hüseyin’in Son Anları

Bu olaydan sonra Hüseyin [a] orduyu savaşa çağırdı. Savaşmak…

Posted in Kerbela Olayı

Çadırların Yağmalanıp Yakılması – İmam Hüseyin’in Naaşı Yanında Zeyneb

ÇADIRLARIN YAĞMALANIP YAKILMASI  Hüseyin’in [a] şehadetinden sonra çadırlardan bir…

Posted in Kerbela Olayı

Kerbela Kervanını Küfe ve şam’a Hareketi ve Medineye Dönüşü

Ömer b. Sa’d [l.a] Aşûra günü ikindi vakti Hüseyin’in…