Yara, Çıban, Sivilceler ve Zalim Ve Büyücülerin Kötülüğünü Def Etmek için Dua

Yara-Bere-Çıban ve Sivilceler İçin Dua

Havassu’s-Suver kitabında bu amaçla Mümin suresi veya Hadid suresi veyahut Mürselat suresi yazılıp üzerin- de bulundurmanın insan için bu yaralara karşı şifa sağlayacağı yazılmaktadır.[1]

[1]- el-Hacat 169

 

Zalim Ve Büyücülerin Kötülüğünü Def Etmek için

Haşiye-i Minhac kitabında Allame Hz. Ali’den (a.s) şöyle rivayet ediyor: Eğer her hangi bir zalimin eziyeti ve büyüsünden korkuyorsanız gece namazı sonrası ve sabah namazı öncesi yüzünüzü onun evine doğru çevirip şu dua ve ayeti yedi defa okuyun.
“Bismillâhi ve billâhi seneşuddu azudeke bi-ahîke ve nec’alu lekumâ sultânen felâ yesilûne ileykumâ bi-âyâtinâ entumâ ve menittebeakumal ğalibûn.”
Allah dedi: “Senin pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla erişemeyecekler. İkiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz![1]

[1]- Kasas 35; e1-Hacat 198

 

Cuma akşamı yatsı namazından sonra bu iki ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır.

“Ve sâriu ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuh’as-semavâti ve’l-arzi uiddet li’l-muttagîn. Ellezîne yunfigûne fi’s-serrâi ve’z-zarrâi ve’l-kâzimîne’l-ğayz ve’l-âfîne ani’n-nâs vallhu yuhibb’ul-muhsinîn.”[3]

[3]- Al- İmran 133-134

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.