İmam Ali’den Nakledilen Kunut Duaları

Allah’ım, senden yardım diliyor, senden mağfiret istiyor ve senden hidayet talep ediyoruz. Sana inanıyoruz, sana güveniyoruz, hayırların tamamında seni övgüyle anıyoruz, sana şükrediyoruz ve sana karşı nankörlük etmiyoruz. Seni inkâr edenden ise uzak duruyoruz.

Allah’ım, ancak sana ibadet ediyor, senin için namaz kılıyor ve sana secde ediyoruz. Sana yürüyor, sana koşuyoruz. Rahmetini umuyor, azabından ise korkuyoruz. Kuşkusuz senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.

Allah’ım, hidayete erdirdiğin kullar içerisinde bizi de hidayete erdir, esenlik verdiğin kullar içerisinde bize de esenlik ver, sorumluluğunu üstlenmiş olduğun kullar içerisinde bizi de kendi sorumluluğuna al, bahşetmiş olduğun nimetlerini bizim için bereketli kıl, kesinleştirdiğin şeylerin şerrinden bizi koru; şüphesiz işleri kesinleştiren sensin ve sana rağmen hiçbir şey kesinleştirilemez. Senin dostluk ettiğin kimse zillet bulmaz, senin düşmanlık ettiğin kimse ise izzet bulamaz. Kutlusun ey Rabbimiz ve yücesin. Senden mağfiret diliyorum ve sana dönüyorum.

“Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak, bizi sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin  gibi, bize de ağır sorumluluk yük¬leme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Mevlamız  sensin, kâfirlere karşı  bize yardım et.”

Allah Resulünden (s.a.a) nakledilen dua

Kunut Duası – Kısa

Allah’ım, hidayet ettiklerin içerisinde beni de hidayet et, afiyet verdiklerin içerisinde bana da afiyet ver, uhdene aldıkların içerisinde beni de kendi uhdene al, bağışta bulunduğun nimetlerini benim için bereketli kıl, kesinleştirdiğin şeylerin şerrinden beni koru; şüphesiz işleri kesinleştiren sensin ve sana rağmen hiçbir şey kesinleştirilemez.Kutlusun, yücesin, münezzehsin ey Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbi. Senden mağfiret diliyorum, sana dönüyorum, sana inanıyorum, sana güveniyorum, senden kaynaklananın dışında, hiçbir güç ve hiçbir kuvvet yoktur, ey çok merhamet eden.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.