Posted in Hz Hatice

Hz Hatice – Hz Haticenin Hayatı

Büyük İslâm kadını, mü’minlerin anası, Allah Resûlü’nün değerli zevcesi…