Bel Ağrılarını Dindirmek İçin Dua

Teshîl’ud-Devâ kitabı: Aşağıdaki ayetlerin yazılıp hastanın üzerinde bulunması bel ağrılarına şifâ getirir inşaallah.
“Lâ tehâfu dereken velâ tehşâ, feetbeehum Fir’avnu bicunudihi feğaşiyehum min’el-yemmi mâ ğaşiyehum ve ezalle Fir’avnu gavmehu vemâ hedâ ve sallallahu alâ Muhammedin ve Âlih.”

Kıyılarından ırmaklar akan ebedi Adn cennetleri ve bu, inanış ve ibadetle temizlenen kişinin karşılığıdır. Andolsun ki biz Musa’ya, kullarımla geceleyin yola çık, onlara denizde kuru bir yol aç, düşmanların yetişmelerinden, denizde boğulmadan korkma diye vahyetmiştik. Derken Firavun, askerleriyle artlarına düştü, deniz de onları tamamiyle kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.[1]

Allâme Meclisî Zâd’ul Meâd kitabında: Bel ağrısının giderilmesi için hasta bu ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır.
“Bimâ ğafera lî rabbî ve cealenî min’el-mukramîn.”

Ne yüzden rabbimin beni yargıladığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığını.[2]

Gam ve Kederden Kurtulmak İçin Dua

“Elhamdulillâhi alâ kulli ni’metin ve es’elu min kulli hayrin ve eûzu billâhi min kulli şerrin ve esteğfirullâhe min kulli zenbin.”
Bütün hamd ve şükürler verdiği nimetlerden dolayı, Allah’a olsun. Her türlü hayır ve huzuru ondan diliyorum ve ona sığınıyorum. Her türlü kötülükten ve yaptığım her günahtan dolayı Allah’tan bağış ve mağfiret diliyorum.


[23]- Taha, 76-78

[24]- Yasin, 27

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.